Avisering

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Starta om eller återställa standardinställningarna på en kamera eller dörrklocka från Nest

Du får olika utfall beroende på om du startar om eller återställer standardinställningarna på en kamera eller dörrklocka från Google Nest.

Omstart: Alla inställningar finns kvar och den återansluts till samma wifi-nätverk. Denna åtgärd kan vara användbar om enheten låser sig, om den inte kan ansluta till internet igen eller inte fungerar som den ska.

Återställning av standardinställningarna: Alla anpassade inställningar rensas, all videohistorik raderas och standardinställningarna återställs. Enheten återansluter inte automatiskt till wifi och du måste konfigurera den igen.

Starta om

Nest Cam Indoor (med kabel)

 1. Koppla bort kameran från strömkällan genom att dra ut nätadaptern från eluttaget.
 2. Vänta i 10 sekunder
 3. Anslut nätadaptern till ett eluttag igen. Kameran startas om.

Nest Cam (med batteri) eller Nest Cam med strålkastare

 1. Anslut kameran till en strömkälla.
 2. Leta reda på återställningsknappen på kamerans baksida.  Tips! Återställningsknappen på Nest Cam (med batteri) finns på baksidan av kamerahuvudet.
 3. Håll det nedtryckt i fem sekunder.
 4. Kameran startas om och statuslampan lyser med ett fast vitt sken.

Nest Cam (Indoor och Outdoor) eller Nest Cam IQ (för inomhus- och utomhusbruk)

 1. Koppla bort kameran från strömkällan genom att dra ut nätadaptern från eluttaget.
 2. Vänta i 10 sekunder.
 3. Anslut nätadaptern till ett eluttag igen. Kameran startas om.

Nest Doorbell (med batteri)

 1. Leta reda på hålet för återställningsstiftet på dörrklockans baksida.  Tips! På Nest Doorbell (med batteri) hittar du hålet för återställningsstiftet under USB-porten på dörrklockans baksida.
 2. Håll det nedtryckt i fem sekunder.
 3. Dörrklockan startas om och statuslampan lyser med ett fast vitt sken.

Nest Doorbell 2:a generationen (med kabel)

 1. Leta reda på hålet för återställningsstiftet på dörrklockans baksida.  Tips! På 2:a generationens Nest Doorbell (med batteri) hittar du hålet för återställningsstiftet ovanför QR-koden på dörrklockans baksida.
 2. Håll det nedtryckt i fem sekunder.
 3. Dörrklockan startas om och statuslampan lyser med ett fast vitt sken.

Nest Doorbell (med kabel)

Om dörrklockan är ansluten till kablarna för hemmets dörrklocka:

 1. Sätt i lossningsverktyget i hålet på dörrklockans undersida och ta bort den från basen. Du kan även använda ett gem eller häftstift.

Tips! Skruva inte loss kablarna som sitter fast på dörrklockans baksida.

 1. Håll ned knappen på dörrklockans baksida i cirka 10 sekunder med lossningsverktyget. Dörrklockan startas om.

Tips! Hålet för den här knappen sitter högt upp.

Om dörrklockan är ansluten till nätadaptern:

 1. Koppla bort dörrklockan från eluttaget genom att koppla ur nätadaptern från eluttaget.
 2. Vänta i 10 sekunder.
 3. Anslut nätadaptern till ett eluttag. Dörrklockan startas om.

Återställa standardinställningarna

Innan du återställer standardinställningarna

Obs! Eftersom alla nedanstående objekt raderas permanent vid en återställning av standardinställningarna rekommenderar vi inte att göra det förrän du har testat att starta om kameran och andra felsökningsalternativ.

Det här händer när du har återställt kameran eller dörrklockan till standardinställningarna:

 • Kamerans anpassade inställningar återställs till standardinställningarna.
 • All videohistorik och alla ögonblicksbilder för kameran raderas. Videohistorik och ögonblicksbilder som har raderats är borta för alltid. Det går inte att återställa dem. Vi lagrar inga säkerhetskopior.

Obs! Om du vill spara videomaterial innan du återställer standardinställningarna skapar du videor eller timelapse-videor och laddar ned filerna på telefonen eller datorn.

 • Kameran glömmer wifi-nätverkets namn och lösenord, och den visas som offline i appen.

För kameror med prenumeration på första generationens Nest Aware

Om det finns en prenumeration på första generationens Nest Aware för kameran och du planerar att göra dig av med kameran eller lägga till den i ett nytt konto säger du upp prenumerationen innan du återställer standardinställningarna. Om du säger upp prenumerationen kommer funktioner som endast ingår i prenumerationen, till exempel aktivitetszoner, tas bort och all videohistorik raderas.

Om du tänker fortsätta använda kameran eller dörrklockan med samma konto behöver du inte säga upp prenumerationen innan du återställer standardinställningarna.

