นำอุปกรณ์ Google Nest ออกจากแอป Google Home

คุณยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Google กับอุปกรณ์ Google Nest หรือ Home รวมทั้งบริการได้หลายวิธีดังนี้

 • นำอุปกรณ์บางอย่างออกจากบ้าน: ตั้งค่าบ้านไว้กับอุปกรณ์และบริการอื่นเช่นเดิม แต่ลบอุปกรณ์ที่ต้องการนำออก
 • ลบตัวเองหรือคนอื่นออกจากบ้าน: ยกเลิกการลิงก์บัญชีที่เลือกกับบ้านและอุปกรณ์
 • ลบบ้าน: นำบ้านออก รวมถึงอุปกรณ์ บริการ และข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบ้านนั้นด้วย

นำอุปกรณ์ Google Nest ออกจากบ้าน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำอุปกรณ์ออกจากบ้าน

 • ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสมาชิกในบ้าน
 • ระบบจะยกเลิกการลิงก์บัญชี Google
 • ระบบจะลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์นี้ เช่น ประวัติวิดีโอ หมายเหตุ: ข้อมูลอุปกรณ์พื้นฐานบางอย่างอาจยังคงเชื่อมโยงกับบ้าน
 1. เปิดแอป Google Home Google Home app
 2. แตะอุปกรณ์ของคุณ  การตั้งค่า   นำอุปกรณ์ออก  นำออก

หมายเหตุ: 

นำตัวเองออกจากบ้าน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำตัวเองออกจากบ้าน

 • คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบ้าน รวมถึงอุปกรณ์และบริการที่เชื่อมโยงกับบ้านหลังนั้นอีกต่อไป
 • แต่สมาชิกคนอื่นๆ จะยังเข้าถึงบ้านหลังดังกล่าวได้อยู่
 • สมาชิกคนอื่นๆ จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์หรือบริการที่คุณตั้งค่าไว้ เช่น ตัวควบคุมอุณหภูมิ สัญญาณเตือน ล็อก หรือกล้อง Nest อีกต่อไป หากคุณตั้งค่า Nest Cam ด้วย Nest Hub Max โปรดทราบว่า Nest Hub Max จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปด้วยเช่นกัน
  1. ข้อยกเว้น: แม้ว่าคุณจะนำตัวเองออกจากบ้าน สมาชิกในบ้านคนอื่นๆ จะยังใช้ Google Nest Wifi, Google Wifi, ลำโพงและจอแสดงผลที่พร้อมใช้งาน Assistant และอุปกรณ์ Chromecast ได้อยู่ 
 • คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานฟีเจอร์ของ Nest Aware รวมถึงประวัติวิดีโออีกต่อไป
 • สมาชิกคนอื่นๆ จะยังเข้าใช้งานฟีเจอร์ของ Nest Aware ได้อยู่
 • ระบบจะไม่นำบัญชี Google TV ของคุณออกจากบ้านหลังนี้ คุณจะต้องออกจากระบบบัญชีนี้ใน Google TV ของบ้านหลังนี้หรือใน account.google.com
 • ระบบจะลบบ้านออกหากคุณเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในบ้าน รวมถึงข้อมูลของบ้าน เช่น วิดีโอไฟล์ดิบในประวัติวิดีโอและการตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิ

วิธีนำตัวเองออก

 1. เปิดแอป Google Home Google Home app
 2. ไปบ้านหลังที่ต้องการแก้ไข
 3. แตะการตั้งค่า   ครอบครัว
 4. แตะบัญชีของคุณ
 5. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ  เพื่อนำคุณออกจากบ้าน
นำสมาชิกคนอื่นๆ ออกจากบ้าน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำสมาชิกออกจากบ้าน

 • สมาชิกจะได้รับแจ้งว่าถูกนำออกจากบ้าน
 • สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์หรือบริการในบ้านและบัญชีของสมาชิกจะไม่ลิงก์กับอุปกรณ์อีกต่อไป
 • อุปกรณ์ Assistant เช่น ลำโพงและจอแสดงผล รวมถึงอุปกรณ์ที่สมาชิกที่ถูกนำออกตั้งค่าไว้จะยังคงอยู่ในบ้าน อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ลิงก์กับสมาชิกที่คุณนำออกจากบ้านอีกต่อไป
  1. ข้อยกเว้น: ระบบอาจนำ Nest Hub Max ออกและลบวิดีโอไฟล์ดิบในประวัติวิดีโอ
 • สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานฟีเจอร์ของ Nest Aware รวมถึงประวัติวิดีโออีกต่อไป
 • ระบบจะไม่นำบัญชี Google TV ของสมาชิกออกจากบ้านหลังนี้ บุคคลเหล่านั้นจะต้องออกจากระบบบัญชีนี้ใน Google TV ของบ้านหลังนี้หรือใน account.google.com
 • หากสมาชิกที่คุณนำออกจากบ้านได้ย้ายข้อมูลในบัญชี Nest และอุปกรณ์ Nest (เช่น กล้องและตัวควบคุมอุณหภูมิ) ไปยังบัญชี Google ระบบอาจนำอุปกรณ์เหล่านั้นออกจากบ้านด้วย ระบบอาจลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Nest ของสมาชิกดังกล่าวและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบ้านออกอย่างถาวร รวมถึงวิดีโอไฟล์ดิบในประวัติวิดีโอและการตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิ
 1. เปิดแอป Google Home Google Home app
 2. ไปบ้านหลังที่ต้องการแก้ไข
 3. แตะการตั้งค่า ครอบครัว
 4. แตะสมาชิกในบ้านที่ต้องการนำออก
 5. แตะ "นำออก" ที่ด้านขวาบน

