Notifikation

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Sensorer på Google Nest-enheder

Senest opdateret: 26. februar 2024

Googles enheder og tjenester til forbundne hjem anvender kameraer, mikrofoner og andre sensorer til at levere nyttige funktioner og tjenester. Disse sensorer kan f.eks. registrere bevægelse og lyd med henblik på at beskytte dit hjem og dine nærmeste. De hjælper også med at gøre hverdagen nemmere og mere behagelig for jer. Selvom sensorerne gør vores enheder til forbundne hjem mere nyttige, har vi forståelse for, at det er vigtigt for dig, din familie og dine venner at kunne stole på, at vi håndterer dine data på ansvarlig vis.

Vi har udgivet oplysninger om, hvordan Google værner om dit privatliv i hjemmet. Vi bestræber os på at gøre følgende:

  • Når vores enheder til forbundne hjem indeholder kameraer, mikrofoner, omgivelsessensorer eller aktivitetssensorer, der registrerer oplysninger om dit hjemmemiljø, angiver vi disse hardwarefunktioner i enhedens tekniske specifikationer – uanset om de er aktiverede eller ej.
  • Vi forklarer også tydeligere, hvilke typer oplysninger disse sensorer sender til Google, og giver eksempler på, hvordan vi bruger disse oplysninger, så du bedre kan forstå formålet med dem.

Vi har udgivet denne sensorguide som en del af disse bestræbelser. Vi opdaterer sensorguiden jævnligt for at tilføje nye enheder, funktioner og tjenester, afspejle ændringer i vores eksisterende sortiment og for at tilføje yderligere oplysninger, hvor det er relevant.

De aktuelle sensorer på Googles enheder og tjenester til forbundne hjem tilhører generelt følgende kategorier:

  • Kameraer, der optager video, tager billeder og registrerer, hvad der sker i hjemmet.
  • Mikrofoner, der optager lyd og kan registrere bestemte lyde eller bevægelser i nærheden.
  • Aktivitetssensorer, der registrerer aktivitet eller ændringer af enhedens fysiske tilstand. Det kan f.eks. være en dørsensor, som registrerer, at døren åbnes, eller et accelerometer, der registrerer, at en enhed flyttes. Nogle aktivitetssensorer kan muligvis også registrere, når der er personer eller bevægelse i dit hjem.
  • Omgivelsessensorer, der registrerer omgivelsernes eksterne egenskaber, f.eks. temperatur, luftfugtighed, lys eller røg, hvilket kan hjælpe med at overvåge forholdene i eller omkring dit hjem.
  • Kontrolsensorer, der gør det muligt at styre en enhed. Det kan f.eks. være en berøringsfølsom knap eller en magnetisk sensor, som registrerer ringens placering på Nest Learning Thermostat.

Googles enheder til forbundne hjem kan også have yderligere sensorer, der overvåger enhedens drift. Interne enhedssensorer kan f.eks. registrere, når en enhed er ved at løbe tør for batteri, når den er ved at overophede, og andre tilstande, der kan påvirke enhedens evne til at fungere, som den skal. I denne sensorguide har vi ikke medtaget sensorer, der udelukkende indsamler sådanne diagnosticeringsdata. Ud over at muliggøre de beskrevne funktioner og tjenester kan dataene fra de sensorer, der er angivet nedenfor, også blive anvendt til at opretholde enheders ydeevne og diagnosticeringsfunktioner.

Sensortyper, hvad de måler og eksempler på brug

Sensortype

Hvad den måler

Eksempler på brug*

Kameraer og mikrofoner

Kamera (linse- og billedsensor)

Kameraer bruges til at tage billeder og optage video til en række forskellige formål, f.eks. hjemmeovervågning, videoopkald og meget mere. De kan også bruges som sensorer til f.eks. at registrere bevægelse, aktivitet, mennesker eller armbevægelser. Kameraer kan også bruges som biometriske sensorer til at identificere en bestemt person.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Cam (med batteri), Nest Cam med spotlys, Nest Cam (indendørs, med ledning), Nest Doorbell (med ledning)/Nest Hello, Nest Doorbell (med ledning, 2. generation), Nest Doorbell (med batteri), Nest Hub Max

Ser, hvad der sker i nærheden af kameraet. Bruges også til at registrere visse typer aktivitet, så du kan få en underretning, når der registreres en person eller en bevægelse i nærheden af kameraet. Afhængigt af kameramodellen, hvor du bor, og hvorvidt du har et Nest Aware-abonnement eller ej, kan kameraet bruges til at identificere et ansigt, du har bedt det om at genkende, og sende en underretning, hvis det registrerer en fremmed person eller en, du kender. Kamerahændelser kan bruges til at starte hjemmestyring.