Nest Cam (med kabel)

Ta bort kameran från appen

Obs! Kameran måste vara ansluten till wifi för att kunna tas bort från appen och återställas till standardinställningarna.

 1. Öppna Home- eller Nest-appen.
 2. Tryck på kameran som du vill återställa.
  • Tips! Ta en skärmbild på eller skriv ned kamerans inställningar så blir det enklare att återställa dem när kameran har återställts till standardinställningarna.
 3. Tryck på Inställningar/Settings Ta bort enhet/Remove device Bekräfta/Confirm.
 4. Om du ska ge kameran till någon annan är du klar nu. Om du vill ansluta kameran till appen igen konfigurerar du kameran på nytt i appen.

Med återställningsknappen

 1. Leta reda på hålet för återställning på undersidan av kamerahuvudet. Det sitter mellan strömsladden och kamerahalsen.
 2. Stoppa in ett gem, ett häftstift eller liknande i hålet. Tryck och håll kvar.
  • Efter 10 sekunder blinkar statuslampan med ett gult sken fyra gånger och en nedräkningssignal spelas upp.
  • Efter 12 sekunder lyser statuslampan med fast gult sken. En bekräftelsesignal hörs när kameran börjar återställas.
 3. Släpp knappen. Kameran återställs till standardinställningarna.
 4. När standardinställningarna har återställts visas kameran som Offline i appen tills du tar bort den.

Du tar bort den från appen genom att öppna appen, trycka på enheten och sedan på Inställningar/Settings ikon för Nest-inställningar Ta bort enhet/Remove device Bekräfta/Confirm.

Nest Cam (med batteri) eller Nest Cam med strålkastare

Du kan återställa standardinställningarna på en Nest Cam (med batteri) eller Nest Cam-strålkastare på två sätt:

Ta bort kameran från appen

 1. Öppna Home- eller Nest-appen.
 2. Tryck på kameran som du vill återställa.
  • Tips! Ta en skärmbild på eller skriv ned kamerans inställningar så blir det enklare att återställa dem när kameran har återställts till standardinställningarna.
 3. Tryck på Settings ikon för Nest-inställningar (inställningar) Remove device (ta bort enhet) Confirm (bekräfta).
 4. Om du ska ge kameran till någon annan är du klar nu. Om du vill ansluta kameran till appen igen konfigurerar du kameran i appen på nytt.

Med återställningsknappen

 1. Anslut kameran till en strömkälla.
 2. Leta reda på återställningsknappen på kamerans baksida.  Tips! Återställningsknappen på Nest Cam (med batteri) finns på baksidan av kamerahuvudet.
 3. Håll knappen nedtryckt:
  • Efter 10 sekunder blinkar statuslampan med ett gult sken fyra gånger och en nedräkningssignal spelas upp.
  • Efter 12 sekunder lyser statuslampan med ett fast gult sken medan kameran återställs till standardinställningarna och en bekräftelsesignal spelas upp.
 4. Släpp knappen. Kameran återställs till standardinställningarna.
 5. När standardinställningarna har återställts visas kameran som Offline i appen tills du tar bort den.
 6. Du tar bort den från appen genom att öppna appen, trycka på enheten och sedan på Settings (inställningar) ikon för Nest-inställningar Remove device (ta bort enhet) Confirm (bekräfta).
Nest Cam (Indoor och Outdoor)

Det finns ingen återställningsknapp på Nest Cam Indoor och Nest Cam Outdoor. Om du vill återställa någon av dessa kameror tar du bara bort den från kontot.

 1. Öppna Nest-appen.
 2. Tryck på kameran som du vill återställa.
  • Tips! Ta en skärmbild på eller skriv ned kamerans inställningar så blir det enklare att återställa dem när kameran har återställts till standardinställningarna.
 3. Tryck på Settings ikon för Nest-inställningar (inställningar) Remove device (ta bort enhet) Confirm (bekräfta).
 4. Om du ska ge kameran till någon annan är du klar nu. Om du vill ansluta kameran till appen igen konfigurerar du kameran i appen på nytt.
Nest Cam IQ (för inomhus- och utomhusbruk)

Innan du börjar måste du vara i närheten av kameran så att du kan trycka på återställningsknappen. Det går inte att återställa standardinställningarna i Nest-appen. Du behöver ett litet uppböjt gem eller ett häftstift. Du kanske även behöver en pall om du har installerat kameran på en svåråtkomlig plats.

Leta reda på återställningsknappen på kameran

Nest Cam IQ för utomhusbruk Nest Cam IQ för inomhusbruk
Nest Cam IQ outdoor factory reset button Nest Cam IQ indoor factory reset button
Kamerans återställningsknapp sitter under Nest-logotypen på kamerans framsida. Kamerans återställningsknapp sitter på undersidan av kamerans stativ.

 

 1. Kontrollera att kameran är ansluten till ett eluttag och påslagen innan du fortsätter.
  • Tips! Ta en skärmbild på eller skriv ned kamerans inställningar så blir det enklare att återställa dem när kameran har återställts till standardinställningarna.
 2. Håll kamerans återställningsknapp nedtryckt med gemet eller häftstiftet. Släpp knappen när ljusringen börjar snurra med ett blått sken. Kamerans lampor släcks medan den återställs.
  • Obs! Om du vill avbryta återställningen av standardinställningarna släpper du knappen när lampan snurrar med ett gult sken.
 3. Standardinställningarna har återställts när det hörs en ljudsignal från kameran och ljusringen börjar pulsera långsamt med ett blått sken.
 4. När standardinställningarna har återställts visas kameran som Offline i appen tills du tar bort den.
 5. Du tar bort den från appen genom att öppna appen och trycka på  Settings ikon för Nest-inställningar (inställningar)  Remove device (ta bort enhet) Confirm (bekräfta).
 6. Om du ska ge kameran till någon annan är du klar nu. Om du vill ansluta kameran till appen igen konfigurerar du kameran i appen på nytt.

Nest Doorbell (med batteri)

 1. Leta reda på hålet för återställningsstiftet på dörrklockans baksida.  Tips! På Nest Doorbell (med batteri) hittar du hålet för återställningsstiftet under USB-porten på dörrklockans baksida.
 2. För in stiftet och håll kvar det (du kan använda ett uppböjt gem eller ett häftstift):
  • Efter 10 sekunder blinkar statuslampan med ett gult sken fyra gånger och en nedräkningssignal spelas upp.
  • Efter 12 sekunder lyser statuslampan med ett fast gult sken medan dörrklockan återställs till standardinställningarna och en bekräftelsesignal spelas upp.
 3. Släpp knappen. Dörrklockan återställs till standardinställningarna.
 4. När standardinställningarna har återställts visas dörrklockan som Offline i appen tills du tar bort den.
 5. Du tar bort den från appen genom att öppna appen och sedan trycka på Settings ikon för Nest-inställningar (inställningar) Remove device (ta bort enhet) Confirm (bekräfta).

Nest Doorbell 2:a generationen (med kabel)

 1. Leta reda på hålet för återställningsstiftet på dörrklockans baksida.  Tips! På 2:a generationens Nest Doorbell (med batteri) hittar du hålet för återställningsstiftet ovanför QR-koden på dörrklockans baksida.
 2. För in stiftet och håll kvar det (du kan använda ett uppböjt gem eller ett häftstift):
  • Efter 10 sekunder blinkar statuslampan med ett gult sken fyra gånger och en nedräkningssignal spelas upp.
  • Efter 12 sekunder lyser statuslampan med ett fast gult sken medan dörrklockan återställs till standardinställningarna och en bekräftelsesignal spelas upp.
 3. Släpp knappen. Dörrklockan återställs till standardinställningarna.
 4. När standardinställningarna har återställts visas dörrklockan som Offline i appen tills du tar bort den.
 5. Du tar bort den från appen genom att öppna appen och sedan trycka på Settings ikon för Nest-inställningar (inställningar) Remove device (ta bort enhet) Confirm (bekräfta).

Nest Doorbell (med kabel)

Innan du börjar måste du vara i närheten av Nest Doorbell (med kabel) så att du kan trycka på återställningsknapparna. Det går inte att återställa standardinställningarna i Nest-appen.

 1. Ta bort dörrklockan från basen genom att föra in lossningsverktyget i hålet på dörrklockans undersida. Du kan också använda ett uppböjt gem eller ett häftstift.
  • Tips! Lossa inte kablarna som sitter fast på kamerans baksida.
 2. Håll två knappar på dörrklockan nedtryckta i cirka 10 sekunder:
  • Håll återställningsstiftet på baksidan nedtryckt (för in lossningsverktyget eller gemet i hålet som sitter högt upp på enheten).
  • Håll den stora knappen för dörrklockan på framsidan nedtryckt samtidigt.
 3. En ljudsignal hörs från dörrklockan och ljusringen börjar snurra och lysa med ett blått sken för att sedan blinka gult. Därefter slocknar lamporna.
 4. Standardinställningarna har återställts när det hörs en ljudsignal från kameran och ljusringen börjar pulsera långsamt med ett blått sken.
 5. När standardinställningarna har återställts visas dörrklockan som Offline i appen tills du tar bort den.
 6. Du tar bort den från appen genom att öppna appen och sedan trycka på Settings ikon för Nest-inställningar (inställningar)  Remove device (ta bort enhet)  Confirm (bekräfta).
 7. Om du ska ge kameran till någon annan är du klar nu. Om du vill ansluta kameran till appen igen konfigurerar du kameran i appen på nytt.

insert thumb tack into hole

nest hello reset

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny