Zdieľanie článkov zo Správ Google

Články zo Správ Google môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi. Môžete to urobiť v Správach Google alebo v iných aplikáciách.
V aplikácii Správy Google uvidíte zdieľaný obsah z webu Správy Google. Zdieľané správy sa na internete nezobrazujú.

Dôležité: Ak zdieľate správu, za ktorú ste zaplatili, iní ľudia ju pravdepodobne nebudú vidieť, dokým za ňu tiež nezaplatia.

Zdieľanie správy

Poznámka: Niektoré z týchto funkcií sú k dispozícii, iba keď sa prihlásite do účtu Google. 

Priame zdieľanie pomocou aplikácie Správy Google

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Pod správou, ktorú chcete zdieľať, klepnite na Viac Viac  a potom Zdieľať Zdieľať.
 3. Klepnite na Zadajte meno, telefónne číslo alebo e‑mail alebo na fotku kontaktu.
 4. Vyberte jednu alebo viac osôb. Zdieľanie s:
 5. Klepnite na Hotovo Hotovo.
 6. Ak chcete, klepnite na Pridať správu. Potom zadajte správu.
 7. Klepnite na Odoslať.

Zdieľanie prostredníctvom iných aplikácií, napríklad sociálnych médií

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Pod správou, ktorú chcete zdieľať, klepnite na Viac Viac  a potom Zdieľať Zdieľať.
 3. Klepnite na požadovanú aplikáciu. Ak ju nevidíte, posuňte zobrazenie do strany.

Správa obsahu zdieľaného prostredníctvom Správ Google

Môžete si zobraziť alebo odstrániť správy, ktoré ste zdieľali s ostatnými, aj tie, ktoré ostatní zdieľali s vami.

Zobrazenie obsahu zdieľaného prostredníctvom Správ Google

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju fotku.
 3. Klepnite na Upozornenia a zdieľaný obsah Aktivita a potom Zdieľané.

Odstránenie zdieľaných správ

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju fotku.
 3. Klepnite na položky Aktivita Aktivita a potom Zdieľané.
 4. Pod správou, ktorú chcete vymazať, klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť zdieľanú položku Odstrániť.

Blokovanie a odblokovanie zdieľajúcich osôb

Ak s vami nejaký účet priamo zdieľa obsah v Správach Google a chcete to zastaviť, môžete ho zablokovať.

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju fotku.
 3. Klepnite na položky Aktivita Aktivita a potom Zdieľané.
 4. Pod správou zdieľanou inou osobu, ktorú chcete zablokovať, klepnite na Viac Viac a potom Blokovať používateľa  Skryť tento zdroj.

Zablokované účty môžete odblokovať.

Ďalšie informácie o tom, ako blokovať alebo odblokovať osoby

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?