De Nest-camera of -deurbel opnieuw opstarten of terugzetten op de fabrieksinstellingen

Verschillen tussen opnieuw opstarten en fabrieksinstellingen terugzetten

Als je de Google Nest-camera of -deurbel opnieuw opstart, gebeurt er iets anders dan wanneer je de fabrieksinstellingen terugzet.

Opnieuw opstarten: Hiermee blijven al je instellingen behouden en wordt er opnieuw verbinding gemaakt met hetzelfde wifi-netwerk. Dit is handig als het apparaat niet meer reageert, geen verbinding met internet kan maken of niet meer normaal werkt.

Fabrieksinstellingen terugzetten: Hiermee worden al je gepersonaliseerde instellingen en de hele videogeschiedenis gewist. De fabrieksinstellingen worden teruggezet. Er wordt niet automatisch opnieuw verbinding gemaakt met wifi en je moet het apparaat opnieuw instellen.

Opnieuw opstarten

Nest Cam Indoor (netvoeding)

 1. Zoek het resetknopje tussen de kabel en de montagearm.
 2. Druk één keer op het knopje (je kunt een uitgevouwen paperclip of punaise gebruiken).
 3. De camera wordt opnieuw opgestart en het statuslampje gaat wit branden.

Nest Cam (batterij) of Nest Cam met spotlight

 1. Zoek de resetknop op de achterkant van de camera.  Tip: De resetknop van de Nest Cam (batterij) bevindt zich aan de achterkant van de camerakop.
 2. Houd deze 5 seconden ingedrukt.
 3. De camera wordt opnieuw opgestart en het statuslampje gaat wit branden.

Nest Cam, Nest Cam IQ of Dropcam

 1. Onderbreek de stroomtoevoer naar de camera door de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact te halen.
 2. Wacht 10 seconden.
 3. Sluit de voedingsadapter weer aan op een stopcontact. De camera start opnieuw op.

Nest Doorbell (batterij)

 1. Zoek het gat voor de resetpin op de achterkant van de deurbel.  Tip: De resetpin van de Nest Doorbell (batterij) bevindt zich onder de USB-poort aan de achterkant van de deurbel.
 2. Houd deze 5 seconden ingedrukt.
 3. De deurbel wordt opnieuw opgestart en het statuslampje gaat wit branden.

Nest Doorbell (netvoeding)

Als je deurbel is aangesloten op de deurbelbedrading van je huis:

 1. Steek de ontgrendelingstool in het gat onderop de deurbel om de deurbel van de basis te verwijderen. Je kunt ook een paperclip of punaise gebruiken.

Tip: Schroef de draden die aan de achterkant van je deurbel vastzitten, niet los.

 1. Gebruik de ontgrendelingstool om de knop op de achterkant van de deurbel ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden. Je deurbel wordt opnieuw opgestart.

Tip: Het gat voor deze knop bevindt zich aan de bovenkant.

Als de deurbel is aangesloten op de voedingsadapter:

 1. Onderbreek de stroomtoevoer naar de deurbel door de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact te halen.
 2. Wacht 10 seconden.
 3. Steek de stekker van de voedingsadapter weer in het stopcontact. Je deurbel wordt opnieuw opgestart.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Voordat je de fabrieksinstellingen terugzet

Belangrijk: Omdat alle hierboven vermelde items worden gewist als je de fabrieksinstellingen terugzet, raden we je aan dit pas te doen nadat je de camera opnieuw hebt opgestart en andere oplossingen hebt geprobeerd.

Als je de camera of deurbel terugzet op de fabrieksinstellingen gebeurt het volgende:

 • De gepersonaliseerde instellingen van de camera worden teruggezet naar de standaardinstellingen.
 • De hele videogeschiedenis en alle momentopnamen van de camera worden verwijderd. Nadat je de videogeschiedenis en momentopnamen hebt gewist, zijn deze definitief verwijderd. Je kunt ze dus niet meer herstellen. Er worden geen back-ups bewaard.

Opmerking: Als je videobeelden wilt opslaan voordat je de fabrieksinstellingen terugzet, maak je videoclips of time-lapses en download je de bestanden naar je telefoon of computer.

 • De camera vergeet de naam en het wachtwoord van het wifi-netwerk en is offline in de app.

Voor camera's met een 1e generatie Nest Aware-abonnement

Als je camera een 1e generatie Nest Aware-abonnement heeft en je de camera wilt wegdoen of aan een nieuw account wilt toevoegen, moet je je abonnement opzeggen voordat je de fabrieksinstellingen terugzet. Als je het abonnement opzegt, worden alleen de abonnementsfuncties verwijderd, zoals activiteitszones. Ook wordt de hele videogeschiedenis verwijderd.

Als je de camera of deurbel wilt blijven gebruiken met hetzelfde account, hoef je het abonnement niet op te zeggen voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Nest Cam (netvoeding)

De camera uit de app verwijderen

Opmerking: De camera moet zijn verbonden met wifi om de camera uit de app te verwijderen en de fabrieksinstellingen terug te zetten.

 1. Open de Home-app of de Nest-app.
 2. Tik op de camera die je wilt resetten.
  • Tip: Noteer of maak een screenshot van de camera-instellingen, zodat je de instellingen kunt herstellen nadat je de camera hebt gereset.
 3. Tik op Instellingen  Apparaat verwijderen Bevestigen.
 4. Als je je camera aan iemand anders geeft, kun je hier stoppen. Als je de camera opnieuw met de app wilt verbinden, moet je de camera opnieuw instellen in de app.

De resetknop gebruiken

 1. Zoek de resetopening onder op de camerakop. Deze bevindt zich tussen het netsnoer en de hals van de camera.
 2. Steek een paperclip, punaise of iets vergelijkbaars in de opening. Druk en houd vast.
  • Na 10 seconden knippert het statuslampje 4 keer geel en hoor je een aftelgeluid.
  • Het statuslampje brandt na 12 seconden geel. Als de camera wordt gereset, hoor je een bevestigingsgeluid.
 3. Laat de knop los. Je camera wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
 4. Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, staat camera als Offline in de app totdat je hem verwijdert.

Als je de camera uit de app wilt verwijderen, open je de app, tik je op het apparaat en daarna op Instellingen Icoon van Nest-instellingen Apparaat verwijderen Bevestigen.

Nest Cam (batterij) of Nest Cam met spotlight

Je kunt de Nest Cam (batterij) of Nest Cam met spotlight op 2 manieren terugzetten op de fabrieksinstellingen:

De camera uit de app verwijderen

 1. Open de Home-app of de Nest-app.
 2. Tik op de camera die je wilt resetten.
  • Tip: Noteer of maak een screenshot van de camera-instellingen, zodat je de instellingen kunt herstellen nadat je de camera hebt gereset.
 3. Tik op Instellingen Icoon van Nest-instellingen Apparaat verwijderen Bevestigen.
 4. Als je je camera aan iemand anders geeft, kun je hier stoppen. Als je de camera opnieuw met de app wilt verbinden, moet je de camera opnieuw instellen in de app.

De resetknop gebruiken

 1. Zoek de resetknop op de achterkant van de camera.  Tip: De resetknop van de Nest Cam (batterij) bevindt zich aan de achterkant van de camerakop.
 2. Houd de knop ingedrukt:
  • Na 10 seconden knippert het statuslampje 4 keer geel en hoor je een aftelgeluid.
  • Na 12 seconden gaat het statuslampje geel branden terwijl de camera wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen. Je hoort een bevestigingsgeluid.
 3. Laat de knop los. Je camera wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
 4. Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, wordt je camera als Offline weergegeven in de app totdat je hem verwijdert.
 5. Open de app, tik op het apparaat en daarna op Instellingen Icoon van Nest-instellingen Apparaat verwijderen Bevestigen om de camera uit de app te verwijderen.
Nest Cam of Dropcam

De Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor en Dropcam hebben geen resetknop. Als je een van deze camera's wilt terugzetten op de fabrieksinstellingen, moet je hem uit je account verwijderen.

 1. Open de Home-app of de Nest-app.
 2. Tik op de camera die je wilt resetten.
  • Tip: Noteer of maak een screenshot van de camera-instellingen, zodat je de instellingen kunt herstellen nadat je de camera hebt gereset.
 3. Tik op Instellingen Icoon van Nest-instellingen Apparaat verwijderen Bevestigen.
 4. Als je je camera aan iemand anders geeft, kun je hier stoppen. Als je de camera opnieuw met de app wilt verbinden, moet je de camera opnieuw instellen in de app.
Nest Cam IQ indoor of outdoor

Voordat je begint, moet je in de buurt van je camera zijn zodat je op de resetknop kunt drukken. Je kunt de camera niet terugzetten op de fabrieksinstellingen via de Nest-app. Je hebt een kleine uitgevouwen paperclip of een punaise nodig. Misschien heb je ook een opstapje nodig als de camera ergens is geplaatst waar hij niet goed bereikbaar is.

De resetknop van je camera opzoeken

Nest Cam IQ outdoor Nest Cam IQ indoor
Nest Cam IQ outdoor factory reset button Nest Cam IQ indoor factory reset button
De resetknop zit op de voorkant van de camera, onder het Nest-logo. De resetknop zit aan de onderkant van de camerastandaard.

 

 1. Zorg ervoor dat je camera is aangesloten en aanstaat voordat je doorgaat.
  • Tip: Noteer of maak een screenshot van de camera-instellingen, zodat je de instellingen kunt herstellen nadat je de camera hebt gereset.
 2. Houd de resetknop van je camera ingedrukt met de paperclip of punaise. Wacht tot de lichtring blauw begint te draaien en laat de knop dan los. De lampjes van de camera gaan uit terwijl hij zich reset.
  • Opmerking: Eventueel kun je het terugzetten van de fabrieksinstellingen nog annuleren door de knop los te laten terwijl de lichtring geel is en draait.
 3. De fabrieksinstellingen zijn teruggezet als je camera een geluidssignaal laat horen en de lichtring langzaam blauw pulseert.
 4. Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, wordt de camera in de app als Offline weergegeven totdat je hem verwijdert.
 5. Open de app en tik op  Instellingen Icoon van Nest-instellingen Apparaat verwijderen Bevestigen om de camera uit de app te verwijderen.
 6. Als je je camera aan iemand anders geeft, kun je hier stoppen. Als je de camera opnieuw met de app wilt verbinden, moet je de camera opnieuw instellen in de app.

Nest Doorbell (batterij)

 1. Zoek het gat voor de resetpin op de achterkant van de deurbel.  Tip: De resetpin van de Nest Doorbell (batterij) bevindt zich onder de USB-poort aan de achterkant van de deurbel.
 2. Steek de pin in het gat en houd deze vast (je kunt een uitgevouwen paperclip of punaise gebruiken):
  • Na 10 seconden knippert het statuslampje 4 keer geel en hoor je een aftelgeluid.
  • Na 12 seconden gaat het statuslampje geel branden terwijl de deurbel wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen. Je hoort een bevestigingsgeluid.
 3. Laat de knop los. Je deurbel wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
 4. Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, wordt je deurbel in de app als Offline weergegeven totdat je hem verwijdert.
 5. Open de app en tik op Instellingen Icoon van Nest-instellingen Apparaat verwijderen Bevestigen om de deurbel uit de app te verwijderen.
Nest Doorbell (netvoeding)

Voordat je begint, moet je in de buurt van je Nest Doorbell op netvoeding zijn zodat je op de resetknoppen kunt drukken. Je kunt de fabrieksinstellingen niet terugzetten in de Nest-app.

 1. Plaats de ontgrendelingstool in het gat onderop de deurbel om de deurbel van de basis te verwijderen. Je kunt ook een uitgevouwen paperclip of een punaise gebruiken.
  • Tip: Schroef de draden die aan de achterkant van je camera vastzitten, niet los.
 2. Houd 2 knoppen op je deurbel ongeveer 10 seconden ingedrukt:
  • Houd de resetpin op de achterkant ingedrukt (steek de ontgrendelingstool of paperclip in het gat bij de bovenkant).
  • Tegelijkertijd houd je de grote deurbelknop op de voorkant ingedrukt.
 3. De deurbel laat een geluidssignaal horen en de lichtring begint blauw te draaien en daarna geel te knipperen. Daarna gaan alle lampjes uit. Laat de 2 knoppen los.
 4. De fabrieksinstellingen zijn teruggezet als de camera een geluidssignaal laat horen en de lichtring langzaam blauw pulseert.
 5. Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, wordt je deurbel in de app als Offline weergegeven totdat je hem verwijdert.
 6. Open de app en tik op Instellingen Icoon van Nest-instellingen Apparaat verwijderen Bevestigen om de deurbel uit de app te verwijderen.
 7. Als je je camera aan iemand anders geeft, kun je hier stoppen. Als je de camera opnieuw met de app wilt verbinden, moet je de camera opnieuw instellen in de app.

 

insert thumb tack into hole

nest hello reset

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
1633396
false