Uloženie a stiahnutie Správ Google

Správy Google si môžete uložiť a prečítať neskôr. Môžete si tiež stiahnuť vydania predplatených časopisov.

Ukladanie správ na čítanie neskôr

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Pod správou, ktorú chcete uchovať, kliknite na možnosť Uložiť Uložiť.

Čítanie uložených správ

 1. V dolnej časti klepnite na položku Obľúbené Obľúbené.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na položku Uložené správy.
 3. Klepnite na správu, ktorú chcete čítať.

Odstránenie uložených správ

 1. V dolnej časti klepnite na položku Obľúbené Obľúbené.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na položku Uložené správy.
 3. Pod správou, ktorú chcete odstrániť, klepnite na položky Viac Viac a potom Neukladať Uložené.

Stiahnutie správ a vydaní na čítanie v režime offline

 1. Otvorte aplikáciu Správy Google Aplikácia Správy Google.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju fotku.
 3. Klepnite na položku Nastavenia Nastavenia.
 4. V sekcii Sťahovanie zapnite požadované typy sťahovania:
  • Sťahovať len cez Wi‑Fi
  • Sťahovať iba pri nabíjaní
  • Automaticky sťahovať časopisy
  • Možnosti automaticky stiahnutých vydaní
   • Stiahnuť tlačenú aj jednoduchú verziu alebo Stiahnuť iba jednoduchú verziu
   • Uložiť všetky vydania alebo Uložiť iba najnovšie vydanie

Odstránenie stiahnutých súborov

Ak chcete odstrániť stiahnuté súbory z úložiska svojho zariadenia s Androidom, klepnite na možnosť Vymazať všetky stiahnuté súbory. Vaše správy a vydania budú stále k dispozícii v Správach Google. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?