To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Brug smartpærer med Google Nest- eller Google Home-enheder

Understøttede smartpærer

Made For Google

Når du vælger Made For Google-pærer, kan du konfigurere dem fra start til slut i Google Home-appen. Du behøver ikke en Bridge, en hub eller pæreproducentens app.

Made for Google-pærer:

Kompatibel med Google Assistent

Pærer af typen Kompatibel med Google Assistent er kompatible med Google Assistent, men er ikke Made for Google. Du skal have både Google Home-appen og pæreproducentens app for at kunne konfigurere pærer af typen Kompatibel med Google Assistent. Du skal muligvis også bruge en Bridge, en hub eller en app fra pæreproducenten. Se, hvilke Google Assistent-partnere der producerer pærer af typen Kompatibel med Google Assistent.

Konfigurer og tilknyt din pære

Made for Google-pærer

 1. Tilslut din pære i det rum, hvor din Google Nest- eller Google Home-højttaler eller -skærm befinder sig.
 2. Konfigurer din højttaler eller skærm, hvis du ikke allerede har gjort det.
 3. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 4. Øverst til venstre skal du trykke på Tilføj   Konfigurer enhed plus  Ny enhed .
 5. Vælg den pære, du vil konfigurere. Din pære blinker, når den bliver valgt.
 6. Hvor er denne enhed? Vælg det rum, din pære er i.
  1. Du kan oprette et tilpasset rum ved at trykke på Tilføj tilpasset rum og så angiv rummets navn og så tryk på Næste.
 7. Opret et unikt navn. Giv lampen med din pære det navn, du vil bruge til stemmekommandoer. Det anbefales at bruge et navn, der angiver en funktion, f.eks. "læselampe" eller "loftslampe". Du får de bedste resultater, hvis du ikke inkluderer rummets navn i lampens navn (din højttaler eller skærm ved allerede, hvilket rum den er i).
 8. Din smartpære konfigureres. Pæren blinker muligvis et par gange.
 9. Pæren er klar til brug. Tryk på Udfør.
 10. Konfigurationen er gennemført. Du kan nu styre dine pærer via din højttaler eller skærm.

Pærer af typen Kompatibel med Google Assistent

 1. Følg vejledningen fra pæreproducenten for at konfigurere din pære. Du skal muligvis konfigurere en Bridge eller en hub, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Tilslut og tænd din pære i det rum, hvor din højttaler eller skærm befinder sig.
 3. Konfigurer din højttaler eller skærm.
 4. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 5. Øverst til venstre skal du trykke på Tilføj  Konfigurer enhed plus Fungerer sammen med Google.
 6. Tryk på pæreproducentens logo, og så og følg vejledningen for at fuldføre konfigurationen. Du skal muligvis logge ind på pæreproducentens app. Appen guider dig gennem resten af trinnene.

Styr dine pærer via din højttaler eller skærm

Grundlæggende stemmekommandoer

Handlinger: Sig "Hey Google" efterfulgt af:
Tænd eller sluk en lampe “Tænd/sluk <navn på lampe>"
Skru ned for lysstyrken på en lampe "Dæmp <navn på lampe>"
Skru op for lysstyrken på en lampe "Skru op for lysstyrken på <navn på lampe>"
Indstil lysstyrken til en bestemt procentdel "Indstil <navn på lampe> til 50 %"
Skru op/ned for lysstyrken med en bestemt procentdel

"Skru ned for lysstyrken på <navn på lampe> med 50 %"

"Skru op for lysstyrken på <navn på lampe> med 30 %"

Skift farve på lyset "Skift farven på <navn på lampe> til grøn"
Sluk eller tænd alt lyset i et rum "Tænd/sluk lyset i <navn på rum>"
Tænd eller sluk alt lyset "Tænd/sluk alt lys"

Brug Google Home-appen

Åbn Google Home-appen Google Home-appen og så hold nede på den pære, du vil bruge. Du kan finde styringselementerne til justering af lysstyrken. Hvis din pære har farveindstillinger, kan du også finde knapper til farvejustering.

Planlæg og styr flere lamper ved hjælp af rutiner

Du kan bruge rutiner til at planlægge belysningen og styre flere lamper med én stemmekommando.

 1. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryk på Rutiner og så Tilføj en rutine.
 3. Hvis du vil oprette en rutine, skal du angive den stemmekommando, du vil bruge til at bede Google Assistent om at starte rutinen. Du skal altid angive en stemmekommando i appen, men hvis du planlægger din rutine, starter den på det valgte tidspunkt uden stemmekommandoen.
 4. Hvis du vil planlægge en rutine, skal du angive klokkeslæt og dage samt den højttaler, du vil bruge.
 5. Tryk på Tilføj handling og så angiv en Google Assistent-kommando (valgfrit) og så tryk på Populære handlinger og så angiv alle de lamper, som Google Assistent skal justere, og alle andre ønskede handlinger og så tryk på Tilføj.
 6. Hvis du vil medtage en kommando til afspilning af lydmedier, skal du trykke på Tilføj medier og så det medie, du vil afspille og så Tilføj.

Angiv kaldenavne for dine pærer

Giv hver af dine pærer sit eget kaldenavn for at styre dem mere effektivt.

 1. Du kan oprette eller ændre et kaldenavn ved at åbne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Hold enhedens felt nede.
 3. Øverst til højre skal du trykke på Indstillinger Settings icon og så Navn.
 4. Angiv et navn og så tryk på Gem.

Bemærk! Du får de bedste resultater, hvis du ikke inkluderer rummets navn eller et tal i kaldenavnet. Dette kaldenavn vises desuden kun i Google Home-appen. Hvis du bruger appen fra din enhedsproducent, vises dette kaldenavn ikke.

Tildel dine pærer til et rum

Du kan nemmere styre dine pærer ved at tildele dem et rum i et hjem. Du kan oprette et nyt hjem, oprette et nyt rum eller føje pærer til et eksisterende rum.

Bemærk! Alle medlemmer af hjemmet kan styre alle pærer i hjemmet.

Føj pæren til et eksisterende rum i dit nuværende hjem

 1. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Hold nede på feltet for den pære, du vil føje til et rum.
 3. Øverst til højre skal du trykke på Indstillinger Settings icon og så Rum og så vælg et rum og så tryk på Gem.

Føj pæren til et nyt rum i dit nuværende hjem

 1. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Hold nede på feltet for den pære, du vil føje til et rum.
 3. Øverst til højre skal du trykke på Indstillinger Settings icon og så Rum og så rul ned til bunden, og tryk på Tilføj et tilpasset rum og så angiv rummets navn og så tryk på Gem.

Føj pæren til et rum i et andet hjem

 1. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Hold fingeren nede på feltet for den pære, du vil føje til et rum.
 3. Øverst til højre skal du trykke på Indstillinger Settings icon og så Hjem og så vælg et hjem og så tryk på Næste og så vælg et rum og så tryk på Næste.

Fjern tilknytningen mellem dine pærer og din højttaler eller skærm

 1. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Hold enhedens felt nede.
 3. Øverst til højre skal du trykke på Indstillinger Settings icon og så Fjern enhed og så Fjern.

Produktspecifikke oplysninger

C by GE

Du kan tilslutte op til seks C by GE-pærer for hver højttaler eller skærm.

Flyt C by GE-pærer fra C by GE-appen til Google Home-appen

Hvis du har pærer, der allerede er konfigureret i C by GE-appen, kan du slette dem fra C by GE-appen og konfigurere dem i Google Home-appen.

Tænd dine C by GE-pærer. Pærerne skal være tændt, før du fortsætter.

Slet pærerne fra C by GE-appen. Dette medfører, at pærerne gendannes til fabriksindstillingerne. De blinker tre gange, når gendannelsen af fabriksindstillingerne er gennemført. Hvis de ikke blinker, skal du manuelt foretage gendannelse af fabriksindstillingerne for hver pære. Bemærk, at gendannelsessekvensen varierer afhængigt af dine pærers firmwareversion. Hvis den første gendannelsessekvens ikke virker, har du en ældre firmwareversion og skal bruge den anden gendannelsessekvens.

Åbn Google Home-appen Google Home-appen, og følg konfigurationsekvensen for Made for Google.

Bemærk! Pæren blinker muligvis under den første firmwareopdatering, efter den er blevet konfigureret med Google Home-appen.

Stemmekommandoer til farvestyring af C-Sleep-pærer

Handlinger: Sig "Hey Google" efterfulgt af:
Indstil C-Sleep-pærer til Farverig eller opvågningsfarve "Indstil lamper til klart hvidt"
Indstil C-Sleep-pærer til Aktiv eller hverdagsfarve "Indstil lamper til blødt hvidt"
Indstil C-Sleep-pærer til Rolig eller sovefarve "Indstil lamper til levende lys"
Rediger farvetemperaturen for C-Sleep-pærer "Skift lamperne til 2.700 kelvin" (interval på 2000-7000)

 

Fjern tilknytningen mellem dine pærer og din højttaler eller skærm

Bemærk! Du kan ikke fjerne tilknytningen til individuelle C by GE-smartpærer. Når du fjerner én pære via "Fjern tilknytning til C by GE", fjernes alle C by GE-pærer.

 1. Sørg for, at dine pærer er tændt.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Hold feltet for C by GE-pæren nede.
 4. Tryk på Indstillinger Settings icon og så Fjern enhed og så Fjern. Denne handling fjerner alle dine GE-pærer. Den understøtter i øjeblikket ikke fjernelse af individuelle C by GE-pærer.

Hvis Google Home-appen ikke kan finde din pære under konfigurationen

Bemærk! Hvis dine pærer ikke vises i hverken Google Home-appen eller C by GE-appen, skal du sandsynligvis gendanne fabriksindstillingerne. Det kan også være, de bruger en ældre firmware. Hvis den første sekvens til gendannelse af fabriksindstillingerne ikke virker, skal du følge den anden sekvens.

Hvis din pære ikke reagerer

 • Sørg for, at stikkontakten modtager strøm. Sørg for, at stikkontakten er tændt.
 • Sluk pæren, og tænd den igen. Det går op til ét minut, fra pæren modtager strøm, til forbindelsen til højttaleren eller skærmen er genoprettet. Tjek, om din pære virker. Hvis den gør det, er problemet løst.
 • Prøv at bruge pæren i en anden lampe eller stikkontakt.
 • Hvis vejledningen ovenfor ikke løser problemet, skal du muligvis gendanne fabriksindstillingerne for din C by GE-pære og konfigurere pæren igen.

Hvis du får fejlmeddelelsen "Der opstod en fejl"

 • Signalet mellem din pære og din højttaler eller skærm er muligvis ikke stærkt nok. Du kan forbedre signalet ved at flytte pæren og din højttaler eller skærm tættere på hinanden. De må ikke være længere end 4,5 meter fra hinanden.
 • Du er muligvis ikke medlem af det hjem, som pæren er konfigureret til.Bed den person, der oprettede hjemmet, om at tilføje dig som medlem.
 • Andre enheder i nærheden af din højttaler, din skærm eller dine C by GE-pærer kan skabe interferens. Hvis der står en Wi-Fi-router, trådløs telefon, mikrobølgeovn eller Bluetooth-højttaler i nærheden, skal du flytte den længere væk, hvis det er muligt.
 • Du har muligvis for mange C by GE-pærer på én højttaler eller skærm. Du kan tilføje op til 6 pærer på hver højttaler og skærm.

Hvis du stadig ikke kan løse problemet, kan du give feedback om højttalere og skærme.

Gendan fabriksindstillingerne for dine C by GE-pærer

 1. Sørg for, at alle dine pærer er tændte.
 2. Gendan fabriksindstillingerne på pærerne. Bemærk, at gendannelsessekvensen varierer afhængigt af dine pærers firmwareversion. Hvis dine pærer ikke blinker 3 gange, efter du har gennemført den første sekvens, skal du prøve at bruge den anden gendannelsessekvens.
 3. Genstart den højttaler eller skærm, du bruger til at konfigurere dine pærer. Prøv derefter at konfigurere dine pærer igen med Google Home-appen.

Bemærk! Hvis dine pærer er tilknyttet C by GE-appen, kan du også gendanne pærernes fabriksindstillinger ved at fjerne tilknytningen til C by GE-appen. Pærerne blinker 3 gange, når tilknytningen til appen er fjernet. Dette bekræfter, at fabriksindstillingerne er gendannet.

Philips Hue

Stemmekommandoer til Philips Hue-stemninger

Handlinger: Sig "Hey Google" efterfulgt af:
Aktivér en stemning "Aktivér <navn på stemning" eller "Konfigurer <navn på stemning>"
"Indstil <rummets navn> til <navn på stemning>"
Deaktiver en stemning "Deaktiver <navn på stemning>"

Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din Philips Hue Bridge og højttaleren eller skærmen

 1. Brug stemmekommandoen "Hey Google, synkroniser alle enheder".
 2. Tjek følgende for din Philips Hue Bridge:
  1. Er din Philips Hue Bridge opladet?
  2. Har du sluttet din Bridge til din Wi-Fi-router?
  3. Lyser alle lamper øverst på din Bridge?
 3. Sørg for, at din højttaler eller skærm og din Philips Hue Bridge er på det samme Wi-Fi-netværk og har forbindelse til den samme router.
 4. Genstart din højttaler eller skærm og din Philips Hue Bridge.

Generel fejlfinding

Indledende tjekliste

 1. Er din højttaler eller skærm tændt?
 2. Er din højttaler eller skærm konfigureret korrekt på dit Wi-Fi-netværk?
 3. Er dine smartpærer konfigureret på det samme Wi-Fi-netværk?
 4. Anvender du de understøttede stemmekommandoer ovenfor?
 5. Hvis dine lamper også er konfigureret i producentens app, kan du i så fald styre dine pærer via appen?

Fejlfindingstrin

 • Sørg for, at din mobilenhed, din højttaler eller skærm og dine smartpærer er på det samme Wi-Fi-netværk. Hvis du bruger en Bridge, skal du også tjekke Wi-Fi-netværket for din Bridge.
 • Sørg for, at din mobilenhed og dine højttalere og skærme er knyttet til den samme Google-konto.
  • Tjek, at den viste Google-konto er den, der er knyttet til din højttaler eller skærm. Hvis du vil skifte konto, skal du trykke på en anden konto eller på Tilføj en anden konto.
  • Du kan tjekke kontoen for din højttaler eller skærm ved at åbne Google Home-appen Google Home-appen og så hold feltet for enheden nede og så tryk på Indstillinger Settings icon og så Genkendelse og deling og så Tilknyttede konti.
 • Sørg for, at pærerne er tilknyttet i Google Home-appen.
  • Åbn Google Home-appen Google Home-appen og så rul til "Lokale enheder".
  • Hvis du ikke kan finde dine pærer, kan du tvinge Google Home-appen til at lukke og prøve igen.
  • Hvis du stadig ikke kan finde dine pærer, kan du konfigurere dem igen i Google Home-appen.
 • Brug stemmekommandoen "Hey Google, synkroniser alle enheder".
 • Omdøb den lampe, som pæren sidder i.
  • Fjern navnet på rummet fra lampens navn. Brug f.eks. "Bordlampe" i stedet for "Sengebordslampe".
  • Fjern tal og specialtegn fra lampens navn. Du kan f.eks. bruge "Yndlingslampe" i stedet for "Lampe nr. 1".
  • Giv hver pære sit navn. Du kan f.eks. bruge "Læselampe" og "TV-lampe" i stedet for "Højre sofalampe" og "Venstre sofalampe".
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
true
true
1633396
false
false