Uloženie a stiahnutie Správ Google

Správy Google si môžete uložiť a prečítať neskôr. Môžete si tiež stiahnuť čísla odoberaných časopisov.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii, iba keď sa prihlásite do účtu Google.

Ukladanie správ na čítanie neskôr

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Pod správou, ktorú chcete uchovať, kliknite na Uložiť Uložiť.

Čítanie uložených správ

 1. Klepnite v dolnej časti na Sledované Sledované.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na Uložené správy.
 3. Klepnite na správu, ktorú chcete čítať.

Odstránenie uložených správ

 1. Klepnite v dolnej časti na Sledované Sledované.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na Uložené správy.
 3. Pod správou, ktorú chcete odstrániť, klepnite na Viac Viac a potom Neuložiť Uložené.

Stiahnutie správ a čísel na čítanie v režime offline

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Klepnite v pravom hornom rohu na svoju fotku.
 3. Klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 4. V sekcii Sťahovanie zapnite požadované typy sťahovania:
  • Sťahovať len cez Wi‑Fi
  • Sťahovať iba pri nabíjaní
  • Automaticky sťahovať časopisy
  • Možnosti automaticky stiahnutých čísel
   • Sťahovať tlačovú aj zjednodušenú verziu alebo Sťahovať iba zjednodušenú verziu
   • Uchovávať všetky vydania alebo Uchovávať iba posledné vydanie

Odstránenie stiahnutých súborov

Ak chcete odstrániť stiahnuté súbory z ukladacieho priestoru zariadenia s Androidom, klepnite na Vymazať všetok stiahnutý obsah. Vaše správy a čísla budú stále k dispozícii v Správach Google.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?