To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Läs mer om Eco Temperatures och hur du ändrar inställningarna

Google Nest-termostaten kan byta till Eco Temperatures automatiskt för att spara energi när den känner av att ingen är hemma. Du kan även ställa in termostaten på Eco Temperatures manuellt när som helst, även när du är hemma. Du vet att Eco Temperatures har aktiverats när det står Eko på termostaten och i Nest- eller Google Home-appen.

När du först installerar och konfigurerar Nest-termostaten
bestämmer du även vilka temperaturer som
systemet ska hålla när termostaten ställs in på
Eco Temperatures automatiskt eller manuellt.

nest thermostat eco

Så fungerar Eco Temperatures 

 • Din Nest-termostat kan byta till Eco Temperatures automatiskt när den upptäcker att ingen är hemma. Du vet att Eco Temperatures har aktiverats när det står Eko på termostaten och i Nest- eller Home-appen.
 • Du kan även ställa in termostaten på Eco Temperatures manuellt när som helst, även när du är hemma. Detta är användbart om du vill spara mer energi medan du är hemma och om du inte har något emot att det är lite kallare eller varmare än vanligt.
 • När du ställer in termostaten på Eco Temperatures manuellt behåller den det läget och byter inte automatiskt tillbaka till uppvärmning förrän du byter till det läget manuellt. När du har bytt till uppvärmning manuellt börjar termostaten återigen att byta läge automatiskt när personer går hemifrån eller kommer tillbaka.
 • Termostaten byter även automatiskt till Eco Temperatures om du ställer in hemmet på bortaläget manuellt via Nest- eller Home-appen.

Så här påverkas systemets beteende av Eco Temperatures:

Även när termostaten är inställd på Eko kan det hända att systemet slås på i vissa fall:

 • Om temperaturen i hemmet blir lägre än temperaturen du har ställt in för Värm upp till börjar termostaten värma tills temperaturen i hemmet överensstämmer med den Eco Temperature du har angett.
 • Termostaten följer inte ditt vanliga temperaturschema när den är inställd på Eko, eftersom den försöker spara energi.

Så väljer du lämpliga Eco Temperatures för ditt hem 

Med Nest-termostaten får du ett temperaturintervall att välja mellan när du ställer in Eco Temperatures. Intervallen för Eco Temperatures som du kan välja mellan är stora: 4–21 °C för uppvärmningsläget. Faktorer som hemmets konstruktion, lokalt klimat, uppvärmningssystemets prestanda och din personliga smak kan variera stort. Därför låter vi dig välja vilka temperaturer du föredrar utan att ge några specifika rekommendationer för Eco Temperatures, men om du behöver hjälp att välja de temperaturer som passar i ditt hem hittar du några allmänna riktlinjer nedan.

1. Snabba tips

 • Om du vill maximera dina energibesparingar väljer du en lägre Eco Temperature för Värm upp till eller en högre för Kyl ned till. Bredvid temperaturer som sparar mer energi visas ett Nest Leaf, men du kanske inte tycker att temperaturen är lika bekväm.
 • Om du bryr dig om bekvämlighet väljer du en temperatur för Värm upp till som är lite högre och en för Kyl ned till som är lite lägre. Du kanske inte ser något Nest Leaf bredvid temperaturen du väljer, men hemmet hålls på en temperatur som ligger närmare den du vill ha och du kan fortfarande spara energi.
 • Om du väljer Av för antingen Värm upp till eller Kyl ned till aktiveras inte systemet alls när termostaten är inställd på Eko, såvida det inte blir mycket kallt i hemmet.
 • Det är viktigt att ställa in Eco Temperatures på en nivå som hjälper dig att spara energi, samtidigt som du ser till att det som finns i hemmet (personer, husdjur och växter) trivs i temperaturen du väljer.
 • Det kan kräva några försök att hitta en Eco Temperature som passar för dig, men du kan alltid ändra inställningen om temperaturen inte passar eller om du inte sparar så mycket energi som du vill.

2. Titta efter lövet – Nest Leaf

När du väljer en Eco Temperature får du vägledning från appen eller termostaten, beroende på vilken du använder när du ställer in temperaturen. Ett Nest Leaf leaf icon visas när du har valt en temperatur som hjälper dig att spara energi. Leaf är endast en allmän vägledning, så det kan hända att du sparar energi även om du väljer en Eco Temperature som inte har ett Leaf.

3. Mer hjälp att välja temperatur

Genom att ställa några frågor kan du räkna ut en bra Eco Temperature att börja med:

 • Vilken temperatur ställde du in din gamla termostat på?

  Om du hellre vill ha det bekvämt än spara energi testar du en Eco Temperature för Värm upp till som ligger några grader lägre, eller en temperatur för Kyl ned till som ligger några grader högre, än de du brukade använda på din gamla termostat.

 • Om du någonsin ställde in temperaturen på din gamla termostat för att spara energi, vad ställde du in den på då?

  Testa att välja en uppvärmningstemperatur som är lite lägre än inställningen på den gamla termostaten för när du gick hemifrån. Nest-termostaten byter bara till din Eco Temperature när det inte är någon hemma, så du kanske inte lägger märke till temperaturskillnaden.

 • Vilken är den lägsta eller högsta temperaturen du tycker är acceptabel?

  Om du verkligen vill spara energi testar du att ställa in Eco Temperatures för Värm upp till eller Kyl ned till lite mer extremt, men välj inte temperaturer som du, eller andra personer och husdjur, inte trivs i.

Exempel på hur du kan välja Eco Temperature

Vi säger att du har ett uppvärmningssystem och vill ha en temperatur på 21 °C när du är hemma. Du bestämmer dig för att välja 16,5 °C som Eco Temperature till att börja med. En skillnad på nästan fem grader kan verka mycket, men du vet att hemmet är bra isolerat och att systemet värmer upp hemmet ganska snabbt. På så sätt kan du spara mer energi medan du fortfarande har det ganska bekvämt.

Om ditt hem å andra sidan inte är bra isolerat och systemet värmer upp långsamt kanske du väljer 18 °C i stället. Om du använder mindre extrema energibesparingar med Eco Temperatures kan du ha en temperatur som du tycker är bekvämare, eftersom det går snabbare för hemmet att uppnå den önskade temperaturen när Eco-läget slås av på termostaten.

4. Ändra temperaturen om du inte gillar den

Titta i din Nest Home Report varje månad för att se hur mycket energi du förbrukar. Om den Eco Temperature du valt inte sparar så mycket energi som du skulle vilja, eller om det tar för lång tid för hemmet att uppnå en bekväm temperatur när du kommer hem, kan du enkelt ändra din Eco Temperature på termostaten eller i appen.

Så ändrar du inställningarna för Eco Temperatures 

Du kan ändra Eco Temperatures med hjälp av appen eller termostaten. Det kan hjälpa att göra små justeringar i temperaturen för Värm upp till eller Kyl ned till om

 • du tycker att det tar för lång tid för hemmet att uppnå bekväm temperatur efter att Eco Temperatures slås av på termostaten
 • du inte sparar så mycket energi som du skulle vilja.

Obs! Du måste använda version 5.8 eller senare av Nest-appen, och version 5.6 eller senare på termostatens programvara för att använda Eco Temperatures. Även om du inte gör det visas fortfarande temperaturerna för Borta i appen och på termostaten.

Med termostaten 

Obs! Om du har ställt in din Eco Temperature på Av slår inte termostaten på uppvärmnings- eller nedkylningssystemet när den är inställd på Eko. Termostaten följer fortfarande ditt Fan Schedule (om du har ett) och upprätthåller dina säkerhetstemperaturer, för att se till att rören inte fryser och att hemmet inte tar skada av för höga temperaturer.

 1. Tryck på termostatringen för att öppna menyn Quick View.
 2. Välj Inställningar ikon för Nest-inställningar.
 3. Välj Eko.
 4. Om termostaten styr uppvärmningen visas Värm upp till.
  • Värm upp till: Termostaten slår på uppvärmningen om temperaturen hemma blir lägre än den här temperaturen. Med en lägre inställning blir hemmet kallare, men du kan spara mer energi. Du kan även välja Av. Om du gör det slår inte termostaten på uppvärmningen när den är inställd på Eko.
  • Tips! Ett Nest Leaf leaf icon visas när du har valt en temperatur som hjälper dig att spara energi.
 5. Tryck på termostatringen för att välja temperaturen du vill ändra. Vrid på ringen för att justera temperaturen och tryck sedan igen för att ställa in den.
 6. Välj Klar för att spara ändringarna.

Med Home-appen

Om du har konfigurerat rutinerna Hemma och Borta kan du använda Home-appen för att välja om termostaten ska använda Eco Temperatures medan du är hemma eller borta. Du måste lägga till eller ta bort termostatens enhetsåtgärder i inställningarna för rutinerna Hemma och Borta. 

Läs mer om hur du ändrar inställningarna för rutinerna Hemma och Borta.

Nest Learning Thermostat och Nest Thermostat E

När du ställer in termostaten på Eco Temperatures manuellt håller den temperaturen tills du ändrar den. 

Du kan byta till Eco Temperatures manuellt när som helst. Om du vill använda Nest- eller Home-appen eller din termostat väljer du Eko på skärmen där du byter läge för systemet. Om du har konfigurerat Google Assistent kan du även be den att byta till läget Eco Temperatures på termostaten.

Byta läge på termostaten

Använda Google Assistent med Nest-produkter

När du aktiverar Eco Temperatures manuellt byter termostaten omedelbart till det läget. 

Beteenden när du byter till Eco Temperatures manuellt

Termostatens och systemets beteende när du byter till Eco Temperatures manuellt, jämfört med när de ställs in automatiskt:

 • Eco Temperatures fortsätter att användas även om någon kommer hem.
 • Den byter inte tillbaka till ditt vanliga temperaturschema förrän du byter till uppvärmnings- eller nedkylningsläget manuellt.
 • Om du har mer än en termostat hemma måste du ställa in Eco Temperatures på var och en av dem.
 • Om du ställer in termostaten på Eco Temperatures manuellt ändras inte hemmet mellan hemma- och bortaläget. De andra produkterna i hemmet påverkas inte. Kamerorna slås exempelvis inte på eller av. 
 • Om du ställer in ditt Nest-hem på bortaläget manuellt byter alla dina termostater automatiskt till Eco Temperatures. De byter tillbaka till uppvärmning eller nedkylning när någon kommer hem eller om de upptäcker rörelse.
 • Hemmets Borta-läge är alltid automatiskt. Även om du ställer in hemmet på Borta manuellt byter det tillbaka till läget Hemma om termostaten upptäcker aktivitet eller om en telefon som är inställd på att hjälpa till med närvarodetektering kommer in i huset.

I Nest-appen 

 1. Öppna Nest-appen med telefonen eller surfplattan, eller öppna home.nest.com på en dator.
 2. Välj din Nest-termostat på appens startskärm.
 3. Tryck på Inställningar ikon för Nest-inställningar uppe till höger på skärmen.
 4. Välj Home/Away Assist.
  • Högst upp på skärmen kan du inaktivera att Eco Temperatures slås på automatiskt.
  • Du kan även välja om termostaten ska använda Eco Temperatures medan du är hemma eller borta.
 5. Tryck på Eco Temperatures för att ange temperaturintervallet.
 6. Dra i reglaget för att justera intervallet.
 7. Om termostaten styr uppvärmningen visas Värm upp till.
 • Värm upp till: Termostaten slår på uppvärmningen om temperaturen hemma blir lägre än den här temperaturen. Med en lägre inställning blir hemmet kallare, men du kan spara mer energi. Du kan även välja Av. Om du gör det slår inte termostaten på uppvärmningen när den är inställd på Eko.

Tips! Ett Nest Leaf leaf icon visas när du har valt en temperatur som hjälper dig att spara energi.

Obs! Om du har ställt in din Eco Temperature på Av slår inte termostaten på uppvärmnings- eller nedkylningssystemet när den är inställd på Eko. Termostaten följer fortfarande ditt Fan Schedule (om du har ett) och upprätthåller dina säkerhetstemperaturer, för att se till att rören inte fryser och att hemmet inte tar skada av för höga temperaturer.

Din termostat kan byta till Eco Temperatures automatiskt 

 • Din Nest-termostat använder sina egna aktivitetssensorer, sensordata från andra Google Nest-produkter och telefonens plats för att avgöra när någon går hemifrån eller kommer hem. 
 • När alla har lämnat hemmet väntar termostaten i en kort stund för att se till att ingen kommer tillbaka igen och byter sedan automatiskt till Eco Temperatures.
  • Obs! Termostaten kan vänta i 1–2 timmar innan den byter till Eco Temperatures om du använder enhetssensorer för att avgöra om du är hemma, och om sensorerna upptäcker aktivitet omkring den tid då alla går hemifrån. Den längre väntetiden inträffar även om du också använder telefonens plats för att avgöra om du är hemma eller inte. Du kan undvika den här situationen genom att endast använda telefonens plats för att känna av närvaro och inaktivera de andra enhetssensorerna i närvaroinställningarna för hemmet. 
 • Om termostaten har bytt till Eco Temperatures automatiskt byter den tillbaka till det vanliga uppvärmningsschemat när någon kommer hem. 
 • Termostaten byter även automatiskt till Eco Temperatures om du ställer in hemmet på bortaläget manuellt via Nest- eller Home-appen.
 • Termostaten lämnar även Eco Temperatures-läget och återupptar det vanliga uppvärmningsschemat om du ändrar temperaturen i Nest- eller Home-appen.

Du kan byta till Eco Temperatures manuellt

Du kan byta till Eco Temperatures manuellt när som helst. Om du vill använda Nest- eller Home-appen eller din termostat väljer du Eko på skärmen där du byter läge för systemet. Om du har konfigurerat Google Assistent kan du även be den att byta till läget Eco Temperatures på termostaten.

Byta läge på termostaten

Använda Google Assistent med Nest-produkter

När du aktiverar Eco Temperatures manuellt byter termostaten omedelbart till det läget, utan fördröjning.

Det kan vara användbart att byta till Eco Temperatures manuellt på termostaten om du vill spara mer energi medan du är hemma, om du inte har något emot om det är lite kallare eller varmare än vanligt.

Det här kan även vara användbart när du ska vara borta en hel dag eller åker på en kort resa. Det innebär att systemet inte slås på och börjar värma upp hemmet när grannen kommer över för att mata katten. Däremot kanske du vill ställa in Av-läget på termostaten om du ska på semester eller inte kommer att vara hemma under en längre tid.

Beteenden när du byter till Eco Temperatures manuellt

Termostatens och systemets beteenden när du byter till Eco Temperatures manuellt, jämfört med när de ställs in automatiskt:

 • Eco Temperatures fortsätter att användas även om någon kommer hem.
 • Den byter inte tillbaka till ditt vanliga temperaturschema förrän du byter till uppvärmningsläget manuellt.
 • Om du har mer än en termostat hemma måste du ställa in Eco Temperatures på var och en av dem.
 • Om du ställer in termostaten på Eco Temperatures manuellt ställer den inte in hemmet på lägena Hemma eller Borta. Det innebär att inga andra produkter i hemmet påverkas. Till exempel aktiveras eller inaktiveras inte dina kameror.
 • Om du ställer in ditt Nest-hem på bortaläget manuellt byter alla dina termostater automatiskt till Eco Temperatures. De byter tillbaka till uppvärmning när någon kommer hem eller om de upptäcker rörelse.
 • Hemmets Borta-läge är alltid automatiskt. Även om du ställer in hemmet på Borta manuellt byter det tillbaka till läget Hemma om termostaten upptäcker aktivitet eller om en telefon som är inställd på att hjälpa till med närvarodetektering kommer in i huset.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1633396