Sensorer i Google Nest-enheter

Sist oppdatert: 19. august 2019.

Googles smarthjemenheter og -tjenester bruker kameraer, mikrofoner og andre sensorer for å levere nyttige funksjoner og tjenester. Disse sensorene kan for eksempel registrere bevegelse, lyd og temperatur for å beskytte hjemmet ditt og dem som er i det, samt for å gjøre livet enklere og mer komfortabelt. Og selv om de gjør smarthjemenhetene våre nyttigere, forstår vi at du, familien din og vennene dine må stole på at vi håndterer dataene dine på en ansvarlig måte.  

Vi har publisert garantiene våre for personvern i hjemmet, hvor vi har erklært dette:

  • Når smarthjemenhetene våre inneholder kameraer, mikrofoner, omgivelsessensorer eller aktivitetssensorer som registrerer informasjon om hjemmemiljøet ditt, fører vi dem opp i de tekniske spesifikasjonene for de aktuelle enhetene – uansett om de er slått på eller ikke.
  • Vi forklarer også tydeligere nøyaktig hva slags informasjon disse sensorene sender til Google, og vi inkluderer eksempler på hvordan vi bruker denne informasjonen, slik at du kan få en bedre forståelse av formålet med sensorene.

Vi har publisert denne veiledningen om sensorer som en del av disse garantiene.  Med jevne mellomrom kommer vi til å oppdatere den med informasjon om nye enheter, funksjoner og tjenester, samt endringer i tilbudene våre og eventuell annen relevant informasjon.

Sensorene som for øyeblikket finnes i Googles smarthjemenheter og -tjenester, kan generelt deles inn i disse kategoriene:

  • Kameraer som tar opp videoklipp, tar stillbilder og registrerer det som skjer i hjemmet.
  • Mikrofoner som tar opp lyd og kan registrere spesifikke lyder eller bevegelse i nærheten.
  • Bevegelsessensorer som registrerer bevegelse eller endringer i enheters fysiske tilstand. Eksempler på dette kan være dørsensorer som registrerer når dører åpnes, og akselerometere som registrerer når noen flytter på enhetene.
  • Omgivelsessensorer som registrerer tilstander i omgivelsene – for eksempel temperaturen, luftfuktigheten, lys og røyk – og som kan følge med på forholdene i eller rundt hjemmet ditt.
  • Kontrollsensorer som gjør det mulig å kontrollere enheter. Eksempler på dette kan være berøringsfølsomme knapper og magnetiske sensorer – som den som registrerer posisjonen til ringen på Nest Learning Thermostat.

Googles smarthjemenheter kan også inneholde flere sensorer som følger med på hvordan enhetene fungerer. Interne enhetssensorer kan for eksempel registrere når enhetsbatteriet begynner å gå tomt for strøm eller overopphetes, eller når det forekommer andre tilstander som kan hindre enheten i å fungere som normalt. I denne sensorveiledningen har vi ikke inkludert sensorer som bare samler inn slike diagnostiske data. I tillegg til å støtte funksjonene og tjenestene som er beskrevet, kan dataene fra sensorene oppført nedenfor også brukes til å utføre funksjoner knyttet til enhetsytelse og diagnostikk. 

Sensortyper, hva som måles, og brukseksempler

 

Sensortype

Dette måles

Brukseksempler*

Kameraer og mikrofoner

Kamera (linse- og bildesensor)

Kameraer brukes til å ta stillbilder og videoopptak til ulike formål, for eksempel overvåkning av hjemmet, videoanrop og så videre. De kan også brukes som sensorer for å registrere for eksempel bevegelse, aktivitet, mennesker og gester. I tillegg kan kameraer brukes som biometriske sensorer for å identifisere spesifikke personer.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Hello og Google Nest Hub Max

Se hva som skjer i nærheten av kameraet. Brukes også til å registrere visse former for aktivitet, slik at du kan bli varslet når det registreres personer eller bevegelse i nærheten av kameraet. I tillegg kan kameraet brukes til å identifisere ansikter du har bedt det om å gjenkjenne, og varsle deg når det gjenkjenner folk du kjenner – eller ikke kjenner. Denne funksjonaliteten avhenger av kameramodellen, hvor du bor, og om du abonnerer på Nest Aware eller ikke.

Nest Hub Max

I tillegg til de innebygde Nest Cam-funksjonene som er nevnt ovenfor, bruker Nest Hub Max også kameraet til videoanrop, videomeldinger, personlig tilpasning med Face Match og Quick Gestures, som gjør det lettere å kontrollere enheten. Flere funksjoner som bruker kameraet, kan bli lagt til etter hvert.

Mikrofon

Mikrofoner registrerer lydbølger, og Nest-enhetene bruker dem til en rekke formål, deriblant for å registrere tale og som sensorer for å registrere spesifikke lyder eller bevegelse i nærheten.

Nest Cam, Nest Cam IQ og Nest Hello

Hør hva som skjer i nærheten av kameraet. Brukes også av Talk and Listen-funksjonen, som gjør det mulig å snakke med alle som er i nærheten av kameraet. Med Nest Cam IQ innendørs kan du i tillegg snakke til Google-assistenten (hvis du har aktivert den funksjonen).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub og Google Nest Hub Max

Gjør det mulig å snakke til Google-assistenten, ringe og så videre.

Nest Guard

Gjør det mulig å snakke til Google-assistenten (hvis du har aktivert den funksjonen).

Nest Protect

Brukes av Sound Check og Safety Checkup for å sikre at høyttaleren og lydhornet fungerer. Mikrofonen brukes ikke til noen andre formål og er alltid slått av når den ikke brukes til å sjekke høyttaleren og lydhornet.

Nest Hub

Sender ultralydspulser fra høyttaleren for å kjøre diagnostikk på mikrofonen.

Nest Hub Max

Registrerer bevegelser i nærheten, så du ser enhetskontroller på skjermen når du nærmer deg den. Dermed blir det enda lettere å kontrollere enheten når du er i nærheten. Sender også ut ultralydspulser fra høyttaleren for å kjøre diagnostikk på mikrofonen.

Bevegelsessensorer

Akselerometer

Akselerometere måler enheters bevegelse. De brukes ofte til å registrere retningsendringer og justere enheters visningsoppsett – eller for å hindre uautorisert bruk (for eksempel hvis en enhet flyttes når dette ikke er forventet).

Google Home Max

Justerer lysene basert på høyttalerens retning.

Nest Guard

Forhindrer uautorisert bruk (flytting av enheten når alarmen er angitt).

Nest Detect

Brukes til registrering av åpne/lukkede dører og vinduer.

Nest Connect og Nest Protect

Brukes ikke for øyeblikket, men er inkludert med tanke på potensielle funksjonsforbedringer i fremtiden.

Magnetometer

Magnetometere (også omtalt som magnetiske sensorer) måler styrken på og endringene i magnetiske felt.

Nest Detect

Registrerer avstand til den inkluderte magneten for å oppdage om dører eller vinduer åpnes eller lukkes.

Bevegelse

Bevegelsessensorer registrerer bevegelse fra mennesker og dyr i rom.

Nest Guard og Nest Detect

Registrerer bevegelse av sikkerhetsgrunner samt for å sjekke om noen er hjemme, i forbindelse med Home/Away Assist.

Bevegelse

Sensorer for tilstedeværelse registrerer når det er noen i spesifikke rom.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Registrerer om noen er i rommet, for å skape optimal komfort og spare strøm.

Nest Protect

Registrerer at det er folk til stede, i forbindelse med Home/Away Assist og for å slå på Pathlight når noen går under Nest Protect-enheten.

Avstand

Avstandssensorer registrerer at noen eller noe nærmer seg.

Nest Learning Thermostat

Registrerer når noen er i nærheten av termostaten, og lyser opp skjermen.

Nest Guard

Registrerer når noen er i nærheten av Nest Guard, og lyser opp knappene på enheten.

Teknikkvarselbryter

Teknikkvarselbrytere brukes til å registrere at enheter blir uventet flyttet, eller at noen åpner deksler for å få tilgang til innsiden av enhetene.

Nest Detect

Registrerer når Nest Detect-enheten tas av bakplaten.

Ultralyd

Ultralydssensorer bruker lydbølger til å måle avstanden til gjenstander og kan brukes til å registrere når noen nærmer seg spesifikke enheter.

Nest Protect (1. generasjon)

For øyeblikket inaktiv.

Omgivelsessensorer

Sensor for omgivelseslys

Sensorer for omgivelseslys måler hvor mye lås som er i spesifikke rom.

Google Home

Kontrollerer lysstyrken på skjermen.

Nest Hub og Nest Hub Max

Kontrollerer fargekalibreringen og lysstyrken på skjermen.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Kontrollerer lysstyrken på skjermen og gjør temperatursensoren mer nøyaktig ved å registrere når solen skinner på termostaten.

Nest Cam IQ og Nest Hello

Registrerer dag og natt for å slå Night Vision av og på.

Nest Protect

Registrerer når det er mørkt i et rom, slik at enheten kan slå på Pathlight og Nightly Promise automatisk.

Nest Guard

Brukes ikke for øyeblikket, men er inkludert med tanke på potensielle funksjonsforbedringer i fremtiden.

Nest Detect

Registrerer når det er mørkt i et rom, slik at enheten kan slå på Pathlight automatisk.

Karbonmonoksid

Sensorene for karbonmonoksid måler hvor mye karbonmonoksid det er i luften.

Nest Protect

Registrerer farlige nivåer av karbonmonoksid i luften.

Fuktighet

Sensorene for luftfuktighet måler hvor mye vann (relativ luftfuktighet) det er i luften.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Registrerer luftfuktigheten i omgivelsene for å skape optimal komfort og kontrollere luftfuktere i hele huset.

Nest Protect

Gjør at Steam Check-funksjonen kan forhindre irriterende alarmer som skyldes ting som damp fra dusjen.

Nest Guard

Brukes ikke for øyeblikket, men er inkludert med tanke på potensielle funksjonsforbedringer i fremtiden.

Nest Detect

Inkludert med tanke på potensielle funksjonsforbedringer i fremtiden. For øyeblikket bare brukt til å følge med på hvordan enheten fungerer.

Røyk (fotoelektrisk sensor)

Fastslår om det røyk i luften, ved å registrere røykpartikler som beveger seg foran en infrarød lyskilde.

Nest Protect (1. generasjon)

Brann-/røykvarsling.

Røy (sensor med delt spekter)

Registrerer om det er røyk i luften, ved å bruke to bølgelengder med lys til å se etter røyk. Et infrarødt lys registrerer store partikler fra ulmende branner som utvikler seg langsomt, mens et blått lys registrerer små partikler fra branner som utvikler seg raskt.

Nest Protect (2. generasjon)

Brann-/røykvarsling.

Temperatur

Temperatursensorer måler den aktuelle temperaturen. Dette kan være omgivelsestemperaturen i et rom eller temperaturen i en enhet.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E og Nest temperatursensor

Registrerer omgivelsestemperaturen i rommet for å skape optimal komfort.

Nest Protect

Registrerer plutselige økninger i romtemperaturen.

Nest Guard

Brukes ikke for øyeblikket, men er inkludert med tanke på potensielle funksjonsforbedringer i fremtiden.

Nest Detect

Inkludert med tanke på potensielle funksjonsforbedringer i fremtiden. For øyeblikket bare brukt til å følge med på hvordan enheten fungerer.

Kontrollsensorer

Kapasitiv berøring

Registrerer posisjonen og bevegelsen til fingre på overflaten av skjermer eller knapper.

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Nest Hub og Nest Hub Max

Brukes til å kontrollere enheter.

Magnetometer

Magnetometere (også ofte omtalt som magnetiske sensorer) måler styrken på og endringene i magnetiske felt. Når magnetometere brukes til enhetskontroll, kan de registrere gjenstanders posisjon basert på endringer i det magnetiske feltet når gjenstanden beveges.

Nest Learning Thermostat (3. generasjon) og Thermostat E

Registrerer ringens bevegelse, så termostaten kan kontrolleres manuelt.

Optisk

Optiske sensorer måler endringer i hvor mye lys som skinner på dem. Slike sensorer kan registrere hvor gjenstander er, ved å registrere om de aktuelle gjenstandene blokkerer lysstråler.

Nest Learning Thermostat (1. og 2. generasjon)

Registrerer ringens bevegelse, så termostaten kan kontrolleres manuelt.

Nest ✕ Yale Lock

Registrerer om bolten er åpen eller lukket.

 

* Dette er en liste over eksempler på hvordan sensorene som beskrives her, brukes i Googles smarthjemenheter og -tjenester. Listen er ikke uttømmende. Målet med dette er å gi deg en bedre forståelse av hvorfor disse sensorene er der, samt hvordan de ulike enhetene og tjenestene våre bruker dem til å levere nyttige funksjoner og tjenester.  

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?