Nest Hub Max

Nest Hub Max kan ud over at tilbyde de indbyggede Nest Cam-funktioner, der er beskrevet ovenfor, også bruge kameraet til at aktivere videoopkald, personlig tilpasning med Face Match samt Håndtegn til nem styring af enheder. Yderligere funktioner, som bruger kameraet, kan blive tilføjet over tid.

Mikrofon

Mikrofoner registrerer lydbølger og bruges til en række formål på Nest-enheder. De kan f.eks. optage tale og bruges som sensorer til at registrere bestemte lyde eller bevægelser i nærheden.

Nest Cam, Nest Cam IQ, Nest Cam (med batteri), Nest Cam med spotlys, Nest Cam (indendørs, med ledning), Nest Doorbell (med ledning)/Nest Hello, Nest Doorbell (med ledning, 2. generation) og Google Nest Doorbell (med batteri)

Hører, hvad der sker i nærheden af kameraet. Bruges også til at registrere visse typer lyde, så du kan få en underretning, når der registreres en person eller en bevægelse i nærheden af kameraet. Mikrofonen bruges også til funktionen Talk and Listen, der giver dig mulighed for at tale til dem, der befinder sig i nærheden af kameraet. Med Nest Cam IQ Indoor kan du også tale til Google Assistent (hvis du har aktiveret funktionen).

Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2. generation), Google Nest Hub Max, Google Nest Mini, Google Nest Audio

Giver dig mulighed for at tale til Google Assistent, foretage opkald og – med et Nest Aware-abonnement i visse områder – registrere lyde som f.eks. røgalarmer eller glas, der knuses (hvis du har aktiveret funktionen). Underretter om tilstedeværelse med henblik på hjemmestyring (f.eks. rutinerne Hjemme og Ikke hjemme), hvis du har aktiveret funktionen.

Google Nest Wifi-punkt

Giver dig mulighed for at tale til Google Assistent, foretage opkald og meget mere. Registrerer tilstedeværelse med henblik på hjemmestyring (f.eks. rutinerne Hjemme og Ikke hjemme), hvis du har aktiveret funktionen.

Google Chromecast Voice Remote

Giver dig mulighed for at tale med Google Assistent, bruge apps på dit fjernsyn og styre apps med stemmen.

Nest Guard

Giver dig mulighed for at tale til Google Assistent (hvis du har aktiveret funktionen) og registrerer lyden af glas, der knuses (hvis du har aktiveret funktionen).

Nest Protect

Bruges af funktionerne Sound Check og Safety Checkup til at sikre, at højttaleren og alarmlyden fungerer. Mikrofonen bruges ikke til andre formål og er kun slået til under tjek af højttaler og horn.

Nest Hub, Nest Hub (2. generation), Nest Hub Max, Nest Mini, Nest Wifi-punkt

Udsender ultralydsimpulser fra højttaleren for at registrere afstanden til en bruger med henblik på at levere en mere responsiv og proaktiv brugeroplevelse med enheden. Det kan f.eks. være aktivering af visningen af medier eller styringselementer på enheden.

Nest Hub (2. generation)

Når søvnsensoren er aktiveret, registrerer enheden lyde i nærheden, f.eks. hosten og snorken, der kan forstyrre søvn.

Aktivitetssensorer

Accelerometer

Accelerometre måler en enheds bevægelse. De bruges normalt til at ændre enhedens tilstand, muliggøre parring med andre enheder, registrere ændringer i retningen og justere enhedens skærmlayout. De bruges også til at registrere manipulation (dvs. hvis en enhed flyttes, når den ikke forventes at blive flyttet).

Google Home Max

Justerer lyset afhængigt af højttalerens retning.

Google Chromecast Voice Remote

Registrerer fjernbetjeningens bevægelser for at genoprette forbindelsen til parrede enheder og muliggøre interaktioner med andre enheder.

Nest Guard

Registrerer manipulation (f.eks. hvis enheden flyttes, når alarmen er indstillet).

Nest Detect

Hjælper med registrering af åbning og lukning.

Nest Connect og Nest Protect

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Magnetometer

Magnetometre (kaldes også magnetiske sensorer) måler styrken af og ændringer i et magnetfelt.

Nest Detect

Registrerer, hvis en dør eller et vindue åbnes eller lukkes, idet sensoren måler nærheden af den medfølgende magnet.

Bevægelse

Bevægelsessensorer registrerer menneskers og dyrs bevægelse i et rum.

Nest Guard og Nest Detect

Registrerer bevægelse med henblik på sikkerhedsovervågning og hjemmestyring (f.eks. Home/Away Assist og rutinerne Hjemme og Ikke hjemme).

Nest Cam (med batteri), Nest Cam med spotlys, Nest Doorbell (med batteri)

Registrerer bevægelse og aktiverer enheden.

Nest Cam med spotlys

Registrerer bevægelse med henblik på at tænde lyset.

Nest Learning Thermostat og Nest Thermostat E

Nest kan fastslå tilstedeværelse ud fra registreret bevægelse med henblik på optimering af indeklima, energibesparelse og hjemmestyring (f.eks. Home/Away Assist og rutinerne Hjemme og Ikke hjemme).

Nest Protect

Registrerer bevægelse med henblik på hjemmestyring (f.eks. Home/Away Assist og rutinerne Hjemme og Ikke hjemme) og for at aktivere Pathlight, når nogen går under Nest Protect.

Alle ovennævnte enheder, hvor der registreres bevægelse

Registrerer bevægelse med henblik på at aktivere hjemmestyring

Nærhed

Nærhedssensorer registrerer tilstedeværelsen af objekter i nærheden.

Nest Learning Thermostat

Registrerer bevægelse i nærheden af termostaten, så displayet lyser op.

Nest Guard

Registrerer bevægelse i nærheden af Nest Guard, så knapperne på enheden lyser op.

Kontakt til registrering af manipulation

Kontakter til registrering af manipulation bruges til at registrere, når en enhed flyttes uventet, eller når nogen åbner et cover for at få adgang til indersiden af en enhed.

Nest Detect

Registrerer, når Nest Detect fjernes fra bagpladen.

Ultralyd

Ultralydssensorer bruger lydbølger til at måle afstanden til et objekt og kan bruges til at registrere, når nogen er i nærheden af en enhed.

Nest Protect (1. generation)

Inaktiv i øjeblikket.

Bluetooth Bluetooth kan bruges til konfiguration og til at registrere tilstedeværelsen af andre Bluetooth-kompatible enheder. Det kan også bruges til at streame lyd fra én enhed til en anden.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2. generation), Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punkt, Chromecast med Google TV, Google Chromecast Voice Remote , Nest-temperatursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat, Nest Cam (med batteri), Nest Cam med spotlys, Nest Cam (indendørs, med ledning), Nest Doorbell (med batteri), Nest Doorbell (med ledning, 1. generation), Nest Doorbell (med ledning, 2. generation)

Registrerer tilstedeværelsen af et enhedstag på en anden Bluetooth-kompatibel enhed (f.eks. ved at give dig mulighed for at bruge Tile sammen med din Google Home-smarthøjttaler), så du kan konfigurere og aktivere en række forskellige integrerede funktioner.

Nest-temperatursensor, Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E

Tillad, at Nest-temperatursensoren anvender Bluetooth til at kommunikere med din termostat.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Nest Hub (2. generation), Google Nest Hub Max, Google Nest Wifi-punkt, Chromecast med Google TV, Google Chromecast Voice Remote

Giver dig mulighed for at streame den musik, du afspiller på din Google-højttaler eller -skærm, til dine foretrukne Bluetooth-kompatible højttalere eller høretelefoner. Giver dig mulighed for at streame musik fra din mobilenhed (telefon eller tablet) eller computer til din Google-højttaler eller -skærm. Giver dig mulighed for at streame musik fra din Chromecast til dine Bluetooth-høretelefoner og/eller en Bluetooth-kompatibel soundbar eller højttaler.

Soli-sensor Soli-sensoren kan bruges til at registrere bevægelse, afstand og tilstedeværelse for objekter i nærheden. Få flere oplysninger.

Nest Thermostat

Registrerer aktivitet i nærheden af termostaten, så displayet lyser op.

Tekniske specifikationer for Nest-termostaten

Nest Hub (2. generation)

Registrerer bevægelser og vejrtrækning, så du kan bruge søvnsensoren. Registrerer bevægelser, så du kan styre medier, alarmer og timere ved hjælp af Håndtegn. Registrerer tilstedeværelse med henblik på hjemmestyring (f.eks. rutinerne Hjemme og Ikke hjemme), hvis du har aktiveret funktionen.

Omgivelsessensorer

Lyssensor

Lyssensorer måler mængden af lys i et rum.

Google Home og Google Home Max

Styrer LED-lysstyrken.

Nest Hub, Nest Hub (2. generation), Nest Hub Max

Styrer skærmens lysstyrke og farvekalibrering.

Nest Hub (2. generation)

Måler det omgivende lys i et rum med søvnsensor, så du får indblik i, om noget i dine omgivelser forstyrrer din søvn.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Styrer skærmens lysstyrke og forbedrer temperatursensorens nøjagtighed ved at registrere, når solen skinner på termostaten.

Nest Cam IQ og Nest Doorbell (med ledning)/Nest Hello

Registrerer, hvornår det er dag/nat med henblik på at slå Night Vision til og fra.

Nest Cam med spotlys

Registrerer, hvornår det er dag/nat med henblik på kun at tænde lyset, når det er mørkt.

Nest Protect

Registrerer, når rummet er mørkt, så funktionerne Pathlight og Nightly Promise kan aktiveres automatisk.

Nest Guard

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Nest Detect

Registrerer, når rummet er mørkt, så funktionen Pathlight kan aktiveres automatisk.

Kulilte

Kuliltesensorer måler mængden af kulilte i luften.

Nest Protect

Registrerer skadelige niveauer af kulilte i luften.

Luftfugtighed

Luftfugtighedssensorer måler mængden af vand (relativ luftfugtighed) i luften.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Thermostat

Registrerer luftfugtigheden i luften for at optimere indeklimaet og styre luftfugtere i hele hjemmet.

Nest Protect

Gør det muligt for funktionen Steam Check at reducere antallet af generende alarmer, der f.eks. aktiveres af damp fra dit brusebad.

Nest Guard

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Nest Detect

Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner. Bruges i øjeblikket kun til at overvåge enhedens drift.

Røg (fotoelektrisk sensor)

Registrerer, om der er røg i luften, ved at registrere, når røgpartikler passerer foran en infrarød lyskilde.

Nest Protect (1. generation)

Registrerer ild/røg.

Røg (sensor med splittet spektrum)

Registrerer, om der er røg i luften, ved at bruge to lysbølgelængder til at lede efter røg. Et infrarødt lys bruges til at registrere større partikler, der genereres af langsomt udviklende brande, mens et blåt lys registrerer mindre partikler, som genereres i hurtigt udviklende brande.

Nest Protect (2. generation)

Registrerer ild/røg.

Temperatur

Temperatursensorer fastslår den aktuelle temperatur. Det kan være den omgivende temperatur i et rum eller temperaturen i en enhed.

Nest Hub (2. generation)

Måler den omgivende temperatur i et rum med søvnsensor, så du får indblik i, om noget i dine omgivelser forstyrrer din søvn.

Nest Learning Thermostat, Nest Thermostat E, Nest Heat Link E, Nest-temperatursensor, Nest Thermostat

Anslår den omgivende temperatur i et rum for at optimere indeklimaet.

Nest Protect

Registrerer pludselige stigninger i rumtemperaturen.

Nest Guard

Bruges ikke i øjeblikket. Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner.

Nest Detect

Medtages med henblik på potentielle fremtidige forbedringer af funktioner. Bruges i øjeblikket kun til at overvåge enhedens drift.

Kontrolsensorer

Kapacitiv berøring

Registrerer positionen og bevægelsen af en persons finger på en skærm eller knaps overflade.

Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini, Google Home Max, Nest Hub, Nest Hub (2. generation), Nest Hub Max, Google Nest Audio, Nest Thermostat

Bruges til enhedsstyring og underretter om tilstedeværelse med henblik på hjemmestyring (f.eks. rutinerne Hjemme og Ikke hjemme), hvis du har aktiveret funktionen.

Google Nest Wifi-punkt

Bruges til at styre en enhed.

Magnetometer

Magnetometre (kaldes ofte også magnetiske sensorer) måler styrken af og ændringer i et magnetfelt. Når et magnetometer bruges til at styre en enhed, kan det registrere placeringen af et objekt ud fra ændringer i magnetfeltet, når objektet flyttes.

Nest Learning Thermostat (3. generation) og Thermostat E

Registrerer ringens bevægelse med henblik på manuel styring af termostaten.

Nest Cam (med batteri), Nest Cam med spotlys, Nest Doorbell (med batteri)

Registrerer manipulation af enheden. Registrerer, når enheden oplades, så kameraet slukkes.

Optisk

Optiske sensorer måler ændringer i mængden af lys, der skinner på sensoren. Optiske sensorer kan registrere et objekts placering ved at registrere, om objektet blokerer for en lysstråle.

Nest Learning Thermostat (1. og 2. generation)

Registrerer ringens bevægelse med henblik på manuel styring af termostaten.

Nest ✕ Yale-lås

Registrerer, om låsen er slået til eller fra.

* Dette er en ikke-udtømmende liste over eksempler på, hvordan de sensorer, som er forklaret her, bruges på Googles enheder og tjenester til forbundne hjem. Vores mål er at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af formålet med disse sensorer, og hvordan de bruges på forskellige måder på vores enheder og tjenester for at give dig nyttige funktioner og tjenester.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
11382096232240294494
true
Søg i Hjælp
true
true
true