ลบบ้าน

คุณลบบ้านออกจากแอป Home ได้หากเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในบ้าน

หากไม่ใช่สมาชิกเพียงคนเดียวในบ้าน คุณจะต้องนำสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งหมดออกจากบ้านก่อนโดยใช้แอป Google Home มิฉะนั้น คุณจะนำตัวเองออกจากบ้านได้เท่านั้น และสมาชิกคนที่เหลือในบ้านจะยังเข้าถึงบ้านและอุปกรณ์ในบ้านได้อยู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อลบบ้าน

 • ระบบจะนำบ้านหลังนั้นออกจากบัญชี Google ของคุณ
 • คุณจะใช้แอป Home ควบคุมอุปกรณ์ที่คุณเพิ่มลงในบ้านหลังนี้ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงหลอดไฟ จอแสดงผล ลำโพง กล้อง ตัวควบคุมอุณหภูมิ และล็อก เว้นแต่คุณจะตั้งค่าอุปกรณ์เหล่านั้นอีกครั้งในบ้านหลังใหม่
 • ระบบจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น ประวัติวิดีโอจากกล้อง Nest ที่คุณอาจมี หรือการตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิ หมายเหตุ: ระบบจะไม่ลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google หากคุณลบบ้าน ดูวิธีนำข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีออก

วิธีลบบ้าน

 1. เปิดแอป Google Home Google Home app
 2. ไปบ้านหลังที่ต้องการลบ
 3. แตะการตั้งค่า   ลบบ้านนี้  ลบ

นำ Voice Match หรือ Face Match ออกจากอุปกรณ์

Voice Match จะจดจำเสียงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ปฏิทิน รายชื่อติดต่อ และการช่วยเตือน ส่วน Face Match จะช่วย Assistant ในการระบุตัวตนของคุณและแสดงเนื้อหาส่วนตัวที่เป็นประโยชน์โดยที่คุณไม่ต้องถามก่อน

อุปกรณ์ที่รองรับ Assistant จะยังใช้งานได้เมื่อนำ Voice Match ออก แต่อุปกรณ์จะไม่จดจำเสียงของคุณอีกต่อไป จะมีการนำรูปแบบเสียงของอุปกรณ์ออก และคุณอาจไม่ได้รับผลการค้นหาเฉพาะบุคคล

เมื่อลบ Voice Match สำหรับ Nest Hub Max จะเป็นการลบ Face Match ในอุปกรณ์เดียวกันอย่างถาวรด้วย และ Assistant จะจดจำเสียงของคุณหรือให้ผลการค้นหาเฉพาะบุคคลในอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้อีก

หากต้องการเข้าถึงหรือลบคลิปเสียงหรือรูปภาพที่ถ่ายไว้ระหว่างการตั้งค่า Voice Match และ Face Match ให้ไปที่ https://myactivity.google.com/ หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีนำ Voice Match ออกจากอุปกรณ์

สำหรับบ้านในแอป Google Home

 1. เปิดแอป Google Home Google Home app
 2. แตะบ้าน แล้ว การตั้งค่า แล้ว Google Assistant แล้ว Voice Match แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ
  • หากมีบ้านมากกว่า 1 หลัง ให้แตะบ้านที่ต้องการนำ Voice Match ออก
 3. แตะนำ Voice Match ออกจากบ้าน แล้ว นําออก

สําหรับลําโพงหรือจอแสดงผล

 1. เปิดแอป Google Home Google Home app
 2. แตะบ้าน แล้ว การตั้งค่า แล้ว Google Assistant แล้ว Voice Match แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ
 3. ยกเลิกการเลือกช่องข้างอุปกรณ์ที่ต้องการปิด Voice Match แล้ว ทำตามขั้นตอน

วิธีนำ Face Match ออกจากอุปกรณ์

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล Google Nest
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะบัญชีของคุณที่ด้านขวาบน
 4. ยืนยันว่าบัญชี Google ที่แสดงเป็นบัญชีที่ลิงก์กับจอแสดงผล หากต้องการสลับบัญชี ให้แตะรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างบัญชี Google จากนั้นแตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น
 5. แตะการตั้งค่า Assistant Face Match
 6. ลบ Nest Hub Max ออกจากรายการอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Face Match

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดใช้ Face Match ระบบจะลบรูปแบบใบหน้าของคุณออกจากอุปกรณ์ แต่จะไม่ลบรูปภาพสำหรับลงทะเบียนที่ใช้ในการสร้างรูปแบบใบหน้าของคุณ หากต้องการลบรูปภาพสำหรับลงทะเบียน Face Match ให้ไปที่ https://myactivity.google.com/

ลบบันทึกเสียงและรูปภาพที่ใช้ลงทะเบียน Voice Match และ Face Match

 1. ไปที่กิจกรรมของฉันในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. แตะเมนู เมนู กิจกรรมอื่นๆ ของ Google
 3. เลื่อนลงไปที่ "การลงทะเบียน Voice Match และ Face Match" แล้วแตะดูข้อมูล
 4. แตะลบการลงทะเบียนทั้งหมด ลบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลบกิจกรรม
ลบกิจกรรมเสียงพูดและเสียง
รีเซ็ตลำโพงหรือจอแสดงผลเป็นค่าเริ่มต้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว - Google Nest
Face Match ใน Google Nest Hub Max

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1633396
false