Dela inte kontots e-postadress och lösenord

Obs! Denna artikel är avsedd för användare som inte har migrerat sitt Nest-konto till ett Google-konto. Läs mer om Nest-konton och hur du kan migrera till ett Google-konto i våra vanliga frågor om Nest-appen.

Företag som inte är certifierade Works with Nest-partner kan be dig att logga in på sina tjänster med hjälp av dina kontouppgifter. Andra webbplatser eller appar kan helt enkelt försöka stjäla ditt kontos e-postadress och lösenord genom att utge sig för att vara Works with Nest-partner.

Om du delar kontots e-postadress och lösenord med obehöriga webbplatser eller appar kan ditt hem och dina personliga uppgifter utsättas för en säkerhetsrisk.

Du kan till exempel råka ut för något av följande:

  • Obehöriga personer, webbplatser och appar kan få åtkomst till ditt hem och ta kontrollen över dina Nest- och Works with Nest-produkter.
  • Produkterna kan fungera på ett oberäkneligt sätt.
  • Nest-appen kan sluta fungera som den ska.
  • Nests tvåstegsverifiering kanske inte fungerar som den ska. Du kan dessutom få ett antal oförutsedda sms till telefonen när tjänsten från tredje part försöker logga in med dina uppgifter.
  • Du kan få e-postmeddelanden som du inte har bett om.

Gör så här om problem uppstår när du har delat kontouppgifterna

Om du redan har delat din e-postadress och ditt lösenord med ett annat företag rekommenderar vi att du kontaktar dem och ber att de tar bort uppgifterna från sitt system. Nest har inte åtkomst till system som hanteras av tredjepartsföretag. Du måste kontakta tredjepartsföretaget direkt.

I vissa fall kanske du inte har möjlighet att ta bort dina kontouppgifter från den tredje partens system. Däremot kan du alltid ändra kontots lösenord eller till och med e-postadressen som du använder för att logga in i Nest-appen. Du kan läsa mer i följande artikel:

Vanliga frågor om Nest-konton

Works with Nest-partner frågar inte efter personliga uppgifter

När du konfigurerar en Works with Nest-anslutning delas inga personliga uppgifter
som kontots lösenord och e-postadress med partnern.

Du bör bara tillåta att certifierade Works with Nest-partner får åtkomst till
ditt konto. När du aktiverar en Works with Nest-anslutning delas inga personliga
uppgifter som kontots lösenord och e-postadress med
partnern. Partnern får endast åtkomst till begränsad data, till exempel om
hemmet är inställt på Borta. Du har alltid möjlighet att se exakt vilken information
som begärs av anslutningen och utvecklarens skäl till att
informationen i fråga behövs.

Dessutom används säkra token för kommunikation under hela konfigurationen. Dessa token skyddas med OAuth 2.0, en standard som används i stor utsträckning av flera ledande teknikföretag.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?