Felsöka automatiska byten av lägen för hem och enheter

Den här artikeln är avsedd för dig som har hem i Home-appen (rutinerna Borta och Hemma) eller Nest-appen (Home/Away Assist) och använder dem för att automatiskt byta mellan hemma- och bortaläget på dina enheter när människor kommer och går.

Nedan finns några felsökningssteg om hemmet eller specifika produkter i hemmet inte byter läge som förväntat.

Välj ditt problem för att få hjälp med felsökning

Välj problem från listan nedan för att läsa mer om möjliga orsaker och lösningar. Dessa lösningar förutsätter att följande stämmer:

 • Telefonen har en bra mobildata- eller Wi-Fi-anslutning.
 • Du har angett rätt plats för hemmet i Home- eller Nest-appen.
 • Nest-produkterna är anslutna till internet.
Om inte detta stämmer läser du de allmänna felsökningstipsen för att få specifik hjälp med dessa och andra problem.

 Allmänna felsökningstips

Kontrollera din plats

Bortaläget aktiveras inte för hemmet så fort du går ut genom dörren. Du kan därför behöva vara lite längre bort från hemmet för att bortaläget ska aktiveras.

Om du t.ex. bara gått över till grannen kanske bortaläget inte aktiveras automatiskt för ditt hem.

Så här används telefonens plats av närvarodetektering

Dela inte dina inloggningsuppgifter för kontot

Dela inte din e-postadress och ditt lösenord med andra som har åtkomst till hemmet. I stället ska du bjuda in andra att dela åtkomst med deras egna e-postadresser och lösenord. Om fler än en person loggar in i appen med samma användaruppgifter kan det leda till att hemmet och Nest-produkterna fungerar på ett oväntat sätt.

Så här bjuder du in andra att få åtkomst till hemmet i Nest-appen
Dela på ett hem och enheter i Home-appen

Husdjur kan påverka hur läget byts för hemmet

I de flesta hem med Nest-termostater uppstår inga problem med att husdjur förhindrar att bortaläget aktiveras för hemmet. Det beror på att termostater ofta har satts upp tillräckligt högt på väggen för att Nest-termostatens sensorer inte ska upptäcka husdjuret. Om du däremot har husdjur som hoppar, klättrar eller flyger kan termostaten känna av dem och tro att du fortfarande är hemma.

Nest Protects sensorer kan oftast känna av rörelser från hundar och andra husdjur, så husdjur kan förhindra att bortaläget aktiveras för hemmet efter att alla människor har gått hemifrån. 

Om du misstänker att enheterna känner av dina husdjur kan du ange att enheten inte ska användas för närvarodetektering. Läs följande artikel om du vill ha detaljerade anvisningar.

Ändra inställningarna för rutinerna Hemma och Borta
Ändra inställningarna för Home/Away Assist

Kontrollera telefonens batteri, inställningar och signalstyrka

 1. Kontrollera att mobildata och Wi-Fi är aktiverade.

  Obs! GPS-data används sällan av hemmet för att avgöra huruvida du har gått hemifrån eller kommit hem med telefonen. Sådan data används endast till att synkronisera telefonens plats om den inte har anslutits på två dagar. Din plats spåras inte kontinuerligt och funktionen har utformats för att dra så lite batteri som möjligt.
   
 2. Kontrollera att flygplansläget inte har aktiverats för telefonen.
 3. Om telefonen har mycket dåligt batteri kan mobildata eller Wi-Fi ha inaktiverats automatiskt för att spara batteri. Anslut telefonen till en laddare.
 4. Om du befinner dig i ett område med dålig mobilsignal kanske inte ditt hem vet att du har gått hemifrån, men bortaläget bör aktiveras när signalen blir bättre.
 5. Kontrollera aviseringarna och databehörigheterna för Home- eller Nest-appen i inställningarna för telefonens operativsystem. Det finns oftast en lista över alla installerade appar någonstans i telefonens inställningsmeny. Välj Home- eller Nest-appen på listan och kontrollera att den har tillstånd att använda mobil-, Wi-Fi- eller GPS-data och att den har behörighet att skicka aviseringar.

Om du pratade i telefonen när du gick hemifrån eller kom hem

Vissa telefoner och leverantörer av mobiltjänster tillåter inte att du ringer samtal och överför data samtidigt.

Om du pratade i telefonen när du kom hem eller gick hemifrån kanske Nest-hemmet inte har meddelats om att du är tillbaka. Det kan då uppstå en fördröjning i bytet till hemmaläget för produkterna.

Hemmaläget aktiveras av telefonen när du lägger på samtalet och öppnar Home- eller Nest-appen.

Tips för felsökning på äldre Android-telefoner

En del Nexus-telefoner (5, 5x, 6 eller 6p) och möjligtvis andra Android-telefoner, kan då och då ange att du är på fel plats. Om du har några Nest-kameror i hemmet kan de därför slås på eller av vid oväntade tillfällen.

Testa följande om det händer:

 1. Ställ in kameran så att den inte slås på eller av automatiskt när du kommer och går.
  • I Nest-appen: Öppna Settings ikon för Nest-inställningar Home/Away Assist tryck på kameran flytta reglaget för att inaktivera att kameran slås på eller av automatiskt.
  • I Home-appen: Öppna Rutiner Rutinen Hemma eller Rutinen Borta tryck på Radera bredvid kameraåtgärden som anger att kameran ska slås på och av automatiskt.
 2. Ange i stället att kameran ska slås på och av vid bestämda tidpunkter enligt ett schema.

Felsöka telefonens plats

Telefonens inställningar kan påverka hur bra det fungerar att byta mellan hemma- och bortaläget för hemmet. Om t.ex. Wi-Fi är inaktiverat på telefonen kanske hemmet inte kan avgöra när du går hemifrån med telefonen.

Åtgärda problem med platsen för Android-telefoner

Kontrollera aktiviteten för Hemma och Borta i historiken

Med en snabb titt i appen kan du ta reda på varför och när hemma- och bortaläget aktiverades för hemmet och få information om vad du ska felsöka.

Historik för hemmet i Home-appen

 1. Öppna flödet  på startsidan   Senaste händelserna Öppna historiken och leta sedan reda på händelser för Hemma och Borta.
 2. Tryck på en dag för att se aktivitetshändelser som ledde till att hemma- eller bortaläget aktiverades den aktuella dagen.
 3. Kontrollera de tider du tror att fel läge aktiverades för hemmet.
  • Du kanske till exempel ser ”Bytte till Hemma • Telefonens plats kl. 9.35”, vilket innebär att hemmaläget angavs automatiskt för hemmet eftersom någon kom hem med sin telefon.
 4. När du vet vad som orsakade det felaktiga bytet kan du försöka förhindra det i framtiden.
  • Du kan till exempel flytta en enhet med för mycket aktivitet eller inaktivera rörelsedetektering för den enheten i appen.

Activity History i Nest-appen

 1. Öppna Settings ikon för Nest-inställningar Home/Away Assist scrolla längst ned och välj Activity History
 2. Activity History från de senaste tio dagarna visas. Tryck på en dag för att se aktivitetshändelser som ledde till att hemma- eller bortaläget aktiverades den aktuella dagen.
 3. Kontrollera de tider du tror att fel läge aktiverades för hemmet.
  • Du kanske till exempel ser ”Hemma: Aktivitet i bostaden. Termostaten i vardagsrummet kl. 19.30”, vilket innebär bortaläget inaktiverades för hemmet eftersom aktivitet upptäcktes av termostaten.
 4. När du vet vad som orsakade det felaktiga bytet kan du försöka förhindra det i framtiden.
  • Du kan till exempel flytta en produkt med för mycket aktivitet eller inaktivera rörelsedetektering för den produkten i appen. 

 Ditt hem

Hemmaläget aktiverades för hemmet när det skulle vara i bortaläget

 Hemmaläget aktiveras automatiskt för hemmet vid följande händelser:

 • Google Nest-produkter upptäcker aktivitet.
 • En telefon som har konfigurerats för att användas med rutinerna Hemma och Borta eller Home/Away Assist kommer in i hemmet.

Så om någon kommer in i hemmet ska hemmaläget snabbt aktiveras för det.

Hemmet kan oväntat byta tillbaka till hemmaläget om Nest-produkter upptäcker husdjur som rör sig i hemmet eller något annat som rör sig samtidigt som det avger värme.

Hemmaläget kan även aktiveras tidigare för att förbereda din ankomst. Du kan därför se att hemmaläget har aktiverats innan du kliver in genom dörren. Hur tidigt bytet sker kan variera beroende på telefonens mobil- och Wi-Fi-anslutning eftersom den kan påverka hur exakt dess platsdata är.

Snabba lösningar

En snabb lösning är att manuellt byta till bortaläget i Home- eller Nest-appen. Hemmet byter tillbaka till hemmaläget vid aktivitet eller om en deltagande telefon kommer hem.

Felsöka återkommande problem

 1. Genom att kontrollera Activity History i Home- eller Nest-appen kan du ta reda på varför bortaläget var aktiverat för hemmet och få tips om vad du ska felsöka.
  • I Nest-appen: Öppna Settings ikon för Nest-inställningar Home/Away Assist, scrolla nedåt och välj Activity History.
  • I Home-appen: Öppna Flöde Senaste händelserna Öppna historiken.
 2. Om du har husdjur testar du att öppna inställningarna och ta bort vissa Nest-enheter i de rum där husdjuren ofta befinner sig från listan över enheter som används vid närvarodetektering.
 3. Om du har en Nest-termostat ska du se till att det inte finns några element i dess synfält. Om du inte kan flytta ett element som är i termostatens synfält testar du att ange att termostaten inte ska användas för närvarodetektering i inställningarna.
 4. Kontrollera telefonens platsinställningar för Android.
 5. Kontrollera att du har angett rätt hemadress i Home- eller Nest-appen.

Bortaläget aktiveras inte för hemmet som förväntat

Bortaläget aktiveras inte för hemmet så fort du går ut genom dörren. Det beror på att appen inte alltid spårar din exakta plats.

Den kontrollerar i stället om du är hemma eller inte och du måste befinna dig långt från hemmet innan bortaläget aktiveras. På grund av detta kanske bortaläget inte aktiveras för hemmet om du besöker en granne. 

Om mobil- och/eller Wi-Fi-signalen inte är så stark i hemmet kanske Nest inte vet att du har gått hemifrån förrän telefonens anslutning blir bättre. 

Lösning:

 1. Öppna historiken för hemmet och kontrollera om det rapporterar om huruvida du är hemma eller borta.
  • I Nest-appen: Öppna Settings ikon för Nest-inställningar Home/Away Assist, scrolla nedåt och välj Activity History.
  • I Home-appen: Öppna Flöde Senaste händelserna Öppna historiken.
 2. Kontrollera att inga personer (eller deras telefoner) fortfarande befinner sig i hemmet. De förhindrar att bortaläget aktiveras för hemmet.
 3. Om du har husdjur och en Nest Protect kan Protect ha upptäckt dem och förhindrat att hemmet byter läge. Om så är fallet tar du bort Protect från listan över de enheter som används för närvarodetektering.
 4. Felsöka möjliga problem med telefonens plats. Om andra personer använder Nest-appen för delad åtkomst till hemmet ska de kontrollera att rätt plats visas för telefonen i appen.
 5. Kontrollera att du har angett rätt hemadress i Home- eller Nest-appen.

Nest-termostater

Om du nyligen har installerat en Nest-termostat

Det tar en vecka för Nest-termostater att lära sig om hemmet och hur ditt dagliga schema vanligtvis ser ut.

Medan termostaten lär sig använder den telefonens plats och upptäckt aktivitet från andra produkter för att automatiskt byta till Eco Temperatures. 

Termostatens sensorer används inte till att automatiskt byta till hemma- eller bortaläget under upplärningsperioden.

När termostaten har lärt sig under flera dagar använder den data från sina sensorer för att avgöra om du är hemma eller inte och när Eco Temperatures ska aktiveras. Du kan därför lägga märke till att Eco Temperatures aktiveras vid lite olika tidpunkter.

Bortaläget är aktiverat för hemmet men termostaten har inte bytt till Eco Temperatures

När hemmet automatiskt byter till bortaläget ska termostaten även byta till Eco Temperatures. Om termostaten inte byter till Eco Temperatures när bortaläget aktiveras kanske du inte har ställt in att Eco Temperatures ska aktiveras automatiskt av termostaten.

Lösning: 

 1. Kontrollera att du har angett att termostaten ska byta till Eco Temperatures automatiskt.
 2. Om du vill att termostaten ska byta till Eco Temperatures direkt kan du ställa in termostaten på Eco Temperatures manuellt. Eco Temperatures är aktivt tills du byter till uppvärmning- eller nedkylningsläget manuellt.

Termostaten behåller inte Eco Temperatures medan bortaläget är aktiverat för hemmet

Om termostaten automatiskt byter till Eco Temperatures när bortaläget aktiveras för hemmet och sedan inaktiverar Eco Temperatures utan anledning medan du fortfarande är borta ska du kontrollera om följande kan vara anledningen:

 • Du eller någon med delad åtkomst har ändrat temperaturen manuellt.
 • Du eller någon med delad åtkomst har inaktiverat alternativet för att termostaten ska byta till Eco Temperatures automatiskt.

Lösning: 

 1. Om du vill att termostaten ska behålla Eco Temperatures ställer du in termostaten på Eco Temperatures manuellt. Eco Temperatures är du aktiverat tills du byter till uppvärmnings- eller nedkylningsläget manuellt.
 2. Öppna Activity History och kontrollera om någon i hemmet har ändrat temperaturen. Detta kan leda till att Eco Temperatures inaktiveras av termostaten.
 3. Kontrollera att termostaten fortfarande är inställd på att automatiskt byta till Eco Temperatures.

Termostaten inaktiverade inte Eco Temperatures när du kom hem

Om du kommer hem och ser att hemmaläget har aktiverats för hemmet, men att Eco Temperatures fortfarande är aktiverat för termostaten har Eco Temperatures antagligen angetts manuellt för termostaten.

Lösning:

Ställ in termostaten på uppvärmnings- eller nedkylningsläget så ska termostaten byta automatiskt igen.

Så här byter du läge för Nest-termostaten

Nest-kameror och Nest Hello

Kameran har inte slagits på eller av som förväntat

Snabba lösningar

En snabb lösning är att manuellt stänga av kameran i Nest-appen eller att manuellt aktivera hemma- eller bortaläget för bostaden, vilket också slår på eller av kameran.

Felsöka återkommande problem

 1. Om du har angett ett schema för kameran tillsammans med rutinerna Hemma och Borta eller Home/Away Assist väljer du en av funktionerna. Vi rekommenderar inte att du använder båda funktionerna samtidigt för att slå på eller av kameran eftersom det kan leda till att den fungerar på ett oväntat sätt.
 2. Kontrollera att din aktuella plats är korrekt angiven i appen. Om du och alla andra i hemmet har gått hemifrån ska det stå att bortaläget är aktiverat i appen.
  • I Home-appen: Tryck på Inställningar Uppgifter om hemmet Hemadress och bekräfta att uppgifterna stämmer. Om du behöver ändra den angivna adressen trycker du på den och anger en ny.
  • I Nest-appen: Öppna Settings ikon för Nest-inställningar Home info  och kontrollera att uppgifterna bredvid Address stämmer. Tryck på Address om du behöver ändra adressen.
  • Om andra delar åtkomst till hemmet och kan styra enheter ska de också kontrollera att telefonens plats stämmer i appen.
 3. Öppna inställningarna och kontrollera att automatiskt byte till hemma- och bortaläget när du kommer och går inte har inaktiverats för kameran.

  Inställningar för rutinerna Hemma och Borta
  Inställningar för Home/Away Assist
 4. Kamerorna aktiveras eller inaktiveras utifrån telefonens plats, så om den inte stämmer kan det påverka om kameran slås på eller av automatiskt när du kommer och går. Testa felsökningsstegen för platser för Android-telefoner.

 5. Om du behöver mer hjälp testar du stegen under Allmänna felsökningstips.

Andra saker att kontrollera

Om du har fler än en telefon ska du bara använda en av dem för närvarodetektering

Alla som har delad åtkomst till ett Nest-hem kan bara ha en telefon eller surfplatta som används för automatiska byten mellan hemma- och bortaläget.

Om du har två telefoner (en jobbtelefon och en privat) måste du gå hemifrån med den som är inställd på att användas för närvarodetektering om du vill att hemmet ska byta läge automatiskt när du kommer och går.

Exempel: Om du är den sista att gå hemifrån, men lämnar kvar en enhet som är inställd på att användas för automatiska byten mellan hemma- och bortaläget tror hemmet att du fortfarande är där och byter därför inte till bortaläget.

Öppna inställningarna i Home- eller Nest-appen och se till att platsen för den telefon du har med dig används för rutinerna Hemma och Borta eller Home/Away Assist.

Inställningar för rutinerna Hemma och Borta
Inställningar för Home/Away Assist

Kontrollera att ingen har ändrat inställningarna

Alla som du har bjudit in till att styra hemmet kan ändra följande inställningar:

 • Aktivera/inaktivera att telefonernas platser används av hemmet för att byta läge.
 • Välja vilka enheter som kan byta läge automatiskt när ni kommer och går.
 • Aktivera/inaktivera aktivitetssensorer för specifika enheter.

Kontrollera dessa inställningar i appen för att se till att ingen har ändrat dem. Om något har ändrats kan du be de inbjudna personerna att inte ändra inställningarna.

Inställningar för rutinerna Hemma och Borta
Inställningar för Home/Away Assist

Kontrollera att Nest-produkterna har ström och är anslutna till Wi-Fi

Om minst en av Nest-produkterna står som offline eller inte är ansluten till Wi-Fi kan det påverka vad som händer när hemmet byter mellan hemma- och bortaläget.

 1. En eller flera av Nest-produkterna kanske inte är anslutna till en strömkälla. Kontrollera att de har ström och laddas. 
 2. Om några eller alla Nest-produkter fortfarande visas som offline läser du om hur du felsöker i den här artikeln.

Kontrollera att rätt plats har angetts för hemmet

Om fel hemadress har angetts kan det påverka hur exakt och när hemma- och bortaläget aktiveras automatiskt. Om hemmaläget inte aktiveras för hemmet som förväntat ska du kontrollera att hemadressen i appen stämmer.

I Home-appen

Ändra din adress:

 1. Tryck på Inställningar .
 2. Välj Uppgifter om hemmet.
 3. Tryck på Hemadress.

I Nest-appen

 1. Tryck på Settings ikon för Nest-inställningar på startskärmen.
 2. Välj Home info.
 3. Tryck på Address.
 4. Tryck på den angivna adressen om du behöver ändra den. Tryck på Next.
 5. Du kan sedan trycka och dra på kartan för att flytta nålen som markerar hemmets plats.

Detta behöver du veta om hur närvarodetektering fungerar med Nest-produkter

Grunderna

Läs mer om närvarodetektering

Hemmets beteende

 • Telefonens plats åsidosätter inte Nest-produkternas sensorer. Om Nest-termostaten eller Nest Protect upptäcker aktivitet byter därför hemmet läge från Borta till Hemma även om din telefon inte är i hemmet.
 • Automatiska byten mellan hemma- och bortaläget kan åsidosätta manuella byten. Även om du ställer in hemmet på något av lägena manuellt byter hemmet läge när alla går hemifrån eller när någon kommer hem.
 • Hur lång tid det tar att automatiskt byta läge för Nest-produkterna kan variera. Fördröjningen beror på hur regelbundet du och andra medlemmar i hushållet går hemifrån och kommer hem. Om du till exempel följer ett regelbundet schema så blir fördröjningen kortare.

Nest-termostatens beteende

 • Om du manuellt ställer in hemmet på bortaläget byter termostaten automatiskt till Eco Temperatures. När någon kommer hem och hemmaläget aktiveras så byter termostaten tillbaka till uppvärmnings- eller nedkylningsläget automatiskt.
 • Om du manuellt ställer in termostaten på Eco Temperatures aktiveras inte uppvärmnings- eller nedkylningsläget automatiskt när någon kommer hem. Om du ställer in den manuellt på uppvärmnings- eller nedkylningsläget återupptas automatiska byten igen.
 • Hur lång tid det tar för termostaten att byta till hemma- eller bortaläget (och Eco Temperatures) kan variera. Fördröjningen beror på hur regelbundet du går hemifrån och kommer hem och hur ofta termostaten upptäcker aktivitet i hemmet.
 • Bortaläget aktiveras inte för hemmet om du manuellt ställer in termostaten på Eco Temperatures.

Nest-kamerornas beteende

 • Kameror kan endast slås på eller av automatiskt utifrån telefonens plats. Du kan däremot manuellt stänga av kameran i Nest-appen eller manuellt aktivera hemma- eller bortaläget för bostaden, vilket också slår på eller av kameran. 
 • Kameran kan inte avgöra om du är hemma eller borta med hjälp av sensorer. Om du går framför kameran aktiveras därför inte hemmaläget. 
 • Aktivitet som upptäcks av andra Nest-produkter stänger inte av kamerorna eftersom de inte kan veta om det är en inkräktare, du eller en familjemedlem. Kameror i hemmet slås inte på automatiskt förrän alla telefoner som används för närvarodetektering är borta och kamerorna stängs inte av automatiskt förrän en av dem är i hemmet igen. 
 • Kamerorna kan byta mellan lägena på ett förvirrande sätt om kamerorna både har ett kameraschema och slås av och på när du kommer och går. Vi rekommenderar att du bara använder ett av alternativen.
 • I hjälpcentret hittar du mer information om hur Nest-kameror fungerar med närvarodetektering.

Secures beteende

 • Det går inte att aktivera eller inaktivera Nest Secure automatiskt med Home/Away Assist. Du måste använda en Nest Tag, ange din kod eller använda appen för att aktivera eller inaktivera säkerhetssystemet. Om du däremot byter läge för hemmet i appen kan Nest Secure byta säkerhetsnivå för att matcha.
 • Du får aviseringar från Nest-appen som påminnelse om att aktivera eller inaktivera larmet när du kommer och går. Så om Nest Secure är inaktiverat när den sista personen går hemifrån kan han eller hon få en Remind Me-avisering till telefonen om att aktivera Secure. När den första personen nästan är hemma kan appen fråga om han eller hon vill inaktivera larmet innan han eller hon går in genom dörren.

Protects beteende

Nest Protects beteende påverkas inte av byten mellan hemma- och bortaläget. Nest Protect-enheter som är anslutna till elnätet kan däremot förhindra att bortaläget aktiveras för hemmet om aktivitet upptäcks av sensorerna.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: