Διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις σας στις Ειδήσεις Google

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις των Ειδήσεων Google. Μπορείτε να επιλέξετε πόσες ειδοποιήσεις θα λαμβάνετε.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε συγκεκριμένους τύπους ειδοποιήσεων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι έκτακτες ειδήσεις και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθημερινής ενημέρωσης.

Σημαντικό: Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις μόνο στην εφαρμογή Ειδήσεις Google. Δεν μπορείτε να τις διαχειριστείτε στον ιστό.

Προβολή ειδοποιήσεων στην εφαρμογή

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ειδήσεις Google Εφαρμογή Ειδήσεις Google.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία σας.
 3. Πατήστε Δραστηριότητα Δραστηριότητα.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό σας Google.

Αλλαγή των ειδοποιήσεων

Βήμα 1: Ανοίξτε τις ρυθμίσεις

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ειδήσεις Google Εφαρμογή Ειδήσεις Google.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία σας.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 4. Στην ενότητα Γενικά, πατήστε Ειδοποιήσεις.

Βήμα 2: Επιλέξτε πόσες ειδοποιήσεις θα λαμβάνετε

 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λήψη ειδοποιήσεων.
 • Στην ενότητα Αριθμός ειδοποιήσεων, επιλέξτε ανάμεσα σε Χαμηλός και Υψηλός.

Βήμα 3: Ελέγξτε συγκεκριμένες ειδοποιήσεις 

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τύπους ειδοποιήσεων. Για παράδειγμα:

 • έκτακτες ειδήσεις.
 • τίτλοι.
 • επιλεγμένο περιεχόμενο.
 • καθημερινή ενημέρωση.
 • τα ενδιαφέροντά σας.
 • κοινοποίηση.
 • προωθήσεις και προσφορές.
 • νέα περιοδικά.

Έλεγχος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθημερινής ενημέρωσης και των ειδοποιήσεων

Για να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθημερινής ενημέρωσης, στην ενότητα Ρυθμίσεις ενεργοποιήστε τα Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθημερινής ενημέρωσης. Για να επιλέξετε να μην τα λαμβάνετε, απενεργοποιήστε τα.

Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν η καθημερινή σας ενημέρωση είναι έτοιμη, στην ενότητα Ρυθμίσεις και μετά Ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε την Καθημερινή ενημέρωση. Για να επιλέξετε να μην τις λαμβάνετε, απενεργοποιήστε τες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;