To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Thuis en Afwezig voor Nest werken niet

Dit artikel gaat over huizen die de Home-app (Thuis- en Afwezig-routines) of Nest-app (Thuis/Afwezig-functie) gebruiken om apparaten automatisch tussen Thuis en Afwezig over te laten schakelen als mensen thuiskomen of vertrekken.

Hieronder volgen stappen voor probleemoplossing als je huis of bepaalde producten in je huis niet automatisch overschakelen zoals verwacht.

Algemene tips voor het oplossen van problemen

Check je locatie

De Afwezig-functie gaat niet meteen aan zodra je naar buiten stapt. Je moet eerst verder uit de buurt van je huis zijn.

Als je bijvoorbeeld even naar de buren loopt, kan het zijn dat je huis niet automatisch overschakelt naar Afwezig.

Hoe aanwezigheidsdetectie de locatie van je telefoon gebruikt

Deel nooit de inloggegevens van je account

Deel je e-mailadres en wachtwoord niet met anderen die toegang hebben tot je huis. In plaats daarvan vraag je mensen hun eigen e-mailadres en wachtwoord te gebruiken. Als meer dan één persoon dezelfde gegevens gebruikt om in te loggen bij de app, kan dit leiden tot onverwacht gedrag met je huis en Nest-producten.

Huisdieren kunnen invloed hebben op de werking van Thuis en Afwezig

In de meeste huizen met een Nest-thermostaat verhinderen huisdieren niet dat het huis overschakelt naar Afwezig. Dit komt doordat thermostaten vaak zo hoog aan de muur hangen dat de sensoren van de Nest-thermostaat je huisdier niet opmerken. Maar als je huisdieren hebt die springen, klimmen of vliegen, kan je thermostaat ze opmerken en denken dat je nog steeds thuis bent.

De sensoren van de Nest Protect pikken ook bewegingen van honden en andere huisdieren op. Je harige vrienden kunnen dus voorkomen dat je huis overschakelt naar Afwezig nadat alle mensen de deur uit zijn.

Als je denkt dat je apparaten bewegingen van huisdieren oppikken, kun je de aanwezigheidsdetectie uitzetten. Bekijk de volgende artikelen voor gedetailleerde instructies.

Check de batterij, instellingen en signaalsterkte van je telefoon

 1. Ga na of mobiele data en wifi aanstaan.
  • Opmerking: Het komt zelden voor dat je huis gps-gegevens nodig heeft om via je telefoon vast te stellen of je thuis bent of niet. Gps-gegevens worden alleen gebruikt om de locatie van je telefoon te synchroniseren als er 2 dagen lang geen contact is geweest. Je locatie wordt dus niet continu bijgehouden. Bovendien is de functie ontworpen om de batterij van je telefoon zo min mogelijk te belasten.
 2. Zorg dat je telefoon niet in de vliegtuigmodus staat.
 3. Als de batterij van je telefoon bijna leeg is, kunnen mobiele data en wifi automatisch worden uitgezet om de batterij te sparen. Sluit je telefoon aan op de oplader.
 4. Als je in een gebied bent waar het mobiele signaal zwak is, kan je huis misschien niet bepalen of je weg bent. Zodra het signaal sterker wordt, moet je huis dan weer overgaan naar Afwezig.
 5. Check of de meldingen en gegevens van de Home-app of Nest-app niet uitgezet zijn of geblokkeerd worden. Ga hiervoor naar de besturingssysteeminstellingen van je telefoon. Meestal bevat het instellingenmenu van je telefoon een lijst met alle geïnstalleerde apps. Selecteer de Home-app of Nest-app in de lijst en check of de app mobiele, wifi- en gps-gegevens kan gebruiken en meldingen kan sturen.

Problemen met de locatie van je telefoon oplossen

De instellingen van je telefoon kunnen invloed hebben op hoe goed je huis schakelt tussen Thuis en Afwezig. Als je telefoon bijvoorbeeld geen wifi-verbinding heeft, weet je huis mogelijk niet wanneer je vertrekt of thuiskomt.

Problemen met de locatie van je telefoon oplossen

Thuis- en Afwezig-activiteit bekijken in je geschiedenis

In de app zie je snel waarom en wanneer je huis is overgeschakeld tussen Thuis en Afwezig. Ook krijg je hulp om problemen op te lossen.

Thuis-geschiedenis in de Home-app

 1. Ga op het startscherm naar Activiteit  Recente gebeurtenissen Naar geschiedenis gaan. Zoek daarna de gebeurtenissen van Thuis en Afwezig.
 2. Tik op een dag om na te gaan door welke activiteiten er is geschakeld tussen Thuis en Afwezig.
 3. Check de tijdstippen waarop het huis volgens jou verkeerd is overgeschakeld.
  • Je vindt bijvoorbeeld iets als 'Overgeschakeld naar Thuis • Telefoonlocatie 9:35'. Dit betekent dat je huis Afwezig automatisch heeft uitgezet omdat er iemand thuiskwam met een gekoppelde telefoon.
 4. Als je weet waarom je huis op een verkeerd moment is overgeschakeld, kun je proberen dit in de toekomst te voorkomen.
  • Als een apparaat te veel activiteit detecteert, kun je het bijvoorbeeld verplaatsen of in de app bewegingsdetectie voor dat apparaat uitzetten.

Activiteitsgeschiedenis in de Nest-app

 1. Ga naar Instellingen Icoon van Nest-instellingen Thuis/Afwezig-functie, scroll helemaal omlaag en selecteer Activiteitsgeschiedenis.
 2. De afgelopen 10 dagen van de activiteitsgeschiedenis worden getoond. Tik op een dag om na te gaan door welke activiteiten er is geschakeld tussen Thuis en Afwezig.
 3. Check de tijdstippen waarop het huis volgens jou verkeerd is overgeschakeld.
  • Je vindt bijvoorbeeld zoiets als 'Thuis: Activiteit in huis. Thermostaat in woonkamer 19:30'. Dit betekent dat Afwezig automatisch is uitgezet omdat de thermostaat activiteit waarnam.
 4. Als je weet waarom je huis op een verkeerd moment is overgeschakeld, kun je proberen dit in de toekomst te voorkomen.
  • Als een product te veel activiteit waarneemt, kun je het bijvoorbeeld ergens anders plaatsen of bewegingsdetectie voor dat product uitzetten in de app.

Je huis

Je huis is overgeschakeld naar Thuis terwijl het op Afwezig had moeten staan

In de volgende situaties schakelt je huis altijd automatisch over naar Thuis:

 • Je Google Nest-producten nemen activiteit waar.
 • Een telefoon die gekoppeld is aan je Thuis- en Afwezig-routines of de Thuis/Afwezig-functie, komt het huis binnen.

Dus als iemand je huis binnenkomt, moet je huis vrijwel meteen naar Thuis schakelen.

Je huis kan plotseling terugschakelen naar Thuis als je Nest-producten bewegende huisdieren opmerken of als iets anders in huis beweegt en warmte uitstraalt.

Ook kan je huis alvast overschakelen naar Thuis als je bijna thuis bent. Dan staat Thuis dus al aan voordat je naar binnen gaat. Wanneer dit precies gebeurt, hangt af van de mobiele en wifi-verbinding van je telefoon, die invloed hebben op de nauwkeurigheid van je locatie.

Snelle oplossing

Je kunt dit snel oplossen door in de Home-app of Nest-app zelf over te schakelen naar Afwezig. Je huis schakelt terug naar Thuis als er activiteit is of als een gekoppelde telefoon thuiskomt.

Terugkerende problemen oplossen

 1. In de activiteitsgeschiedenis van de Home- of Nest-app kun je checken waarom je huis is overgeschakeld naar Thuis en vind je enkele tips om problemen op te lossen.
  • Ga in de Nest-app naar Instellingen Icoon van Nest-instellingen Thuis/Afwezig-functie, scroll omlaag en selecteer Activiteitsgeschiedenis.
  • Ga in de Home-app naar Activiteit  Naar geschiedenis gaan en filter op alleen aanwezigheidsdetectiegebeurtenissen. Loop daarna de aanwezigheidsdetectiegebeurtenissen na.
 2. Je kunt proberen om Nest-apparaten te verwijderen uit de lijst met apparaten waarvoor aanwezigheidsdetectie is ingesteld voor kamers waar je huisdieren vaak komen (als je die hebt).
 3. Heb je een Nest-thermostaat, verwijder dan warmtebronnen uit het zicht van de thermostaat. Als er een verwarming is die de thermostaat kan waarnemen en die je niet kunt verplaatsen, kun je instellen dat de thermostaat geen aanwezigheidsdetectie meer uitvoert.
 4. Check de locatie-instellingen op je telefoon voor Android.
 5. Ga na of de locatie van je huis in de Home-app of Nest-app klopt.

Je huis schakelt niet automatisch over naar Afwezig als je dit verwacht

Je huis schakelt niet automatisch over naar Afwezig als je de deur achter je dichtdoet. Dit komt doordat de app niet continu je exacte locatie bijhoudt.

In plaats daarvan checkt de app of je wel of niet thuis bent. Er moet voldoende afstand zijn tussen jou en je huis voordat wordt overgeschakeld naar Afwezig. Als je dus op bezoek bent bij de buren, kan het zijn dat je huis niet overschakelt naar Afwezig.

Als het mobiele en/of wifi-signaal bij je huis niet sterk is, weet Nest misschien pas dat je bent vertrokken als je telefoon een goede verbinding heeft.

Oplossing:

 1. Ga naar de geschiedenis van je huis en check of wordt vastgelegd wanneer je thuis of afwezig bent.
  • Ga in de Nest-app naar Instellingen Icoon van Nest-instellingen Thuis/Afwezig-functie, scroll omlaag en selecteer Activiteitsgeschiedenis.
  • Ga in de Home-app naar Activiteit  Naar geschiedenis gaan.
 2. Ga na of er geen mensen (of hun telefoons) meer aanwezig zijn in huis. Zijn die er wel, dan wordt je huis namelijk niet op Afwezig gezet.
 3. Als je een Nest Protect en huisdieren hebt, heeft de Protect ze misschien waargenomen, waardoor Afwezig niet is geactiveerd. Je kunt je Protect dan verwijderen uit de lijst met apparaten die aanwezigheidsdetectie uitvoeren.
 4. Los problemen op die te maken kunnen hebben met de locatie van je telefoon. Als er andere mensen in huis zijn die de Nest-app gebruiken voor gedeelde toegang tot je huis, moeten ze nagaan of de locatie van hun telefoon ook correct is aangegeven in de app.
 5. Ga na of de locatie van je huis in de Home-app of Nest-app klopt.

Nest-thermostaten

Als je net een Nest-thermostaat hebt geïnstalleerd

Nest-thermostaten hebben ongeveer een week nodig om je huis en dagelijkse routine te leren kennen.

Terwijl je thermostaat aan het leren is, worden de locatie van je telefoon en waargenomen activiteit van andere producten gebruikt om automatisch over te schakelen naar Ecotemperaturen.

Tijdens deze leerperiode worden de sensoren van je thermostaat nog niet gebruikt om automatisch over te schakelen tussen Thuis en Afwezig.

Als de thermostaat een aantal dagen heeft kunnen leren, gebruikt deze de eigen sensorgegevens om te bepalen of je thuis bent of niet en wanneer de thermostaat naar Ecotemperaturen moet overschakelen. Je merkt misschien dat het moment waarop naar Ecotemperaturen wordt overgeschakeld kan veranderen.

Je huis is ingesteld op Afwezig maar je thermostaat is niet overgeschakeld op Ecotemperaturen

Als je huis automatisch overschakelt naar Afwezig, zou je thermostaat ook naar Ecotemperaturen moeten overschakelen. Als dit niet gebeurt, is de thermostaat misschien niet ingesteld op automatisch overschakelen naar Ecotemperaturen.

Oplossing:

 1. Zorg dat je thermostaat zo is ingesteld dat die automatisch overschakelt naar Ecotemperaturen.
 2. Als je de thermostaat onmiddellijk op Ecotemperaturen wilt zetten, kun je dit handmatig doen. De thermostaat blijft dan op Ecotemperaturen staan tot je deze handmatig op verwarmen of koelen zet.

De thermostaat blijft niet op Ecotemperaturen staan terwijl je huis ingesteld is op Afwezig

Als de thermostaat automatisch naar Ecotemperaturen overschakelt als je huis op Afwezig staat, maar onverwacht Ecotemperaturen uitschakelt als je nog steeds weg bent, kan dit de volgende oorzaken hebben:

 • Je hebt de temperatuur handmatig gewijzigd of iemand met gedeelde toegang heeft dit gedaan.
 • Je hebt de optie uitgezet waarmee je thermostaat automatisch overschakelt naar Ecotemperaturen, of iemand met gedeelde toegang heeft dit gedaan.

Oplossing:

 1. Als je wilt dat de thermostaat op Ecotemperaturen blijft staan, zet je hem handmatig op Ecotemperaturen. De thermostaat blijft dan op Ecotemperatuur staan tot je deze handmatig op verwarmen of koelen zet.
 2. Bekijk in je activiteitsgeschiedenis of iemand in huis de temperatuur heeft aangepast. Ecotemperaturen kan hierdoor namelijk uitgezet zijn.
 3. Ga na of de functie voor automatisch overschakelen naar Ecotemperaturen niet is uitgezet voor je thermostaat.

Je thermostaat is op Ecotemperaturen blijven staan toen je thuiskwam

Als je thuiskomt en merkt dat de thermostaat op Ecotemperaturen staat terwijl je huis naar Thuis is overgeschakeld, is je thermostaat waarschijnlijk handmatig op Ecotemperaturen gezet.

Oplossing:

Stel de thermostaat handmatig in op verwarmen of koelen, zodat deze weer automatisch gaat overschakelen.

Schakelen tussen verschillende standen van de Nest-thermostaat

Nest-camera's en Nest Doorbells

De camera is niet aan- of uitgegaan zoals verwacht

Snelle oplossing

Als snelle oplossing kun je de app gebruiken om de camera of deurbel handmatig uit te zetten.

Terugkerende problemen oplossen

 1. Kies een handmatig schema of automatisch aan- en uitzetten. Gebruik ze niet allebei tegelijk, omdat dit onverwacht gedrag kan veroorzaken. Check de instellingen voor de camera of deurbel via elk van de onderstaande links.

  Opmerking: Als je meerdere camera's in huis hebt, pas je deze instelling voor elke camera aan.

  Cameraschema wijzigen
  Home-app: De instellingen van Thuis- en Afwezig-routines wijzigen
  Nest-app: De instellingen van de Thuis/Afwezig-functie wijzigen

 2. Ga na of je huidige locatie klopt in de app. Als er bijvoorbeeld niemand meer thuis is, moet de app aangeven dat je huis op Afwezig staat.

  • Tik in de Home-app op Instellingen Informatie over huis Woonadres en check of de informatie klopt. Als het adres niet klopt, tik je op het adres en vul je een ander adres in.
  • Ga in de Nest-app naar Instellingen Icoon van Nest-instellingen Informatie over huis check of het adres klopt. Tik op Adres als je het adres wilt aanpassen.
  • Als je de toegang tot je huis en apparaten deelt met andere mensen, moeten ze checken of de locatie van hun telefoon ook correct is aangegeven in de app.
 3. Ga in de instellingen na of automatisch overschakelen tussen Thuis en Afwezig als je binnenkomt en vertrekt wel aanstaat voor je camera.
  • Open de Home-app tik op Routines Thuis-routine of Afwezig-routine om je instellingen voor Thuis- en Afwezig-routines te checken. Check vervolgens of de apparaatactie voor je camera wordt vermeld.
  • Open de Nest-app tik op Instellingen Thuis/Afwezig-functie Thuis of Afwezig je camera om de instellingen van de Thuis/Afwezig-functie te checken. Check daarna of automatisch overschakelen aanstaat.
 4. Camera's worden alleen aan de hand van de locatie van je telefoon automatisch aan- en uitgezet. Als de locatie van je telefoon niet nauwkeurig is, kan dat invloed hebben op deze functie. Probeer de stappen voor probleemoplossing met de locatie van je Android-telefoon.

 5. Als je nog meer hulp nodig hebt, ga je naar de algemene tips om problemen op te lossen voor meer oplossingen die je kunt uitproberen.

Wat je nog meer kunt checken

Gebruik maar 1 telefoon voor aanwezigheidsdetectie

Iedereen die de toegang tot een huis deelt via de app, mag maar één telefoon hebben met aanwezigheidsdetectie. Als je meer dan 1 apparaat met aanwezigheidsdetectie gebruikt, kan hierdoor misschien niet goed worden overgeschakeld naar Thuis of Afwezig.

Stel dat je 2 telefoons hebt (werk en privé) en je de laatste persoon bent die het huis verlaat. Als je je privételefoon meeneemt, maar je werktelefoon achterlaat, gaat je huis ervan uit dat je nog steeds thuis bent. Er wordt dus niet overgeschakeld naar Afwezig.

Home-app

 1. Open de Google Home-app Google Home-app.
 2. Tik op Instellingen  en dan Aanwezigheidsdetectie.
 3. Selecteer de apparaten die je wilt gebruiken voor aanwezigheidsdetectie. Deze apparaten helpen te bepalen of iedereen weg is of dat er iemand thuis is.

Nest-app

Als je de Nest-app gebruikt, check je ook de instellingen van de Thuis/Afwezig-functie.

Ga na of iemand anders de instellingen heeft gewijzigd

Mensen met wie je het beheer van je huis deelt, kunnen de volgende instellingen aanpassen:

 • Instellen dat je huis de locaties van telefoons wel of niet gebruikt om te bepalen of je huis automatisch moet overschakelen
 • Kiezen welke apparaten automatisch overschakelen als je thuiskomt en vertrekt
 • Activiteitssensoren voor specifieke apparaten aan- of uitzetten

Wijzigingen in functies die aanwezigheidsdetectie gebruiken, kunnen invloed hebben op andere functies die afhankelijk zijn van aanwezigheidsdetectie. Als je aanwezigheidsdetectie bijvoorbeeld uitzet bij Alleen bellen als je thuis bent, kan dit ook invloed hebben op de Thuis/Afwezig-functie, en als je in een huis met Thuis/Afwezig-routines de aanwezigheidsdetectie voor je telefoon uitzet, werkt 'Alleen bellen als je thuis bent' niet meer.

Check in de app of deze opties goed zijn ingesteld. Is er iets gewijzigd, laat de anderen dan weten dat ze de instellingen niet mogen veranderen.

Instellingen van Thuis- en Afwezig-routines
Instellingen van de Thuis/Afwezig-functie

Check of de Nest-producten stroom krijgen en verbonden zijn met wifi

Als een of meer Nest-producten offline zijn of geen wifi-verbinding hebben, kan dit gevolgen hebben voor wat er gebeurt als je huis schakelt tussen Thuis en Afwezig.

 1. Het kan zijn dat een of meer Nest-producten geen stroom krijgen. Zorg dat ze zijn aangesloten en opgeladen.
 2. Als bij een of meer Nest-producten nog steeds wordt vermeld dat ze offline zijn, lees je het volgende artikel om het probleem op te lossen: Wifi- en andere verbindingsproblemen oplossen voor Nest-producten.

Check of de locatie van je huis klopt

Een onjuiste locatie van je huis kan invloed hebben op de nauwkeurigheid en timing van het automatisch overschakelen tussen Thuis en Afwezig. Als je huis niet overschakelt naar Thuis wanneer je dat wel had verwacht, ga je na of de locatie van je huis correct in de app staat.

In de Home-app

Je adres wijzigen:

 1. Tik op Instellingen .
 2. Selecteer Informatie over huis.
 3. Tik op Woonadres.

In de Nest-app

 1. Tik in het startscherm op Instellingen Icoon van Nest-instellingen.
 2. Selecteer Informatie over huis.
 3. Tik op Adres.
 4. Tik op het adres dat je wilt bewerken. Tik op Volgende.
 5. Versleep de kaart totdat de speld op de locatie van je huis staat.

Wat je moet weten over aanwezigheidsdetectie van Nest-producten

De basisprincipes

 • Aanwezigheidsdetectie weet dankzij de locatie van je telefoon en activiteitssensoren wanneer je thuiskomt of vertrekt, zodat verbonden apparaten automatisch kunnen overschakelen naar Thuis of Afwezig. In de Home-app kun je Thuis- of Afwezig-routines instellen en in de Nest-app kun je de Thuis/Afwezig-functie instellen.
 • Aanwezigheidsdetectie gebruikt alleen de locatie van je telefoon als je de app hiervoor toestemming geeft. Mocht je van gedachten veranderen, dan kun je toegang tot de locatie van je telefoon aan- of uitzetten via de instellingen van de app.
 • Je kunt je huidige locatie ook handmatig instellen op Thuis of Afwezig. Ga hiervoor in de Home-app naar Instellingen  Aanwezigheidsdetectie.
 • Ook kun je via de instellingen wanneer je maar wilt activiteitssensoren voor specifieke Nest-apparaten uitzetten. Als je voor alle apparaten voor het connected home aanwezigheidsdetectie uitzet, gebruiken je apparaten mogelijk alleen de locatie van je telefoon om automatisch over te schakelen als je thuiskomt en vertrekt.

Meer informatie over aanwezigheidsdetectie

Het gedrag van de modus Thuis

 • De locatie van je telefoon heeft geen voorrang op de sensoren van het Nest-product. Dus als een Nest-thermostaat of Nest Protect activiteit waarneemt, schakelt je huis over van Afwezig naar Thuis, ook als je telefoon niet in huis is.
 • Automatisch overschakelen tussen Thuis en Afwezig kan voorrang krijgen op handmatig overschakelen. Zelfs als je je huis op Thuis of Afwezig hebt ingesteld, wordt automatisch de andere modus actief nadat iedereen het huis heeft verlaten of als er weer iemand thuiskomt.
 • Het verschilt hoelang het duurt voordat je Nest-producten automatisch overschakelen als je thuiskomt of weggaat. De lengte van de vertraging is afhankelijk van de regelmaat waarmee jij en je huisgenoten vertrekken en weer thuiskomen. Als je bijvoorbeeld een voorspelbaar, regelmatig dagschema hebt, is de vertraging korter.

Gedrag van de Nest-thermostaat

 • Als je je huis handmatig op Afwezig zet, schakelt je thermostaat automatisch over naar Ecotemperaturen. Wanneer er iemand thuiskomt en je huis daardoor overschakelt naar Thuis, schakelt je thermostaat automatisch terug naar verwarmen of koelen.
 • Als je de thermostaat handmatig op Ecotemperaturen zet, schakelt deze niet automatisch terug naar verwarmen of koelen wanneer er iemand thuiskomt. Je kunt dit oplossen door de thermostaat handmatig in de gewenste verwarmings- of koelstand te zetten, waarna het automatisch overschakelen wordt hervat.
 • Hoelang je thermostaat nodig heeft om je huis over te schakelen naar Afwezig (en zichzelf naar Ecotemperaturen), kan verschillen. De vertraging is afhankelijk van hoe vaak je vertrekt en weer thuiskomt, en hoe vaak de thermostaat activiteit in je huis oppikt.
 • Je huis schakelt niet over van Thuis naar Afwezig als je de thermostaat handmatig op Ecotemperaturen zet.

Gedrag van de Nest-camera

 • Camera's kunnen alleen automatisch aan of uit worden gezet met de locatie van je telefoon. Je kunt de camera wel handmatig uitzetten met de Nest- of Home-app of je huis handmatig instellen op Thuis of Afwezig. Hierdoor wordt je camera ook overgeschakeld.
 • Je camera gebruikt geen sensoren om te bepalen of je thuis bent of niet. Dus als je gewoon voor de camera langsloopt, schakelt je huis niet naar Thuis.
 • Als andere Nest-producten activiteit waarnemen, gaan je camera's niet uit. Ze weten namelijk niet of het om jou, een indringer of een gezinslid gaat. Camera's in je huis gaan pas automatisch aan als alle telefoons die aanwezigheidsdetectie ondersteunen, weg zijn. En ze gaan pas automatisch uit als een ervan thuiskomt.
 • Het gedrag van het overschakelen kan verwarrend zijn als je camera zowel via een schema als automatisch overschakelt als je thuiskomt en weggaat. We raden je aan om een van de 2 te gebruiken.
 • In ons Helpcentrum vind je meer informatie over aanwezigheidsdetectie in combinatie met Nest-camera's.

Het gedrag van Nest Secure

 • Nest Secure kan door de Thuis/Afwezig-functie niet automatisch worden aan- of uitgezet. Gebruik een Nest Tag, vul je code in of gebruik de app om je beveiligingssysteem aan of uit te zetten. Als je vanuit de app overschakelt, kan Nest Secure het beveiligingsniveau hieraan aanpassen.
 • De Nest-app kan meldingen sturen om je eraan te herinneren het alarm aan of uit te zetten als je thuiskomt en weggaat. Dus als Nest Secure wordt uitgezet als de laatste persoon het huis verlaat, kan die via de telefoon een herinnering krijgen om Nest Secure aan te zetten. Als de eerste persoon bijna thuis is, kan de app vragen of het alarm moet worden uitgezet voordat diegene de deur opendoet.

Gedrag van de Protect

Overschakelen tussen Thuis en Afwezig heeft geen invloed op het gedrag van de Nest Protect. Nest Protects op netvoeding kunnen wel voorkomen dat je huis overschakelt naar Afwezig als hun sensoren activiteit waarnemen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
16554922669887151604
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
1633396