Dijeljenje vijesti s Google vijesti

Vijesti na Google vijestima možete dijeliti s drugima. Dijeliti ih možete putem Google vijesti ili drugih aplikacija.
Vijesti podijeljene putem Google vijesti možete vidjeti u aplikaciji Google vijesti. Dijeljene vijesti nije moguće vidjeti na webu.

Važno: ako dijelite vijest koju ste platili, druge je osobe vjerojatno neće moći vidjeti ako je također ne plate.

Dijeljenje vijesti

Napomena: neke od tih značajki dostupne su samo ako ste prijavljeni na Google račun.

Izravno dijeljenje putem aplikacije Google vijesti

 1. Otvorite aplikaciju Google vijesti Aplikacija Google vijesti.
 2. Ispod vijesti koju želite podijeliti dodirnite Više Više a zatim Dijeli Dijeljenje.
 3. Dodirnite Unesite ime, telefonski broj ili e-adresu ili dodirnite fotografiju kontakta.
 4. Odaberite jednu ili više osoba. Ako dijelite:
  • s telefonskim brojem ili e-adresom, na njih će se poslati veza na članak
  • s osobama koje imaju aplikaciju Google vijesti i već su komunicirale s vama na Googleu, njima će se poslati obavijest i e-poruka, a vijest će moći vidjeti u svojoj aplikaciji. Saznajte više o tome s kime možete dijeliti na taj način.
 5. Dodirnite Gotovo Gotovo.
 6. Po želji dodirnite Dodaj poruku. Zatim unesite poruku.
 7. Dodirnite Pošalji.

Dijeljenje putem drugih aplikacija, primjerice društvenih medija

 1. Otvorite aplikaciju Google vijesti Aplikacija Google vijesti.
 2. Ispod vijesti koju želite podijeliti dodirnite Više Više a zatim Dijeli Dijeljenje.
 3. Dodirnite željenu aplikaciju. Ako je ne vidite, pomičite se u stranu.

Upravljanje vijestima dijeljenim putem Google vijesti

Vijesti koje ste podijelili s drugima možete vidjeti ili ukloniti, isto kao i one koje su drugi podijelili s vama.

Prikaz vijesti dijeljenih putem Google vijesti

 1. Otvorite aplikaciju Google vijesti Aplikacija Google vijesti.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite svoju fotografiju.
 3. Dodirnite Obavijesti i dijeljeno Aktivnost a zatim Dijeljeno.

Uklanjanje podijeljenih vijesti

 1. Otvorite aplikaciju Google vijesti Aplikacija Google vijesti.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite svoju fotografiju.
 3. Dodirnite Aktivnost Aktivnost a zatim Podijeljeno.
 4. Ispod vijesti koju želite ukloniti dodirnite Više Više a zatim Ukloni dijeljenje Uklanjanje.

Blokiranje ili deblokiranje osoba koje dijele sadržaj

Ako netko dijeli članke s vama izravno putem Google vijesti, a vi to želite onemogućiti, možete blokirati taj račun.

 1. Otvorite aplikaciju Google vijesti Aplikacija Google vijesti.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite svoju fotografiju.
 3. Dodirnite Aktivnost Aktivnost a zatim Podijeljeno.
 4. Ispod vijesti koju je podijelio netko koga želite blokirati dodirnite Više Više a zatim Blokiraj korisnika Sakrij ovaj izvor.

Račune koje ste blokirali možete deblokirati.

Saznajte više o tome kako blokirati ili deblokirati osobe.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?