Sammanfattande rapporter om EU-tester avseende ekodesigndirektivet (2009/125/EC)

På den här sidan hittar du sammanfattningar av testresultat i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Sammanfattande rapporter om test för kommissionens förordning (EU) 2019/1782 gällande krav på ekodesign för externa nätaggregats verkningsgrad

G1029, G1030

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1029, G1030

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

14,0

V ⎓

Utgående ström

1,1

A

Utgående effekt

15,4

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

86,3

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

79,7

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

GC867, G10U2

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

GC867, G10U2

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

24,0

V ⎓

Utgående ström

1,25

A

Utgående effekt

30,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

88,6

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

84,6

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

G1029, G1030

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1029, G1030

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

14,0

V ⎓

Utgående ström

1,1

A

Utgående effekt

15,4

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

83,4

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

79,3

%

Elförbrukning vid noll-last

0,06

W

W18-030N1B, W18-030N1C

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

W18-030N1B, W18-030N1C

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

24,0

V ⎓

Utgående ström

1,25

A

Utgående effekt

30,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

88,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

79,8

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

G1002, G1003

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1002, G1003

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,5

A

Utgående effekt

7,5

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

79,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,03

W

S005BBV0500100

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

S005BBV0500100

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,0

A

Utgående effekt

5,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

75,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

S005BBB0500100

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

S005BBB0500100

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,0

A

Utgående effekt

5,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

75,3

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

A0040, A0043

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0040, A0043

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,4

A

Utgående effekt

7,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

81,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,01

W

A0048, A0049

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress  

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0048, A0049

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0
15,0

V ⎓

Utgående ström

2,0
3,0
1,87

A

Utgående effekt

10,0
27,0
28,05

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

80,0

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

76,8

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

W16-045N5C, W16-045N5B

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

W16-045N5C, W16-045N5B

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0
12,0
15,0
20,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
3,0
3,0
3,0
2,25

A

Utgående effekt

15,0
27,0
36,0
45,0
45,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

87,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,7

%

Elförbrukning vid noll-last

0,05

W

W16-033N1C, W16-033N1B

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

W16-033N1C, W16-033N1B

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

16,5

V ⎓

Utgående ström

2,0

A

Utgående effekt

33,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

85,4

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,3

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

A0071, A0072

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0071, A0072

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0
15,0

V ⎓

Utgående ström

2,0
3,0
1,87

A

Utgående effekt

10,0
27,0
28,05

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

81,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

75,6

%

Elförbrukning vid noll-last

0,09

W

A0019, A0021

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

A0019, A0021

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,4

A

Utgående effekt

7,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

83,6

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,01

W

G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, G1000-UK, TC G1000-UK, TC G1001-UK

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1000-EU, TC G1000-EU, TC G1001-EU, G1000-UK, TC G1000-UK, TC G1001-UK

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
2,0

A

Utgående effekt

15,0
18,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

84,8

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

82,5

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

G1000-UK

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1000-UK

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
2,0

A

Utgående effekt

15,0
18,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

85,0

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,0

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

G1001-EU, G1001-UK

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

G1001-EU, G1001-UK

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0
9,0

V ⎓

Utgående ström

3,0
2,0

A

Utgående effekt

15,0
18,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

85,2

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

83,0

%

Elförbrukning vid noll-last

0,02

W

GL0400, GL0401

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

GL0400, GL0401

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

1,0

A

Utgående effekt

5,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

78,9

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

Inte tillämpligt

%

Elförbrukning vid noll-last

0,04

W

GL0100, GL0101

Offentliggjord information

Värde och precision

Enhet

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress 

Google LLC
Organisationsnummer: 3582691
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
USA

-

Modellbeteckning(ar)

GL0100, GL0101

-

Ingående spänning

230

V ~

Ingående frekvens (växelström)

50

Hz

Utgående spänning

5,0

V ⎓

Utgående ström

3,0

A

Utgående effekt

15,0

W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge

83,5

%

Verkningsgrad vid låg last (10 %)

78,1

%

Elförbrukning vid noll-last

0,04

W

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: