Sensorer i Google Nest-enheter

Senast uppdaterat den 30 oktober 2020

Googles enheter och tjänster för det uppkopplade hemmet använder kameror, mikrofoner och andra sensorer för att kunna tillhandahålla användbara funktioner och tjänster. Sensorerna kan bland annat registrera rörelser, ljud och temperatur för att skydda hemmet och dina nära och kära och göra livet enklare och mer praktiskt. Men samtidigt som sensorerna gör enheterna för det uppkopplade hemmet mer användbara förstår vi att du, din familj och dina vänner måste kunna lita på att vi hanterar data på ett ansvarsfullt sätt.

Vi har publicerat vårt åtagande gällande integritet i hemmet, där vi åtar oss följande:

  • När det finns kameror, mikrofoner eller omgivnings- och aktivitetssensorer som registrerar information om hemmiljön i våra enheter för det uppkopplade hemmet anger vi dessa maskinvarufunktioner i de tekniska specifikationerna för enheten – oavsett om de är aktiverade eller inte.
  • Vi ska också tydligare förklara vilka typer av information som sensorerna skickar till Google och ange exempel på hur vi använder informationen så att du får en bättre bild av syftet med dem.

Som en del av dessa åtaganden har vi publicerat den här sensorguiden. Vi uppdaterar då och då sensorguiden i takt med att nya enheter, funktioner och tjänster lanseras, ändringar görs av våra befintliga produkter och för att tillhandahålla ytterligare information om tillämpligt.

Sensorerna som för närvarande används i Googles enheter och tjänster för det anslutna hemmet ingår i allmänhet i följande kategorier:

  • Kameror som spelar in videomaterial och stillbilder och registrerar vad som händer i hemmet.
  • Mikrofoner som spelar in ljud och kan upptäcka specifika ljud eller rörelser i närheten.
  • Aktivitetssensorer som upptäcker aktivitet eller förändringar i enhetens fysiska tillstånd, till exempel en dörrsensor som registrerar när en dörr öppnas, eller en accelerometer som registrerar när en enhet flyttas.
  • Omgivningssensorer som registrerar externa egenskaper i den omkringliggande miljön – till exempel temperatur, luftfuktighet, ljus eller rök – och som kan hjälpa till att övervaka inomhusmiljön eller hemmets omgivning.
  • Kontrollsensorer som kan användas för att styra en enhet, till exempel en tryckkänslig knapp eller en magnetisk sensor som kan upptäcka ringens position på Nest Learning Thermostat.

Googles enheter för det uppkopplade hemmet kan också innehålla andra sensorer som övervakar enhetens drift. Till exempel kan interna enhetssensorer registrera om enhetens batteri börjar ta slut, om enheten är överhettad eller andra tillstånd som kan påverka enhetens förmåga att fungera som avsett. Vi har exkluderat sensorer som endast samlar in sådan diagnostisk data från den här sensorguiden. Data från sensorerna nedan kan, utöver att aktivera de beskrivna funktionerna och tjänsterna, även användas för enhetens prestanda och diagnostiska funktioner. 

Typer av sensorer, vad de mäter och exempel på användning

 

Typ av sensor

Vad sensorn mäter

Exempel på användning*

Kameror och mikrofoner

Kamera (lins- och bildsensor)

Kameror används för att ta stillbilder och spela in video i en rad olika syften, bland annat hemövervakning, videosamtal och mycket annat. De kan också användas som en sensor för att upptäcka sådant som rörelser, aktivitet, människor eller gester. Kameror kan även användas som en biometrisk sensor för att identifiera en specifik person.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Hello och Google Nest Hub Max

Se vad som händer i närheten av kameran. Används även för att upptäcka vissa typer av aktivitet så att du kan få en varning när en person eller rörelse upptäcks i närheten av kameran. Beroende på vilken kameramodell du använder, var du bor och om du har en prenumeration på Nest Aware kan kameran användas för att identifiera ett ansikte som du angett att den ska känna igen och skicka en varning till dig när den känner igen någon, oavsett om det är någon du känner eller en okänd person.

Nest Hub Max

Förutom de inbyggda Nest Cam-funktionerna ovan använder Nest Hub Max även kameran för att möjliggöra videosamtal och videomeddelanden, anpassning med Face Match och Quick Gestures för smidig enhetsstyrning. Ytterligare funktioner som använder kameran kan läggas till efter hand.

Mikrofon

Mikrofoner registrerar ljudvågor och används i en rad olika syften i Nest-enheter, bland annat för att registrera tal och som en sensor för att upptäcka specifika ljud eller rörelser i närheten.

Nest Cam, Nest Cam IQ och Nest Hello

Hör vad som händer i närheten av kameran. Används även för att upptäcka vissa typer av ljud så att du kan få en varning när en person eller rörelse upptäcks i närheten av kameran. Mikrofonen används även för Talk and Listen-funktionen så att du kan prata med en person som är i närheten av kameran. Med Nest Cam IQ för inomhusbruk kan du prata med Google-assistenten (om du har aktiverat funktionen).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Google Nest Mini, Google Nest Audio

Med hjälp av dessa kan du prata med Google-assistenten, ringa samtal och, med en Nest Aware-prenumeration i vissa regioner, registrera ljud som röklarm eller glas som krossas (om du har aktiverat funktionen).

Google Nest Wifi-åtkomstpunkt

Med hjälp av denna kan du prata med Google-assistenten, ringa samtal och mycket annat.

Google Chromecast Voice Remote

Med hjälp av denna kan du prata med Google-assistenten, hantera appar på tv:n och använda röstinmatning för appar.

Nest Guard

Med hjälp av denna kan du prata med Google-assistenten (om du har aktiverat funktionen). Enheten kan även registrera ljudet av glas som krossas (om du har aktiverat funktionen).

Nest Protect

Används av Sound Check- och Safety Checkup-funktionerna för att se till att högtalare och larmljud fungerar. Mikrofonen används inte i några andra syften och är avstängd förutom när högtalarens och ljudlarmets funktion kontrolleras.

Nest Hub

Sänder ut ultraljudspulser från högtalaren för att utföra mikrofondiagnostik.

Nest Hub, Nest Hub Max, Nest Mini, Nest Wifi-åtkomstpunkt

Sänder ut ultraljudspulser från högtalaren för att registrera om en användare är i närheten för att göra upplevelsen mer anpassad och proaktiv, till exempel aktiveras skärmen med medie- och enhetsinställningar på enheten.

Aktivitetssensorer

Accelerometer

Accelerometrar mäter enhetens rörelser. De används vanligtvis för att ändra enhetsstatus, underlätta parkoppling med andra enheter, upptäcka förändringar i riktning och för att justera enhetens skärmlayout, eller för manipuleringsdetektering (d.v.s. om enheten flyttas oväntat).

Google Home Max

Justerar belysningen efter högtalarens riktning.

Google Chromecast Voice Remote

Registrerar fjärrkontrollens rörelser för att börja återansluta till parkopplade enheter och underlätta interaktioner med andra enheter.

Nest Guard

Manipuleringsdetektering (enheten flyttas när larmet har aktiverats).

Nest Detect

Hjälper till vid detektering av öppen/stängd dörr och öppet/stängt fönster.

Nest Connect och Nest Protect

Används inte för närvarande. Inkluderas för eventuella framtida funktionsförbättringar.

Magnetometer

Magnetometrar (även kallade magnetsensorer) mäter styrkan hos och förändringar i ett magnetfält.

Nest Detect

Upptäcker när en dörr eller ett fönster öppnas eller stängs genom att känna av närheten till den medföljande magneten.

Rörelse

Rörelsesensorer registrerar rörelser från människor och djur i ett rum.

Nest Guard och Nest Detect

Upptäcker rörelser för säkerhetsövervakning och hemautomatisering (till exempel Home/Away Assist eller rutinerna Hemma och Borta).

Närvaro

Närvarosensorer registrerar när någon befinner sig i ett rum.

Nest Learning Thermostat och Nest Thermostat E

Upptäcker närvaro för optimerad bekvämlighet, energibesparingar och hemautomatisering (till exempel Home/Away Assist eller rutinerna Hemma och Borta).

Nest Protect

Upptäcker närvaro för hemautomatisering (till exempel Home/Away Assist eller rutinerna Hemma och Borta) och för aktivering av Pathlight när någon går under Nest Protect.

Närhet

Närhetssensorer upptäcker närvaron av objekt i närheten.

Nest Learning Thermostat

Upptäcker när någon är nära termostaten och aktiverar skärmen

Nest Guard

Registrerar när någon är nära Nest Guard och aktiverar knapparna på enheten.

Reglage för manipuleringsdetektering

Reglage för manipuleringsdetektering används för att upptäcka när en enhet oväntat flyttas eller när någon öppnar höljet för att komma åt insidan av enheten.

Nest Detect

Upptäcker när Nest Detect lossas från monteringsplattan.

Ultraljud

Ultraljudssensorer använder ljudvågor för att mäta avstånd till ett objekt och kan användas för att registrera när någon är i närheten av enheten.

Nest Protect (första generationen)

För närvarande inaktiv.

Bluetooth Bluetooth kan användas till att upptäcka om det finns andra Bluetooth-enheter i närheten. Det kan även användas till att streama ljud från en enhet till en annan.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-åtkomstpunkt, Chromecast med Google TV, Google Chromecast Voice Remote, Nest temperatursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Registrerar om det finns en enhetstagg på en annan kompatibel Bluetooth-enhet (t.ex. om du vill använda Tile med den smarta högtalaren Google Home) så att du kan aktivera olika funktioner. 

Nest temperatursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E

Tillåt att Nest temperatursensor använder Bluetooth för att kommunicera med termostaten.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-åtkomstpunkt, Chromecast med Google TV, Google Chromecast Voice Remote

Du kan streama musik som spelas upp på en högtalare eller skärm från Google till valfria kompatibla högtalare eller hörlurar med Bluetooth. Du kan streama musik från en mobil enhet (telefon eller surfplatta) till en högtalare eller skärm från Google.

Soli-sensor Soli-sensorn kan upptäcka föremål i närheten och/eller mäta deras rörelse, närhet och närvaro. Läs mer.

Nest-termostat

Upptäcker närvaro och om någon är nära termostaten och aktiverar då skärmen

Tekniska specifikationer för Nest-termostaten

Omgivningssensorer

Omgivningsljussensor

Omgivningsljussensorer mäter mängden ljus i ett rum.

Google Home och Google Home Max

Styr LED-ljusstyrkan.

Nest Hub och Nest Hub Max

Styr skärmens ljusstyrka och färgkalibrering.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Styr skärmens ljusstyrka och förbättrar temperatursensorns precision genom att upptäcka när solen skiner på termostaten.

Nest Cam IQ och Nest Hello

Upptäcker om det är dag/natt för att aktivera eller inaktivera Night Vision.

Nest Protect

Upptäcker när rummet är mörkt så att sensorn kan aktivera Pathlight- och Nightly Promise-funktionerna automatiskt.

Nest Guard

Används inte för närvarande. Inkluderas för eventuella framtida funktionsförbättringar.

Nest Detect

Upptäcker när rummet är mörkt så att sensorn kan aktivera Pathlight-funktionerna automatiskt.

Kolmonoxid

Kolmonoxidsensorer mäter mängden kolmonoxid i luften.

Nest Protect

Upptäcker farliga nivåer av kolmonoxid i luften.

Luftfuktighet

Luftfuktighetssensorer mäter mängden vatten (relativ luftfuktighet) i luften.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Upptäcker luftfuktigheten i omgivningen för optimerad bekvämlighet och styrning av luftfuktare i hela hemmet.

Nest Protect

Aktiverar Steam Check-funktionen för att minska falsklarm som orsakas av ånga från duschen, till exempel.

Nest Guard

Används inte för närvarande. Inkluderas för eventuella framtida funktionsförbättringar.

Nest Detect

Inkluderas för eventuella framtida funktionsförbättringar. Används för närvarande endast för övervakning av enhetsfunktioner.

Rök (fotoelektrisk sensor)

Upptäcker närvaro av rök i luften genom att registrera när rökpartiklar passerar framför en infraröd ljuskälla.

Nest Protect (första generationen)

Brand-/rökdetektering

Rök (sensor med delat spektrum)

Upptäcker närvaro av rök i luften med hjälp av två ljusvåglängder som söker efter rök. Ett infrarött ljus används för att upptäcka större partiklar som genereras av långsamma, pyrande bränder, och ett blått ljus som upptäcker mindre partiklar från snabbt uppflammande bränder.

Nest Protect (andra generationen)

Brand-/rökdetektering

Temperatur

Temperatursensorer mäter den aktuella temperaturen. Det kan vara den omgivande temperaturen i ett rum eller temperaturen inuti en enhet.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E, Nest temperatursensor, Nest Thermostat

Upptäcker omgivande rumstemperatur för optimal bekvämlighet.

Nest Protect

Upptäcker plötsliga höjningar av rumstemperaturen.

Nest Guard

Används inte för närvarande. Inkluderas för eventuella framtida funktionsförbättringar.

Nest Detect

Inkluderas för eventuella framtida funktionsförbättringar. Används för närvarande endast för övervakning av enhetsfunktioner.

Styrningssensorer

Kapacitiv tryckyta

Upptäcker ett fingers position och rörelse på en skärm- eller knappyta.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Nest Wifi-åtkomstpunkt, Google Home Max, Nest Hub, Nest Hub Max, Google Nest Audio, Nest Thermostat

Används för enhetsstyrning.

Magnetometer

Magnetometrar (även kallade magnetsensorer) mäter styrkan hos och förändringar i ett magnetfält. När den används för enhetsstyrning kan magnetometern upptäcka ett objekts position utifrån förändringar i magnetfältet när objektet flyttas.

Nest Learning Thermostat (tredje generationen) och Thermostat E

Upptäcker ringens rörelser för manuell termostatstyrning.

Optisk

Optiska sensorer mäter förändringar i mängden ljus på sensorn. Optiska sensorer kan upptäcka ett objekts position genom att känna av om objektet blockerar en ljusstråle.

Nest Learning Thermostat (första och andra generationen)

Upptäcker ringens rörelser för manuell termostatstyrning.

Nest ✕ Yale lås

Upptäcker om kolven är öppen eller stängd.

 

* Det här är inte en uttömmande lista över hur de aktuella sensorerna används i Googles enheter och tjänster för det uppkopplade hemmet. Vår målsättning är att hjälpa dig att förstå syftet med dessa sensorer och på vilka sätt de olika sensorerna används i våra enheter och tjänster, så att vi kan erbjuda användbara funktioner och tjänster.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: