Meer informatie over de Thuis/Afwezig-functie

De Thuis/Afwezig-functie gebruikt zowel informatie van de activiteitssensoren in je Nest-producten als de locatie van je telefoon. Op basis van deze gegevens kan de functie het gedrag van je Nest-producten in huis automatisch aanpassen wanneer je weggaat en thuiskomt. Je hoeft dus niet zelf elk product afzonderlijk in te stellen of een vast schema te gebruiken.

Nest-producten kunnen samenwerken om automatisch de gewenste taken uit te voeren als je thuiskomt en weggaat.

Hoe de Thuis/Afwezig-functie werkt

Je kunt op elk gewenst moment de Nest-app openen om te zien of je huis op Thuis of Afwezig staat.

De Thuis/Afwezig-functie bepaalt op twee manieren of er iemand thuis is: waar de telefoons van mensen zijn en of andere Nest-producten op dat moment activiteit in je huis opmerken.

Hoe de Thuis/Afwezig-functie bepaalt wanneer je huis op Thuis of Afwezig wordt gezet >

De instellingen van de Thuis/Afwezig-functie wijzigen

Wat er gebeurt wanneer je weggaat en thuiskomt, hangt af van welke producten zijn gekoppeld met de Nest-app en hoe je hun gedrag hebt ingesteld.

Tijdens de configuratie vraagt de Nest-app of je wilt dat het product de informatie van de Thuis/Afwezig-functie gebruikt om automatisch van gedrag te wisselen. Je kunt na de configuratie eenvoudig het gedrag van de Thuis/Afwezig-functie wijzigen via Instellingen.

Maar als je de Thuis/Afwezig-functie niet wilt gebruiken, dan hoeft dat uiteraard ook niet.

Hoe de Thuis/Afwezig-functie werkt in een gedeeld huis

Je kunt iedereen uitnodigen die je vertrouwt om de Nest-producten in je huis met de Nest-app te bedienen.

Mensen die je hebt uitgenodigd kunnen net als jij hun telefoon gebruiken om de Thuis/Afwezig-functie te ondersteunen.

Activiteitsgeschiedenis van de Thuis/Afwezig-functie

In de activiteitsgeschiedenis van de Thuis/Afwezig-functie kun je de activiteitsgebeurtenissen zien in de afgelopen tien dagen, evenals de momenten waarop je huis is overgeschakeld tussen Thuis en Afwezig. Je ziet een lijst van gebeurtenissen, plus enkele redenen voor elke overschakeling.

Je kunt deze informatie gebruiken voor probleemoplossing als je huis niet overschakelt tussen Thuis en Afwezig wanneer je dit verwacht.

De activiteitsgeschiedenis voor je huis bekijken:

  1. Tik op het startscherm van de Nest-app op Instellingen Icoon van Nest-instellingen.
  2. Tik op Thuis/Afwezig-functie Home away assist icon.
  3. Scroll omlaag en selecteer Activiteitsgeschiedenis.

De eigenaar van een Nest-huis of iemand met Volledige toegang kan de activiteitsgeschiedenis bekijken. Iemand met Alleen toegang tot huis kan de activiteitsgeschiedenis niet weergeven.

Je kunt de activiteitsgeschiedenis niet uitschakelen, dus zorg dat je alleen mensen voor je account uitnodigt die je vertrouwt.

Locatie van telefoon

Iedereen die is uitgenodigd voor het account, ziet informatie over de locatie van hun eigen telefoon in de activiteitsgeschiedenis. Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen zien in je eigen activiteitsgeschiedenis:

  • Je telefoon heeft het huis verlaten.
  • Je telefoon is thuisgekomen.

Als je in de activiteitsgeschiedenis een gebeurtenis bekijkt waarbij de telefoon van een andere gebruiker is betrokken, zie je algemene informatie. Je ziet van wie de telefoon is die de gebeurtenis heeft geactiveerd. Je zou bijvoorbeeld het volgende in je geschiedenis kunnen zien:

  • De laatste telefoon heeft het huis verlaten.
  • Een telefoon is thuisgekomen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: