Registrering af kendte ansigter

Med Nest Aware kan du bruge registrering af kendte ansigter1 til at lære dit Nest-kamera at genkende ansigter på personer, du kender, og give dig besked, når det registrerer personer, du ikke kender. Med tiden bliver ansigtsgenkendelsen mere nøjagtig og bedre til at identificere ansigter, du kender, så den kan sende dig mere nyttige underretninger. Du kan også administrere din samling af kendte ansigter, så du f.eks. kan ændre navnet på en person eller fjerne personer, du kender, fra samlingen.

Vigtigt!

Brug registrering af kendte ansigter i overensstemmelse med lovgivningen. Afhængigt af hvor du bor, skal du muligvis indhente samtykke, før du kan bruge kameraet til at identificere personer, der besøger dit hjem.

Sådan fungerer registrering af kendte ansigter

Grundlæggende

 • Hvis du aktiverer registrering af kendte ansigter, angives eventuelle registrerede ansigter fra kameraet som aktivitet i kameraets videooptagelser i Home- eller Nest-appen.
 • Hvis dit kamera har registreret et ukendt ansigt, spørger appen dig, om det er nogen, du kender. Hvis du vælger Ja, gemmes personens ansigtsdata i din samling af kendte ansigter, så dit kamera kan genkende ansigtet som en, du kender.
  Bemærk! Tjek den lokale lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, og indhent vedkommendes samtykke først, hvis det er påkrævet. 
 • Hvis dit kamera har registreret et kendt ansigt, kan du se, hvem der er blevet registreret, ved hjælp af kameraets videohistorik.

Indstillinger og notifikationer

Du kan ændre følgende indstillinger for registrering af kendte ansigter i Home-appen eller Nest-appen:

 • Aktivér eller deaktiver registrering af kendte ansigter for hvert kamera.
 • Administrer din samling af kendte ansigter.
 • Aktivér eller deaktiver Familiar Face Alerts.

Bemærk! Hvis du vil ændre indstillingerne for registrering af kendte ansigter og underretninger om dette, skal du bruge den app, hvor du har konfigureret dit kamera, og slutte din telefon til det samme Wi-Fi-netværk som dit kamera.

Privatliv og administration

Aldersbegrænset adgang til registrering af kendte ansigter

Bemærk! Dette gælder kun for personer, der administrerer medlemmer af hjemmet i Home-appen.

Af hensyn til sikkerheden og beskyttelsen af personlige oplysninger har medlemmer af hjemmet i Home-appen, som er under 13 år i USA (eller den fastsatte minimumsalder i dit land), begrænset adgang til funktionen til registrering af kendte ansigter. Det betyder følgende:

 • De kan ikke ændre indstillingerne for registrering af kendte ansigter eller få adgang til samlingen af kendte ansigter.
 • De kan ikke aktivere registrering af kendte ansigter, når de konfigurerer et nyt kamera med et Nest Aware-abonnement.
 • De kan stadig se kendte og ukendte ansigter i Home-appen og Nest-appen.
 • De kan stadig modtage underretninger om kendte ansigter fra Nest-appen.

Når et medlem af hjemmet under 13 år (eller den fastsatte minimumsalder i dit land) angiver sin fødselsdato på sin Google-konto, bliver vedkommende bedt om at skifte til en forældrestyret konto.

Google sender en mail til dig med besked om, at vedkommendes adgang er blevet ændret.

Sådan fungerer registrering af kendte ansigter med flere kameraer

Hvis du har mere end ét kamera, der kan anvende registrering af kendte ansigter, fungerer det som følger:

 • Du skal have et Nest Aware-abonnement for at bruge registrering af kendte ansigter.
  Bemærk! Hvis dit hjem har nogle kameraer med et Nest Aware-abonnement (1. generation), men andre kameraer ikke har et abonnement, kan du kun bruge registrering af kendte ansigter til de kameraer, der har et abonnement.
 • Du skal aktivere eller deaktivere registrering af kendte ansigter for hvert kamera.
 • Hvis du deaktiverer registrering af kendte ansigter for ét af dine kameraer, kan det kun sende dig Person Alerts. Du bør fortsat modtage Familiar Face Alerts fra de kameraer, hvor registrering af kendte ansigter er aktiveret.
 • Alle dine kameraer i det samme hjem deler den samme samling af kendte ansigter. Hvis du føjer et nyt kamera til det samme hjem, anvender det den samme samling af kendte ansigter som de andre kameraer i dit hjem, så det ikke behøver at lære lige så meget.

Nøjagtigheden af hændelsesregistrering

Med et Nest Cam eller en Nest Doorbell kan du se, hvad der foregår derhjemme, men selve teknologien er ikke fejlfri. Vi forsøger at gøre vores kamerahændelser så nøjagtige som muligt, men du kan bl.a. opleve følgende registreringsfejl med kameraet eller dørklokken:

 • Et billede forveksles med en rigtig hændelse. En T-shirt med et billede af en hund kan f.eks. udløse en hændelse til registrering af dyr.
 • En person, der kravler rundt på jorden, kan fejlagtigt identificeres som et kæledyr.
 • Nære slægtninge kan fejlidentificeres.

Aktivér eller deaktiver registrering af kendte ansigter

Home-appen

 1. Åbn Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på Indstillinger efterfulgt af Nest Aware efterfulgt af Registrering af kendte ansigter
 3. Aktivér eller deaktiver Registrering af kendte ansigter for hvert kamera.

Nest-appen

 1. Åbn Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryk på Settings (Indstillinger) ikon for Nest-indstillinger.
 3. Vælg Familiar faces (Kendte ansigter).
 4. Aktivér eller deaktiver Familiar face detection (Registrering af kendte ansigter) for hvert kamera.

Få besked, når dit kamera genkender en person

Hvis du vil modtage underretninger, når kameraet genkender nogen, skal du aktivere registrering af kendte ansigter, notifikationer om personer og (hvis du bruger Home-appen) notifikationer om personer i hændelser.

Bemærk! Hvis registrering af kendte ansigter er deaktiveret, men Person Alerts er aktiveret, kan dit kamera ikke skelne mellem ansigter, og du får derfor kun underretninger om, at der er registreret personer.

Home-appen 

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Vælg dit kamera.
 3. Tryk på Indstillinger efterfulgt af Notifikationer.
 4. Aktivér notifikationer om Personer under "Set".

Bemærk! Appen fortæller dig også, om du skal aktivere personregistrering for at få notifikationer. Hvis personregistrering er deaktiveret, får du ikke notifikationer om personer.

Nest-appen

 1. Åbn Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryk på Settings (Indstillinger) ikon for Nest-indstillinger.
 3. Vælg Notifications (Notifikationer).
 4. Vælg dit kamera.
 5. Tryk på People (Personer) for at aktivere eller deaktivere notifikationer om personer. Sørg for at aktivere registrering af kendte ansigter i Home-appen eller Nest-appen.

Når du aktiverer ansigtsgenkendelse og notifikationer

 • Nest-algoritmerne til ansigtsgenkendelse begynder at lede efter individuelle ansigter.
 • Når dit kamera registrerer et ukendt ansigt, spørger appen, om du kender personen.
 • Hvis dit kamera registrerer en person, men ikke kan se vedkommendes ansigt, sender det i stedet en Person Alert.

Når du deaktiverer ansigtsgenkendelse

 • Dit kamera stopper med at anvende Nest-algoritmer til ansigtsgenkendelse.
 • Ingen af dine medlemmer af hjemmet (i Home-appen) eller personer med delt adgang (i Nest-appen) modtager underretninger om kendte og ukendte ansigter.
 • Du og alle dem, der deler dit hjem, kan fortsat modtage notifikationer om personer, som dit kamera ser, men underretningen angiver ikke, om et ansigt er kendt eller ukendt. Hver bruger kan deaktivere notifikationer om personer, hvis de vil.
 • Dit kameras samling af kendte ansigter slettes ikke, selvom du deaktiverer registrering af kendte ansigter i Home-appen eller Nest-appen. På den måde kan du til enhver tid aktivere eller deaktivere registrering af kendte ansigter, uden at du behøver at genopbygge din samling af kendte ansigter hver gang.

Lær dit kamera, hvilke ansigter der er kendte

Når dit kamera registrerer et ansigt, det ikke genkender, eller hvis det er i tvivl om, hvorvidt ansigtet er kendt, vil det antage, at du ikke kender personen, og sende notifikationer, der spørger, om du kender personen. Du kan trykke på notifikationerne for at fortælle dit kamera, at ansigtet er kendt, og bede det om at kategorisere ansigtet. Du kan også bruge en af nedenstående metoder.

Home-appen

Sådan ser og kategoriserer du ukendte ansigter, dit kamera har registreret:

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på Indstillinger .
 3. Vælg Nest Aware.
 4. Vælg Registrering af kendte ansigter.
 5. Hvis dit kamera har registreret nye personer, kan du trykke på Nye ansigter for at se og kategorisere dem.
 6. For hvert nyt ansigt skal du trykke på Ja, Nej eller Ikke en person. Følg derefter de resterende meddelelser på skærmen for at identificere ansigtet.

