To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Face Match ใน Google Nest Hub Max

Face Match จะทำงานร่วมกับ Voice Match เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเชิงรุกที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน Nest Hub Max จะแสดงเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณเมื่อจำใบหน้าของคุณได้ เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ ข้อความวิดีโอ การช่วยเตือน และกิจกรรมในปฏิทินที่จะกำลังเกิดขึ้น เมื่อเข้าไปใช้ Nest Hub Max เป็นครั้งแรกในแต่ละวัน คุณเลือกดูสิ่งต่างๆ เช่น สภาพอากาศ การเดินทางช่วงเช้า เพลงที่แนะนำให้ฟัง และพาดหัวข่าวเด่นของวันนั้นได้ด้วย

สำคัญ: Face Match ไม่ใช่ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย แต่ใช้เพื่อช่วยให้ประสบการณ์การใช้งาน Nest Hub Max น่าพึงพอใจ สะดวกสบาย และเหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ อุปกรณ์อาจแยกความแตกต่างระหว่างคุณกับบางสิ่งไม่ได้ เช่น รูปภาพใบหน้าของคุณ หากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวมีหน้าคล้ายกับคุณมาก อุปกรณ์อาจระบุว่าสมาชิกคนนั้นเป็นคุณ

ตั้งค่า Face Match

หมายเหตุ: คุณต้องตั้งค่า Voice Match ก่อนจึงจะใช้ Face Match ได้ หากยังไม่ได้ตั้งค่า ให้เริ่มการตั้งค่า Voice Match สําหรับ Nest Hub Max เมื่อตั้งค่า Voice Match เสร็จแล้ว แอป Google Home จะนําคุณไปยังการตั้งค่า Face Match

หากตั้งค่า Voice Match ในจอแสดงผลที่รองรับ Face Match ไว้แล้ว ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะบ้าน จากนั้น การตั้งค่า
 4. ในส่วน "ฟีเจอร์" ให้แตะ Google Assistant Face Match
 5. ทำตามขั้นตอนในแอป
 6. หากต้องการเพิ่ม Face Match ไปยังอุปกรณ์ใหม่ในบ้านหลังเดียวกันโดยอัตโนมัติ ให้เปิด "อุปกรณ์ที่คุณเพิ่มมาภายหลัง"
สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับบัญชี Google Workspace ดูวิธีใช้บัญชี Google Workspace ในอุปกรณ์

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์จำคุณได้

Face Match จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อกล้องที่อยู่ใน Nest Hub Max เห็นใบหน้าของคุณอย่างชัดเจน เราขอแนะนำให้ลดแสงที่ส่องจากด้านหลังให้น้อยที่สุดและตรวจดูว่ามีแสงส่องใบหน้าของคุณเพียงพอ แสงไฟด้านหลังที่สว่างเกินไปอาจทำให้รูปมีแสงจ้าหรือมีเงามืดบนใบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสงส่องมาที่กล้องโดยตรง หากมีแสงที่ส่องจากด้านหลังมากเกินไปหรือมีแสงส่องใบหน้าไม่เพียงพอ ระบบอาจตรวจจับลักษณะใบหน้าไม่ได้

เคล็ดลับเพิ่มเติมในการตั้งค่า Face Match

 • เมื่อถ่ายภาพในระหว่างที่ตั้งค่า ให้ตรวจสอบว่าแสงด้านหลังสว่างเท่ากับหรือมืดกว่าแสงด้านหน้าเพื่อไม่ให้มีเงาบนใบหน้า ตรวจสอบว่าไม่มีแสงจ้าหรือแสงแดดส่องมาที่กล้องโดยตรง
 • อย่าขยับเร็วเกินไปขณะกำลังจับภาพใบหน้าในระหว่างที่ตั้งค่า
 • ในทำนองเดียวกัน เมื่อวาง Nest Hub Max ให้ตรวจสอบว่าไม่มีแสงจ้าส่องมาที่กล้องโดยตรง และแสงด้านหลังมืดกว่าหรือสว่างเท่ากับแสงด้านหน้า

ปิด Face Match

ปิด Face Match สําหรับบ้านในแอป Google Home

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล Google Nest
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะบ้าน จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น Google Assistant จากนั้น Face Match
 4. แตะนำ Face Match ออกจากบ้าน และทําตามขั้นตอน

หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้ Face Match ระบบจะลบรูปแบบใบหน้าของคุณออกจากอุปกรณ์ แต่จะไม่ลบรูปภาพที่ใช้ลงทะเบียนในการสร้างรูปแบบใบหน้า หากต้องการลบรูปภาพที่ใช้ลงทะเบียน Face Match ให้ไปที่ https://myactivity.google.com/

ปิด Face Match สำหรับจอแสดงผล

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล Google Nest
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะบ้าน จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น Google Assistant จากนั้น Face Match
 4. ยกเลิกการเลือกช่องข้างอุปกรณ์ที่ต้องการปิด Face Match

หมายเหตุ:

 • เมื่อปิด Face Match สําหรับอุปกรณ์ ระบบจะนำรูปแบบใบหน้าของคุณออกจากอุปกรณ์นั้น และคุณสามารถเลือกนำ Face Match ออกจากบ้านหลังนี้ได้ด้วย ซึ่งจะนํารูปแบบใบหน้าของคุณออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดในบ้าน ในทั้ง 2 กรณี การดำเนินการนี้จะไม่ลบรูปภาพที่ใช้ลงทะเบียนในการสร้างรูปแบบใบหน้า หากต้องการนำรูปภาพที่ใช้ลงทะเบียน Face Match ออก ให้ไปที่ g.co/assistant/match
 • เมื่อคุณปิดใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับผ่านกล้อง ระบบจะปิด Face Match จนกว่าจะเปิดใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับผ่านกล้องอีกครั้ง ระบบจะไม่ลบรูปแบบใบหน้าออกจาก Hub Max เมื่อมีการปิดใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ
 • นอกจากนี้คุณยังปิด Face Match ได้ทุกเมื่อจากแอป Google หรือในหน้าการตั้งค่าแอป Assistant
 • เมื่อปิด Voice Match จะเป็นการเลือกไม่ใช้ Face Match และจะนำรูปแบบใบหน้าของคุณออกจากอุปกรณ์ด้วย

Voice Match และ Face Match

คุณต้องเปิด Voice Match เพื่อใช้ Face Match Voice Match ช่วยให้ Google Assistant จดจําคุณได้เมื่อถามคําถาม Face Match จะปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นโดยอนุญาตให้ Google Assistant ระบุตัวตนของคุณและแสดงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซึ่งปรับให้เหมาะกับคุณโดยที่คุณไม่ต้องถามก่อน

เช่น Voice Match ช่วยให้คุณถามเกี่ยวกับกิจกรรมในปฏิทินที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ Face Match อาจแสดงกิจกรรมเหล่านั้นเมื่อคุณเดินผ่านจอแสดงผลโดยที่คุณไม่ต้องขอ

Face Match ต้องใช้ Voice Match เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เช่น หากมีผู้ใช้ Face Match ที่ลงทะเบียนไว้ 2 คนยืนอยู่หน้า Nest Hub Max และหนึ่งในนั้นถามคําถาม Assistant ฟีเจอร์ Voice Match จะระบุว่าผู้ใช้คนใดกําลังพูดอยู่ เมื่อรู้ว่าใครเป็นผู้พูด Google Assistant ก็จะรู้ว่าควรแสดงเนื้อหาในอุปกรณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้คนไหนใน 2 คนนั้น

สำคัญ: คุณต้องเปิดใช้ Voice Match เพื่อให้ Face Match ทำงานได้ เมื่อปิด Voice Match สําหรับ Nest Hub Max จะเป็นการปิด Face Match ในอุปกรณ์เดียวกันอย่างถาวรด้วย Google Assistant จะจำเสียงของคุณหรือแสดงผลการค้นหาเฉพาะบุคคลในอุปกรณ์นั้นไม่ได้อีก แต่คุณสามารถเปิดผลการค้นหาเฉพาะบุคคลอีกครั้งได้ เมื่อปิด Voice Match สําหรับบ้านด้วย Nest Hub Max จะเป็นการปิด Face Match ใน Nest Hub Max อย่างถาวรด้วย หากต้องการเข้าถึงหรือลบคลิปเสียงหรือรูปภาพที่ถ่ายไว้ระหว่างการตั้งค่า Voice Match และ Face Match ให้ไปที่ g.co/assistant/match

โปรดอ่านหน้าคำถามที่พบบ่อยในศูนย์ช่วยเหลือเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์และบริการบ้านที่เชื่อมต่อ เพื่อให้เข้าใจวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณเมื่อใช้ Face Match ใน Nest Hub Max และดูข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวภายในบ้าน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1633396
false
false