Ακύρωση, παύση ή αλλαγή μιας συνδρομής στο Google Play

Οι συνδρομές στο Google Play ανανεώνονται αυτόματα εκτός και αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό Google που περιέχει τις συνδρομές σας.

Ακύρωση συνδρομής

Η απεγκατάσταση της εφαρμογής δεν θα ακυρώσει τη συνδρομή σας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Play Store Google Play.
 2. Ελέγξτε εάν έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να ακυρώσετε.
 5. Πατήστε Ακύρωση συνδρομής.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αν καταργηθεί από το Google Play μια εφαρμογή στην οποία έχετε συνδρομή, η μελλοντική συνδρομή σας θα ακυρωθεί. Δεν θα επιστραφούν τα χρήματα για τις προηγούμενες συνδρομές σας.

Τι συμβαίνει μετά την ακύρωση

Όταν ακυρώνετε μια συνδρομή, θα μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή σας για τον χρόνο που έχετε ήδη πληρώσει.

Για παράδειγμα, αν την 1η Ιανουαρίου αγοράσετε για 10 $ μια συνδρομή διάρκειας ενός έτους και αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας την 1η Ιουλίου:

 • Θα έχετε πρόσβαση στη συνδρομή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
 • Τον επόμενο Ιανουάριο δεν θα χρεωθείτε άλλη ετήσια συνδρομή 10 $.

Επανεκκίνηση ή επαναφορά συνδρομής

Εάν η συνδρομή σας ακυρώθηκε αλλά εξακολουθεί να είναι ενεργή

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Play Store Google Play.
 2. Ελέγξτε εάν έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να επαναφέρετε.
 5. Πατήστε Επαναφορά.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σημείωση: Ορισμένες συνδρομές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για επαναφορά.

Εάν η συνδρομή σας ακυρώθηκε αλλά έχει λήξει

Εάν ακυρώσατε τη συνδρομή σας και ο υπολειπόμενος χρόνος της συνδρομής έχει λήξει, ρυθμίστε ξανά τη συνδρομή σας.

Επιστροφές χρημάτων για συνδρομές

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων για συνδρομές, ανατρέξτε στην ενότητα Επιστροφές και επιστροφές χρημάτων στο Google Play

Παύση συνδρομής

Ορισμένες εφαρμογές σάς επιτρέπουν επίσης να θέτετε σε παύση τη συνδρομή σας. Όταν κάνετε παύση μιας συνδρομής, αυτή θα διακοπεί στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης.  

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Play Store Google Play.
 2. Ελέγξτε εάν έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να θέσετε σε παύση.
 5. Πατήστε Διαχείριση και μετά Παύση πληρωμών.
 6. Ορίστε τη χρονική περίοδο για την παύση πληρωμών.
 7. Πατήστε Επιβεβαίωση.

Επανεκκίνηση πληρωμών για μια συνδρομή που βρίσκεται σε παύση

Μπορείτε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Play Store Google Play.
 2. Ελέγξτε εάν έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να επανεκκινήσετε.
 5. Πατήστε Διαχείριση και μετά Συνέχιση.

Αλλαγή των συνδρομών σας

Ελέγξτε τις συνδρομές και τις ημερομηνίες ανανέωσης
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Play Store Google Play.
 2. Ελέγξτε εάν έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και μετά Συνδρομές.
Αλλάξτε τον τρόπο πληρωμής μιας συνδρομής

Κατά την ανανέωση της συνδρομής σας θα χρεωθεί ο ίδιος τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για να αγοράσετε τη συνδρομή. Οι ανανεώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου συνδρομής.

Για να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε:  

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Play Store Google Play.
 2. Ελέγξτε εάν έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και μετά Συνδρομές.
 4. Βρείτε τη συνδρομή που θέλετε να ενημερώσετε.
 5. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
  • Για ενεργές συνδρομές, πατήστε Διαχείριση.
  • Για να διορθώσετε τον τρόπο πληρωμής σας, πατήστε Ενημέρωση.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής σας.

Εάν ο τρόπος πληρωμής σας απορριφθεί ή δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια, η συνδρομή σας μπορεί να ακυρωθεί. Προσθέστε έναν εφεδρικό τρόπο πληρωμής, ή ρυθμίστε ξανά τη συνδρομή σας.

Αλλάξτε τη συχνότητα της συνδρομής σας
 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Play Store Google Play.
 2. Ελέγξτε εάν έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή.
 5. Πατήστε Διαχείριση και μετά Αλλαγή συνδρομής.

Εάν δεν εμφανίζεται το στοιχείο "Αλλαγή συνδρομής", η συγκεκριμένη εφαρμογή ενδέχεται να μην επιτρέπει τη δυνατότητα αλλαγής της συνδρομής σας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με μια συνδρομή;

Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με μια συνδρομή επί πληρωμή ή άλλη αγορά μέσω των Ειδήσεων Google, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android Υπολογιστής