To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Sensoren in Google Nest-apparaten

Laatst geüpdatet: 5 oktober 2021

De apparaten en services van Google voor het connected home maken gebruik van camera's, microfoons en andere sensoren om handige functies en services te bieden. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld beweging, geluid en temperatuur waarnemen om je huis en je gezin te beschermen. Ook kunnen ze je leven makkelijker en comfortabeler maken. En hoewel deze sensoren je apparaten voor het connected home nuttiger maken, begrijpen we dat je er samen met je familie en vrienden op moet kunnen vertrouwen dat we verantwoordelijk met je gegevens omgaan.

We hebben onze inzet voor privacy in huis gepubliceerd. Hierin geven we aan waar we voor staan:

  • Als onze camera's, microfoons of omgevings- of activiteitssensoren voor het connected home informatie over je huis kunnen waarnemen, vermelden we deze hardwarefuncties in de technische specificaties van het apparaat, ook als ze niet actief zijn.
  • Verder leggen we duidelijker uit wat voor informatie deze sensoren doorsturen naar Google. Ook geven we voorbeelden van hoe we deze informatie gebruiken, zodat je weet wat het doel hiervan is.

Dit artikel over sensoren publiceren we om onze inzet voor privacy te onderstrepen. Het wordt periodiek geüpdatet wanneer we nieuwe apparaten, functies en services toevoegen, naar aanleiding van wijzigingen in ons huidige aanbod, of om waar nodig extra details en informatie te geven.

De huidige sensoren in apparaten en services voor het connected home van Google vallen over het algemeen binnen de volgende categorieën:

  • Camera's die videobeelden en foto's opnemen en waarnemen wat er in huis gebeurt.
  • Microfoons die audio registreren en bepaalde geluiden of beweging in de buurt kunnen waarnemen.
  • Activiteitssensoren die activiteit of wijzigingen in de fysieke status van het apparaat waarnemen, zoals een deursensor die waarneemt dat er een deur wordt geopend of een versnellingsmeter die waarneemt dat een apparaat wordt verplaatst. Sommige activiteitssensoren kunnen ook de aanwezigheid of beweging van mensen in huis detecteren.
  • Omgevingssensoren die externe kenmerken van de omgeving waarnemen, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, licht of rook, en die kunnen helpen de omstandigheden in en om je huis in de gaten te houden.
  • Bedieningssensoren die de bediening van een apparaat mogelijk maken, zoals een aanraakknop of een magnetische sensor die de positie van de ring op de Nest Learning Thermostat waarneemt.

De apparaten van Google voor het connected home kunnen ook extra sensoren hebben die de werking van het apparaat bijhouden. De interne sensoren kunnen bijvoorbeeld waarnemen dat de batterij bijna leeg is, dat het apparaat oververhit raakt of dat andere omstandigheden de werking van het apparaat beïnvloeden. Sensoren die alleen dit soort diagnostische gegevens verzamelen, blijven in dit artikel buiten beschouwing. De gegevens van de onderstaande sensoren kunnen niet alleen de beschreven functies en services activeren, maar ook worden gebruikt om prestatiemetingen en diagnostische functies uit te voeren.

Typen sensoren, wat ze meten en gebruiksvoorbeelden

 

Type sensor

Wat wordt gemeten

Gebruiksvoorbeelden*

Camera's en microfoons

Camera (lens- en beeldsensor)

Camera's leggen foto's en videobeelden vast voor allerlei doelen, zoals bewaking en videogesprekken. Ze kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld beweging, activiteit, mensen of gebaren waar te nemen. Camera's kunnen ook worden gebruikt als biometrische sensor om een bepaalde persoon te identificeren.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Cam (batterij), Nest Cam met spotlight, Nest Cam (indoor, netvoeding), Nest Doorbell (netvoeding)/Nest Hello, Nest Doorbell (batterij) en Nest Hub Max

Zien wat er in de buurt van de camera gebeurt. Wordt ook gebruikt om bepaalde soorten activiteit waar te nemen, zodat je een waarschuwing kunt krijgen wanneer een persoon of beweging in de buurt van de camera wordt gezien. Afhankelijk van het cameramodel, je woonplaats en of je een Nest Aware-abonnement hebt, kan de camera worden gebruikt om een bekend gezicht te herkennen en een waarschuwing te sturen wanneer hij een bekende herkent of juist een vreemde waarneemt.

Nest Hub Max

Behalve het aanbieden van de ingebouwde Nest Cam-functies die hierboven zijn beschreven, gebruikt de Nest Hub Max de camera ook om videogesprekken en videoberichten, personalisatie met Face Match en snelle gebaren voor makkelijke bediening van apparaten mogelijk te maken. Er kunnen in de loop van de tijd meer functies worden toegevoegd die gebruikmaken van de camera.

Microfoon

Microfoons kunnen geluidsgolven waarnemen en worden in Nest-apparaten voor allerlei doelen gebruikt, waaronder het waarnemen van spraak en van specifieke geluiden of beweging in de buurt.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Cam (batterij), Nest Cam met spotlight, Nest Cam (indoor, netvoeding), Nest Doorbell (netvoeding)/Nest Hello en Google Nest Doorbell (batterij)

Horen wat er in de buurt van de camera gebeurt. Wordt ook gebruikt om bepaalde soorten geluiden waar te nemen, zodat je een waarschuwing kunt krijgen als een persoon of beweging in de buurt van de camera wordt waargenomen. De microfoon wordt ook gebruikt voor de functie Praten en luisteren, waarmee je met iemand in de buurt van de camera kunt praten. Met de Nest Cam IQ indoor kun je ook praten tegen de Google Assistent (als je die hebt aangezet).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2e generatie), Google Nest Hub Max, Google Nest Mini, Google Nest Audio

Hiermee kun je praten met de Google Assistent, bellen en met een Nest Aware-abonnement in bepaalde regio's geluiden herkennen zoals rookmelders of brekend glas (als je die functie hebt aangezet).

Google Nest Wifi-punt

Hiermee kun je onder andere bellen en met de Google Assistent praten.

Google Chromecast-stembediening

Hiermee kun je praten met de Google Assistent, door apps navigeren op je tv en apps bedienen met spraakopdrachten.

Nest Guard

Hiermee kun je praten met de Google Assistent (als je die hebt aangezet). Ook wordt hiermee het geluid van brekend glas waargenomen (als je die functie hebt aangezet).

Nest Protect

Wordt gebruikt door de functies Geluidscheck en Veiligheidscontrole om te controleren of de speaker en het alarmsignaal werken. De microfoon wordt voor geen enkel ander doel gebruikt en staat uit, behalve als de werking van de speaker en de sirene worden gecontroleerd.

Nest Hub, Nest Hub (2e generatie), Nest Hub Max, Nest Mini, Nest Wifi-punt

De speaker zendt ultrasone pulsen uit om de nabijheid van een gebruiker waar te nemen. Daardoor wordt het apparaat responsiever en kan het bijvoorbeeld proactief media of bedieningselementen weergeven.

Nest Hub (2e generatie)

Als de functie Sleep Sensing actief is, luistert deze naar geluiden in de buurt (zoals hoesten en snurken) die de slaap kunnen verstoren.

Activiteitssensoren

Versnellingsmeter

Versnellingsmeters meten de beweging van een apparaat. Ze worden onder andere gebruikt om de apparaatstatus te veranderen, koppeling met andere apparaten mogelijk te maken, richtingsveranderingen waar te nemen om de schermlayout van het apparaat aan te passen, en om manipulatie waar te nemen (bijvoorbeeld als een apparaat onverwacht wordt verplaatst).

Google Home Max

Lampjes aanpassen aan de stand van de speaker.

Google Chromecast-stembediening

Hiermee wordt beweging van de afstandsbediening vastgesteld om opnieuw verbinding te kunnen maken met gekoppelde apparaten en om interactie met andere apparaten mogelijk te maken.

Nest Guard

Manipulatie waarnemen (beweging van het apparaat als het alarm is ingesteld).

Nest Detect

Draagt bij aan detectie van openen en sluiten.

Nest Connect en Nest Protect

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Magnetometer

Magnetometers (ook wel magnetische sensoren genoemd) meten de sterkte van en wijzigingen in een magnetisch veld.

Nest Detect

Waarnemen wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten door de afstand tot de bijbehorende magneet te meten.

Beweging

Bewegingssensoren kunnen beweging van mensen of dieren in een ruimte waarnemen.

Nest Guard en Nest Detect

Beweging waarnemen voor bewaking en automatisering in huis (zoals de Thuis/Afwezig-functie of Thuis- en Afwezig-routines).

Nest Cam (batterij), Nest Cam met spotlight, Nest Doorbell (batterij)

Beweging waarnemen om het apparaat te activeren.

Nest Cam met spotlight

Beweging waarnemen om de spotlight te activeren.

Aanwezigheidssensor

Aanwezigheidssensoren kunnen waarnemen wanneer iemand in een ruimte is.

Nest Learning Thermostat en Nest Thermostat E

Aanwezigheid waarnemen voor optimalisatie van comfort, energiebesparing, en automatisering in huis (zoals de Thuis/Afwezig-functie of Thuis- en Afwezig-routines).

Nest Protect

Aanwezigheid waarnemen voor automatisering in huis (zoals de Thuis/Afwezig-functie of Thuis- en Afwezig-routines) en om Lichtpad aan te zetten als iemand langs de Nest Protect loopt.

Nabijheid

Nabijheidssensoren kunnen de aanwezigheid van objecten in de buurt waarnemen.

Nest Learning Thermostat

Waarnemen wanneer iemand in de buurt van de thermostaat is om het scherm te laten oplichten.

Nest Guard

Waarnemen wanneer iemand in de buurt van de Nest Guard is en de knoppen op het apparaat laten oplichten.

Schakelaar voor manipulatiedetectie

Schakelaars voor manipulatiedetectie worden gebruikt om waar te nemen wanneer een apparaat onverwacht wordt verplaatst of wanneer iemand de behuizing opent om toegang te krijgen tot de binnenkant van een apparaat.

Nest Detect

Waarnemen wanneer de Nest Detect wordt verwijderd van de montagesteun.

Ultrasone sensor

Ultrasone sensoren gebruiken geluidsgolven om de afstand tot een object te meten en kunnen worden gebruikt om iemand in de buurt waar te nemen.

Nest Protect (1e generatie)

Momenteel ongebruikt.

Bluetooth Bluetooth kan worden gebruikt voor het instellen en om de aanwezigheid van andere bluetooth-apparaten waar te nemen. Met bluetooth kun je ook audio streamen van het ene apparaat naar het andere.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2e generatie), Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punt, Chromecast met Google TV, Google Chromecast-stembediening, Nest-temperatuursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat, Nest Cam (batterij), Nest Cam met spotlight, Nest Cam (indoor, netvoeding), Nest Doorbell (batterij)

Hiermee wordt de aanwezigheid van een apparaattag waargenomen op een ander geschikt bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld om Tile te gebruiken met een Google Home-smartspeaker) zodat je verschillende geïntegreerde functies kunt activeren.

Nest-temperatuursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E

Toestaan dat de Nest-temperatuursensor bluetooth gebruikt om met je thermostaat te communiceren.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2e generatie), Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punt, Chromecast met Google TV, Google Chromecast-stembediening

Zo kun je muziek die je afspeelt op je Google-speaker of -scherm, streamen naar je favoriete bluetooth-speakers of -hoofdtelefoon. Ook kun je muziek vanaf je mobiele apparaat (telefoon of tablet) of computer naar je Google-speaker of -scherm streamen.

Soli-sensor De Soli-sensor kan worden gebruikt om beweging, nabijheid en aanwezigheid van objecten in de buurt waar te nemen en/of te meten. Meer informatie

Nest Thermostat

Aanwezigheid waarnemen en het scherm laten oplichten als er iemand in de buurt van de thermostaat is.

Technische specificaties van Nest-thermostaten

Nest Hub (2e generatie)

Detecteert beweging en ademhaling, zodat je Sleep Sensing kunt gebruiken. Detecteert beweging zodat je media, wekkers en timers kunt bedienen met Snelle gebaren.

Omgevingssensoren

Sensor voor omgevingslicht

Sensoren voor omgevingslicht meten de hoeveelheid licht in een ruimte.

Google Home en Google Home Max

Helderheid van de ledlampjes bepalen.

Nest Hub, Nest Hub (2e generatie), Nest Hub Max

Helderheid van het scherm en kleurkalibratie bepalen.

Nest Hub (2e generatie)

Meet het omgevingslicht in een ruimte met Sleep Sensing zodat je meer inzicht krijgt in factoren in de omgeving die de slaap kunnen verstoren.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Helderheid van het scherm bepalen en de nauwkeurigheid van de temperatuursensor verbeteren door waar te nemen wanneer de zon op de thermostaat schijnt.

Nest Cam IQ en Nest Doorbell (netvoeding)/Nest Hello

Dag/nacht waarnemen om Nachtzicht aan of uit te zetten.

Nest Cam met spotlight

Dag/nacht waarnemen om de spotlight alleen in het donker te activeren.

Nest Protect

Waarnemen wanneer de ruimte donker is zodat de functies Lichtpad en Nachtwacht automatisch kunnen worden aangezet.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Waarnemen wanneer de ruimte donker is zodat de functie Lichtpad automatisch kan worden aangezet.

Koolmonoxide

Koolmonoxidesensoren meten de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht.

Nest Protect

Gevaarlijke koolmonoxideniveaus waarnemen.

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheidssensoren meten de hoeveelheid water (relatieve vochtigheid) in de lucht.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

De luchtvochtigheid in de omgeving waarnemen voor optimalisatie van het comfort en de aansturing van luchtbevochtigers.

Nest Protect

Maakt de functie Stoomcontrole mogelijk om valse alarmen te verminderen, bijvoorbeeld als gevolg van stoom uit de douche.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen. Momenteel alleen gebruikt om de werking van het apparaat te controleren.

Rook (foto-elektrische sensor)

Kan de aanwezigheid van rook in de lucht waarnemen als rookdeeltjes een infraroodlamp passeren.

Nest Protect (1e generatie)

Brand-/rookdetectie.

Rook (split-spectrumsensor)

Kan de aanwezigheid van rook in de lucht waarnemen via 2 golflengten van licht om rook op te sporen. Een infrarood licht wordt gebruikt om grotere deeltjes van langzame smeulbranden waar te nemen en een blauw licht om kleinere deeltjes van snel oplaaiende branden waar te nemen.

Nest Protect (2e generatie)

Brand-/rookdetectie.

Temperatuur

Temperatuursensoren meten de huidige temperatuur. Dit kan de omgevingstemperatuur in een ruimte zijn of de temperatuur in een apparaat.

Nest Hub (2e generatie)

Meet de omgevingstemperatuur in een ruimte met Sleep Sensing zodat je meer inzicht krijgt in factoren in de omgeving die de slaap kunnen verstoren.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E, Nest-temperatuursensor, Nest Thermostat

Omgevingstemperatuur in een ruimte waarnemen voor optimalisatie van het comfort.

Nest Protect

Plotselinge stijgingen van de kamertemperatuur waarnemen.

Nest Guard

Momenteel ongebruikt. Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen.

Nest Detect

Kan worden gebruikt voor toekomstige functieverbeteringen. Momenteel alleen gebruikt om de werking van het apparaat te controleren.

Bedieningssensoren

Capacitief tikken

Stelt de positie en beweging vast van een vinger op een scherm of een knop.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Nest Wifi-punt, Google Home Max, Nest Hub, Nest Hub (2e generatie), Nest Hub Max, Google Nest Audio, Nest Thermostat

Wordt gebruikt voor apparaatbediening.

Magnetometer

Magnetometers (ook wel magnetische sensoren genoemd) meten de sterkte van en wijzigingen in een magnetisch veld. Wanneer de magnetometer wordt gebruikt voor apparaatbediening, kan de positie van een object worden bepaald op basis van wijzigingen in het magnetische veld als het object wordt verplaatst.

Nest Learning Thermostat (3e generatie) en Thermostat E

Beweging van de ring waarnemen voor handmatige bediening van de thermostaat.

Nest Cam (batterij), Nest Cam met spotlight, Nest Doorbell (batterij)

Manipulatie van het apparaat waarnemen. Waarnemen wanneer het apparaat wordt opgeladen om de camera uit te zetten.

Optisch

Optische sensoren meten wijzigingen in de hoeveelheid licht die op de sensor valt. Optische sensoren kunnen de positie van een object waarnemen als het een lichtstraal blokkeert.

Nest Learning Thermostat (1e en 2e generatie)

Beweging van de ring waarnemen voor handmatige bediening van de thermostaat.

Nest ✕ Yale slot

Waarnemen of het slot vergrendeld of ontgrendeld is.

 

* Dit is een onvolledige lijst met voorbeelden van hoe de hier behandelde sensoren werken in Google-apparaten en -services voor het connected home. We willen je uitleggen wat het doel van deze sensoren is en toelichten op welke manieren ze in onze apparaten en services worden gebruikt om handige functies en opties mogelijk te maken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
1633396
false