Radera och ta bort åtkomsten till Google Nest-enheter

Det finns några olika sätt att ta bort anslutningen mellan ditt Google-konto och Google Nests och Google Homes enheter och tjänster:

 • Ta bort ett hem: Tar bort själva hemmet samt enheter, tjänster och data som är kopplade till hemmet. 
 • Ta bort dig själv eller andra från ett hem: Tar bort länken till valda konton från hemmet och enheterna.
 • Ta bort specifika enheter från ett hem: Håller hemmet konfigurerat med andra enheter och tjänster men tar bort den enhet du vill ta bort.

Ta bort ett hem

Du kan ta bort ett hem från Home-appen om du är den enda medlemmen i hemmet.

Om du inte är den enda medlemmen i hemmet måste du först ta bort alla andra medlemmar från hemmet med Google Home-appen. Annars kan du bara ta bort dig själv från hemmet. De kvarvarande medlemmarna har fortfarande åtkomst till hemmet och dess enheter.

När du tar bort ett hem händer följande:

 • Hemmet tas bort från ditt Google-konto.
 • Du kan inte använda Home-appen för att styra enheter som du har lagt till i hemmet. Detta inkluderar lampor, skärmar, högtalare, kameror, termostater och lås, om du inte konfigurerar enheterna igen.
 • Din data som är kopplad till hemmet, till exempel Video History från Nest-kameror eller termostatinställningar, tas bort. Obs! Data som är kopplad till ditt Google-konto tas inte bort om du tar bort hemmet. Läs mer om hur du tar bort data som är kopplad till ditt konto.

Så här tar du bort ett hem:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Byt till hemmet som du vill ta bort.
 3. Tryck på Inställningar   Ta bort det här hemmet  Ta bort.

Ta bort dig själv från ett hem

När du tar bort dig själv från ett hem händer följande:

 • Du har inte längre åtkomst till hemmet och de enheter och tjänster som är kopplade till hemmet.
 • Andra medlemmar har fortfarande åtkomst till hemmet.
 • Andra medlemmar har inte längre åtkomst till de enheter eller tjänster som du konfigurerar, inklusive Nest-termostater, alarm, lås och kameror. Om du har konfigurerat en Nest Cam med Nest Hub Max är Nest Hub Max inte längre tillgänglig.
  • Undantag: Google Nest Wifi, Google Wifi, högtalare och skärmar med Google Assistent och Chromecast-enheter är fortfarande tillgängliga för andra medlemmar i hemmet även om du tar bort dig själv från hemmet. 
 • Om du är den enda medlemmen i hemmet raderas hemmet. Detta inkluderar hemdata som videomaterial från Video History och termostatinställningar.

Så här tar du bort dig själv:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Byt till hemmet som du vill redigera.
 3. Tryck på Inställningar   Hushåll.
 4. Tryck på  eller bredvid ditt kontonamn.
 5. Tryck på Ta bort  Ta bort dig själv. 

Ta bort andra medlemmar från ett hem

När du tar bort medlemmar från ett hem händer följande:

 • Personer får aviseringar om att de har tagits bort från hemmet.
 • De har inte längre åtkomst till enheterna eller tjänsterna i hemmet och deras konton kommer inte längre att vara länkade till enheterna.
 • Assistent-enheter som högtalare och skärmar, inklusive sådana som konfigurerats av den borttagna medlemmen, finns kvar i hemmet. Dessa enheter kommer inte längre att vara länkade till den medlem i hemmet som du tar bort. 
  • Undantag: Nest Hub Max kan tas bort och videomaterial från Video History kan raderas.
 • Om den medlem som du tar bort från hemmet migrerade sitt Nest-konto och sina Nest-enheter (till exempel kameror och termostater) till ett Google-konto kan enheterna tas bort från hemmet när du tar bort medlemmen. Data som är kopplad till Nest-enheterna och hemmet kan raderas permanent, inklusive Video History från Nest-kameror eller termostatinställningar.
 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Byt till hemmet som du vill redigera.
 3. Tryck på Inställningar   Hushåll.
 4. Tryck på  eller bredvid namnet på medlemmen som ska tas bort.
 5. Tryck på Ta bort  Ta bort.

Ta bort enheter från ett hem

När du tar bort en enhet från ett hem händer följande:

 • Enheten kopplas bort från medlemmarna i hemmet.
 • Länken till enheten tas bort från ditt Google-konto.
 • Data som är kopplad till enheten, till exempel Video History, raderas. Obs! Viss grundläggande enhetsdata kan förbli kopplad till hemmet.
 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på enheten  Inställningar   Ta bort länk eller Ta bort enhet  Ta bort länk eller Ta bort.

Ta bort Voice Match eller Face Match från dina enheter

Voice Match känner igen din röst så att bara du kan få åtkomst till exempelvis din kalender, dina kontakter och dina påminnelser, medan Face Match tillåter assistenten att känna igen dig och visa anpassat och användbart innehåll utan att du behöver fråga.  

När du tar bort Voice Match från enheter med stöd för assistenten fungerar enheterna fortfarande. Däremot känner de inte längre igen din röst, enheternas röstmodell tas bort och du kanske inte får personliga resultat. 

Om du tar bort Voice Match för Nest Hub Max tas även Face Match bort permanent från samma enhet och assistenten kan inte längre känna igen din röst eller ge personliga resultat på dessa enheter.

Besök https://myactivity.google.com/ eller följ stegen nedan om du vill få åtkomst till eller ta bort ljudklipp eller foton som du tog under konfigureringen av Voice Match och Face Match.

Så här tar du bort Voice Match från dina enheter:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på enheten  Inställningar   Ta bort Voice Match.
 3. Välj en enhet som du vill ta bort länken till.
  • Ta bort länken till en viss enhet: Tryck på Ta bort bredvid den enhet som du vill ta bort länken till Remove  Ta bort.
  • Ta bort länken till alla enheter: Tryck på Ta bort från berörda enheter   Ta bort.

Ett meddelande om att länken till Google-kontot och rösten har tagits bort från enheten visas.

Så här tar du bort Face Match från dina enheter:

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som högtalaren eller skärmen från Google Nest eller Google Home.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på kontot uppe till höger.
 4. Kontrollera att Google-kontot som visas är det som är länkat till Google Home- eller Google Nest-enheten. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 5. Tryck på Assistent-inställningar  Assistent  Face Match.
 6. Radera Nest Hub Max från listan med Face Match-kompatibla enheter. Obs! Om du inaktiverar Face Match tas ansiktsmodellen bort från enheten, men bilderna som användes för att skapa din ansiktsmodell under registreringen raderas inte. Besök https://myactivity.google.com om du vill ta bort Face Match-bilderna som togs under registreringen.

Så här tar du bort data från Voice Match- och Face Match-registreringen:

 1. Öppna Min aktivitet på en mobil enhet.
 2. Tryck på Meny Meny  Annan aktivitet på Google.
 3. Skrolla ned till Voice Match- och Face Match-registrering och tryck på Visa data.
 4. Tryck på Radera alla registreringar  Radera.

Relaterade länkar

Radera aktivitet
Radera röst- och ljudaktivitet
Återställ standardinställningarna på högtalare eller skärmar
Vanliga frågor om integritet: Google Nest
Face Match på Google Nest Hub Max

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?