  • Hvis du vil se det, du har angivet som "Ikke en person", skal du gå til Registrering af kendte ansigter And then tryk på Valgmuligheder And then Ansigter, der ikke er fra virkelige personer.

Feedet

Sådan ser du de senest registrerede hændelser med kendte og ukendte ansigter som kamerahændelser i feedet:

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på Feed
  • Hændelser med ukendte ansigter vises under Prioriterede hændelser.
  • Du kan finde de seneste kendte ansigter under Seneste hændelser.
 3. Vælg den hændelse med registrering af ukendte ansigter, som du vil reagere på.
  • Hvis det drejer sig om en enkelt hændelse med registrering af ukendte ansigter, skal du trykke på Føj til ansigtssamling.
  • Tryk på Administrer for en gruppe af ukendte hændelser med registrering af ukendte ansigter
 4. Følg meddelelserne for at identificere hvert af de ansigter, som dit kamera ikke kunne genkende.

Oplysninger om kamerahændelser

Du kan gå til yderligere oplysninger om kamerahændelsen for at se de ansigter, som dit kamera har registreret i videoklippet.

 1. Tryk på kamerahændelsen i feedet eller historikken.
 2. Når klippet er åbent, skal du stryge opad for at få flere oplysninger.
 3. Tryk på Administrer i kategorien "Ansigter", og følg derefter meddelelserne for at identificere de ansigter, dit kamera ikke kunne genkende.

Nest-appen

Du kan gennemse og kategorisere de ansigter, dit kamera har registreret i Nest-appen:

 1. Åbn Nest-appen Nest app icon.
 2. Vælg dit kamera.
 3. Tryk på People (Personer) nederst på kameraets Sightline.
 4. Hvis dit kamera har registreret nye personer, bør du blive spurgt, om du kender dem. Vælg Yes (Ja) eller No (Nej).
  • Hvis dit kamera har identificeret et objekt som et ansigt, skal du trykke på rullemenuen for at vælge This isn't a person (Dette er ikke en person).
  • Alt det, du har angivet som andet end en person, f.eks. dit kæledyr, et maleri eller et fjernsyn, vises i kategorien Not a face (Ikke et ansigt) i din samling af kendte ansigter.

Når du besvarer spørgsmål om ukendte ansigter i appen, skal du huske følgende:

 • Lokal lovgivning kræver muligvis, at du først indhenter samtykke til at gemme vedkommendes ansigtsdata.
 • Du får muligvis mange underretninger om ukendte ansigter fra Nest-appen, når du konfigurerer funktionen til registrering af kendte ansigter første gang.
 • Efterhånden som du identificerer personer over tid, bruger dit kamera øjebliksbilleder af hver persons ansigt til at lære, hvordan vedkommende ser ud, så det bedre kan genkende vedkommende fremover.
 • Det anbefales, at du gennemser din ansigtssamling ofte i løbet af de første par uger, for at træne algoritmerne og hjælpe dem med at blive mere nøjagtige.
 • Nest-appen sletter øjebliksbilleder af alle dem, du angiver som ukendte, og deres ansigter føjes ikke til din samling af kendte ansigter.

Administrer din samling af kendte ansigter

Alle med kameraadgang i appen kan kategorisere ansigter

 • Dit kameras samling af kendte ansigter og etiketter deles med medlemmer af hjemmet (i Home-appen) og personer med delt adgang (i Nest-appen).
 • Alle brugere af Home-appen eller Nest-appen i din husstand kan kategorisere de ansigter, dit kamera registrerer, og hjælpe med at gøre Familiar Face Alerts mere nøjagtige.

Tilføj eller rediger navnet på en person

Bemærk! Når du tilføjer eller ændrer navnet på en person i din ansigtssamling i Home-appen eller Nest-appen, afspejles ændringen i den anden app.

Home-appen

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på Indstillinger And then Nest Aware And then Registrering af kendte ansigter
 3. Tryk på et ansigt for at tilføje eller ændre navnet.

Nest-appen

 1. Åbn Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryk på Settings (Indstillinger) ikon for Nest-indstillinger And then Familiar faces (Kendte ansigter).
 3. Tryk på profilen for det kendte ansigt, du vil navngive.
 4. Tryk på Name (Navn).
 5. Giv personen et nyt navn. Du kan bruge personens faktiske navn eller bruge en beskrivelse som f.eks. "fragtfirma".

Sammenflet ansigter, der er blevet identificeret som forskellige personer

Home-appen

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på Indstillinger And then Nest Aware And then Registrering af kendte ansigter.
 3. Start redigeringstilstand (to forskellige muligheder):
  • Tryk på Rediger øverst til højre på skærmen, og vælg derefter de ansigter, du vil sammenflette.
  • Hold fingeren nede på et ansigt på skærmen for at vælge det første ansigt i redigeringstilstand. Tryk derefter på det andet ansigt, du vil flette sammen med det første. Begge ansigter angives som valgt.
 4. Tryk på Flet øverst til højre på skærmen.

Nest-appen

 1. Åbn Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryk på Settings (Indstillinger) ikon for Nest-indstillinger And then Familiar faces (Kendte ansigter).
 3. Tryk på Select (Vælg) And then tryk på den identiske profil, du vil flette sammen med en anden.
 4. Hvis der er mange identiske profiler, skal du også trykke på de andre And then tryk på Merge (Flet)

Slet en person eller alle dine ansigter

Du kan slette bestemte ansigter, der er gemt i dit hjems samling af kendte ansigter, permanent eller slette hele din samling af kendte ansigter i Home-appen eller Nest-appen permanent. Hvis du gør dette i en af de to apps, afspejles ændringen i den anden app.

Bemærk! Hvis du har mere end ét hjem på din konto, gælder sletningen af ansigter eller rydningen af din samling af kendte ansigter kun for det hjem, du har valgt. Din samling af kendte ansigter i andre hjem påvirkes ikke.

Home-appen

Slet et ansigt

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på Indstillinger And then Nest Aware And then Registrering af kendte ansigter
 3. Start redigeringstilstand (to forskellige muligheder):
  • Tryk på Rediger øverst til højre på skærmen, og vælg derefter de ansigter, du vil slette.
  • Hold fingeren nede på et ansigt på skærmen for at vælge det første ansigt i redigeringstilstand. Tryk derefter på et andet ansigt, du vil slette. Ansigterne vises som valgt.
 4. Tryk på Slet øverst til højre på skærmen. Dette sletter personen fra din samling af kendte ansigter og fjerner billeder og øjebliksbilleder, der bruges til at hjælpe dit kamera med at genkende personen.

Slet hele din ansigtssamling

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på Indstillinger And then Nest Aware And then Registrering af kendte ansigter.
 3. Tryk på Valgmuligheder øverst til højre på skærmen.
 4. Tryk på Slet ansigtssamling.
 5. Tryk på Slet, når du ser pop op-vinduet til bekræftelse. Din samling af kendte ansigter ryddes for dit hjem.

Nest-appen

Tryk på Settings (Indstillinger) ikon for Nest-indstillinger And then Familiar faces (Kendte ansigter), og følg derefter en af vejledningerne nedenfor:

Hvis du vil slette en person, skal du trykke på vedkommendes ansigt. Når du bliver bedt om det, skal du derefter bekræfte sletningen ved at trykke på Forget this face (Glem dette ansigt) And then Remove (Fjern).

Dit kamera vil ikke længere genkende ansigtet som en, du kender. Dette fjerner også ansigtet fra Nest-algoritmerne til ansigtsgenkendelse og sletter eventuelle øjebliksbilleder fra kameraet, som bruges til identificering.

Hvis du vil slette alle dine kendte ansigter, herunder alle, du har kategoriseret som bekendt eller som andet end en person, skal du rulle ned til bunden og trykke på Clear library (Ryd samling). Tryk på Clear library (Ryd samling) igen for at bekræfte.

Dette fjerner alle ansigter fra Nest-algoritmerne til ansigtsgenkendelse på din konto og sletter alle de øjebliksbilleder fra kameraet, der bruges til identificering.

(1) Nest-funktionen til registrering af kendte ansigter er ikke tilgængelig på Nest Hub Max-enheder, som bruges i EU, eller Nest-kameraer, der bruges i Illinois. Visse delstatslove kan have betydning for brug af funktionen for kunder i Illinois, og vi har derfor deaktiveret den som en sikkerhedsforanstaltning. Hvis det hjem, hvor du bruger kameraet, er beliggende i Illinois, kan du ikke aktivere registrering af kendte ansigter i Nest-appen.

Brug registrering af kendte ansigter i overensstemmelse med lovgivningen. Afhængigt af hvor du bor, skal du muligvis indhente samtykke, før du kan bruge kameraet til at identificere personer, der besøger dit hjem.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
1633396
false