Varsel

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Sensorer i Google Nest-enheter

Sist oppdatert: 8. april 2024

Googles smarthjemenheter og -tjenester bruker kameraer, mikrofoner og andre sensorer for å levere nyttige funksjoner og tjenester. Disse sensorene kan for eksempel registrere bevegelse og lyd for å beskytte hjemmet ditt og dem som er i det, samt for å gjøre livet enklere og mer komfortabelt. Og selv om de gjør smarthjemenhetene våre nyttigere, forstår vi at du, familien din og vennene dine må stole på at vi håndterer dataene deres på en ansvarlig måte.

Vi har publisert garantiene våre for personvern i hjemmet, hvor vi forplikter oss til å overholde følgende:

  • Når smarthjemenhetene våre inneholder kameraer, mikrofoner, omgivelsessensorer eller bevegelsessensorer som registrerer informasjon om hjemmemiljøet ditt, fører vi opp disse funksjonene i de tekniske spesifikasjonene for de aktuelle enhetene – uansett om de er aktivert eller ikke.

  • Vi forklarer også tydelig hva slags informasjon disse sensorene sender til Google, og vi gir eksempler på hvordan vi bruker denne informasjonen, slik at du kan få en bedre forståelse av formålet med sensorene.

Vi har publisert denne veiledningen om sensorer som en del av disse garantiene. Med jevne mellomrom kommer vi til å oppdatere den med informasjon om nye enheter, funksjoner og tjenester, samt endringer i tilbudene våre og eventuell annen relevant informasjon.

Sensorene som brukes i Googles smarthjemenheter og -tjenester, kan generelt deles inn i disse kategoriene:

  • Kameraer som tar opp videoklipp, tar stillbilder og registrerer det som skjer i hjemmet.

  • Mikrofoner som tar opp lyd og kan registrere spesifikke lyder eller bevegelse i nærheten.

  • Bevegelsessensorer som registrerer bevegelse eller endringer i enheters fysiske tilstand. Eksempler på dette kan være dørsensorer som registrerer når dører åpnes, og akselerometere som registrerer når noen flytter på enhetene. Enkelte bevegelsessensorer kan også registrere tilstedeværelsen eller bevegelsene til personer i hjemmet ditt.

  • Omgivelsessensorer som fastslår tilstander i omgivelsene – for eksempel temperatur, luftfuktighet, lys og røyk – og som kan følge med på forholdene i eller rundt hjemmet ditt.

  • Kontrollsensorer som gjør det mulig å kontrollere enheter. Eksempler på dette kan være berøringsfølsomme knapper og magnetiske sensorer – som den som registrerer posisjonen til ringen på Nest Learning Thermostat.

Googles smarthjemenheter kan også inneholde flere sensorer som følger med på hvordan enhetene fungerer. Interne enhetssensorer kan for eksempel registrere når enhetsbatteriet begynner å gå tomt for strøm eller overopphetes, eller når det forekommer andre tilstander som kan hindre enheten i å fungere som normalt. I denne sensorveiledningen har vi ikke inkludert sensorer som bare samler inn slike diagnostiske data. I tillegg til å støtte funksjonene og tjenestene som er beskrevet, kan dataene fra sensorene oppført nedenfor også brukes til å utføre funksjoner knyttet til enhetsytelse og diagnostikk.

Sensortyper, hva som måles, og brukseksempler

Sensortype

Dette måles

Brukseksempler*

Kameraer og mikrofoner

Kamera (linse- og bildesensor)

Kameraer brukes til å ta stillbilder og gjøre videoopptak for ulike formål, for eksempel overvåkning av hjemmet, videoanrop og så videre. De kan også brukes som sensorer for å registrere for eksempel bevegelser, aktivitet, mennesker og gester. I tillegg kan kameraer brukes som biometriske sensorer for å identifisere spesifikke personer.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Cam (med batteri), Nest Cam med flomlys, Nest Cam (innendørs, med ledning), Nest Doorbell (med ledning)/Nest Hello, Nest Doorbell (med ledning, 2. generasjon), Nest Doorbell (med batteri) og Nest Hub Max

Se hva som skjer i nærheten av kameraet. Brukes også til å registrere visse former for aktivitet, slik at du kan bli varslet når det registreres personer eller bevegelse i nærheten av kameraet. I tillegg kan kameraet brukes til å identifisere ansikter du har bedt det om å gjenkjenne, og varsle deg når det gjenkjenner folk du kjenner – eller ikke kjenner. Denne funksjonaliteten avhenger av kameramodellen, hvor du bor, og om du abonnerer på Nest Aware eller ikke. Kamerahendelser kan brukes til å starte hjemmeautomatiseringer.

Nest Hub Max

I tillegg til de innebygde Nest Cam-funksjonene som er nevnt ovenfor, bruker Nest Hub Max også kameraet til videoanrop, personlig tilpasning med Face Match og Quick Gestures, som gjør det lettere å kontrollere enheten. Flere funksjoner som bruker kameraet, kan bli lagt til etter hvert.

Mikrofon

Mikrofoner registrerer lydbølger, og Nest-enhetene bruker dem til en rekke formål, blant annet for å registrere tale og som sensorer for å registrere spesifikke lyder eller bevegelse i nærheten.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Cam (med batteri), Nest Cam med flomlys, Nest Cam (innendørs, med ledning), Nest Doorbell (med ledning)/Nest Hello, Nest Doorbell (med ledning, 2. generasjon) og Google Nest Doorbell (med batteri)

Hør hva som skjer i nærheten av kameraet. Brukes også til å registrere visse typer lyder, slik at du kan bli varslet når det registreres personer eller bevegelse i nærheten av kameraet. Mikrofonen brukes også av Talk and Listen-funksjonen, som gjør det mulig å snakke med alle som er i nærheten av kameraet. Med Nest Cam IQ Indoor kan du i tillegg snakke til Google-assistenten (hvis du har aktivert denne funksjonen).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2. generasjon), Google Nest Hub Max, Google Nest Mini, Google Nest Audio

Gjør det mulig å snakke til Google-assistenten, ringe og – med Nest Aware-abonnement i visse regioner – registrere lyder som røykvarslere eller glass som knuses (hvis du har aktivert denne funksjonen). Leverer signaler om tilstedeværelse i forbindelse med hjemmeautomatisering (for eksempel Hjemme- og Borte-rutinene), hvis du har slått på denne funksjonen.

Google Nest Wifi-punkt

Gjør det mulig å snakke til Google-assistenten, ringe og bruke andre funksjoner.​​​​​​Registrerer om det er folk til stede i forbindelse med hjemmeautomatisering (for eksempel Hjemme- og Borte-rutinene), hvis du har aktivert denne funksjonen.

Google Chromecast Voice Remote

Gjør det mulig å snakke til Google-assistenten, navigere i apper på TV-en og gi taleinndata til apper.

Nest Protect

Brukes av Sound Check og Safety Checkup for å sikre at høyttaleren og alarmlyden fungerer. Mikrofonen brukes ikke til noen andre formål og er alltid slått av når den ikke brukes til å sjekke høyttaleren og lydhornet.

Nest Hub, Nest Hub (2. generasjon), Nest Hub Max, Nest Mini, Nest Wifi-punkt

Sender ultralydspulser fra høyttaleren for å oppdage brukere i nærheten, for å sørge for en mer responsiv og proaktiv brukeropplevelse, for eksempel ved å aktivere visning av medie- eller enhetskontroller på enheten.

Nest Hub (2. generasjon)

Når søvnsensoren er på, lytter den etter lyder i nærheten, for eksempel hosting og snorking som kan forstyrre søvnen.

Bevegelsessensorer

Akselerometer

Akselerometere måler enheters bevegelse. De brukes ofte til å endre enheters tilstand, forenkle parring med andre enheter, registrere retningsendringer og justere enheters visningsoppsett – eller for å hindre uautorisert bruk (for eksempel hvis en enhet flyttes når dette ikke er forventet).

Google Home Max

Justerer lysene basert på høyttalerens retning.

Google Chromecast Voice Remote

Registrerer bevegelsen til fjernkontrollen for å koble til sammenkoblede enheter på nytt og muliggjøre samhandling med andre enheter.

Nest Connect og Nest Protect

Brukes ikke foreløpig. Inkludert med tanke på potensielle funksjonsforbedringer i fremtiden.

Bevegelse

Bevegelsessensorer registrerer bevegelse fra mennesker og dyr i rom.

Nest Cam (med batteri), Nest Cam med flomlys, Nest Doorbell (med batteri)

Registrerer bevegelse for å vekke enheten.

Nest Cam med flomlys

Registrerer bevegelse for å slå lysene på.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Nest kan utlede tilstedeværelse fra registrert bevegelse i forbindelse med komfortoptimalisering, strømsparing og hjemmeautomatisering (for eksempel Home/Away Assist eller Hjemme- og Borte-rutinene).

Nest Protect

Registrerer bevegelse i forbindelse med hjemmeautomatisering (for eksempel Home/Away Assist eller Hjemme- og Borte-rutinene) og for å slå på Pathlight når noen går under Nest Protect-enheten.

Alle enhetene ovenfor når det registreres bevegelse

Registrerer bevegelse for å utløse hjemmeautomatiseringer

Avstand

Avstandssensorer registrerer at noen eller noe nærmer seg.

Nest Learning Thermostat

Registrerer bevegelse i nærheten av termostaten, slik at skjermen lyser opp.

Ultralyd

Ultralydsensorer bruker lydbølger til å måle avstanden til gjenstander og kan brukes til å registrere når noen nærmer seg spesifikke enheter.

Nest Protect (1. generasjon)

Foreløpig ikke i bruk.

Bluetooth Bluetooth kan brukes til å konfigurere og oppdage andre Bluetooth-kompatible enheter i nærheten. Bluetooth kan også brukes til å strømme lyd mellom enheter.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2. generasjon), Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punkt, Chromecast med Google TV, Google Chromecast Voice Remote, Nest temperatursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat, Nest Cam (med batteri), Nest Cam med flomlys, Nest Cam (innendørs, med ledning), Nest Doorbell (med batteri), Nest Doorbell (med ledning, 1. generasjon) Nest Doorbell (med ledning, 2. generasjon)

Oppdager enhetstagger på andre kompatible Bluetooth-enheter i nærheten (så du for eksempel kan bruke Tile med Google Home-smarthøyttaleren din), slik at du kan konfigurere og slå på ulike integrerte funksjoner.

Nest temperatursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E

Tillat at Nest temperatursensor bruker Bluetooth til å kommunisere med termostaten.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2. generasjon), Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punkt, Chromecast med Google TV, Google Chromecast Voice Remote

Gjør det mulig å strømme musikk som spilles på Google-høyttaleren eller -skjermen din, til Bluetooth-kompatible høyttalere eller hodetelefoner. Gjør det mulig å strømme musikk fra mobilenheter (telefoner eller nettbrett) eller datamaskiner til Google-høyttaleren eller -skjermen din. Gjør det mulig å strømme musikk fra Chromecast til Bluetooth-hodetelefoner og/eller Bluetooth-kompatible lydplanker eller høyttalere.

Soli-sensor Soli-sensoren kan brukes til å oppdage bevegelse, avstand og tilstedeværelse for ting i nærheten. Finn ut mer.

Nest Thermostat

Registrerer aktivitet i nærheten av termostaten, slik at skjermen lyser opp.

Tekniske spesifikasjoner for Nest-termostater

Nest Hub (2. generasjon)

Oppdager bevegelser og pusting, slik at du kan bruke søvnsensoren. Registrerer bevegelse, slik at du kan styre medier, alarmer og nedtellinger med Quick Gestures. Registrerer om det er folk til stede i forbindelse med hjemmeautomatisering (for eksempel Hjemme- og Borte-rutinene), hvis du har slått på denne funksjonen.

Omgivelsessensorer

Sensor for omgivende lys

Sensorene for omgivende lys måler hvor mye lys som er i spesifikke rom.

Google Home og Google Home Max

Kontrollerer LED-lysstyrken.

Nest Hub, Nest Hub (2. generasjon) og Nest Hub Max

Kontrollerer fargekalibreringen og lysstyrken på skjermen.

Nest Hub (2. generasjon)

Måler omgivelseslyset i rommet med søvnsensoren for å hjelpe deg med å forstå søvnforstyrrelser i omgivelsene.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Kontrollerer lysstyrken på skjermen og gjør temperatursensoren mer nøyaktig ved å registrere når solen skinner på termostaten.

Nest Cam IQ og Nest Doorbell (med ledning) / Nest Hello

Registrerer dag og natt for å slå Night Vision av og på.

Nest Cam med flomlys

Registrerer dag og natt for å slå lysene på bare når det er mørkt.

Nest Protect

Registrerer når det er mørkt i et rom, slik at enheten kan slå på Pathlight og Nightly Promise automatisk.

Karbonmonoksid

Sensorene for karbonmonoksid måler hvor mye karbonmonoksid det er i luften.

Nest Protect

Registrerer farlige nivåer av karbonmonoksid i luften.

Fuktighet

Sensorene for luftfuktighet måler hvor mye vann (relativ fuktighet) det er i luften.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Registrerer luftfuktigheten i omgivelsene for å skape optimal komfort og kontrollere luftfuktere i boligen.

Nest Protect

Gjør at Steam Check-funksjonen kan forhindre irriterende alarmer som utløses av for eksempel damp fra dusjen.

Røyk (fotoelektrisk sensor)

Fastslår om det er røyk i luften, ved å registrere røykpartikler som beveger seg foran en infrarød lyskilde.

Nest Protect (1. generasjon)

Brann-/røykvarsling

Røyk (sensor med delt spekter)

Registrerer om det er røyk i luften, ved å bruke lys med to bølgelengder til å se etter røyk. Et infrarødt lys registrerer store partikler fra ulmende branner som utvikler seg langsomt, mens et blått lys registrerer små partikler fra branner som utvikler seg raskt.

Nest Protect (2. generasjon)

Brann-/røykvarsling

Temperatur

Temperatursensorer fastslår den nåværende temperaturen. Dette kan være omgivelsestemperaturen i et rom eller temperaturen i en enhet.

Nest Hub (2. generasjon)

Måler omgivelsestemperaturen i rommet med søvnsensoren for å hjelpe deg med å forstå søvnforstyrrelser i omgivelsene.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E, Nest temperatursensor, Nest Thermostat

Anslår omgivelsestemperaturen i rommet i forbindelse med komfortoptimalisering.

Nest Protect

Registrerer plutselige økninger i romtemperaturen.

Kontrollsensorer

Kapasitiv berøring

Registrerer posisjonen og bevegelsen til fingre på overflaten av skjermer eller knapper.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Nest Hub, Nest Hub (2. generasjon), Nest Hub Max, Google Nest Audio, Nest Thermostat

Brukes til enhetskontroll og gir et tilstedeværelsessignal i forbindelse med hjemmeautomatisering (for eksempel Hjemme- og Borte-rutinene), hvis du har slått på denne funksjonen.

Google Nest Wifi-punkt

Brukes til enhetsstyring.

Magnetometer

Magnetometere (også ofte omtalt som magnetiske sensorer) måler styrken på og endringene i magnetiske felt. Når magnetometere brukes til enhetskontroll, kan de registrere gjenstanders posisjon basert på endringer i det magnetiske feltet når gjenstanden beveges.

Nest Learning Thermostat (3. generasjon) og Thermostat E

Registrerer ringens bevegelse, så termostaten kan kontrolleres manuelt.

Nest Cam (med batteri), Nest Cam med flomlys, Nest Doorbell (med batteri)

Forhindrer uautorisert bruk av enheten. Registrerer når enheten lades, for å deaktivere kameraet.

Optisk

Optiske sensorer måler endringer i hvor mye lys som skinner på dem. Slike sensorer kan registrere hvor gjenstander er, ved å registrere om de aktuelle gjenstandene blokkerer lysstråler.

Nest Learning Thermostat (1. og 2. generasjon)

Registrerer ringens bevegelse, så termostaten kan kontrolleres manuelt.

Nest ✕ Yale Lock

Registrerer om bolten er åpen eller lukket.

* Dette er en liste over eksempler på hvordan sensorene som beskrives her, brukes i Googles smarthjemenheter og -tjenester. Listen inkluderer ikke nødvendigvis alle slike sensorer. Målet med dette er å gi deg en bedre forståelse av hvorfor disse sensorene er der, samt hvordan de ulike enhetene og tjenestene våre bruker dem til å levere nyttige funksjoner og tjenester.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny