Meer informatie over True Radiant en hoe je instellingen kunt wijzigen

True Radiant houdt de temperatuur in huizen met een vloer- of radiatorverwarmingssysteem op een aangenaam niveau door de typische temperatuurschommelingen van stralingswarmtesystemen te beperken.

Met True Radiant kan de Nest-thermostaat de verwarming eerder aanzetten, zodat de geplande temperatuur in huis op tijd wordt bereikt, en eerder uitzetten om te voorkomen dat de gewenste temperatuur wordt overschreden. Je kunt een maximale tijdsduur instellen om aan te geven hoeveel eerder True Radiant het verwarmingssysteem mag inschakelen. Wil je de exacte tijd waarop het systeem start en stopt zelf in de hand houden, dan kun je True Radiant ook uitschakelen.

Meer informatie over radiatoren en stralingswarmte

Systemen met stralingswarmte verwarmen je huis via vloeistofleidingen of elektrische spoelen, die onder de vloer of in het plafond zijn geplaatst. Radiatorsystemen pompen heet water naar de radiatoren in huis.

Omdat deze systemen er zo lang over doen, is het vaak moeilijk om een temperatuurschema in te stellen dat op het juiste moment het juiste comfort biedt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je al om 05:00 uur de verwarming aan moet zetten om rond 07:00 uur de gewenste temperatuur te hebben.

Systemen met stralingswarmte kunnen bovendien de gewenste temperatuur overschrijden, doordat de elektrische spoelen of verwarmingsbuizen stralingswarmte blijven afgeven nadat het systeem is gestopt met verwarmen. Het systeem is dan niet meer bezig met verwarmen, maar de temperatuur in huis kan dus toch blijven toenemen.

Traditionele aan/uit-ketel zonder True Radiant

Hoe werkt True Radiant?

true radiant image Met True Radiant leert je Nest-thermostaat hoelang je systeem met stralingswarmte erover doet om je huis op te warmen. Deze functie schakelt de verwarming vroeg aan om de doeltemperatuur te halen en schakelt deze dan vroeg uit waardoor het in huis niet warmer wordt dan de temperatuur die jij hebt ingesteld.

True Radiant past de tijden waarop het systeem wordt in- en uitgeschakeld automatisch aan. Je hoeft niet meer te raden hoe vroeg je de verwarming moet aanzetten om de gewenste temperatuur op het juiste moment te bereiken.

Zo kan de Nest-thermostaat bijvoorbeeld leren dat een gewenste temperatuur van 21,5 ºC kan worden bereikt door het systeem uit te schakelen als het 19 ºC in de kamer is, omdat de radiatoren al warm zijn en het resterende temperatuurverschil voor hun rekening nemen. De Nest-thermostaat handhaaft deze temperatuur door het systeem opnieuw in te schakelen voordat de temperatuur te laag wordt.

Hoe True Radiant werkt met ketels met aan/uit-bediening

Met True Radiant leert de Nest-thermostaat hoelang het duurt voordat je huis is opgewarmd. Deze functie schakelt de verwarming vroeg in om de doeltemperatuur te halen en schakelt deze dan vroeg uit, zodat de temperatuur in je huis niet hoger wordt dan de door jou gewenste temperatuur.

True Radiant laat je verwarmingssysteem werken zoals het altijd had moeten werken. Je hoeft niet meer te raden hoe vroeg je de verwarming moet aanzetten om de gewenste temperatuur op het juiste moment te bereiken. Laat de Nest-thermostaat gewoon weten op welk tijdstip je welke temperatuur wilt, en True Radiant regelt de rest.

True radiant use case

Aan/uit-ketel met True Radiant

Zo kan de Nest-thermostaat leren dat een gewenste temperatuur van 20 ºC kan worden bereikt door de ketel uit te schakelen als het 19,5 ºC in de kamer is, omdat de radiatoren al warm zijn en het resterende temperatuurverschil voor hun rekening nemen. De Nest-thermostaat handhaaft deze temperatuur door het systeem opnieuw in te schakelen voordat de temperatuur te laag wordt.

True Radiant-instellingen en ketels die geschikt zijn voor OpenTherm

Als de Nest-thermostaat is verbonden met een OpenTherm-ketel, zijn er een paar belangrijke verschillen in de onderstaande instellingen:

 • De maximale tijdsduur voor het voorverwarmen is nul tot twee uur, in plaats van nul tot vijf uur.
 • Als True Radiant is uitgeschakeld, kan de 3e generatie Nest-thermostaten de aanvoertemperatuur voor OpenTherm-ketels niet dynamisch wijzigen via modulatie. In plaats daarvan laat de thermostaat de OpenTherm-ketel weten op welk moment deze moet starten en stoppen met verwarmen. Dit gebeurt op basis van de temperatuur die de installateur heeft ingesteld in het veld Temperatuur in het menu Pro-Setup van de Nest-thermostaat.

Hoe True Radiant werkt met modulerende OpenTherm-ketels

Als je een 3e generatie Nest Learning Thermostat hebt die een OpenTherm-ketel aanstuurt, maakt True Radiant gebruik van het OpenTherm-protocol om de gewenste watertemperatuur van de ketel in te stellen. De ketel gaat vervolgens moduleren op de instelling van de Nest-thermostaat, waarbij meer of minder gas wordt verbruikt om de ingestelde watertemperatuur te bereiken.

True radiant use case modulating

OpenTherm-ketel met True Radiant

Door de ingestelde watertemperatuur van de ketel te wijzigen, kan de Nest-thermostaat je huis nog dichter bij de gewenste temperatuur houden. Zo kan het systeem de temperatuur in huis nauwkeuriger regelen, waardoor het niet alleen aangenamer in huis wordt, maar er ook minder energie wordt verbruikt.

Het effect van True Radiant en OpenTherm-modulatie op de werktijd van het systeem

Heb je een 3e generatie Nest-thermostaat en een OpenTherm-ketel met True Radiant, dan kan het zijn dat er langere verwarmingstijden staan in je Energiegeschiedenis en in je Nest-rapport. Dit is normaal.

Omdat de 3e generatie Nest-thermostaat doorgeeft aan de OpenTherm-ketel hoe deze moet moduleren als True Radiant is ingeschakeld, wordt je verwarming mogelijk langere perioden ingeschakeld. Daar staat tegenover dat het verwarmingswater minder warm wordt gestookt om de temperatuur in huis nauwkeuriger te regelen.

Langere verwarmingstijden betekenen dus niet per se dat er meer energie wordt verbruikt. In feite kan dit type verwarmingsregeling vaak zuiniger werken omdat de ketel de optimale hoeveelheid energie verbruikt om je huis op de gewenste temperatuur te houden.

De True Radiant-instellingen wijzigen 

Je kunt True Radiant in- of uitschakelen of de maximale tijdsduur voor voorverwarmen aanpassen. Als je de maximale tijdsduur wijzigt, heeft dit alleen invloed op het voorverwarmen tijdens de nacht (met name na 20:00 uur). Deze instelling is namelijk bedoeld om te voorkomen dat je te vroeg wordt gewekt door een luidruchtig verwarmingssysteem dat aanslaat.

Je kunt de True Radiant-instellingen wijzigen met je thermostaat of met de Nest-app.

Met de Nest-thermostaat

 1. Druk op de thermostaatring om het overzichtsmenu te openen.
 2. Selecteer Instellingen Icoon van Nest-instellingen.
 3. Selecteer Nest Sense.
 4. Selecteer True Radiant.
 5. Kies Nee om deze functie uit te schakelen of Ja om hem in te schakelen.
 6. Kies Max. tijdsduur om te bepalen hoe vroeg True Radiant 's nachts begint met verwarmen.

Met de Nest-app

 1. Tik in het startscherm van de app op Instellingen Icoon van Nest-instellingen.
 2. Scroll omlaag en selecteer je thermostaat.
 3. Tik op True Radiant.
 4. Tik op de schakelaar om deze in of uit te schakelen.
 5. Je kunt ook Max. tijdsduur kiezen om te beperken hoe vroeg je systeem 's nachts kan beginnen met voorverwarmen.

Je huis voorverwarmen als er niemand thuis is 

De Nest-thermostaat gebruikt True Radiant alleen om je systeem vroeg in te schakelen als er iemand thuis is. Als er niemand thuis is en je thermostaat is ingesteld op Ecotemperaturen, begint hij pas met verwarmen zodra er iemand thuiskomt. Als je thermostaat is ingesteld om automatisch over te schakelen als je thuiskomt of weggaat, blijven Ecotemperaturen ingeschakeld als er niemand thuis is.

Je huis handmatig voorverwarmen als je onderweg bent

Systemen met stralingswarmte zijn energiezuinig, maar kunnen er lang over doen om je huis op te warmen. Als je wilt dat je huis de gewenste temperatuur heeft als je thuiskomt, is het belangrijk dat er op tijd wordt begonnen met opwarmen. 

Als je huis een comfortabele temperatuur moet hebben als je thuiskomt, schakel je met de Nest-app de thermostaat van Eco over naar Verwarmen. Zo kan de Nest-thermostaat je huis opwarmen voordat je arriveert.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: