Läs mer om Device Access (Enhetsåtkomst)

Här hittar du svar på vanliga frågor om Device Access-programmet för Kompatibel med Google Assistent. Det finns information om Device Access för konsumenter och utvecklare samt om var du kan registrera dig för att få de senaste uppdateringarna.

Läs mer om hur vi tillhandahåller mer integritet och flexibilitet med Nest-produkter.

Vad är Device Access och varför lanserar ni programmet?

Vi vill uppfylla åtagandena vi publicerade i maj 2019. Tack vare Device Access kan vi se till att din integritet och datasäkerhet prioriteras när du använder Nests och Googles produkter med våra Device Access-partner i ditt hem.

Med Device Access kan kvalificerade partner komma åt och styra Nest-produkter via sina appar och lösningar på ett säkert sätt. I och med detta får du fler val i hur du styr ditt hem. Vi ser till att din data är privat och skyddad genom att kräva att utvecklare som deltar i Device Access genomgår en extra säkerhetsbedömning. 

I vår blogg kan du läsa mer om Device Access och hur du kan skapa ett hjälpsamt hem på andra sätt

Hur skyddas min data med Device Access?

Vi ser till att din data är säker genom att kräva att utvecklare genomgår en granskning av föreslagna användningsfall, klarar en årlig säkerhetsbedömning och godkänner våra användarvillkor innan de godkänns för Device Access. 

Du kan läsa mer om den årliga säkerhetsbedömningen i vårt blogginlägg om säkerhetsbedömningen Strobe OAuth.

På vilket sätt skiljer sig Works with Nest, Kompatibel med Google Assistent och Device Access åt?

Works with Nest (WWN) var den ursprungliga lösningen via vilken tredjepartspartner kunde få åtkomst till och styra Nest-produkter. De var fullständigt integrerade med Nest-produkterna och kunde kontrollera och ändra deras statusar. Works with Nest-anslutningar fortsätter att fungerar för de användare som har ett Nest-konto som inte har migrerats i Nest-appen så länge våra partner har stöd för dem. 

Med Kompatibel med Google Assistent (WWGA) är det möjligt att styra anslutna produkter via Google-assistenten. Med hjälp av Google Assistent kan du skapa rutiner för assistenten i Home- eller Assistent-appen. Vi har introducerat två nya delar av Works with Google Assistant som är specifika för produkter i hemmet: Device Access (Enhetsåtkomst) och Home Routines (Hemrutiner). 

  • Med Device Access kan tredjepartspartner direkt få åtkomst och styra Nest-produkter, men bara om de blir godkända i vår granskning av deras användningsfall och klarar en årlig säkerhetsbedömning från någon av våra auktoriserade testare. Om du till exempel har ett säkerhetssystem som går att integrera med Device Access så kan du visa och styra Nest-kameror och andra produkter direkt via säkerhetsleverantörens app. Leverantören måste uppdatera säkerhetsbedömningen varje år och på så sätt verifiera att de fortfarande uppfyller kraven. Med Device Access kan du integrera partnerprodukter i Google Nests ekosystem.
  • Med Home Routines fungerar produkter från Nest och partner bättre tillsammans och blir mer hjälpsamma. Om till exempel ett anslutet röklarm identifierar en nödsituation i hemmet kan du få en extra visuell varning via Home Routines som ser till att anslutna lampor blinkar och ändrar färg till rött. Du kan skapa egna rutiner från grunden eller använda vanliga rutiner som vi redan har skapat. Vi samarbetar med partner för att kunna tillhandahålla ännu fler innovativa rutiner som föreslås för dig utifrån vilka produkter du har. Det är alltid du som bestämmer och det är du som avgör om du vill använda dessa åtgärder eller inte. Känsliga uppgifter delas inte, så data om ditt hem förblir privat.

Vilka partner finns för närvarande på Device Access?

Vi har några testpartner som redan håller på att skapa anslutningar till oss via Device Access. Håll utkik efter mer information när anslutningarna är klara att användas.

Vad händer med mina Works with Nest-anslutningar?

