Udostępnianie artykułów z Wiadomości Google

Możesz udostępniać artykuły z Wiadomości Google innym osobom, korzystając z Wiadomości Google i innych aplikacji.
Artykuły udostępnione w Wiadomościach Google możesz zobaczyć w aplikacji Wiadomości Google. Nie będą one widoczne w przeglądarce.

Ważne: jeśli udostępnisz płatny artykuł, inne osoby zapewne nie zobaczą go bez zapłacenia za niego.

  1. Otwórz Wiadomości Google.
  2. Pod artykułem, który chcesz udostępnić, kliknij Udostępnij Udostępnij.
  3. Wybierz sposób udostępnienia – na przykład:
    • Kopiuj link
    • Facebook
    • Twitter
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?