Otkazivanje, pauziranje ili promjena pretplate na Google Playu

Pretplate na Google Playu obnavljaju se automatski ako ih ne otkažete.

Prijavite se na onaj Google račun putem kojeg ste se pretplatili.

Otkazivanje pretplate

Deinstaliranjem aplikacije neće se otkazati pretplata.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Trgovinu Google Play Google Play.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni na ispravan Google račun.
 3. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Pretplate.
 4. Odaberite pretplatu koju želite otkazati.
 5. Dodirnite Otkaži pretplatu.
 6. Slijedite upute.

Ako imate pretplatu putem aplikacije i ta se aplikacija ukloni s Google Playa, vaša će se buduća pretplata otkazati. Nećete dobiti povrat novca za prošle pretplate.

Što se događa nakon otkazivanja

Kad otkažete pretplatu, moći ćete je upotrebljavati do isteka vremena koje ste već platili.

Na primjer, ako kupite jednogodišnju pretplatu 1. siječnja za 10 USD i otkažete je 1. srpnja:

 • pretplati ćete moći pristupati do 31. prosinca
 • sljedećeg siječnja neće vam se naplatiti nova godišnja pretplata od 10 USD.

Ponovno pokretanje ili vraćanje pretplate

Ako je vaša pretplata otkazana, ali je i dalje aktivna

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Trgovinu Google Play Google Play.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni na ispravan Google račun.
 3. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Pretplate.
 4. Odaberite pretplatu koju želite vratiti.
 5. Dodirnite Vrati.
 6. Slijedite upute.

Napomena: neke pretplate možda nije moguće vratiti.

Ako je vaša pretplata otkazana, ali je istekla

Ako ste otkazali pretplatu i preostalo je vrijeme pretplate isteklo, ponovo postavite pretplatu.

Povrati za pretplate

Više informacija o povratima za pretplate potražite na stranici Vraćanje artikala i povrat novca na Google Playu

Pauziranje pretplate

Neke aplikacije nude i mogućnost pauziranja pretplate. Kad pauzirate pretplatu, ona će se pauzirati na kraju trenutačnog razdoblja naplate.  

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Trgovinu Google Play Google Play.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni na ispravan Google račun.
 3. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Pretplate.
 4. Odaberite pretplatu koju želite pauzirati.
 5. Dodirnite Upravljanje a zatim Pauziraj plaćanja.
 6. Odaberite razdoblje tijekom kojeg će se pauzirati plaćanja.
 7. Dodirnite Potvrdi.

Ponovno pokretanje plaćanja za pauzirane pretplate

Pretplatu možete ponovo pokrenuti kad god želite.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Trgovinu Google Play Google Play.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni na ispravan Google račun.
 3. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Pretplate.
 4. Odaberite pretplatu koju želite ponovo pokrenuti.
 5. Dodirnite Upravljanje a zatim Nastavi.

Promjena pretplata

Pregled pretplata i datuma obnove
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Trgovinu Google Play Google Play.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni na ispravan Google račun.
 3. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Pretplate.
Promjena načina plaćanja za pretplatu

Pri obnovi pretplate teretit će se isti način plaćanja koji ste upotrijebili prilikom njezine kupnje. Obnove se mogu izvršiti 24 sata prije početka svakog razdoblja pretplate.

Da biste promijenili ili ažurirali korišteni način plaćanja:  

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Trgovinu Google Play Google Play.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni na ispravan Google račun.
 3. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Pretplate.
 4. Pronađite pretplatu koju želite ažurirati.
 5. Odaberite nešto od sljedećeg:
  • Za aktivne pretplate dodirnite Upravljaj.
  • Za ispravak načina plaćanja dodirnite Ažuriraj.
 6. Slijedite upute da biste ažurirali način plaćanja.

Ako je način plaćanja odbijen ili nema dovoljno sredstava, pretplata se može otkazati. Dodajte rezervni način plaćanja ili ponovo postavite pretplatu.

Promjena učestalosti pretplate
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Trgovinu Google Play Google Play.
 2. Provjerite jeste li prijavljeni na ispravan Google račun.
 3. Dodirnite Izbornik Izbornika zatim Pretplate.
 4. Odaberite pretplatu.
 5. Dodirnite Upravljanje a zatim Promijeni pretplatu.

Ako ne vidite opciju "Promijeni pretplatu", ta aplikacija možda ne nudi mogućnost promjene pretplate.

Dodatna pomoć s pretplatom

Ako vam je potrebna dodatna pomoć s pretplatom uz plaćanje ili s nekom drugom kupnjom putem Google vijesti, obratite nam se.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?