Otrzymywanie cyfrowej wersji subskrybowanych czasopism lub gazet

Jeśli subskrybujesz już czasopismo lub gazetę w wersji papierowej, w Wiadomościach Google możesz otrzymać bezpłatną subskrypcję cyfrową. Niektórzy wydawcy oferują subskrypcje cyfrowe swoim dotychczasowym prenumeratorom.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko po zalogowaniu się na konto Google.

Aby sprawdzić, czy subskrypcja wydania drukowanego uprawnia do bezpłatnej wersji cyfrowej:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Wiadomości Google Wiadomości.
 2. Otwórz artykuł ze źródła wiadomości, które subskrybujesz.
 3. Kliknij Już subskrybujesz? Aktywuj swoje konto.
 4. Jeśli źródło wiadomości oferuje możliwość subskrypcji w aplikacji Wiadomości Google, zobaczysz dostępne opcje.
  • Aby zweryfikować subskrypcję, zaloguj się.
  • Subskrypcja wydania cyfrowego traci ważność wraz z subskrypcją wydania drukowanego.

Rozwiązywanie problemów z weryfikacją subskrypcji

Gdy weryfikujesz swoją subskrypcję, upewnij się, że:

 • Masz aktywną subskrypcję czasopisma lub źródła wiadomości.
 • Informacje o koncie zostały wpisane prawidłowo. 
  • Uwaga: jeśli musisz podać adres pocztowy, wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostały one podane przy subskrybowaniu wersji drukowanej.
Pomoc dotycząca komunikatów o błędach

„Nieprawidłowy e-mail lub hasło. Spróbuj ponownie”.

Pamiętaj, by wpisać adres e-mail i hasło, których używasz do logowania się na swoje konto online. Jeśli nie masz jeszcze konta online, kliknij Skonfiguruj konto.

„Podane informacje o subskrypcji nie zostały zweryfikowane. Spróbuj ponownie”.

Ten komunikat najczęściej pojawia się, gdy część informacji weryfikujących różni się od tych, które wydawca ma powiązane z Twoim kontem. Podaj numer konta, imię i nazwisko oraz adres dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostały one podane przy subskrybowaniu wersji drukowanej. Aby uzyskać pomoc dotyczącą informacji o koncie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej wydawcy.

„Nie udało nam się zweryfikować, czy masz aktywną subskrypcję tego wydania czasopisma”.

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej wydawcy, by zweryfikować, czy masz aktywną subskrypcję i czy informacje o Twoim koncie są poprawne.

 
Nie wszystkie usługi i funkcje Google Play są dostępne w każdym kraju. Z czego możesz korzystać

Dalsza pomoc dotycząca subskrypcji

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy z płatnymi subskrypcjami lub innymi zakupami w Wiadomościach Google, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?