Servicevilkår for Nest

Sidst opdateret: 19. august 2019

Tak, fordi du bruger Nest-enheder og -tjenester. Nest-enheder og -tjenester er nogle af de "Tjenester", der leveres i henhold til de gældende Google Servicevilkår ("Google Servicevilkår") af Google LLC (eller Google Ireland Limited, hvor det er relevant, hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz). Din brug af Nest-enheder og -tjenester er underlagt disse vilkår ("Nest-vilkårene" eller "disse vilkår") i tillæg til Google Servicevilkår. Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem disse Nest-vilkår og Google Servicevilkår, har disse vilkår forrang.

"Nest-enheder og -tjenester" i disse vilkår består af:

  • De følgende hardwareenheder og -funktioner, der hører under Nest-brandet (samlet kaldet "Nest-enheder"): Nest-termostater, Nest Cams, alle smartskærme under Nest-brandet, der omfatter en "Nest Cam"-funktion, Nest-videodørklokker, Nest-sikkerhedsalarmsystemer, Nest-dørlåse samt Nest-røgalarmer og -kuliltealarmer.
  • De tjenester, vi leverer i forbindelse med Nest-enhederne, såsom Nest-webapps (f.eks. home.nest.com), Nest-mobilapps, Google Home-appen (dog kun når den bruges til at administrere disse Nest-enheder og -tjenester) og andre tjenester til forbundne hjem, som vi leverer, og som er udviklet specifikt til disse enheder (herunder alle abonnementstjenester såsom energiprogrammer og Nest Aware). De omfatter ikke Google-tjenester (f.eks. Google Assistent, YouTube, Google Maps, Google Duo og lignende), der kan bruges sammen med Nest-enheder, men som også kan bruges sammen med andre Google-produkter eller -tjenester.

Alderskrav

Du skal være mindst 13 år gammel for at bruge Nest-enheder og -tjenester (eller ældre, hvis det er et lovkrav i dit land og dermed en forudsætning for, at du kan bruge Nest-enheder og -tjenester uden forældresamtykke). Sådanne aldersgrænser begrænser dog ikke din brug af Family Link-administrerede Google-konti, hvor andet er tilladt sammen med alle Nest-enheder og -tjenester.

Brug af Nest-tjenester

Nest-tjenester. Når du bruger en Google-konto til Nest-enheder og -tjenester gælder følgende: (i) Google leverer Nest-enhederne og -tjenesterne til dig, men vi kan hyre Nest Labs, Inc. og andre virksomheder eller tilknyttede virksomheder som tjenesteudbydere, der leverer nogle eller alle Nest-enhederne og -tjenesterne til dig på vegne af Google og i henhold til Googles anvisninger, og (ii) i det omfang, du tilmelder dig programvilkår hos tredjepartspartnere for programmer, der er integreret i Nest-enhederne og -tjenesterne (f.eks. energiprogrammer), skal eventuelle referencer til servicevilkårene for Nest i de pågældende programvilkår forstås som Google Servicevilkår og disse vilkår, og eventuelle referencer til privatlivspolitikkerne for Nest skal forstås som Googles privatlivspolitik.

Lovpligtige garantier. Lovgivningen i nogle jurisdiktioner kan indebære garantier og betingelser eller pålægge dig forpligtelser, der giver dig visse forbrugerrettigheder i henhold til den gældende lovgivning. Sådanne bestemmelser kan i nogle lande ikke udelukkes, begrænses eller ændres, undtagen i begrænset omfang, og disse vilkår skal læses i overensstemmelse med sådanne lovbestemmelser.

Automatiske softwareopdateringer. Vi kan fra tid til anden udvikle programrettelser, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og andre ændringer for at forbedre effektiviteten af Nest-enheder og -tjenester. Disse kan blive installeret automatisk uden nogen yderligere varsel eller uden indhentning af yderligere tilladelse fra dig. Du accepterer, at du modtager disse automatiske opdateringer. Hvis du ikke ønsker sådanne opdateringer, skal du stoppe med at bruge Nest-enhederne og -tjenesterne.

Tredjepartstjenester. Nest-enhederne og -tjenesterne kan give dig mulighed for at finde, bruge eller interagere direkte med websites, apps, indhold, produkter og andre tjenester fra tredjeparter, herunder Professionel overvågning (som defineret nedenfor). Bemærk! Når du bruger tredjepartstjenester, er din brug af disse tjenester underlagt tjenesternes vilkår og privatlivspolitikker samt Google Servicevilkår og disse vilkår, hvis det er relevant.

Visse begrænsninger i forbindelse med brugen af Nest-enheder og -tjenester. Nest-enhederne og -tjenesterne er ikke certificeret til tilkaldelse af beredskab, medmindre de udtrykkeligt er godkendt og certificeret til at understøtte centralovervågning via et professionelt overvågningscenter (sådanne udtrykkeligt godkendte og certificerede Nest-enheder og -tjenester kaldes "Nest-enheder, der understøtter professionel overvågning"). GOOGLE TILKALDER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BEREDSKABSTJENESTER TIL DIT HJEM I NØDSITUATIONER. I det fulde omfang, den gældende lovgivning tillader det, (men i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende "Lovpligtige garantier" ovenfor) garanterer Google ikke, at brugen af Nest-enheder og -tjenester (herunder Nest-enheder, der understøtter professionel overvågning eller overvågningstjenester fra tredjeparter, som bruges i forbindelse med Nest-enhederne og -tjenesterne) øger sikkerheden.

Centralovervågning til Nest-enheder, der understøtter professionel overvågning. Tredjepartsudbydere af professionel centralovervågning ("Overvågningsudbydere") kan tilbyde tjenester, der leverer professionel overvågning, sender underretninger til beredskabstjenester og tilkalder disse ("Professionel overvågning") i forbindelse med Nest-enheder, der understøtter professionel overvågning. Hvis du tegner abonnement på Professionel overvågning, indgår du en aftale direkte med Overvågningsudbyderen (og ikke med Google) om dennes levering af Professionel overvågning. Overvågningsudbyderen og Google er særskilte virksomheder, og der eksisterer ikke noget partnerskab eller nogen bureau- eller leverandørrelation mellem dem. PROFESSIONEL OVERVÅGNING ER KUN BEREGNET TIL AT FUNGERE SAMMEN MED NEST-ENHEDER, DER UNDERSTØTTER PROFESSIONEL OVERVÅGNING. FORSØG IKKE AT BRUGE PROFESSIONEL OVERVÅGNING TIL ANDRE NEST-ENHEDER OG -TJENESTER END NEST-ENHEDER, DER UNDERSTØTTER PROFESSIONEL OVERVÅGNING.

Tilladelser og registrering i forbindelse med Professionel overvågning. Nogle lokale myndigheder stiller krav om tilladelse eller registrering i forbindelse med brugen af Nest-enheder og -tjenester med Professionel overvågning. Uden den påkrævede tilladelse og registrering vil beredskabstjenesterne muligvis ikke besvare anmodninger fra en Overvågningsudbyder, og du kan blive pålagt bøder eller andre sanktioner. Du er alene ansvarlig for at sørge for alle påkrævede tilladelser eller registreringer ved brug af Professionel overvågning til Nest-enheder og -tjenester samt eventuelle tilknyttede bøder eller sanktioner, du kan blive pålagt.

Tjenesteafbrydelser – ingen refusion. Nest-enhederne og -tjenesterne kan blive suspenderet midlertidigt uden varsel af sikkerhedsmæssige årsager eller på grund af systemfejl, vedligeholdelse og reparation eller andre forhold. I det fulde omfang, den gældende lovgivning tillader det (men i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende "Lovpligtige garantier" ovenfor), er du ikke berettiget til nogen refusion for disse midlertidige suspenderinger.

Systemkrav. Nest-enhederne og -tjenesterne fungerer muligvis ikke uden en Google-konto og et fungerende Wi-Fi-netværk i dit hjem, som har pålidelig internetadgang med tilstrækkelig båndbredde. Andre systemelementer kan også være nødvendige for at bruge nogle eller alle Nest-enhederne og -tjenesterne, f.eks. en mobilenhed med Nest- og/eller Google Home-appen. Det er dit ansvar at sikre, at du har alle de nødvendige systemelementer, og at de er kompatible og konfigureret korrekt. Google kan aktivere Bluetooth på din mobilenhed uden forudgående notifikation, men i overensstemmelse med dine enhedsindstillinger, for at sikre korrekt drift af Nest-enhederne og -tjenesterne og aktivere visse funktioner (f.eks. slå lyden fra for røg- eller kuliltealarmen på Nest Protect via fjernadgang).

Sikkerhedskopiering af mobilenhed i tilfælde af Wi-Fi-afbrydelse. Hvis der opstår tjenesteafbrydelser af Wi-Fi-netværket eller internetforbindelsen i dit hjem, kan Nest-enhederne og -tjenesterne, herunder fjernstyrede appnotifikationer og kameraunderretninger, blive upålidelige eller utilgængelige. For Professionel overvågning betyder det specifikt, at Overvågningsudbyderen muligvis ikke modtager alarmsignaler, og de kan muligvis ikke tilkalde beredskabstjenester. Du kan muligvis vælge et abonnement til sikkerhedskopiering af mobilenheder ("Sikkerhedskopiering af mobilenheder") for at forbedre forbindelsen, i tilfælde af at der opstår tjenesteafbrydelser af internetforbindelsen i dit hjem, og for at mindske sandsynligheden for afbrydelser på Nest-enheder og -tjenester.

Energibesparelser og andre fordele. Google hverken lover eller garanterer noget specifikt niveau af energibesparelser eller andre fordele ved brugen af Nest-enheder og -tjenester, medmindre Google udtrykkeligt giver en "garanti". De faktiske energibesparelser og andre fordele kan variere afhængigt af faktorer, som Google ikke har indflydelse på eller viden om. Du accepterer, at eventuelle anbefalinger eller promoveringer fra Google, der er relateret til Nest-enheder og -tjenester (herunder dem, der gælder specifikt for dit hjem baseret på oplysninger, der er tilgængelige for os) ikke er garantier for faktiske besparelser.

Installation, test og brug. Det er dit ansvar at installere og bruge Nest-enheder og -tjenester i henhold til den gældende manual og vejledning. HVIS EN ENHED IKKE ER INSTALLERET KORREKT, ELLER HVIS EN ENHED ELLER NOGEN AF DENS SENSORER LIGGER UDEN FOR REGISTRERINGENS RÆKKEVIDDE ELLER ER BLOKERET AF VÆGGE, MØBLER, PERSONLIGE EJENDELE ELLER ANDRE TING, KAN DET MEDFØRE FALSKE ALARMER ELLER PROBLEMER MED REGISTRERINGEN. Det er dit ansvar at teste Nest-enhederne og -tjenesterne, når de er installeret, for at sikre, at Nest-enhederne og -tjenesterne (og eventuelle relaterede sensorer, komponenter og eksterne enheder) fungerer og kommunikerer efter hensigten, og det er dit ansvar løbende at teste og vedligeholde Nest-enhederne og -tjenesterne efter installationen.

Tjek batterierne regelmæssigt. Det er dit ansvar at udskifte batterier til Nest-enheder og -tjenester, når det er nødvendigt. NEST-ENHEDERNE OG -TJENESTERNE FUNGERER MULIGVIS IKKE KORREKT, HVIS DE ER LØBET TØR FOR BATTERI. SØRG FOR AT TJEKKE DEM REGELMÆSSIGT.

Røg- og kuliltealarmer. GOOGLE GARANTERER IKKE, AT NOGEN RØG- ELLER KULILTEALARMER, DER ER PRODUCERET ELLER SOLGT AF GOOGLE, UDGØR ET BRANDALARMSYSTEM ELLER OPFYLDER KRAVENE FRA NOGEN BESTEMMELSE, NATIONAL ELLER LOKAL LOVGIVNING, REGEL, FORORDNING, MYNDIGHED MED JURISDIKTION ELLER BRANCHESTANDARD, F.EKS. NFPA 72. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR AT OVERHOLDE KRAVENE I ENHVER LOV ELLER BRANCHESTANDARD, SOM KAN VÆRE GÆLDENDE FOR INSTALLATIONEN, BRUGEN OG BETJENINGEN AF ALLE RØG- OG KULILTEALARMER.

Standarder for smartenheder. Nest-enhederne og -tjenesterne kan anvende flere forskellige åbne eller almindeligt tilgængelige standarder eller kommunikationsmidler og fungere sammen med tilsluttede enheder, der også anvendes på samme måde af andre systemer eller tjenester, som ikke er produceret af Google, herunder Wi-Fi, Bluetooth og IP-enheder. TREDJEPARTSTJENESTER, SOM GOOGLE IKKE HAR ANGIVET SOM KOMPATIBLE MED NEST-ENHEDER OG -TJENESTER, FUNGERER MULIGVIS IKKE KORREKT SAMMEN MED NEST-ENHEDERNE OG -TJENESTERNE. DU ACCEPTERER KUN AT BRUGE TREDJEPARTSTJENESTER, SOM GOOGLE HAR ANGIVET SOM KOMPATIBLE, SAMMEN MED NEST-ENHEDERNE OG -TJENESTERNE.

Kommunikation

Vi er ikke ansvarlige for automatisk filtrering, som du eller din netværksudbyder anvender på de mailunderretninger om Nest-enheder og -tjenester, du anmoder om at modtage.

Oplysninger fra brugere, der er bosiddende i Californien

Hvis du er bosiddende i Californien, kan du indsende klager til Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs ved at kontakte dem skriftligt på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA eller pr. telefon på (800) 952-5210.

Kundeservice

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende Nest-enheder og -tjenester, er du velkommen til at kontakte os. Kundeservice og eventuel kundepleje og -support, der tilbydes og leveres til dig, er ikke en 112-tjeneste eller alarmcentral, en nødtjenesteudbyder eller beredskabstjeneste eller en livreddende løsning til personer, som er i fare i deres hjem eller på anden måde udsættes for fare. UNDLAD AT KONTAKTE KUNDESERVICE ELLER KUNDEPLEJE OG -SUPPORT, DER TILBYDES AF GOOGLE, VEDRØRENDE LIVSTRUENDE SITUATIONER, MEDICINSKE NØDSITUATIONER ELLER ANDRE NØDSITUATIONER. HVIS DU OPLEVER SÅDANNE NØDSITUATIONER, SKAL DU OMGÅENDE RINGE EFTER POLITIET, BRANDVÆSENET ELLER EN AMBULANCE PÅ TELEFON 112 ELLER TILKALDE EN RELEVANT BEREDSKABSTJENESTE.

Lyd-/videodata fra Nest Cam

Dette afsnit gælder for videoindhold, lydindhold og eventuelle ansigtsgenkendelsesdata, der er afledt af billeder i en video fra et Nest Cam, et Nest Cam IQ, en videodørklokke under Nest-brandet eller fra brugen af en "Nest Cam"-funktion på en smartskærm under Nest-brandet (samlet kaldet "Nest Cam"-funktioner, og disse data kaldes "Lyd-/videodata fra Nest Cam Audio"). Generelt gælder følgende: I henhold til gældende lovgivning (f.eks. GDPR) forbliver du dataansvarlig for Lyd-/videodata fra Nest Cam, Google er din databehandlinger, og Nest Labs, Inc. er Googles underdatabehandler. Hvis du migrerer din Nest-konto til en Google-konto, giver du Nest Labs, Inc. besked på at offentliggøre Lyd-/videodata fra Nest Cam, som Nest Labs, Inc. opbevarer som din behandler, til Google, der fungerer som din behandler på vegne af Nest Lab, Inc.

Du (og ikke Google) er ansvarlig for at sikre, at du overholder al gældende lovgivning, når du bruger Nest-enheder og -tjenester, herunder lovgivning om videooptagelser, biometriske data eller lydoptagelser, der kræver, at du giver besked til eller indhenter samtykke fra tredjeparter vedrørende Lyd-/videodata fra Nest Cam. Lyd-/videodata fra Nest Cam indeholder ikke andre brugsdata eller metadata, der ikke indgår i selve videoen, f.eks. videoens tidspunkt/dato, kamerakonfigurationer og andre relaterede metadata.

Hvor GDPR er gældende for behandlingen af Lyd-/videodata fra Nest Cam, vil Google:

  • Kun behandle Lyd-/videodata fra Nest Cam i overensstemmelse med dine anvisninger, som omfatter levering af de Nest Cam-funktioner og -tjenester, du har anmodet om – medmindre gældende lovgivning i et EU-land kræver andet. Hvis det er tilfældet, sørger vi for at informere dig om dette krav (medmindre den pågældende lovgivning forbyder det af hensyn til den offentlige interesse).
  • Sikre, at Google-medarbejdere med tilladelse til at behandle Lyd-/videodata fra Nest Cam, er forpligtet til fortrolighed.
  • Hjælpe dig med eventuelle anmodninger om enkeltpersoners rettigheder, du skal opfylde (og ikke selv kan opfylde), eller hjælpe dig med andre overholdelsesforpligtelser, der er anført i artikel 32 til 36 i GDPR, i det omfang, det er muligt og lovligt. I hvert tilfælde tager vi højde for behandlingens karakter og de oplysninger, vi har til rådighed.
  • Slette eller returnere Lyd-/videodata fra Nest Cam (efter dit eget valg), hvis du anmoder om det, eller hvis du lukker din konto (og slette eksisterende kopier, medmindre Google i henhold til gældende lovgivning i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien eller Schweiz er forpligtet til at opbevare dem).
  • Give dig kopier af relevante revisionsrapporter, såfremt du underskriver en fortrolighedsaftale med Google og anmoder om det på skrift og højst op til én gang om året.
  • Implementere de relevante sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 32 i GDPR.

Du giver Google tilladelse til at hyre underdatabehandlere til behandling af Lyd-/videodata fra Nest Cam, der accepterer de samme eller tilsvarende forpligtelser som dem, der er angivet i dette afsnit. Denne liste over underdatabehandlere består i øjeblikket af Nest Labs, Inc., som har hovedsæde i USA (forudsat at Nest Labs, Inc. anvender Google Cloud Platform-tjenester (i henhold til vilkårene her)). Vi giver 10 dages forudgående varsel om alle nye underdatabehandlere ved at indsende ændringer af disse vilkår. I løbet af denne varselsperiode kan du indsende en skriftlig indsigelse mod ændringen. Hvis vi ikke har afklaret din bekymring, inden udløbet af denne varselsperiode, kan du opsige din brug af Nest-enheder og -tjenester uden sanktioner. Det er dit ansvar løbende at tjekke, om der er opdateringer til disse vilkår.

Google behandler Lyd-/videodata fra Nest Cam med henblik på at levere de Nest Cam-funktioner og -tjenester, du har anmodet om, i overensstemmelse med dine indstillinger og konfigurationer. Behandlingen fortsætter, så længe du har adgang til og bruger Nest Cam-funktioner og -tjenester. Google behandler Lyd-/videodata fra Nest Cam med det formål at levere Nest Cam-funktioner og -tjenester, herunder funktionen Familiar Face Alerts. Personoplysningerne er billeder af identificerbare personer i videoerne, lyd fra identificerbare personer, der kan høres i videoerne, og ansigtsgenkendelsesdata for personer, der optræder i videoerne. Kategorierne af registrerede personer befinder sig på og omkring det sted, hvor en bruger placerer et Nest Cam. Hvor GDPR er gældende, er Nest Cam udelukkende beregnet til personlig brug og husholdningsbrug. Lovgivningen om databeskyttelse og privatliv, hvor du bor, kan indebære, at du har visse yderligere forpligtelser vedrørende brugen af Nest-enheder og -tjenester.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?