Sdílení článků ze Zpráv Google

Články ve Zprávách Google můžete sdílet s ostatními uživateli. Lze je sdílet přes Zprávy Google nebo přes jiné aplikace.
V aplikaci Zprávy Google uvidíte všechny články sdílené ze Zpráv Google. Na webu sdílené články neuvidíte.

Důležité: Pokud budete sdílet placený článek, ostatní uživatelé jeho obsah uvidí, pouze když sami zaplatí.

Sdílení článku

Poznámka: Některé z těchto funkcí jsou k dispozici, pouze když jste přihlášeni k účtu Google. 

Sdílení přímo z aplikace Zprávy Google

 1. Otevřete aplikaci Zprávy Google Aplikace Zprávy Google.
 2. Pod článkem, který chcete sdílet, klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Sdílet Sdílet.
 3. Klepněte na Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e‑mail nebo na fotku kontaktu.
 4. Vyberte jednoho nebo více lidí. Možnosti sdílení:
  • Telefonní číslo nebo e‑mailová adresa: Odešle se odkaz na článek.
  • Lidé, kteří mají aplikaci Zprávy Google a komunikovali s vámi přes Google: Odešle se oznámení a e‑mail. Článek si budou moci zobrazit v aplikaci. Kdo může používat tento způsob sdílení
 5. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Hotovo.
 6. Pokud chcete, klepněte na Přidat zprávu. Zadejte vzkaz pro uživatele, se kterým článek sdílíte.
 7. Klepněte na Odeslat.

Sdílení přes ostatní aplikace, jako jsou sociální média

 1. Otevřete aplikaci Zprávy Google Aplikace Zprávy Google.
 2. Pod článkem, který chcete sdílet, klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Sdílet Sdílet.
 3. Klepněte na požadovanou aplikaci. Pokud ji nevidíte, posuňte zobrazení na stranu.

Správa článků sdílených ze Zpráv Google

Články sdílené s ostatními uživateli a články, které s vámi sdíleli ostatní, můžete zobrazit nebo odstranit.

Zobrazení článků sdílených ze Zpráv Google

 1. Otevřete aplikaci Zprávy Google Aplikace Zprávy Google.
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou fotku.
 3. Klepněte na Oznámení a sdílené Aktivita a pak Sdílené.

Odstranění sdílených článků

 1. Otevřete aplikaci Zprávy Google Aplikace Zprávy Google.
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou fotku.
 3. Klepněte na Aktivita Aktivita a pak Sdílené.
 4. Pod požadovaným článkem klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Odstranit sdílení Odstranit.

Zablokování a odblokování sdílejících uživatelů

Pokud s vámi někdo sdílí články přímo přes Zprávy Google a vy o to nemáte zájem, můžete jeho účet zablokovat.

 1. Otevřete aplikaci Zprávy Google Aplikace Zprávy Google.
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou fotku.
 3. Klepněte na Aktivita Aktivita a pak Sdílené.
 4. Pod požadovaným článkem klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Blokovat uživatele Skrýt tento zdroj.

Zablokované účty můžete odblokovat.

Další informace o blokování a odblokování uživatelů

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?