Sensoren in Google Nest-apparaten

Laatst geüpdatet: 19 augustus 2019

De apparaten en services voor het connected home van Google maken gebruik van camera's, microfoons en andere sensoren om behulpzame functies en services te bieden. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld beweging, geluid en temperatuur detecteren om je huis en je dierbaren te beschermen. Ook kunnen ze je leven makkelijker en comfortabeler maken. En hoewel deze sensoren je apparaten voor het connected home nuttiger maken, begrijpen we dat je er samen met je familie en vrienden op moet kunnen vertrouwen dat we verantwoordelijk met je gegevens omgaan.  

We hebben onze inzet voor privacy in huis gepubliceerd. Hierin geven we aan ons voor het volgende in te zetten:

  • Sommige apparaten in een connected home bevatten camera's, microfoons of omgevings- of activiteitssensoren die informatie in huis detecteren. Is dit het geval, dan vermelden we deze hardwarefuncties in de technische specificaties van het apparaat, ook als ze niet zijn ingeschakeld.
  • Verder leggen we duidelijker uit welke soorten informatie deze sensoren naar Google sturen. En we geven voorbeelden van hoe we deze informatie gebruiken, zodat je weet wat het doel hiervan is.

In het kader van onze inzet voor privacy publiceren we deze gids voor sensoren.  De gids wordt periodiek geüpdatet wanneer we nieuwe apparaten, functies en services toevoegen, naar aanleiding van wijzigingen aan ons huidige aanbod of om (waar van toepassing) extra details en informatie te geven.

De huidige sensoren in apparaten en services voor het connected home van Google vallen over het algemeen binnen de volgende categorieën:

  • Camera's die videobeelden en foto's opnemen en detecteren wat er in huis gebeurt.
  • Microfoons die audio opnemen en bepaalde geluiden of beweging in de buurt kunnen detecteren.
  • Activiteitssensoren die activiteit of wijzigingen in de fysieke status van het apparaat detecteren, zoals een deursensor die detecteert wanneer er een deur wordt geopend of een versnellingsmeter die detecteert wanneer een apparaat wordt verplaatst.
  • Omgevingssensoren die externe eigenschappen in de omgeving detecteren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, licht of rook, en die de omstandigheden in of om je huis kunnen monitoren.
  • Bedieningssensoren waarmee bediening van een apparaat mogelijk wordt gemaakt, zoals een aanraakknop of een magnetische sensor die de positie van de ring op de Nest Learning Thermostat detecteert.

Google-apparaten en -services voor het connected home kunnen ook extra sensoren bevatten die de werking van het apparaat bijhouden. Sensoren in een apparaat kunnen bijvoorbeeld detecteren wanneer de batterij bijna leeg is, wanneer het apparaat oververhit raakt of wanneer andere omstandigheden van invloed kunnen zijn op de werking van het apparaat. Sensoren die alleen dat soort diagnostische gegevens verzamelen, blijven in deze gids buiten beschouwing. De gegevens van de onderstaande sensoren kunnen niet alleen de beschreven functies en services inschakelen, maar ze kunnen ook worden gebruikt om apparaatprestaties en diagnostische functies uit te voeren. 

Typen sensoren, wat ze meten en gebruiksvoorbeelden

 

Type sensor

Wat wordt gemeten

Gebruiksvoorbeelden*

Camera's en microfoons

Camera (lens- en beeldsensor)

Camera's worden gebruikt om foto's en videobeelden vast te leggen voor verschillende doeleinden, zoals huisbewaking, videogesprekken en meer. Ze kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld beweging, activiteit, mensen of gebaren te detecteren. Camera's kunnen ook worden gebruik als een biometrische sensor om een bepaalde persoon te identificeren.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Hello en Google Nest Hub Max

Zien wat er in de buurt van de camera gebeurt. Wordt ook gebruikt om bepaalde soorten activiteit te detecteren, zodat je een waarschuwing kunt krijgen wanneer een persoon of beweging wordt gedetecteerd in de buurt van de camera. Afhankelijk van het cameramodel, de plaats waar je woont en of je een Nest Aware-abonnement hebt, kan de camera worden gebruikt om een gezicht te herkennen als je hebt ingesteld dat dit moet worden herkend en een waarschuwing te verzenden wanneer het systeem een bekende of een vreemde herkent.

Nest Hub Max

Naast het aanbieden van de ingebouwde Nest Cam-functies die hierboven zijn beschreven, gebruikt de Nest Hub Max de camera ook om videogesprekken en videoberichten, personalisatie met Face Match en snelle gebaren in te schakelen voor eenvoudige apparaatbesturing. Er kunnen in de loop van de tijd meer functies worden toegevoegd die gebruikmaken van de camera.

Microfoon

Microfoons detecteren geluidsgolven en worden in Nest-apparaten gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het opnemen van spraak en het detecteren van specifieke geluiden of beweging in de buurt.

Nest Cam, Nest Cam IQ en Nest Hello

Horen wat er in de buurt van de camera gebeurt. Wordt ook gebruikt voor de functie 'Praten en luisteren' waarmee je met iemand in de buurt van de camera kunt praten. Met de Nest Cam IQ indoor kun je ook praten tegen de Google Assistent (als je deze functie hebt ingeschakeld).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max

Hiermee kun je praten met de Google Assistent, bellen en meer.

Nest Guard

Hiermee kun je praten met de Google Assistent (als je deze functie hebt ingeschakeld).

Nest Protect

Wordt gebruikt door de functies Geluidscheck en Veiligheidscontrole om te controleren of de luidspreker en de sirene werken. De microfoon wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt en is uitgeschakeld, behalve wanneer de functionaliteit van de speaker en de sirene worden gecontroleerd.

Nest Hub

Zendt ultrasone trillingen uit via de speaker om microfoondiagnoses uit te voeren.

Nest Hub Max

Zorgt dat bediening van het apparaat nog makkelijker wordt gemaakt wanneer je in de buurt bent door beweging te detecteren en je de bedieningselementen van het apparaat te laten zien op het scherm wanneer je het apparaat nadert. Zendt ook ultrasone trillingen uit via de speaker om microfoondiagnoses uit te voeren.

Activiteitssensoren

Versnellingsmeter

Versnellingsmeters meten de beweging van een apparaat. Ze worden normaal gesproken gebruikt om wijzigingen in richting te detecteren en de schermlayout van het apparaat aan te passen, of om manipulatie te detecteren (bijvoorbeeld wanneer een apparaat onverwacht wordt verplaatst).

Google Home Max

Lampjes aanpassen afhankelijk van de richting van de speaker.

Nest Guard

Manipulatie detecteren (beweging van het apparaat wanneer het alarm is ingesteld).

Nest Detect

Draagt bij aan detectie van openen en sluiten.

Nest Connect en Nest Protect

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor potentiële toekomstige functieverbeteringen.

Magnetometer

Magnetometers (ook wel magnetische sensoren genoemd) meten de sterkte van en wijzigingen in een magnetisch veld.

Nest Detect

Detecteren wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten door de afstand tot de bijbehorende magneet te meten.

Beweging

Bewegingssensoren detecteren beweging van mensen of dieren in een ruimte.

Nest Guard en Nest Detect

Beweging detecteren voor bewakings- en aanwezigheidsaspecten van de Thuis/Afwezig-functie.

Aanwezigheidssensor

Aanwezigheidssensoren detecteren wanneer iemand in een ruimte is.

Nest Learning Thermostat en Nest Thermostat E

Aanwezigheid detecteren voor het optimaliseren van comfort en energiebesparing.

Nest Protect

Aanwezigheid detecteren voor de Thuis/Afwezig-functie en Lichtpad inschakelen wanneer iemand onder de Nest Protect door loopt.

Nabijheid

Nabijheidssensoren detecteren de aanwezigheid van objecten in de buurt.

Nest Learning Thermostat

Detecteren wanneer iemand in de buurt van de thermostaat is en het scherm laten oplichten.

Nest Guard

Detecteren wanneer iemand in de buurt van de Nest Guard is en de knoppen op het apparaat laten oplichten.

Schakelaar voor manipulatiedetectie

Schakelaars voor manipulatiedetectie worden gebruikt om te detecteren wanneer een apparaat onverwacht wordt verplaatst of wanneer iemand de behuizing opent om toegang te krijgen tot de binnenkant van een apparaat.

Nest Detect

Detecteren wanneer de Nest Detect wordt verwijderd van de montagesteun.

Ultrasone sensor

Ultrasone sensoren gebruiken geluidsgolven om de afstand tot een object te meten en kunnen worden gebruikt om te detecteren wanneer iemand zich in de buurt bevindt.

Nest Protect (1e generatie)

Momenteel inactief.

