Bruk Google Nest Wifi- og Google Wifi-enheter på samme nettverk

Hvis du har både Google Nest Wifi- og Google Wifi-enheter, har du noen forskjellige konfigurasjonsalternativer. Hvilket alternativ du bør velge, avhenger av hvilke Wifi-enheter du har, og hvis du har flere rutere, hvilken ruter du vil bruke som primærruteren.

Trinn 1. Velg Nest Wifi-enheten(e) du har

Bilde av Google Nest Wifi-ruter Bilde av Google Nest Wifi-punkt
Nest Wifi-ruter, med eller uten Nest Wifi-punkt Bare Nest Wifi-punkt

Trinn 2. Velg konfigurasjonsbanen for nettverk for Nest Wifi og Google Wifi

Nest Wifi-ruter, med eller uten Nest Wifi-punkt

Hvis du har en Nest Wifi-ruter, kan du gjøre ett av følgende:

(Anbefalt) Alternativ 1: Konfigurer et nytt nettverk med Nest Wifi som primærruter og Google Wifi- eller Nest Wifi-punkt som nettverksforsterker

For best mulig Wi-Fi-rekkevidde og nettverkshastighet anbefaler vi at du bruker Nest Wifi-ruteren som det primære punktet i det kombinerte Wi-Fi-nettverket. Du kan deretter legge til Google Wifi- og/eller Google Nest Wifi-punkt i det nye Nest Wifi-nettverket for å få ekstra Wi-Fi-dekning.

Velg settet med instruksjoner som gjelder for nettverksoppsettet ditt:

Jeg vil legge til Nest Wifi og Google Wifi i et helt nytt nettverk.

Hvis du konfigurerer et helt nytt nettverk og ikke har konfigurert noen Wifi-enheter tidligere, følger du trinnene for å konfigurere Nest Wifi.

Tips: Konfigurer Nest Wifi-ruteren først, og legg deretter til Nest Wifi-enheter eller Google Wifi-enheter som ekstra punkt for å opprette maskenettverket.

Jeg vil legge til Google Wifi-punkt i et eksisterende Nest Wifi-nettverk.

Hvis du tidligere har konfigurert et Nest Wifi-nettverk, kan du legge til Google Wifi-punkt ved å følge fremgangsmåten for å legge til et punkt i et Nest Wifi-nettverk.

Jeg vil legge til en Nest Wifi-ruter i et Google Wifi-nettverk som allerede er konfigurert i Google Home-appen.

Hvis du tidligere har konfigurert et Google Wifi-nettverk i Google Home-appen, og du vil legge til en Nest Wifi-ruter som primærruteren, må du tilbakestille Google Wifi-punktene til fabrikkstandard og deretter konfigurere et nytt Nest Wifi-nettverk.

Merk: Dette alternativet tilbakestiller alle innstillinger og regler du har konfigurert i det eksisterende Google Wifi-nettverket ditt. Hvis du ikke vil miste innstillinger som Familie-Wi-Fi-tidsplaner eller egendefinert viderekobling av porter, går du til Alternativ 2: Legg til Nest Wifi-ruteren i et eksisterende Google Wifi-nettverk.

Trinn 1. Tilbakestill Google Wifi-nettverket til fabrikkstandard

Hvis du tilbakestiller enhetene dine fra appen, slettes alle innstillinger og data fra Wifi-ruteren og -punktet/punktene, skytjenestene og Google Home-appen. Ruteren og Wifi-punktet/punktene fra Google-kontoen din.

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wi-Fi   Innstillinger Innstillinger-tannhjulet  Tilbakestill nettverket til fabrikkstandard OK.

Merk: Ruteren er enheten du opprinnelig konfigurerte først, og er koblet til modemet ditt. Hvis du bare vil tilbakestille ruteren til fabrikkstandard (den som er koblet til modemet ditt), følger du instruksjonene for å tilbakestille ruteren eller punktet med tilbakestillingsknappen

Trinn 2. Opprett et nytt Nest Wifi-nettverk

 1. Velg en plassering for Nest Wifi-ruteren. 
  • Ruteren må være koblet til et fungerende modem som er koblet til internett.
  • For å få det beste signalet, plasser ruteren i øyehøyde på et åpent sted, for eksempel på en hylle eller TV-reol.
  • Finn ut mer om hvor du kan plassere ruteren.
 2. På det primære Google Wifi-punktet kobler du Ethernet-kabelen fra WAN-porten , og deretter kobler du Ethernet-kabelen til WAN-porten på Nest Wifi-ruteren . Kabelen skal nå være koblet mellom Nest Wifi-ruterens WAN-port og modemet ditt.
 3. Koble Nest Wifi-ruteren til en stikkontakt. Etter omtrent et minutt blinker lyset hvitt for å indikere at den er på og klar for konfigurering.
 4. Åpne Google Home-appen Google Home-appen på enheten din.
 5. Trykk på Legg til  og så Konfigurer enhet. 
 6. Under «Nye enheter» trykker du på Konfigurer nye enheter i hjemmet.
 7. Velg et hjem.
 8. Velg Nest Wifi-ruteren din.
 9. Velg Opprett nytt nettverk.
 10. Skann QR-koden på bunnen av enheten. 
  • Hold telefonen omtrent 12 cm unna for å skanne. Finn ut mer om hvordan du skanner QR-koder.
  • Hvis du ikke klarer å skanne QR-koden, trykker du på Fortsett uten å skanne og skriver inn konfigurasjonsnøkkelen på bunnen av enheten.
 11. Velg et rom for ruteren, eller opprett et nytt rom.  
 12. Gi Wi-Fi-nettverket ditt et navn og et sikkert passord. 
 13. Ruteren oppretter nå Wi-Fi-nettverket ditt. Dette kan ta noen minutter. 
 14. Hvis du er klar til å legge til Google Wifi-enheten eller en annen Nest Wifi-enhet i det nye nettverket, trykker du på Ja for å fortsette i appen, eller følg trinnene for å legge til et punkt på et senere tidspunkt.
Jeg vil legge til en Nest Wifi-ruter i et Google Wifi-nettverk som allerede er konfigurert i Google Wifi-appen.

Hvis du tidligere har konfigurert et Google Wifi-nettverk i Google Wifi-appen, og du vil bruke en Nest Wifi-ruter som primærruteren, må du tilbakestille Google Wifi-punktene til fabrikkstandard og deretter konfigurere et nytt Nest Wifi-nettverk i Google Home-appen.

Merk: Dette alternativet tilbakestiller alle innstillinger og regler du har konfigurert i det eksisterende Google Wifi-nettverket ditt. Hvis du ikke vil miste innstillinger som Familie-Wi-Fi-tidsplaner eller egendefinert viderekobling av porter, går du til Alternativ 2: Legg til Nest Wifi-ruteren i et eksisterende Google Wifi-nettverk.

Trinn 1. Last ned Google Home-appen

Når du er koblet til det eksisterende Google Wifi-nettverket ditt, kan du laste ned Google Home-appen Google Home-appen og opprette et hjem.

 1. Last ned den nyeste versjonen av Google Home-appen, som er tilgjengelig på Android eller iOS.
 2. Hvis dette er første gang du bruker Google Home-appen, kan du opprette et hjem.

Trinn 2. Tilbakestill Google Wifi-nettverket til fabrikkstandard

Hvis du vil legge til en Google Wifi-enhet i det nye nettverket, må du tilbakestille enheten til fabrikkstandard. 

Hvis du tilbakestiller Google Wifi-punktet fra Google Wifi-appen, slettes alle innstillinger og data fra Wifi-punktene, Cloud-tjenestene og Google Wifi-appen. Den fjerner også Google Wifi-punktet fra Google-kontoen din.

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på fanen for innstillinger og handlinger og så Nettverk og generelt.
 3. Under «Nettverk» trykker du på Wifi-punkt.
 4. Trykk på Tilbakestill til fabrikkstandard. Bekreft på den neste skjermen ved å trykke på Tilbakestill til fabrikkstandard. Dette fjerner Google Wifi-punktet fra Google Wifi-appen.
 5. Wifi-punktet blinker blått og lyser deretter blått kontinuerlig. Denne prosessen kan ta opptil 10 minutter. Du kan ikke legge til Wifi-punktene i det nye nettverket før tilbakestillingen er ferdig.
 6. Når appen er ferdig, står det «Tilbakestillingen er fullført» i appen, og Google Wifi-punktene dine blinker sakte blått for å indikere at de er klare for konfigurering.

Trinn 3. Opprett et nytt Nest Wifi-nettverk

 1. Velg en plassering for Nest Wifi-ruteren. 
  • Ruteren må være koblet til et fungerende modem som er koblet til internett.
  • For å få det beste signalet, plasser ruteren i øyehøyde på et åpent sted, for eksempel på en hylle eller TV-reol.
  • Finn ut mer om hvor du kan plassere ruteren.
 2. På det primære Google Wifi-punktet kobler du Ethernet-kabelen fra WAN-porten , og deretter kobler du Ethernet-kabelen til WAN-porten på Nest Wifi-ruteren . Kabelen skal nå være koblet mellom Nest Wifi-ruterens WAN-port og modemet ditt.
 3. Koble Nest Wifi-ruteren til en stikkontakt. Etter omtrent et minutt blinker lyset hvitt for å indikere at den er på og klar for konfigurering.
 4. Åpne Google Home-appen Google Home-appen på enheten din.
 5. Trykk på Legg til  og så Konfigurer enhet. 
 6. Under «Nye enheter» trykker du på Konfigurer nye enheter i hjemmet.
 7. Velg et hjem.
 8. Velg Nest Wifi-ruteren din.
 9. Velg Opprett nytt nettverk.
 10. Skann QR-koden på bunnen av enheten. 
  • Hold telefonen omtrent 12 cm unna for å skanne. Finn ut mer om hvordan du skanner QR-koder.
  • Hvis du ikke klarer å skanne QR-koden, trykker du på Fortsett uten å skanne og skriver inn konfigurasjonsnøkkelen på bunnen av enheten.
 11. Velg et rom for ruteren, eller opprett et nytt rom.  
 12. Gi Wi-Fi-nettverket ditt et navn og et sikkert passord. 
 13. Ruteren oppretter nå Wi-Fi-nettverket ditt. Dette kan ta noen minutter. 
 14. Hvis du er klar til å legge til Google Wifi-enheten eller en annen Nest Wifi-enhet i det nye nettverket, trykker du på Ja for å fortsette i appen, eller følg trinnene for å legge til et punkt på et senere tidspunkt.

Alternativ 2: Legg til Nest Wifi-ruteren i et eksisterende Google Wifi-nettverk

Med dette alternativet legger du til Nest Wifi-ruteren som et tilleggspunkt for å utvide dekningen for det eksisterende Google Wifi-nettverket. Dette alternativet utnytter ikke den forbedrede rekkevidden og hastigheten til Nest Wifi-ruteren, men det gjør at du kan beholde de nåværende Wi-Fi-nettverksinnstillingene og tilpassede tidsplanene.

For å bruke Nest Wifi med Google Wifi må du bruke Google Home-appen. Finn ut hva som skjer når du legger til Google Wifi-enheter og innstillinger i Google Home-appen.

Merk: OnHub-enheter er ikke kompatible med Nest Wifi-enheter. Hvis det eksisterende nettverket ditt inneholder en OnHub-enhet, må du tilbakestille Google Wifi-enhetene dine til fabrikkstandard og opprette et nytt nettverk i Google Home-appen. Følg veiledningen for Alternativ 1: Jeg vil legge til Nest Wifi-ruteren i et Google Wifi-nettverk som allerede er konfigurert i Google Home-appen..

Veiledning
 1. Last ned Google Home-appen Google Home app.
 2. Hvis dette er første gang du bruker Google Home-appen, kan du konfigurere et hjem.
 3. Velg en plassering for Nest Wifi-ruteren. 
 4. Koble Nest Wifi-ruteren til en stikkontakt. Etter omtrent et minutt blinker lyset hvitt for å indikere at den er på og klar for konfigurering.
 5. Åpne Google Home-appen Google Home app på enheten din.
 6. Trykk på Legg til   Konfigurer enhet. 
 7. Under «Nye enheter» trykker du på Konfigurer nye enheter i hjemmet.
 8. Velg et hjem.
 9. Den skal finne Nest Wifi-enheten. Trykk på Ja for å fortsette. Hvis du har flere enheter tilgjengelige for konfigurering, velger du Nest Wifi-ruteren.
 10. Skann QR-koden på bunnen av Nest Wifi-ruteren. 
  • Hold telefonen omtrent 12 cm unna for å skanne. Finn ut mer om hvordan du skanner QR-koder.
  • Hvis du ikke klarer å skanne QR-koden, trykker du på Fortsett uten å skanne og skriver inn konfigurasjonsnøkkelen på bunnen av enheten.
 11. Hvis Google Wifi-nettverket ditt ble konfigurert i Google Wifi-appen, velger du Legg til i eksisterende OK. Dette legger til Google Wifi-enhetene og -innstillingene dine i Google Home-appen.
 12. Følg veiledningen i appen for å fullføre konfigureringen. 
 13. Hvis du vil legge til en annen Wifi-enhet, trykker du på Ja i appen for å fortsette, eller følg trinnene for å legge til et ekstra punkt eller en ekstra ruter på et senere tidspunkt.
 14. Når du har lagt til alle Wifi-enhetene dine, utfører appen en test av maskenettet for å bekrefte at alt fungerer.
Bare Nest Wifi-punkt

Hvis du har ett eller flere Nest Wifi-punkt uten Nest Wifi-ruter, kan du gjøre ett av følgende:

(Anbefalt) Alternativ 1. Legg til Nest Wifi-punktet i et eksisterende Google Wifi-nettverk

Du kan utvide dekningen til Wi-Fi-nettverket ditt og bruke Google-assistenten i hjemmet ditt ved å legge til Google Nest Wifi-punkt i det eksisterende Google Wifi-nettverket ditt.

Veiledning
 1. Velg en plassering for Nest Wifi-ruteren. 
  • For å få det beste signalet, plasser enheten i øyehøyde på et åpent sted, for eksempel på en hylle eller et TV-reol. Dette bør også være et rom der du vil kommunisere med Google-assistenten.
  • Finn ut mer om hvor du kan plassere Wifi-punktene dine.
 2. Koble Nest Wifi-punktet til en stikkontakt.
 3. Last ned Google Home-appen Google Home app
 4. Hvis dette er første gang du bruker Google Home-appen, kan du konfigurere et hjem.
 5. Åpne Google Home-appen Google Home app på enheten din. 
 6. Trykk på Legg til   Konfigurer enhet. 
 7. Under «Nye enheter» trykker du på Konfigurer nye enheter i hjemmet.
 8. Velg et hjem.
 9. Appen skal finne Nest Wifi-enheten din. Trykk på Ja for å fortsette. Hvis du har flere enheter tilgjengelig for konfigurering, velger du Nest Wifi-punktet du vil konfigurere.
 10. Skann QR-koden på bunnen av enheten. 
  • Hold telefonen omtrent 12 cm unna for å skanne. Finn ut mer om hvordan du skanner QR-koder.
  • Hvis du ikke klarer å skanne QR-koden, trykker du på Fortsett uten å skanne og skriver inn konfigurasjonsnøkkelen på bunnen av enheten.
 11. Hvis Google Wifi-nettverket ditt ble konfigurert i Google Wifi-appen, velger du Legg til i eksisterende. Dette legger til Google Wifi-enheten og innstillingene i Google Home-appen.
 12. Følg veiledningen i appen for å fullføre konfigureringen.
 13. Hvis du vil legge til et annet punkt, trykker du på Ja i appen når du blir bedt om det, eller du kan gjenta disse trinnene senere for flere punkt.
 14. Når du har lagt til alle Wifi-enhetene dine, utfører appen en test av maskenettet for å bekrefte at alt fungerer.

Alternativ 2. Bruk Nest Wifi-punktet bare som høyttaler med Google-assistenten

Hvis du ikke har en Google Wifi-enhet eller Nest Wifi-ruter, eller hvis du ikke vil bruke Nest Wifi-punktet som en Wi-Fi-enhet akkurat nå, kan du likevel konfigurere enheten og bruke den som en høyttaler med Google-assistenten.

Følg veiledningen for å konfigurere et Google Nest Wifi-punkt.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene: