Condicions del servei de Nest

Última actualització: 19 d'agost de 2019

Gràcies per utilitzar els dispositius i serveis de Nest. Els dispositius i serveis de Nest són un dels "Serveis" que Google LLC (o Google Ireland Limited, tal com correspon si estàs establert a l'Espai Econòmic Europeu o a Suïssa) ofereix de conformitat amb les condicions del servei de Google ("Condicions del servei de Google") aplicables. L'ús que facis dels dispositius i serveis de Nest està subjecte a aquestes condicions ("Condicions de Nest" o "aquestes condicions") i també a les Condicions del servei de Google. Si es produeix algun conflicte entre aquestes Condicions de Nest i les Condicions del servei de Google, aquestes condicions tindran preferència.

En aquestes condicions, els "Dispositius i Serveis de Nest" engloben el següent:

  • Les funcions i els dispositius de maquinari de la marca Nest (en conjunt, "Dispositius Nest") següents: termòstats Nest, dispositius Nest Cam, qualsevol dispositiu de pantalla intel·ligent de la marca Nest que inclogui alguna funció de "Nest Cam", timbres amb vídeo de Nest, sistemes d'alarma de seguretat de Nest, panys de Nest i detectors de fum i de monòxid de carboni de Nest
  • Els serveis que proporcionem amb relació als Dispositius Nest, com ara les aplicacions web de Nest (per exemple, home.nest.com), les aplicacions mòbils de Nest o l'aplicació Google Home, però només quan s'utilitzen per gestionar aquests dispositius i serveis de Nest i altres serveis per a cases connectades que proporcionem i que s'han creat específicament per a aquests dispositius (inclosos els serveis de subscripció, com ara programes d'estalvi d'energia i Nest Aware), però s'exclouen els serveis de Google (com ara l'Assistent de Google, YouTube, Google Maps, Google Duo i similars) que es puguin utilitzar amb els Dispositius Nest i també amb altres productes o dispositius de Google

Requisits d'edat

Per fer servir els dispositius i serveis de Nest, has de tenir com a mínim 13 anys (o l'edat equivalent requerida al teu país per estar autoritzat a fer servir els dispositius i serveis de Nest sense l'aprovació parental). Tanmateix, aquests límits d'edat no restringeixen l'ús que facis del Compte de Google gestionat per Family Link amb altres dispositius i serveis de Nest sempre que tinguis permís per utilitzar-los.

Utilitzar els serveis de Nest

Serveis de Nest. En fer servir un Compte de Google amb dispositius i serveis de Nest: (i) Google et proporcionarà els dispositius i serveis de Nest, però pot ser que contracti Nest Labs, Inc. i altres companyies o empreses afiliades com a proveïdores de serveis per oferir-te alguns o tots els dispositius i serveis de Nest en nom de Google i de conformitat amb les instruccions de Google, i (ii) com que en registrar-te acceptes les condicions d'un programa de tercers per als programes integrats amb els dispositius i serveis de Nest (com ara programes d'estalvi d'energia), qualsevol referència a les Condicions del servei de Nest inclosa a les condicions del programa en qüestió farà referència a les Condicions del servei de Google i a aquestes condicions, i qualsevol referència a les polítiques de privadesa de Nest farà referència a la Política de privadesa de Google.

Garanties legals. La legislació d'algunes jurisdiccions pot implicar garanties o condicions, o imposar obligacions que et concedeixen certs drets com a consumidor de conformitat amb la llei aplicable. En alguns països, aquestes provisions no es poden excloure, restringir ni modificar, excepte fins a cert punt, i aquestes condicions s'han d'interpretar de conformitat amb aquestes provisions legals.

Actualitzacions automàtiques de programari. Ocasionalment, pot ser que llancem pedaços, correccions d'errors, actualitzacions, actualitzacions de versions i altres modificacions per millorar el rendiment dels dispositius i serveis de Nest. Aquestes actualitzacions es poden instal·lar automàticament sense avís previ i sense que concedeixis cap permís addicional. Acceptes rebre aquestes actualitzacions automàtiques. En cas contrari, cal que deixis de fer servir els dispositius i serveis de Nest.

Serveis de tercers. Els dispositius i serveis de Nest et poden permetre accedir a llocs web, aplicacions, contingut, productes i altres serveis de tercers, inclosa la supervisió professional (com es defineix més avall), utilitzar-los o interaccionar-hi directament. Tingues en compte que, en fer servir serveis de tercers, l'ús que en facis està regit per les seves condicions i polítiques de privadesa, per les Condicions del servei de Google i per aquestes condicions, segons sigui aplicable.

Restriccions en l'ús dels dispositius i serveis de Nest. Els dispositius i serveis de Nest no estan certificats per oferir una resposta d'emergència tret que un servei de supervisió professional els aprovi i certifiqui expressament per funcionar com una estació central de supervisió (ens referirem a aquests dispositius i serveis de Nest aprovats i certificats expressament com a "Dispositius Nest Compatibles amb la Supervisió Professional"). EN CAP CAS, GOOGLE NO ENVIARÀ SERVEIS D'EMERGÈNCIA A CASA TEVA SI ES PRODUEIX ALGUNA EMERGÈNCIA. En el sentit més ampli permès per la llei aplicable (però de conformitat amb les provisions relacionades amb les "Garanties legals" esmentades anteriorment), Google no garanteix que l'ús dels dispositius i serveis de Nest (inclòs qualsevol Dispositiu Nest Compatible amb la Supervisió Professional i qualsevol servei de supervisió de tercers que s'utilitzi conjuntament amb els dispositius i serveis de Nest) millori la seguretat.

Estació central de supervisió per a Dispositius Nest Compatibles amb la Supervisió Professional. Alguns proveïdors externs de supervisió central professional ("Proveïdors de Supervisió") poden oferir serveis que proporcionen una supervisió professional amb la consegüent notificació d'emergències i l'enviament dels serveis d'emergències pertinents ("Supervisió Professional") juntament amb els Dispositius Nest Compatibles amb la Supervisió Professional. Si contractes un pla de Supervisió Professional per obtenir aquest servei, ho fas directament amb el Proveïdor de Supervisió i no amb Google. El Proveïdor de Supervisió i Google són empreses independents i no tenen establerta cap relació de col·laboració, d'agència o de subcontracte. LA SUPERVISIÓ PROFESSIONAL NOMÉS ESTÀ DISSENYADA PER FUNCIONAR AMB DISPOSITIUS NEST COMPATIBLES AMB LA SUPERVISIÓ PROFESSIONAL. NO PROVIS DE FER-LA SERVIR AMB QUALSEVOL DISPOSITIU O SERVEI DE NEST QUE NO SIGUI UN DISPOSITIU NEST COMPATIBLE AMB LA SUPERVISIÓ PROFESSIONAL.

Permisos i registre per a la Supervisió Professional. Alguns governs locals requereixen un registre o la concessió d'un permís per fer servir els dispositius i serveis de Nest amb la Supervisió Professional. Si no es disposa d'aquest permís o registre, pot ser que els serveis d'emergència no responguin a les sol·licituds d'un Proveïdor de Supervisió o que se t'imposin multes o altres sancions. La responsabilitat d'obtenir els permisos o de fer els registres necessaris per utilitzar la Supervisió Professional amb dispositius i serveis de Nest i d'assumir qualsevol multa o sanció que se't pugui imposar és només teva.

Interrupcions del servei sense reembossament. Pot ser que els dispositius i serveis de Nest se suspenguin temporalment i sense avís previ per motius de seguretat, errors del sistema, manteniment i reparació o altres circumstàncies. En el sentit més ampli permès per la llei aplicable (però de conformitat amb les provisions relacionades amb les "Garanties legals" esmentades anteriorment), no tens dret a rebre cap reembossament per aquestes suspensions temporals.

Requisits del sistema. Pot ser que els dispositius i serveis de Nest no funcionin correctament si no tens cap Compte de Google ni cap xarxa Wi-Fi a casa que funcioni i que estigui connectada a una xarxa d'Internet fiable i amb una amplada de banda suficient. Per utilitzar alguns o tots els dispositius i serveis de Nest, també poden ser necessaris altres elements del sistema, com ara un dispositiu mòbil amb l'aplicació Google Home o Nest. Tens la responsabilitat d'assegurar-te que disposes de tots els elements del sistema necessaris i que són compatibles i estan ben configurats. Google pot activar el Bluetooth al dispositiu mòbil sense avís previ, d'acord amb les opcions de configuració del dispositiu, per facilitar el funcionament correcte dels dispositius i serveis de Nest i permetre certes funcions (com ara silenciar de manera remota l'alarma d'un detector de fum o de monòxid de carboni a Nest Protect).

Connexió de seguretat del dispositiu mòbil en cas d'aturada de la Wi-Fi. Si es produeix una interrupció del servei a la xarxa Wi-Fi o a la connexió a Internet de casa, pot ser que els dispositius i serveis de Nest, incloses les notificacions de l'aplicació i les alertes de la càmera remotes, no tinguin un funcionament fiable o no estiguin disponibles. En el cas de la Supervisió Professional en concret, pot ser que el Proveïdor de Supervisió no rebi els senyals de l'alarma i no pugui enviar els serveis d'emergència. És possible que tinguis l'opció de seleccionar un pla de subscripció a connexió de seguretat del dispositiu mòbil ("Connexió de Seguretat del Dispositiu Mòbil") per contribuir a millorar la connectivitat si es produeix cap interrupció del servei a la connexió a Internet de casa teva i reduir la possibilitat que els dispositius i serveis de Nest s'interrompin.

Estalvis d'energia i altres avantatges. Tret que oferim una "garantia" explícita, Google no garanteix ni promet cap nivell d'estalvi d'energia determinat ni cap altre avantatge a partir de l'ús dels dispositius i serveis de Nest. Els estalvis d'energia reals i altres avantatges poden variar en funció de factors que queden fora del control o coneixement de Google. Acceptes que cap recomanació ni promoció que ofereixi Google amb relació als dispositius i serveis de Nest (inclosos els que són exclusius de casa teva en funció de la informació que tenim disponible) no són garantia d'un estalvi real.

Instal·lació, prova i ús. És responsabilitat teva instal·lar i fer servir els dispositius i serveis de Nest d'acord amb les instruccions i el manual aplicables. SI UN DISPOSITIU NO S'INSTAL·LA CORRECTAMENT, O SI UN DISPOSITIU O QUALSEVOL DELS SEUS SENSORS QUEDA FORA DE L'ABAST DE DETECCIÓ, OBSTACULITZAT O OBSTRUÏT PER PARETS, MOBLES, PERTINENCES PERSONALS O ALTRES ELEMENTS, POTS EXPERIMENTAR FALSES ALARMES O ERRORS DE DETECCIÓ. És responsabilitat teva provar els dispositius i serveis de Nest després d'instal·lar-los per garantir que tant aquests serveis i dispositius com qualsevol dels seus sensors, components i perifèrics funcionin i es comuniquin com està previst i de la manera com s'han dissenyat i, més endavant, provar-los periòdicament i fer-ne el manteniment després de la instal·lació.

Comprova les bateries amb regularitat. És responsabilitat teva substituir les bateries dels dispositius i serveis de Nest quan sigui necessari. POT SER QUE ELS DISPOSITIUS I SERVEIS DE NEST NO FUNCIONIN BÉ SI LES BATERIES S'HAN DE CANVIAR. COMPROVA-LES AMB REGULARITAT.

Detectors de fum i de monòxid de carboni. GOOGLE NO GARANTEIX QUE TOTS ELS DETECTORS DE FUM I DE MONÒXID DE CARBONI FABRICATS O VENUTS PER GOOGLE CONSTITUEIXIN UN SISTEMA D'ALARMA CONTRA INCENDIS NI COMPLEIXIN ELS REQUISITS DE CAP NORMATIVA, LLEI ESTATAL O LOCAL, CODI, ORDENANÇA O AUTORITAT AMB ESTÀNDARD DEL SECTOR O JURISDICCIÓ, COM ARA L'NFPA 72. ETS L'ÚNIC RESPONSABLE DE COMPLIR ELS REQUISITS DE QUALSEVOL LLEI O ESTÀNDARD DEL SECTOR QUE ES PUGUI APLICAR A LA INSTAL·LACIÓ, A L'ÚS I AL SERVEI DE QUALSEVOL DETECTOR DE FUM O DE MONÒXID DE CARBONI.

Estàndards dels dispositius intel·ligents. Els dispositius i serveis de Nest poden utilitzar diferents estàndards oberts o normalment disponibles, així com maneres de comunicar-se i funcionar amb dispositius connectats que altres sistemes o serveis no fabricats per Google, com ara dispositius Wi-Fi, Bluetooth i IP, també utilitzen de manera similar. POT SER QUE ELS SERVEIS DE TERCERS QUE GOOGLE NO HAGI DISSENYAT PERQUÈ SIGUIN COMPATIBLES AMB DISPOSITIUS I SERVEIS DE NEST NO FUNCIONIN CORRECTAMENT AMB AQUESTS DISPOSITIUS I SERVEIS. ACCEPTES UTILITZAR ÚNICAMENT SERVEIS DE TERCERS QUE GOOGLE HAGI DISSENYAT PERQUÈ SIGUIN COMPATIBLES AMB ELS DISPOSITIUS I SERVEIS DE NEST.

Comunicacions

No ens fem responsables de cap filtre automàtic que tu o el teu proveïdor de xarxa pugueu aplicar a les alertes per correu electrònic que sol·licitis rebre dels dispositius i serveis de Nest.

Comunicació per als residents a Califòrnia

Si resideixes a Califòrnia, pots presentar reclamacions a la unitat d'assistència per a reclamacions de la divisió de serveis al consumidor del departament d'atenció al consumidor de Califòrnia, enviant-les per escrit a l'adreça 400 R Street, Sacramento, CA 95814 (EUA) o trucant per telèfon al (800) 952-5210.

Servei d'atenció al client

Si tens cap pregunta o dubte amb relació als dispositius i serveis de Nest, pots contactar amb nosaltres. El servei d'atenció al client i els altres serveis d'assistència al client que t'oferim i proporcionem no constitueixen cap servei d'emergència (112), centre de trucades d'emergència, proveïdor de serveis d'emergència, servei d'enviament de serveis d'emergència ni solució de socors per a persones que estan en risc a casa seva o en qualsevol altre lloc. SI TENS UNA EMERGÈNCIA DE SEGURETAT O QUE POT POSAR EN RISC LA TEVA VIDA, UNA EMERGÈNCIA MÈDICA O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'EMERGÈNCIA, NO CONTACTIS AMB EL SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT NI AMB CAP SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CLIENT OFERT PER GOOGLE. SI ET TROBES EN QUALSEVOL D'AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES, CONTACTA IMMEDIATAMENT AMB LA POLICIA, ELS BOMBERS O L'AMBULÀNCIA TRUCANT AL 112 O AL SERVEI D'EMERGÈNCIES CORRESPONENT.

Dades d'àudio i de vídeo de Nest Cam

Aquesta secció s'aplica al contingut de vídeo i d'àudio i a totes les dades de reconeixement facial derivades d'imatges de vídeos gravats per un dispositiu Nest Cam o Nest Cam IQ o per un producte de timbre amb vídeo de la marca Nest (en conjunt, "Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam"), així com a l'ús que facis de funcions de Nest Cam en un producte de pantalla intel·ligent de la marca Nest (en conjunt, funcions de "Nest Cam"). En general, de conformitat amb la legislació aplicable (per exemple, l'RGPD), continues sent el responsable dels fitxers de Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam, Google és l'encarregat del tractament de les teves dades i Nest Labs, Inc. és el subencarregat del tractament de dades de Google. Si migres el compte de Nest a un Compte de Google, indiques a Nest Labs, Inc. que comuniqui les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam que conserva com a encarregat del tractament de les teves dades a Google, que actuarà com a encarregat del tractament en nom de Nest Lab, Inc.

És responsabilitat teva (i no de Google) garantir que compleixes les lleis aplicables en utilitzar els dispositius i serveis de Nest, incloses les lleis de gravació de vídeo, de dades biomètriques o de gravació d'àudio que requereixin que enviïs una notificació a tercers o n'obtinguis el consentiment amb relació a les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam. Les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam no inclouen altres dades d'ús o metadades que no s'hagin capturat en el mateix vídeo, com ara l'hora i la data del vídeo, les configuracions de la càmera i altres metadades relacionades.

Quan s'apliqui l'RGPD al tractament de les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam, Google farà el següent:

  • Només farà el tractament de les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam seguint les teves instruccions. Per tant, et proporcionarà les funcions i els serveis de Nest Cam que hagis sol·licitat, tret que la llei aplicable a la Unió Europea o en un estat membre de la Unió Europea tingui uns altres requisits. En aquest cas, durem a terme els passos necessaris per informar-te'n, tret que la llei sobre raons importants d'interès públic ho prohibeixi.
  • Garantirà que el personal de Google que té permís per tractar les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam es comprometi a mantenir-ne la confidencialitat.
  • En la mesura del possible i segons les condicions aplicables, t'ajudarà amb qualsevol sol·licitud de drets que hagis de complir com a persona física (i no puguis fer-ho personalment) o t'ajudarà amb altres obligacions de compliment establertes en els articles del 32 al 36 de l'RGPD. En tots els casos es tindrà en compte la naturalesa del tractament i la informació que tenim disponible.
  • Podrà suprimir o retornar les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam si envies una sol·licitud o quan cancel·lis el compte, així com suprimir-ne les còpies existents, tret que la llei aplicable a l'Espai Econòmic Europeu, al Regne Unit o a Suïssa requereixin a Google que les conservi.
  • Si ho sol·licites per escrit i com a màxim un cop l'any, et proporcionarà còpies dels informes d'auditoria rellevants sempre que hagis signat un acord de confidencialitat o de no revelació amb Google.
  • Implementarà les mesures de seguretat adequades segons el que s'estableix a l'article 32 de l'RGPD.

Autoritzes Google a subcontractar el tractament de les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam a subencarregats del tractament que adquireixin les mateixes obligacions o obligacions similars segons s'indica en aquesta secció. Actualment, aquesta llista de subencarregats del tractament inclou Nest Labs, Inc., empresa ubicada als Estats Units (sempre que Nest Labs, Inc. faci servir els serveis de Google Cloud Platform, de conformitat amb les condicions que s'esmenten en aquest enllaç). Deu dies abans de la substitució del subencarregat del tractament o de passar a utilitzar-ne un altre, publicarem el canvi en aquestes condicions. Durant aquest període d'avís, podràs oposar-te al canvi per escrit. Si no t'oferim cap solució satisfactòria abans que acabi el període d'avís, podràs interrompre l'ús que fas dels dispositius i serveis de Nest sense que se t'apliqui cap penalització. És responsabilitat teva consultar aquestes condicions periòdicament per comprovar si s'hi ha introduït cap modificació.

La finalitat del tractament de les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam per part de Google és proporcionar-te les funcions i els serveis de Nest Cam que has sol·licitat d'acord amb les opcions de configuració que has definit. El tractament de dades continuarà produint-se mentre accedeixis a les funcions i serveis de Nest Cam i els facis servir. Google tractarà les Dades d'Àudio i de Vídeo de Nest Cam amb la finalitat d'oferir les funcions i els serveis de Nest Cam, com ara la funció per rebre alertes de cares conegudes. Les dades personals són imatges i àudios de persones identificables als vídeos, i dades de reconeixement facial de persones que surten als vídeos. Les categories dels interessats afecten les persones que es troben a la ubicació en què l'usuari col·loca un dispositiu Nest Cam o que hi passen a prop. Si s'aplica l'RGPD, només es pot fer un ús personal i domèstic del dispositiu Nest Cam. Les lleis de privadesa i protecció de dades del lloc on vius et poden imposar certes responsabilitats addicionals, així com imposar-ne a l'ús que fas dels dispositius i serveis de Nest.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?