Vanliga frågor om kameraavkänning: Google Nest Hub Max

Kameran på Nest Hub Max har avkänningsfunktioner som du kan använda för att anpassa och styra din upplevelse utifrån vad som fångas upp av kameran. En sådan funktion är Face Match (med vilken du identifieras på enheten) och Quick Gestures (med vilka du kan styra enheten). Funktionerna kan aktiveras eller inaktiveras när som helst via inställningen för kameraavkänning.

Vad är funktioner för kameraavkänning?

Funktioner för kameraavkänning gör att Nest Hub Max kan känna av vad som händer hemma genom att omedelbart analysera bilder från enhetens kamera, utan att skicka bilderna till Google. När du aktiverar inställningen kameraavkänning blir Nest Hub Max mer praktisk – du kan sedan välja att aktivera Face Match för en anpassad användning av enheten eller enkelt stoppa och starta media med hjälp av Quick Gestures. Inställningen för kameraavkänning fungerar för närvarande bara med funktionerna Face Match och Quick Gestures, men vi strävar efter att lägga till fler funktioner för kameraavkänning med tiden. Även alla kommande funktioner för kameraavkänning kräver att inställningen för kameraavkänning är aktiverad.  

Vilka fördelar finns med kameraavkänning?

 • Behandling på enheten: Kameraavkänning sker lokalt på din Hub Max. Det betyder att funktionerna för kameraavkänning, när du har aktiverat dem, inte skickar ditt videomaterial till Google, utan att det i stället behandlas på enheten. Läs mer om vårt åtagande gällande sekretess i hemmet
 • Enkel styrning: Med kameraavkänning får du mer kontroll. Om du föredrar att inte använda funktioner som analyserar bilder lokalt på din Hub Max, som Quick Gestures eller Face Match, kan du välja Inte nu när du konfigurerar Hub Max eller inaktivera funktionen när som helst i inställningarna.

Hur aktiverar och inaktiverar jag kameraavkänning?

När du konfigurerar Nest Hub Max får du frågan om du vill aktivera funktionerna för kameraavkänning eller inte. Om du bestämmer dig för att inte aktivera kameraavkänning när du konfigurerar kan du göra det senare när du öppnar enhetsinställningarna:

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Nest Hub Max följt av Inställningar .
 4. Scrolla ned till Mer och tryck på Igenkänning och anpassning.
 5. Aktivera On eller inaktivera Off Kameraavkänning. När du inaktiverar kameraavkänning stängs även Face Match och Quick Gestures av.

Obs! Om du inte aktiverar kameraavkänning under konfigureringen blir du inte samtidigt ombedd att registrera dig för Face Match.

Kameraavkänning och personliga resultat

Om du konfigurerar Hub Max till att bara visa personliga resultat (som påminnelser och kalenderhändelser) vid Face Match så visas de inte längre när du har inaktiverat kameraavkänning. Du kan ändra inställningarna för personliga resultat i enhetsinställningarna:

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Nest Hub Max följt av Inställningar .
 4. Scrolla ned till Mer och tryck på Igenkänning och anpassning.
 5. Alternativet för att ställa in att personliga resultat ska visas vid Face Match är nedtonat. Om du vill aktivera inställningen återaktiverar du kameraavkänning eller väljer Visa alltid eller Visa aldrig efter eget tycke.
 6. Läs mer om personliga resultat här.

Kameraavkänning och Duo-samtal


Kameraavkänningen påverkar inte den automatiska inramningen under videosamtal med Duo, som gör att kameran panorerar och zoomar för att du hela tiden ska synas i bild. Den funktionen kan hanteras direkt under ett Duo-samtal.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: