Hoe weet ik of ik een bedrade rookmelder of een rookmelder op batterijen heb?

Voordat je een Google Nest Protect koopt, controleer je welk type rookmelder je momenteel hebt om na te gaan of hij kan worden vervangen door een bedrade Protect of een Protect op batterijen.

  • Bedrade rookmelders hebben vaak een constant of knipperend groen lampje om aan te geven dat ze stroom hebben. Brandt er geen groen lampje, dan hoeft dit niet te betekenen dat je rookmelder op batterijen werkt.

  • Haal je oude melder van de wand of het plafond. Sommige melders kunnen gewoon worden losgedraaid, terwijl andere zijn vastgezet met schroeven.

    • Als er geen draden zijn aangesloten, heb je een melder op batterijen. Je kunt hem gewoon vervangen door een Protect op batterijen.

    • Zijn er draden aangesloten, dan kun je de melder vervangen door een bedrade Nest Protect, of de draden veilig afsluiten en een Protect op batterijen installeren. Zorg ervoor dat je je houdt aan de lokale voorschriften voor elektrische bedrading.

Belangrijk: Als de draden ook je bestaande rookmelder met je beveiligingssysteem verbinden, dan werkt de Nest Protect niet met het beveiligingssysteem. De Nest Protect maakt draadloos onderling verbinding met andere Nest Protects, maar niet via een beveiligingspaneel.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: