Sensoren in Google Nest-apparaten

Laatst geüpdatet: 12 mei 2020

De apparaten en services van Google voor het connected home maken gebruik van camera's, microfoons en andere sensoren om behulpzame functies en services te bieden. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld beweging, geluid en temperatuur detecteren om je huis en je dierbaren te beschermen. Ook kunnen ze je leven makkelijker en comfortabeler maken. En hoewel deze sensoren je apparaten voor het connected home nuttiger maken, begrijpen we dat je er samen met je familie en vrienden op moet kunnen vertrouwen dat we verantwoordelijk met je gegevens omgaan.  

We hebben onze inzet voor privacy in huis gepubliceerd. Hierin geven we aan waar we voor staan:

  • Sommige apparaten in een connected home bevatten camera's, microfoons of omgevings- of activiteitssensoren die informatie in huis detecteren. Is dit het geval, dan vermelden we deze hardwarefuncties in de technische specificaties van het apparaat, ook als ze niet zijn ingeschakeld.
  • Verder leggen we duidelijker uit wat voor informatie deze sensoren doorsturen naar Google. Ook geven we voorbeelden van hoe we deze informatie gebruiken, zodat je weet wat het doel hiervan is.

In het kader van onze inzet voor privacy publiceren we ook dit artikel over sensoren.  Het wordt periodiek geüpdatet als we nieuwe apparaten, functies en services toevoegen, naar aanleiding van wijzigingen in ons huidige aanbod, of om (indien van toepassing) extra details en informatie te geven.

De huidige sensoren in apparaten en services voor het connected home van Google vallen over het algemeen binnen de volgende categorieën:

  • Camera's die videobeelden en foto's opnemen en detecteren wat er in huis gebeurt.
  • Microfoons die audio opnemen en bepaalde geluiden of beweging in de buurt kunnen detecteren.
  • Activiteitssensoren die activiteit of wijzigingen in de fysieke status van het apparaat detecteren, zoals een deursensor die registreert dat er een deur wordt geopend of een versnellingsmeter die signaleert dat een apparaat wordt verplaatst.
  • Omgevingssensoren die externe eigenschappen in de omgeving detecteren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, licht of rook, en die de omstandigheden in of om je huis kunnen controleren.
  • Bedieningssensoren waarmee bediening van een apparaat mogelijk wordt gemaakt, zoals een aanraakknop of een magnetische sensor die de positie van de ring op de Nest Learning Thermostat detecteert.

De apparaten en services van Google voor het connected home kunnen ook extra sensoren bevatten die de werking van het apparaat bijhouden. De interne sensoren detecteren bijvoorbeeld dat de batterij bijna leeg is, dat het apparaat oververhit raakt of dat andere omstandigheden de werking van het apparaat beïnvloeden. Sensoren die alleen dit soort diagnostische gegevens verzamelen, blijven in dit artikel buiten beschouwing. De gegevens van de onderstaande sensoren kunnen niet alleen de beschreven functies en services inschakelen, maar ook worden gebruikt om prestatiemetingen en diagnostische functies uit te voeren. 

Typen sensoren, wat ze meten en gebruiksvoorbeelden

 

Type sensor

Wat wordt gemeten

Gebruiksvoorbeelden*

Camera's en microfoons

Camera (lens- en beeldsensor)

Camera's worden gebruikt om foto's en videobeelden vast te leggen voor verschillende doeleinden, zoals huisbewaking, videogesprekken en meer. Ze kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld beweging, activiteit, mensen of gebaren te detecteren. Camera's kunnen ook worden gebruikt als biometrische sensor om een bepaalde persoon te identificeren.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Hello en Google Nest Hub Max

Zien wat er in de buurt van de camera gebeurt. Ook gebruikt om bepaalde soorten activiteit te detecteren, zodat je een waarschuwing kunt krijgen wanneer een persoon of beweging wordt gedetecteerd in de buurt van de camera. Afhankelijk van het cameramodel, je woonplaats en of je een Nest Aware-abonnement hebt, kan de camera worden gebruikt om een bekend gezicht te herkennen en een waarschuwing te sturen wanneer hij een bekende of juist een vreemde herkent.

Nest Hub Max

Naast het aanbieden van de ingebouwde Nest Cam-functies die hierboven zijn beschreven, gebruikt de Nest Hub Max de camera ook om videogesprekken en videoberichten, personalisatie met Face Match en snelle gebaren in te schakelen voor eenvoudige bediening van apparaten. Er kunnen in de loop van de tijd meer functies worden toegevoegd die gebruikmaken van de camera.

Microfoon

Microfoons detecteren geluidsgolven en worden in Nest-apparaten gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het opnemen van spraak en het detecteren van specifieke geluiden of beweging in de buurt.

Nest Cam, Nest Cam IQ en Nest Hello

Horen wat er in de buurt van de camera gebeurt. Ook gebruikt om bepaalde soorten geluiden te detecteren, zodat je een waarschuwing kunt krijgen als een persoon of beweging wordt gedetecteerd in de buurt van de camera. De microfoon wordt ook gebruikt voor de functie 'Praten en luisteren' waarmee je met iemand in de buurt van de camera kunt praten. Met de Nest Cam IQ indoor kun je ook praten tegen de Google Assistent (als je deze functie hebt ingeschakeld).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Google Nest Mini

Hiermee kun je praten met de Google Assistent, bellen en met een Nest Aware-abonnement in bepaalde regio's geluiden detecteren, zoals rookmelders of brekend glas (als je deze functie hebt ingeschakeld).

Google Nest Wifi-punt

Hiermee kun je met de Google Assistent praten, bellen en meer.

Nest Guard

Hiermee kun je praten met de Google Assistent (als je deze functie hebt ingeschakeld). Ook wordt hiermee het geluid van brekend glas gedetecteerd (als je deze functie hebt ingeschakeld).

Nest Protect

Wordt gebruikt door de functies Geluidscheck en Veiligheidscontrole om te controleren of de luidspreker en de sirene werken. De microfoon wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt en is uitgeschakeld, behalve wanneer de functionaliteit van de speaker en de sirene worden gecontroleerd.

Nest Hub

Zendt ultrasone trillingen uit via de speaker om microfoondiagnoses uit te voeren.

Nest Hub, Nest Hub Max, Nest Mini en Nest Wifi-punt

De speaker zendt ultrasone pulsen uit om de nabijheid van een gebruiker te detecteren. Daarna worden de bedieningselementen voor media of het apparaat zelf weergegeven op het apparaat.

Activiteitssensoren

Versnellingsmeter

Versnellingsmeters meten de beweging van een apparaat. Ze worden normaal gesproken gebruikt om wijzigingen in richting te detecteren en de schermlayout van het apparaat aan te passen, of om manipulatie te detecteren (bijvoorbeeld wanneer een apparaat onverwacht wordt verplaatst).

Google Home Max

Lampjes aanpassen aan de stand van de speaker.

Nest Guard

Manipulatie detecteren (beweging van het apparaat als het alarm is ingesteld).

Nest Detect

Draagt bij aan detectie van openen en sluiten.

Nest Connect en Nest Protect

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Magnetometer

Magnetometers (ook wel magnetische sensoren genoemd) meten de sterkte van en wijzigingen in een magnetisch veld.

Nest Detect

Detecteren wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten door de afstand tot de bijbehorende magneet te meten.

Beweging

Bewegingssensoren detecteren beweging van mensen of dieren in een ruimte.

Nest Guard en Nest Detect

Beweging detecteren voor bewakings- en aanwezigheidsaspecten van de Thuis/Afwezig-functie.

Aanwezigheidssensor

Aanwezigheidssensoren detecteren wanneer iemand in een ruimte is.

Nest Learning Thermostat en Nest Thermostat E

Aanwezigheid detecteren voor het optimaliseren van comfort en energiebesparing.

Nest Protect

Aanwezigheid detecteren voor de Thuis/Afwezig-functie en om Lichtpad in te schakelen wanneer iemand langs de Nest Protect loopt.

Nabijheid

Nabijheidssensoren detecteren de aanwezigheid van objecten in de buurt.

Nest Learning Thermostat

Detecteren wanneer iemand in de buurt van de thermostaat is en het scherm laten oplichten.

Nest Guard

Detecteren wanneer iemand in de buurt van de Nest Guard is en de knoppen op het apparaat laten oplichten.

Schakelaar voor manipulatiedetectie

Schakelaars voor manipulatiedetectie worden gebruikt om te detecteren wanneer een apparaat onverwacht wordt verplaatst of wanneer iemand de behuizing opent om toegang te krijgen tot de binnenkant van een apparaat.

Nest Detect

Detecteren wanneer de Nest Detect wordt verwijderd van de montagesteun.

Ultrasone sensor

Ultrasone sensoren gebruiken geluidsgolven om de afstand tot een object te meten en kunnen worden gebruikt om te detecteren wanneer er iemand in de buurt is.

Nest Protect (1e generatie)

Momenteel ongebruikt.

Bluetooth Bluetooth kan worden gebruikt om de aanwezigheid van andere bluetooth-apparaten te detecteren. Met bluetooth kun je ook audio streamen van het ene apparaat naar het andere.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punt

Hiermee wordt de aanwezigheid van een apparaattag gedetecteerd op een ander geschikt bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld om Tile te gebruiken met een Google Home-smartspeaker) zodat je verschillende geïntegreerde functies kunt inschakelen. Zo kun je muziek die je afspeelt op je Google-speaker of -scherm, streamen naar je favoriete bluetooth-speakers of -hoofdtelefoon. Ook kun je muziek vanaf je mobiele apparaat (telefoon of tablet) of computer naar je Google-speaker of -scherm streamen.

Omgevingssensoren

Sensor voor omgevingslicht

Sensoren voor omgevingslicht meten de hoeveelheid licht in een ruimte.

Google Home en Google Home Max

De helderheid van de ledlampjes bepalen

Nest Hub en Nest Hub Max

Helderheid van het scherm en kleurkalibratie bepalen.

Nest Learning Thermostat en Nest Thermostat E

Helderheid van het scherm bepalen en de nauwkeurigheid van de temperatuursensor verbeteren door te detecteren wanneer de zon op de thermostaat schijnt.

Nest Cam IQ en Nest Hello

Dag/nacht detecteren om Nachtzicht in of uit te schakelen.

Nest Protect

Detecteren wanneer de ruimte donker is zodat de functies Lichtpad en Nachtwacht automatisch kunnen worden ingeschakeld.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Detecteren wanneer de ruimte donker is zodat de functie Lichtpad automatisch kan worden ingeschakeld.

Koolmonoxide

Koolmonoxidesensoren meten de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht.

Nest Protect

Gevaarlijke koolmonoxideniveaus detecteren.

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheidssensoren meten de hoeveelheid water (relatieve vochtigheid) in de lucht.

Nest Learning Thermostat en Nest Thermostat E

De luchtvochtigheid in de omgeving detecteren voor optimalisatie van het comfort en de aansturing van luchtbevochtigers.

Nest Protect

Maakt de functie Stoomcontrole mogelijk om valse alarmen, bijvoorbeeld door stoom uit de douche, te verminderen.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen. Momenteel alleen gebruikt om de werking van het apparaat te controleren.

Rook (foto-elektrische sensor)

Detecteert de aanwezigheid van rook in de lucht wanneer de rookdeeltjes een infraroodlamp passeren.

Nest Protect (1e generatie)

Brand-/rookdetectie.

Rook (split-spectrumsensor)

Detecteert de aanwezigheid van rook in de lucht via twee golflengten van licht om rook op te sporen. Er wordt infrarood licht gebruikt om grotere deeltjes van langzame smeulbranden te detecteren en er wordt blauw licht gebruikt om kleinere deeltjes van snel oplaaiende branden te detecteren.

Nest Protect (2e generatie)

Brand-/rookdetectie.

Temperatuur

Temperatuursensoren meten de huidige temperatuur. Dit kan de omgevingstemperatuur in een ruimte zijn of de temperatuur in een apparaat.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E en Nest-temperatuursensor

Omgevingstemperatuur in een ruimte detecteren voor optimalisatie van het comfort.

Nest Protect

Plotselinge stijgingen in de temperatuur van een ruimte detecteren.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen. Momenteel alleen gebruikt om de werking van het apparaat te controleren.

Bedieningssensoren

Capacitief tikken

Detecteert de positie en beweging van een vinger op een scherm of een knop.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Nest Wifi-punt, Google Home Max, Nest Hub en Nest Hub Max

Wordt gebruikt voor apparaatbediening.

Magnetometer

Magnetometers (ook wel magnetische sensoren genoemd) meten de sterkte van en wijzigingen in een magnetisch veld. Wanneer de magnetometer wordt gebruikt voor apparaatbediening, kan de positie van een object worden gedetecteerd op basis van wijzigingen in het magnetische veld wanneer het object wordt verplaatst.

Nest Learning Thermostat (3e generatie) en Thermostat E

Beweging van de ring detecteren voor handmatige bediening van de thermostaat.

Optisch

Optische sensoren meten wijzigingen in de hoeveelheid licht die op de sensor schijnt. Optische sensoren kunnen de positie van een object detecteren door vast te stellen of het object een lichtstraal blokkeert.

Nest Learning Thermostat (1e en 2e generatie)

Beweging van de ring detecteren voor handmatige bediening van de thermostaat.

Nest ✕ Yale slot

Detecteren of de vergrendeling open of gesloten is.

 

* Dit is een onvolledige lijst met voorbeelden van hoe de hier behandelde sensoren werken in Google-apparaten en -services voor het connected home. We proberen je op deze manier te helpen begrijpen wat het doel is van deze sensoren en hoe ze op verschillende manieren worden gebruikt in onze apparaten en services, zodat deze je handige functies en opties kunnen bieden.  

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?