Om du inte tar bort Works with Nest-anslutningarna eller migrerar Nest-kontot till Google fortsätter anslutningarna att fungera utan några ändringar så länge partnern har stöd för dem. Vi meddelar dig om detta ändras.

Vad händer om en Works with Nest-anslutning inte är tillgänglig i Device Access eller Home Routines?

Flera företag som är Works with Nest-partner är också Kompatibel med with Google Assistent-partner. På sidan Vad kan den göra? om Google Assistent finns en fullständig lista över tillgängliga åtgärder. Håll utkik efter ytterligare partneranslutningar via Device Access-programmet och Home Routines.

Utvecklare

Var kan jag läsa mer om att bli utvecklare för Device Access?

Om du är utvecklare eller Nest-kund och intresserad av Device Access hittar du mer information på Device Access-webbplatsen. På den sidan finns de senaste uppdateringarna.

Kommer utvecklare att ha åtkomst till en utvecklarkonsol där de kan hantera integrationer?

Ja, det kommer att finnas en konsol för kvalificerade kommersiella utvecklare med godkända integrationer. I nuläget kan du registrera dig för mer information på Device Access-webbplatsen.

Måste utvecklarna betala för den kommersiella årliga säkerhetsbedömningen?

Ja, det finns en årlig kostnad som bestäms från fall till fall. Någon av våra auktoriserade testare fastställer arbetets omfattning utifrån ditt specifika användningsfall. Du får mer information när du ansöker.

Vad händer om jag inte blir godkänd i den årliga säkerhetsbedömningen?

Om du inte blir godkänd har du 30 dagar på dig att åtgärda de problem som upptäcktes. När du har gjort det kan du schemalägga en ny bedömning.

Vad händer med mina utvecklarintegrationer för Works with Nest?

Befintliga Works with Nest-integrationer fortsätter att fungera i underhållsläge. Vi meddelar dig om detta ändras.

Vad omfattar den kommersiella granskningsprocessen för Device Access?

Du måste genomgå en kvalificerande granskningsprocess som inbegriper en årlig säkerhetsbedömning och bedömning av användningsfall innan vi kan godkänna din ansökan om API:et för Device Access. Utvecklare måste klara säkerhetsbedömningen, godkänna användarvillkoren för Device Access, som inkluderar vår policy om användardata, och andra ytterligare granskningskrav innan de godkänns.

Du kan läsa mer om den årliga säkerhetsbedömningen i vårt blogginlägg om säkerhetsbedömningen Strobe OAuth.

Läs mer om hur Google Nest skyddar användardata i Vanliga frågor om integritet.

Vad är åtkomst för privatpersoner? Hur skiljer det sig från kommersiell åtkomst?

Åtkomst för privatpersoner är till för användare som är intresserade av smarta hem och vill delta i Device Access. De kan då styra sina Nest-enheter för privata integrationer upp till ett visst antal anslutningar och utan en formell granskningsprocess. Partner kan dessutom testa sina integrationer via åtkomst för privatpersoner innan de skickar in dem för kommersiell åtkomst. Med kommersiell åtkomst får en större målgrupp åtkomst till integrationen, vilket kräver en fullständig granskningsprocess, inklusive en årlig säkerhetsbedömning.

Works with Nest hade en sandlåda för integrationer från privatpersoner. Går det att göra med Device Access?

Vi bjuder in personer som är intresserade av utveckling av smarta hem att delta i Device Access för privatpersoner. De kan då styra sina Nest-enheter för privata integrationer och automatiseringar. Det krävs ingen säkerhetsrevision eller säkerhetsgranskning för dessa mindre integrationer och endast ett begränsat antal tillåtna användare kan delta.

Håll utkik efter mer information i framtiden. I nuläget kan du registrera dig för mer information på Device Access-webbplatsen.

Hur hanterar jag integrationer med Device Access?

Det kommer att finnas en portal för utvecklare. Om du är intresserad av att bli utvecklare för Device Access och vill få mer information så snart den blir tillgänglig registrerar du dig på Device Access-webbplatsen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?