Zrušenie, pozastavenie alebo zmena predplatného v službe Google Play

Predplatné v službe Google Play sa obnovujú automaticky, kým ich nezrušíte.

Nezabudnite sa prihlásiť do účtu Google, v ktorom sa nachádzajú vaše predplatné.

Zrušenie predplatného

Odinštalovaním aplikácie predplatné nezrušíte.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Predplatné.
 4. Vyberte predplatné, ktoré chcete zrušiť.
 5. Klepnite na možnosť Zrušiť predplatné.
 6. Postupujte podľa pokynov.

Ak máte predplatné aplikácie, ktorá bola odstránená zo služby Google Play, budúce predplatné sa zruší. Minulé predplatné vám nebudú vrátené.

Čo sa stane po zrušení

Po zrušení môžete predplatné stále používať po zvyšok obdobia, za ktoré ste zaplatili.

Ak si napríklad 1. januára zakúpite ročné predplatné za 10  $ a 1. júla sa ho rozhodnete zrušiť:

 • predplatné bude k dispozícii do 31. decembra;
 • nenaúčtuje sa vám ďalší ročný poplatok vo výške 10 $, ku ktorému by malo dôjsť 1. januára nasledujúceho roka.

Opätovná aktivácia alebo obnovenie predplatného

Ak ste predplatné zrušili, no je stále aktívne:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Predplatné.
 4. Klepnite na predplatné, ktoré chcete obnoviť.
 5. Klepnite na možnosť Obnoviť.
 6. Postupujte podľa pokynov.

Poznámka: Niektoré predplatné sa nemusia dať obnoviť.

Ak ste predplatné zrušili, ale jeho platnosť vypršala

Ak ste predplatné zrušili a zostávajúci čas už vypršal, môžete opätovne aktivovať predplatné.

Vrátenie platby za predplatné

Ďalšie informácie o vrátení platieb za predplatné si môžete prečítať v časti Vrátenie tovaru a platieb v službe Google Play.

Pozastavenie predplatného

Niektoré aplikácie umožňujú predplatné pozastaviť. Keď ho pozastavíte, pozastaví sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.  

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Predplatné.
 4. Vyberte predplatné, ktoré chcete pozastaviť.
 5. Klepnite na položky Spravovať a potom Pozastaviť platby.
 6. Nastavte časové obdobie, na ktoré chcete platby pozastaviť.
 7. Klepnite na možnosť Potvrdiť.

Opätovná aktivácia platieb pozastaveného predplatného

Predplatné si môžete kedykoľvek obnoviť.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Predplatné.
 4. Vyberte predplatné, ktoré chcete znova aktivovať.
 5. Klepnite na položky Spravovať a potom Obnoviť.

Zmena predplatného

Ako skontrolovať predplatné a dátumy obnovenia
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Predplatné.
Zmena spôsobu platby za predplatné

Pri obnovení predplatného sa poplatok naúčtuje na rovnaký spôsob platby, ako je ten, pomocou ktorého ste príslušné predplatné zakúpili. K obnoveniu môže dôjsť 24 hodín pred začiatkom každého predplatného obdobia.

Ak chcete zmeniť použitý spôsob platby, postupujte nasledovne:  

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Predplatné.
 4. Vyhľadajte predplatné, ktoré chcete aktualizovať.
 5. Máte nasledujúce možnosti:
  • V prípade aktívnych predplatných klepnite na možnosť Spravovať.
  • Ak chcete vyriešiť problém so spôsobom platby, klepnite na možnosť Aktualizovať.
 6. Aktualizujte spôsob platby podľa uvedených pokynov.

Ak je spôsob platby odmietnutý alebo má nedostatok prostriedkov, vaše predplatné môže byť zrušené. Pridajte záložný spôsob platby alebo znova nastavte predplatné.

Zmena frekvencie predplatného
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Predplatné.
 4. Vyberte predplatné.
 5. Klepnite na položky Spravovať a potom Zmeniť predplatné.

Ak možnosť Zmeniť predplatné nevidíte, príslušná aplikácia zrejme neumožňuje predplatné zmeniť.

Ďalšia pomoc s odberom

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s plateným odberom alebo iným nákupom uskutočneným prostredníctvom Správ Google, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?