Sensorer på Google Nest-enheder

Sidst opdateret: Den 15. oktober 2019

Googles enheder og tjenester til forbundne hjem anvender kameraer, mikrofoner og andre sensorer til at levere nyttige funktioner og tjenester. Disse sensorer kan f.eks. registrere bevægelse, lyd og temperatur med henblik på at beskytte dit hjem og dine nærmeste. De hjælper også med at gøre hverdagen nemmere og mere behagelig for jer. Selvom sensorerne gør vores enheder til forbundne hjem mere nyttige, har vi forståelse for, at det er vigtigt for dig, din familie og dine venner at kunne stole på, at vi håndterer dine data på ansvarlig vis.  

Vi har udgivet vores dedikation til beskyttelse af personlige oplysninger i hjemmet, hvor vi bestræber os på at gøre følgende:

  • Når vores enheder til forbundne hjem indeholder kameraer, mikrofoner, omgivelsessensorer eller aktivitetssensorer, der registrerer oplysninger om dit hjemmemiljø, angiver vi disse hardwarefunktioner i enhedens tekniske specifikationer – uanset om de er aktiverede eller ej.
  • Vi forklarer også tydeligere, hvilke typer oplysninger disse sensorer sender til Google, og giver eksempler på, hvordan vi bruger disse oplysninger, så du bedre kan forstå formålet med dem.

Vi har udgivet denne sensorguide som en del af disse bestræbelser.  Vi opdaterer sensorguiden jævnligt for at tilføje nye enheder, funktioner og tjenester, afspejle ændringer i vores eksisterende sortiment og for at tilføje yderligere oplysninger, hvor det er relevant.

De aktuelle sensorer på Googles enheder og tjenester til forbundne hjem tilhører overordnet følgende kategorier:

  • Kameraer, der optager video, tager billeder og registrerer, hvad der sker i hjemmet.
  • Mikrofoner, der optager lyd og kan registrere bestemte lyde eller bevægelser i nærheden.
  • Aktivitetssensorer, der registrerer aktivitet eller ændringer af enhedens fysiske tilstand. Det kan f.eks. være en dørsensor, som registrerer, at døren åbnes, eller et accelerometer, der registrerer, at en enhed flyttes.
  • Omgivelsessensorer, der registrerer omgivelsernes eksterne egenskaber, f.eks. temperatur, luftfugtighed, lys eller røg, hvilket kan hjælpe med at overvåge forholdene i eller uden for dit hjem.
  • Kontrolsensorer, der gør det muligt at styre en enhed. Det kan f.eks. være en berøringsfølsom knap eller en magnetisk sensor, som registrerer lysringens placering på Nest Learning Thermostat.

Googles enheder til forbundne hjem kan også have yderligere sensorer, der overvåger enhedens drift. Interne enhedssensorer kan f.eks. registrere, når en enhed er ved at løbe tør for batteri, når den er ved at overophede, og andre tilstande, der kan påvirke enhedens evne til at fungere, som den skal. I denne sensorguide har vi ikke medtaget sensorer, der udelukkende indsamler sådanne diagnostikdata. Ud over at muliggøre de beskrevne funktioner og tjenester kan dataene fra de sensorer, der er angivet nedenfor, også blive anvendt til at opretholde enheders ydeevne og diagnosticeringsfunktioner. 

Sensortyper, hvad de måler og eksempler på brug

 

Sensortype

Hvad den måler

Eksempler på brug*

Kameraer og mikrofoner

Kamera (linse- og billedsensor)

Kameraer bruges til at tage billeder og optage video til en række forskellige formål, f.eks. hjemmeovervågning, videosamtaler og meget mere. De kan også bruges som sensorer til f.eks. at registrere bevægelse, aktivitet, mennesker eller armbevægelser. Kameraer kan også bruges som biometriske sensorer til at identificere en bestemt person.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Hello og Google Nest Hub Max

Ser, hvad der sker i nærheden af kameraet. Bruges også til at registrere visse typer aktivitet, så du kan få en underretning, når der registreres en person eller en bevægelse i nærheden af kameraet. Afhængigt af kameramodellen, hvor du bor, og hvorvidt du har et Nest Aware-abonnement eller ej, kan kameraet bruges til at identificere et ansigt, du har bedt det om at genkende, og sende en underretning, hvis det registrerer en fremmed eller nogen, du kender.

Nest Hub Max

Nest Hub Max kan ud over at tilbyde de indbyggede Nest Cam-funktioner, der er beskrevet ovenfor, også bruge kameraet til at aktivere videoopkald og videobeskeder, tilpasning med Face Match samt Quick Gestures til nem styring af enheder. Yderligere funktioner, som bruger kameraet, kan blive tilføjet over tid.

Mikrofon

Mikrofoner registrerer lydbølger og bruges til en række formål på Nest-enheder. De kan f.eks. optage tale og bruges som sensorer til at registrere bestemte lyde eller bevægelser i nærheden.

Nest Cam, Nest Cam IQ og Nest Hello

Hører, hvad der sker i nærheden af kameraet. Bruges også til funktionen Talk and Listen, som giver dig mulighed for at tale til nogen i nærheden af kameraet. Med Nest Cam IQ Indoor kan du også tale til Google Assistent (hvis du har aktiveret funktionen).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Google Nest Mini, Google Nest Wifi-punkt

Gør det muligt at tale til Google Assistent, foretage opkald og meget mere.

Nest Guard

Gør det muligt at tale til Google Assistent (hvis du har aktiveret funktionen), og registrerer lyden af glas, der knuses (hvis du har aktiveret funktionen).

Nest Protect

Bruges af funktionerne Sound Check og Safety Checkup til at sikre, at højttaleren og hornet fungerer. Mikrofonen bruges ikke til andre formål og er kun slået til under tjek af højttaler og horn.

Nest Hub

Udsender ultralydsimpulser fra højttaleren for at udføre mikrofondiagnostik.

Nest Hub, Nest Hub Max, Nest Mini, Nest Wifi-punkt

Udsender ultralydsimpulser fra højttaleren for at registrere afstanden til en bruger, hvilket aktiverer visningen af medier eller styrefunktioner til enheder på enheden.

Aktivitetssensorer

Accelerometer

Accelerometre måler en enheds bevægelse. De bruges normalt til at registrere ændringer i orienteringen og justere enhedens skærmlayout. De bruges også til at registrere manipulation (dvs. hvis en enhed flyttes, når den ikke forventes at blive flyttet).

Google Home Max

Justerer lyset afhængigt af højttalerens orientering.

Nest Guard

Registrerer manipulation (f.eks. hvis enheden flyttes, når alarmen er indstillet).

Nest Detect

Hjælper med registrering af åbning og lukning.

Nest Connect og Nest Protect

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Magnetometer

Magnetometre (kaldes også magnetiske sensorer) måler styrken af og ændringer i et magnetfelt.

Nest Detect

Registrerer, hvis en dør eller et vindue åbnes eller lukkes, idet sensoren måler nærheden af den medfølgende magnet.

Bevægelse

Bevægelsessensorer registrerer menneskers og dyrs bevægelse i et rum.

Nest Guard og Nest Detect

Registrerer bevægelse med henblik på sikkerhedsovervågning og tilstedeværelse i forbindelse med Home/Away Assist.

Tilstedeværelse

Tilstedeværelsessensorer registrerer, om nogen er til stede i et rum.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Registrerer tilstedeværelse med henblik på at skabe et behageligt indeklima for dem, der er hjemme, og spare på varmen, hvis ingen er hjemme.

Nest Protect

Registrerer tilstedeværelse i forbindelse med Home/Away Assist og for at aktivere Pathlight, når nogen går under Nest Protect.

Nærhed

Nærhedssensorer registrerer tilstedeværelsen af objekter i nærheden.

Nest Learning Thermostat

Registrerer, når nogen er i nærheden af termostaten, og sørger for, at skærmen lyser op.

Nest Guard

Registrerer, når nogen er i nærheden af Nest Guard, og sørger for, at knapperne på enheden lyser op.

Kontakt til registrering af ændringer

Kontakter til registrering af ændringer bruges til at registrere, når en enhed flyttes uventet, eller når nogen åbner et cover for at få adgang til indersiden af en enhed.

Nest Detect

Registrerer, når Nest Detect fjernes fra bagpladen.

Ultralyd

Ultralydssensorer bruger lydbølger til at måle afstanden til et objekt og kan bruges til at registrere, når nogen er i nærheden af en enhed.

Nest Protect (1. generation)

Inaktive i øjeblikket.

Bluetooth Bluetooth kan bruges til at registrere tilstedeværelsen af andre Bluetooth-kompatible enheder. Det kan også bruges til at streame lyd fra én enhed til en anden.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punkt

Registrerer tilstedeværelsen af et enhedstag på en anden Bluetooth-kompatibel enhed (f.eks. ved at give dig mulighed for at bruge Tile sammen med din Google Home-smarthøjttaler), så du kan aktivere en række forskellige integrerede funktioner. Giver dig mulighed for at streame den musik, du afspiller på din Google-højttaler eller -skærm, til dine foretrukne Bluetooth-kompatible højttalere eller høretelefoner. Gør det muligt for dig at streame musik fra din mobilenhed (telefon eller tablet) eller computer til din Google-højttaler eller -skærm.

Omgivelsessensorer

Lyssensor

Lyssensorer måler mængden af lys i et rum.

Google Home og Google Home Max

Styr LED-lysstyrken.

Nest Hub og Nest Hub Max

Styrer skærmens lysstyrke og farvekalibrering.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Styrer skærmens lysstyrke og forbedrer temperatursensorens nøjagtighed ved at registrere, når solen skinner på termostaten.

Nest Cam IQ og Nest Hello

Registrerer, hvornår det er dag/nat med henblik på at slå Night Vision til og fra.

Nest Protect

Registrerer, når rummet er mørkt, så funktionerne Pathlight og Nightly Promise kan aktiveres automatisk.

Nest Guard

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Nest Detect

Registrerer, når rummet er mørkt, så funktionen Pathlight kan aktiveres automatisk.

Kulilte

Kuliltesensorer måler mængden af kulilte i luften.

Nest Protect

Registrerer farlige niveauer af kulilte i luften.

Luftfugtighed

Luftfugtighedssensorer måler mængden af vand (relativ luftfugtighed) i luften.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Registrerer luftfugtigheden i luften for at optimere indeklimaet og styre luftfugtere i hele hjemmet.

Nest Protect

Gør det muligt for funktionen Steam Check at reducere antallet af generende alarmer, der f.eks. aktiveres af damp fra dit brusebad.

Nest Guard

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Nest Detect

Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner. Bruges i øjeblikket kun til at overvåge enhedens drift.

Røg (fotoelektrisk sensor)

Registrerer, om der er røg i luften, ved at registrere, når røgpartikler passerer foran en infrarød lyskilde.

Nest Protect (1. generation)

Registrerer ild/røg.

Røg (sensor med splittet spektrum)

Registrerer, om der er røg i luften, ved at bruge to lysbølgelængder til at lede efter røg. Et infrarødt lys bruges til at registrere større partikler, der genereres af langsomt udviklende brande, mens et blåt lys registrerer mindre partikler, som genereres i hurtigt udviklende brande.

Nest Protect (2. generation)

Registrerer ild/røg.

Temperatur

Temperatursensorer måler den aktuelle temperatur. Det kan være den omgivende temperatur i et rum eller temperaturen i en enhed.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E og Nest-temperatursensor

Registrerer den omgivende temperatur i et rum for at optimere indeklimaet.

Nest Protect

Registrerer pludselige stigninger i rumtemperaturen.

Nest Guard

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Nest Detect

Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner. Bruges i øjeblikket kun til at overvåge enhedens drift.

Kontrolsensorer

Kapacitiv berøring

Registrerer positionen og bevægelsen af en persons finger på en skærm eller knaps overflade.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Nest Wifi-punkt, Google Home Max, Nest Hub og Nest Hub Max

Bruges til at styre en enhed.

Magnetometer

Magnetometre (kaldes ofte også magnetiske sensorer) måler styrken af og ændringer i et magnetfelt. Når et magnetometer bruges til at styre en enhed, kan det registrere placeringen af et objekt ud fra ændringer i magnetfeltet, når objektet flyttes.

Nest Learning Thermostat (3. generation) og Thermostat E

Registrerer ringens bevægelse med henblik på manuel styring af termostaten.

Optisk

Optiske sensorer måler ændringer i mængden af lys, der skinner på sensoren. Optiske sensorer kan registrere et objekts placering ved at registrere, om objektet blokerer for en lysstråle.

Nest Learning Thermostat (1. og 2. generation)

Registrerer ringens bevægelse med henblik på manuel styring af termostaten.

Nest ✕ Yale-lås

Registrerer, om låsen er slået til eller fra.

 

* Dette er en ikke-udtømmende liste over eksempler på, hvordan de sensorer, som er forklaret her, bruges på Googles enheder og tjenester til forbundne hjem. Vores mål er at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af formålet med disse sensorer, og hvordan de bruges på forskellige måder på vores enheder og tjenester for at give dig nyttige funktioner og tjenester.  

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?