Správa upozornení zo Správ Google

Môžete vypnúť alebo zapnúť všetky upozornenia zo Správ Google. Tiež môžete vybrať, koľko upozornení budete dostávať.

Môžete ovládať aj konkrétne typy upozornení. Zahrnuje to mimoriadne správy a e‑mail s prehľadom dňa.

Dôležité: Upozornenia môžete spravovať iba v aplikácii Správy Google. Na príslušnom webe sa nedajú spravovať.

Zobrazenie upozornení v aplikácii

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju fotku.
 3. Klepnite na položku Aktivita Aktivita.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii, iba keď sa prihlásite do účtu Google.

Zmena upozornení

1. krok: otvorte nastavenia

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju fotku.
 3. Klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 4. V časti Všeobecné klepnite na Upozornenia.

2. krok: vyberte, koľko upozornení chcete dostávať

 • Zapnite alebo vypnite možnosť Dostávať upozornenia.
 • V sekcii Počet upozornení klepnite medzi NízkyVysoký počet.

3. krok: ovládajte konkrétne upozornenia 

Zapnite alebo vypnite typy upozornení. Príklad:

 • Mimoriadne správy
 • Titulky
 • Vybraný obsah
 • Denný prehľad
 • Vaše záujmy
 • Zdieľanie
 • Promá a ponuky
 • Nové časopisy

Ovládanie e‑mailov s dennými prehľadmi a upozornení

Ak chcete dostávať e‑maily s dennými prehľadmi, v sekcii Nastavenia zapnite E‑maily s dennými prehľadmi. Ak ich nechcete dostávať, nastavenie vypnite.

Ak chcete dostávať upozornenia, keď bude váš denný prehľad k dispozícii, v sekcii Nastavenia a potom Upozornenia zapnite položku Denný prehľad. Ak ich nechcete dostávať, nastavenie vypnite.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?