Omgevingssensoren

Sensor voor omgevingslicht

Sensoren voor omgevingslicht meten de hoeveelheid licht in een ruimte.

Google Home

Helderheid van het scherm bedienen.

Nest Hub en Nest Hub Max

Helderheid van het scherm en kleurkalibratie bedienen.

Nest Learning Thermostat en Nest Thermostat E

Helderheid van het scherm bedienen en de nauwkeurigheid van de temperatuursensor verbeteren door te detecteren wanneer de zon op de thermostaat schijnt.

Nest Cam IQ en Nest Hello

Dag/nacht detecteren om Nachtzicht in of uit te schakelen.

Nest Protect

Detecteren wanneer de ruimte donker is zodat de functies Lichtpad en Nachtwacht automatisch kunnen worden ingeschakeld.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor potentiële toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Detecteren wanneer de ruimte donker is zodat de functie Lichtpad automatisch kan worden ingeschakeld.

Koolmonoxide

Koolmonoxidesensoren meten de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht.

Nest Protect

Gevaarlijke koolmonoxideniveaus detecteren in de lucht.

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheidssensoren meten de hoeveelheid water (relatieve luchtvochtigheid) in de lucht.

Nest Learning Thermostat en Nest Thermostat E

De luchtvochtigheid in de omgeving detecteren voor comfortoptimalisatie en de aansturing van luchtbevochtigers.

Nest Protect

Maakt de functie Stoomcontrole mogelijk om valse alarmen door bijvoorbeeld stoom van je douche te verminderen.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor potentiële toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Kan worden gebruikt voor potentiële toekomstige functieverbeteringen. Momenteel alleen gebruikt om de werking van het apparaat te controleren.

Rook (foto-elektrische sensor)

Detecteert de aanwezigheid van rook in de lucht wanneer de rookdeeltjes langs een infraroodlamp passeren.

Nest Protect (1e generatie)

Brand-/rookdetectie.

Rook (split-spectrumsensor)

Detecteert de aanwezigheid van rook in de lucht via twee golflengten van licht om rook op te sporen. Er wordt infrarood licht gebruikt om grotere deeltjes van langzame smeulbranden te detecteren en er wordt een blauw licht gebruikt om kleinere deeltjes van snel oplaaiende branden te detecteren.

Nest Protect (2e generatie)

Brand-/rookdetectie.

Temperatuur

Temperatuursensoren meten de huidige temperatuur. Dit kan de omgevingstemperatuur in een ruimte zijn of de temperatuur in een apparaat.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E en Nest-temperatuursensor

Omgevingstemperatuur in een ruimte detecteren voor comfortoptimalisatie.

Nest Protect

Plotselinge stijgingen in de temperatuur van een ruimte detecteren.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor potentiële toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Kan worden gebruikt voor potentiële toekomstige functieverbeteringen. Momenteel alleen gebruikt om de werking van het apparaat te controleren.

Bedieningssensoren

Capacitief tikken

Detecteert de positie en beweging van de vinger van een persoon op het oppervlak van het scherm of een knop.

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Nest Hub en Nest Hub Max

Wordt gebruikt voor apparaatbediening.

Magnetometer

Magnetometers (ook wel magnetische sensoren genoemd) meten de sterkte van en wijzigingen in een magnetisch veld. Wanneer de magnetometer wordt gebruikt voor apparaatbediening, kan deze de positie van een object detecteren op basis van wijzigingen in het magnetische veld wanneer het object wordt verplaatst.

Nest Learning Thermostat (3e generatie) en Thermostat E

Beweging van de ring detecteren voor handmatige bediening van de thermostaat.

Optisch

Optische sensoren meten wijzigingen in de hoeveelheid licht die op de sensor schijnt. Optische sensoren kunnen de positie van een object detecteren door vast te stellen of het object een lichtstraal blokkeert.

Nest Learning Thermostat (1e en 2e generatie)

Beweging van de ring detecteren voor handmatige bediening van de thermostaat.

Nest x Yale slot

Detecteren of de vergrendeling open of gesloten is.

 

* Dit is een onvolledige lijst met voorbeelden van hoe de hier behandelde sensoren werken in Google-apparaten en -services voor het connected home. We proberen je op deze manier te helpen begrijpen wat het doel is van deze sensoren en hoe ze op verschillende manieren worden gebruikt in onze apparaten en services, zodat die je handige functies en opties kunnen bieden.  

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?