Om Device Access med Google Nest

Här hittar du svar på vanliga frågor om Device Access. Det finns information om Device Access för privatpersoner och kommersiella utvecklare samt om var du kan registrera dig för att få de senaste uppdateringarna.

Vad är Device Access och varför lanserar ni programmet?

I maj publicerade vi en uppsättning tydliga åtaganden gällande integriteten, så att Nests kunder ska förstå hur vår teknik fungerar och för att förklara de säkerhetsfunktioner vi har lagt in i syfte att skydda användarnas känsliga uppgifter. Nu erbjuder vi våra partner i ekosystemet fler sätt att integrera med Nests produkter via Device Access, men på ett sätt som bygger på integritet och säkerhet.

Med Device Access kan kvalificerade partner komma åt och styra Nest-produkter via sina appar och lösningar på ett säkert sätt. I och med detta får du fler val i hur du styr ditt hem. Vi ser till att din data är privat och skyddad genom att kräva att utvecklare som deltar i Device Access genomgår en extra säkerhetsbedömning.

Vilka datasäkerhetsåtgärder används?

Alla utvecklare måste genomgå en granskning av föreslagna användningsfall, klara en årlig säkerhetsbedömning och godkänna våra användarvillkor. På det sättet kan vi försäkra oss om att lämpliga dataskydd och säkerhetsåtgärder används i enlighet med våra standarder för integritet och säkerhet. 

Läs mer om hur Google Nest skyddar användardata i Vanliga frågor om integritet.

Vad är det för skillnad mellan Works with Nest, Works with Hey Google och Nest Device Access?

Works with Nest (WWN) var den ursprungliga lösningen via vilken godkända tredjepartspartner kunde få åtkomst till och styra Nest-produkter. De var fullständigt integrerade med en Nest-produkt och kunde kontrollera och ändra dess status. Befintliga Works with Nest-anslutningar fungerar även i fortsättningen för de användare som har ett Nest-konto som inte har migrerats i Nest-appen.

Works with Hey Google (WWHG) gör det möjligt att styra anslutna produkter via Google-assistenten. Med hjälp av Google Assistent kan du skapa rutiner för assistenten i Home- eller Assistent-appen.

Med Device Access kan våra partner integrera Google Nest-enheter med sitt ekosystem för det smarta hemmet. Device Access ger tredjepartspartner direktåtkomst till och möjlighet att styra Nest-produkter, men bara om deras användningsfall blir godkända i vår granskning och om de klarar en årlig säkerhetsbedömning av någon av våra auktoriserade testare. Om du till exempel har ett säkerhetssystem som är integrerat med Device Access kan du visa och styra Nest-kameror och andra produkter direkt via säkerhetsleverantörens app. Leverantören måste uppdatera säkerhetsbedömningen varje år och på så sätt verifiera att de fortfarande uppfyller kraven. 

Vilka partner finns för närvarande på Nest Device Access?

Vi har några partner som redan arbetar med integreringen via Device Access. Håll utkik efter mer information.

Vad händer med mina Works with Nest-anslutningar?

Om du inte tar bort Works with Nest-anslutningarna eller migrerar Nest-kontot till ett Google-konto fortsätter anslutningarna att fungera utan några ändringar så länge partnern har stöd för dem. Vi meddelar dig om detta ändras.

Vad händer om en Works with Nest-partneranslutning inte är tillgänglig i Nest Device Access eller i rutiner?

Flera företag som är Works with Nest-partner är också Nest Device Access-partner.
På sidan Vad kan den göra? om Google Assistent finns en fullständig lista över åtgärder som är tillgängliga i rutiner. Listan över åtgärder uppdateras ständigt, så håll utkik efter ytterligare partneranslutningar via Device Access-programmet och dess rutiner.

Information för utvecklare

Var kan jag läsa mer om att bli utvecklare för Device Access?

Om du är kommersiell utvecklare eller Nest-kund och intresserad av Device Access hittar du mer information på Device Access-webbplatsen. På den sidan finns de senaste uppdateringarna.

Kommer utvecklare att ha åtkomst till en utvecklarkonsol där de kan hantera integrationer?

Ja, det finns en konsol för kommersiella utvecklare som uppfyller villkoren och har godkända integrationer såväl som för privatpersoner. Kom igång genom att besöka Device Access-konsolen, godkänna användarvillkoren och betala en nominell avgift (återbetalas inte).

Måste utvecklarna betala för den kommersiella årliga säkerhetsbedömningen?

Ja, det finns en årlig kostnad som bestäms från fall till fall. Någon av våra auktoriserade testare fastställer arbetets omfattning utifrån det enskilda användningsfallet. Du får mer information när du ansöker om kommersiell utveckling.

Vad händer om jag inte blir godkänd i den årliga säkerhetsbedömningen?

Om du inte blir godkänd har du 30 dagar på dig att åtgärda de problem som upptäcktes. När du har gjort det kan du schemalägga en ny bedömning.

Vad händer med mina utvecklarintegrationer för Works with Nest?

Befintliga Works with Nest-integrationer fortsätter att fungera i underhållsläge. Vi meddelar dig om detta ändras.

Vad omfattar den kommersiella granskningsprocessen för Device Access?

Du måste genomgå en kvalificerande granskningsprocess som inbegriper en årlig säkerhetsbedömning och bedömning av användningsfall innan vi kan godkänna din ansökan om Device Access-programmet. Utvecklare måste klara säkerhetsbedömningen, godkänna de tillämpliga villkoren för Device Access-programmet, som inkluderar vår policy om användardata, och andra ytterligare granskningskrav innan de godkänns.

Vad är åtkomst för privatpersoner? Hur skiljer det sig från kommersiell åtkomst?

Åtkomst för privatpersoner är till för användare som är intresserade av smarta hem och vill delta i Device Access. De kan då styra sina Nest-enheter för privata integrationer upp till ett visst antal användare och utan formell granskning. Partner kan dessutom testa sina integrationer via åtkomst för privatpersoner innan de skickar in dem för kommersiell åtkomst. Med kommersiell åtkomst får en större målgrupp åtkomst till integrationen, vilket kräver en fullständig granskningsprocess, inklusive en årlig säkerhetsbedömning.

Works with Nest hade en sandlåda för integrationer från privatpersoner. Går det att göra med Device Access?

Ja, i sandlådan för Direct Access för privatpersoner kan du styra dina Nest-enheter för privata integrationer och automatiseringar. Det krävs ingen säkerhetsrevision eller säkerhetsgranskning för dessa mindre integrationer och endast ett begränsat antal användare tillåts.

Besök Device Access-webbplatsen om du vill veta mer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: