Avisering

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Läs mer om Eco Temperatures och hur du ändrar inställningarna

Google Nest-termostaten kan byta till Eco Temperatures automatiskt när den känner av att ingen är hemma. Du vet att Eco Temperatures har aktiverats när det står EKO på termostaten och i Nest- eller Google Home-appen. Du kan även ställa in Eco Temperatures när du är hemma för att minska energiförbrukningen.

Eco Temperatures är bara ett sätt för Nest-termostaten att
hjälpa dig att minska energiförbrukningen. Läs mer om hur du kan minska
energiförbrukningen.

nest thermostat eco
Så fungerar Eco Temperatures 
 • Nest-termostaten kan byta till Eco Temperatures automatiskt när den känner av att ingen är hemma. Du vet att Eco Temperatures har aktiverats när det står Eko på termostatens skärm eller i Nest- eller Home-appen.
 • Du kan även ställa in termostaten på Eco Temperatures manuellt när du vill, även när du är hemma. Detta är användbart om du vill minska energiförbrukningen mer medan du är hemma och om du inte har något emot att det är lite kallare eller varmare än vanligt.
 • När du ställer in Nest Learning Thermostat eller Nest Thermostat E på Eco Temperatures manuellt behåller termostaten det läget och byter inte automatiskt tillbaka till uppvärmning eller nedkylning förrän du byter till ett av de lägena manuellt. När du har bytt till uppvärmning eller nedkylning manuellt börjar termostaten återigen att byta läge automatiskt när personer går hemifrån eller kommer tillbaka.
  • Obs! En Nest Thermostat fungerar på ett annat sätt. Eco Temperatures stängs alltid av vid nästa schemalagda temperaturförändring. Du kan även ställa in termostaten på att bibehålla Eco Temperatures i upp till 24 timmar manuellt.
 • Termostaten kan även byta till Eco Temperatures automatiskt om du ställer in hemmet på bortaläget manuellt via Nest- eller Home-appen.

Så påverkas systemets beteende av Eco Temperatures

Även när termostaten är inställd på Eko kan det hända att systemet slås på i vissa fall:

 • Om temperaturen i hemmet blir högre än temperaturen du har ställt in för Kyl ned till aktiverar termostaten nedkylning tills temperaturen i hemmet överensstämmer med den Eco Temperature du har angett.
 • Om temperaturen i hemmet blir lägre än temperaturen du har ställt in för Värm upp till aktiverar termostaten uppvärmning tills temperaturen i hemmet överensstämmer med den Eco Temperature du har angett.
Så väljer du lämpliga Eco Temperatures för ditt hem 

Med Nest-termostaten får du ett temperaturintervall att välja mellan när du ställer in Eco Temperatures. Intervallet för Eco Temperatures som du kan välja mellan är 4–21 °C för uppvärmningsläget och 24–32 °C för nedkylningsläget.

Faktorer som hemmets konstruktion, lokalt klimat, uppvärmnings- och nedkylningssystemets prestanda och din personliga preferens kan variera stort. Vi har inga specifika rekommendationer för Eco Temperatures, men om du behöver hjälp att välja de temperaturer som passar i ditt hem hittar du några allmänna riktlinjer nedan.

Snabba tips

 • När du väljer en inställning för Eco Temperatures kan Nest Leaf leaf icon visas. Det betyder att du har valt en temperatur som kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen. Leaf är endast en allmän vägledning, så det kan hända att du minskar energiförbrukningen även om du väljer en Eco Temperature som inte har ett Leaf.
 • Om du väljer Av för antingen Värm upp till eller Kyl ned till aktiveras inte systemet alls när termostaten är inställd på Eko, såvida inte hemmet når säkerhetstemperaturen.
 • Försök att ställa in Eco Temperatures på en nivå som hjälper dig att minska energiförbrukningen samtidigt som du ser till att personer, husdjur och växter i hemmet trivs och att rören inte fryser. 
 • Du kan alltid ändra inställningen om temperaturen inte passar eller om du inte sparar så mycket energi som du vill.

Mer hjälp att välja temperatur

Dessa frågor kan hjälpa dig att räkna ut en bra Eco Temperature att börja med:

Vilken temperatur ställde du in din gamla termostat på?
Om du hellre vill ha det bekvämt än minska energiförbrukningen testar du en Eco Temperature för Värm upp till som ligger några grader lägre än den du brukade använda på din gamla termostat, eller en temperatur för Kyl ned till som ligger några grader högre.

Ändrar du vanligtvis termostatens temperatur när du går hemifrån för att minska energiförbrukningen?
Testa att välja en lite lägre uppvärmningstemperatur eller högre nedkylningstemperatur än inställningen på den gamla termostaten för när du gick hemifrån. Nest-termostaten byter bara till din Eco Temperature när det inte är någon hemma, så du kanske inte lägger märke till temperaturskillnaden.

 • Vilken är den lägsta eller högsta temperaturen du tycker är acceptabel?
  Om du verkligen vill minska energiförbrukningen testar du att ställa in uppvärmningen och nedkylningen för Eco Temperatures lite mer extremt, men välj inte temperaturer som du, eller andra personer och husdjur, inte trivs med.

Tips! Inställningarna för Eco Temperatures är bara ett sätt som Nest-termostaten kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen. Läs mer om hur du kan minska energiförbrukningen.

Exempel på hur du kan välja en Eco Temperature

Vi säger att du har ett uppvärmningssystem och vill ha en temperatur på 21 °C när du är hemma. Om ditt hem är välisolerat och systemet värmer upp hemmet ganska snabbt kanske du väljer 13,5 °C som Eco Temperature. Du vet att det inte tar lång tid för hemmet att värmas upp till en behaglig temperatur när du har bytt från Eko. På så sätt kan du minska energiförbrukningen samtidigt som du har det bekvämt.

Om ditt hem å andra sidan inte är bra isolerat och systemet värmer upp långsamt kanske du väljer 16,5 °C i stället. Eftersom din Eco Temperature är närmare din önskade temperatur bör det gå fortare för hemmet att bli behagligt när termostaten byter från Eko.

Nest Thermostat

Nest Thermostat 3/4ths view

Använd förinställningen Eko om du snabbt vill ställa in energibesparande temperaturer manuellt eller i temperaturschemat.

 • När du ställer in förinställningen Eko manuellt åsidosätts den av nästa temperaturinställning i schemat.

Om du vill använda Eco Temperatures längre utan att ändra temperaturschemat kan du välja att hålla temperaturen för förinställningen Eko.

Nest Thermostat E och Nest Learning Thermostat

Nest thermostat e heating

Byt till Eko på samma sätt som du byter till andra temperaturlägen. Det finns dock några viktiga skillnader i hur termostaten beter sig i ekoläget jämfört med andra lägen:

 • När du byter till Eko manuellt ignoreras alla schemalagda temperaturer på termostaten tills du manuellt byter tillbaka till uppvärmning eller nedkylning.
 • Om termostaten bytte till Eco Temperatures automatiskt för att ingen var hemma byter den tillbaka till de normala temperaturerna när någon kommer hem.

 

Ställ in Eco Temperatures på att aktiveras automatiskt när ingen är hemma

Termostaten kan byta till Eco Temperatures automatiskt när ingen är hemma och byta till en behagligare temperatur när någon kommer hem. 

Om du har en Nest Thermostat måste du ställa in rutinerna Hemma och Borta för att aktivera automatiskt byte. 

Om du har en Nest Learning Thermostat eller Nest Thermostat E måste du ställa in Home/Away Assist för att aktivera automatiskt byte. 

Så här ser du vilken Nest-termostat du har

 • Nest-termostaten använder sina egna aktivitetssensorer, sensordata från andra Google Nest-produkter och telefonens plats för att avgöra när någon går hemifrån eller kommer hem. 
 • När alla har lämnat hemmet väntar termostaten i en kort stund för att se till att ingen kommer tillbaka igen och byter sedan automatiskt till Eco Temperatures.
  • Obs! Termostaten kan vänta i upp till 1–2 timmar innan den byter till Eco Temperatures om du använder enhetssensorer för att avgöra om du är hemma och sensorerna upptäcker aktivitet omkring den tid då alla går hemifrån. Den längre väntetiden inträffar även när du använder telefonens plats för att avgöra om du är hemma eller inte. Du kan undvika den här situationen genom att endast använda telefonens plats för att känna av närvaro och inaktivera de andra enhetssensorerna i närvaroinställningarna för hemmet.
 • Om termostaten har bytt till Eco Temperatures automatiskt byter den tillbaka till det vanliga uppvärmnings- eller nedkylningsschemat när någon kommer hem igen.
 • Termostaten byter även automatiskt till Eco Temperatures om du ställer in hemmet på bortaläget manuellt via Nest- eller Home-appen.
 • Termostaten lämnar även Eco Temperatures-läget och återupptar det vanliga uppvärmnings- eller nedkylningsschemat om du ändrar temperaturen i Nest- eller Home-appen.
Ställa in Eco Temperatures för en längre tid

Ibland vill du att Eco Temperatures ska vara på under en längre tid. Om du till exempel ska på semester vill du kanske att termostaten ska behålla Eco Temperatures hela tiden. 

Du ställer in Eco Temperatures för en längre tid på olika sätt beroende på termostaten. 

Så här ser du vilken Nest-termostat du har

Nest Thermostat

Du kan ställa in Nest Thermostat på att hålla Eco Temperatures i Google Home-appen Google Home-appen.

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter eller Enheter .
 3. Tryck länge på termostatens ruta tryck på Fast temperaturinställning Hold temperature Eko
 4. Välj en sluttid och tryck på Starta.

Nest Learning Thermostat och Nest Thermostat E

När du ställer in termostaten på Eco Temperatures manuellt håller den temperaturen tills du ändrar den. 

Du kan byta till Eco Temperatures manuellt när som helst. Om du vill använda Nest- eller Home-appen eller din termostat väljer du Eko på skärmen där du byter läge för systemet. Om du har konfigurerat Google Assistent kan du även be den att byta till läget Eco Temperatures på termostaten.

När du aktiverar Eco Temperatures manuellt byter termostaten omedelbart till det läget.

Beteenden när du byter till Eco Temperatures manuellt

Termostatens och systemets beteende när du byter till Eco Temperatures manuellt, jämfört med när de ställs in automatiskt:

 • Eco Temperatures fortsätter att användas även om någon kommer hem.
 • Den byter inte tillbaka till ditt vanliga temperaturschema förrän du byter till uppvärmnings- eller nedkylningsläget manuellt.
 • Om du har mer än en termostat hemma måste du ställa in Eco Temperatures på var och en av dem.
 • Om du ställer in termostaten på Eco Temperatures manuellt ändras inte hemmet mellan hemma- och bortaläget. De andra produkterna i hemmet påverkas inte. Kamerorna slås exempelvis inte på eller av. 
 • Om du ställer in ditt Nest-hem på bortaläget manuellt byter alla dina termostater automatiskt till Eco Temperatures. De byter tillbaka till uppvärmning eller nedkylning när någon kommer hem eller om de upptäcker rörelse.
Ställa in Eco Temperatures tillfälligt när du är hemma

Du kan ställa in termostaten på Eco Temperatures under en kort tid för att minska energiförbrukningen när du är hemma. 

Du ställer in Eco Temperatures för en kort tid på olika sätt beroende på termostaten. 

Så här ser du vilken Nest-termostat du har

Du kan byta till Eco Temperatures manuellt när som helst. Använd en av apparna eller termostaten och välj Eko på skärmen där du byter läge för systemet. Om du har konfigurerat Google Assistent kan du även be den att byta till läget Eco Temperatures på termostaten.

Home-appen

Du kan ställa in termostaten på Eco Temperatures i Google Home-appen Google Home-appen.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter eller Enheter .
 3. Tryck länge på termostatens ruta tryck på Fast temperaturinställning Hold temperature Eko
 4. Välj en sluttid och tryck på Starta.

Du kan även använda ett röstkommando med Google Assistent

Obs! Nest Thermostat återupptar det normala schemat nästa gång temperaturen är schemalagd att ändras. Du kan även använda termostaten eller Home-appen för att när som helst justera temperaturen manuellt för att göra den behagligare. 

Temperaturlägen för Nest-termostater

Använda Google Assistent med Nest-produkter

När du aktiverar Eco Temperatures manuellt byter termostaten omedelbart till det läget.

Beteenden när du byter till Eco Temperatures manuellt

Termostatens och systemets beteende när du byter till Eco Temperatures manuellt, jämfört med när de ställs in automatiskt:

 • Eco Temperatures fortsätter att användas även om någon kommer hem.
 • Den byter inte tillbaka till ditt vanliga temperaturschema förrän du byter till uppvärmnings- eller nedkylningsläget manuellt.
 • Om du har mer än en termostat hemma måste du ställa in Eco Temperatures på var och en av dem.
 • Om du ställer in termostaten på Eco Temperatures manuellt ändras inte hemmet mellan hemma- och bortaläget. Andra produkter i hemmet påverkas inte. Kamerorna slås exempelvis inte på eller av.
 • Om du ställer in ditt Nest-hem på bortaläget manuellt byter alla dina termostater automatiskt till Eco Temperatures. De byter tillbaka till uppvärmning eller nedkylning när någon kommer hem eller om de upptäcker rörelse.
Så ändrar du vilken temperatur Eko värmer upp eller kyler ned till 

Innan du börjar

Om din Nest Learning Thermostat eller Nest Thermostat E styr uppvärmningen visas inställningen Värm upp till. Om den styr nedkylningen visas inställningen Kyl ned till. Om du har en Nest Thermostat är uppvärmningsinställningarna orange i Home-appen och nedkylningsinställningarna blå.

 • Värm upp till: Termostaten slår på uppvärmningen om temperaturen hemma blir lägre än den här temperaturen. Med en lägre inställning blir hemmet kallare, men du kan spara mer energi. Du kan även välja Av. Om du gör det slår inte termostaten på uppvärmningen när den är inställd på Eko, såvida inte hemmet når säkerhetstemperaturen.
 • Kyl ned till: Termostaten slår på nedkylningen om temperaturen hemma blir högre än den här temperaturen. Med en högre inställning blir hemmet varmare, men du kan oftast spara mer energi. Du kan även välja Av. Om du gör det slår inte termostaten på nedkylningen när den är inställd på Eco, såvida inte hemmet når säkerhetstemperaturen.

Obs! Om du har ställt in Eco Temperatures på Av slår inte termostaten på uppvärmnings- eller nedkylningssystemet när den är inställd på Eko, såvida inte hemmet når en säkerhetstemperatur. Termostaten följer fortfarande ditt Fan Schedule, om du har ett, och upprätthåller säkerhetstemperaturerna för att se till att rören inte fryser och att hemmet inte tar skada av för höga temperaturer.

Med Home-appen

Hur du ska gå tillväga beror på vilken termostatmodell du har.

Nest Thermostat

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter eller Enheter .
 3. Tryck länge på termostatens ruta.
 4. Tryck på Inställningar .
 5. Välj önskad veckodag och tryck på Eko.
 6. Tryck på plus- eller minustecknet bredvid temperaturen du vill justera.
 7. Ändra starttiden om det behövs.
 8. Tryck på Spara.

Nest Learning Thermostat och Nest Thermostat E

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter eller Enheter .
 3. Tryck länge på termostatens ruta.
 4. Tryck på Inställningar .
 5. Tryck på Temperaturinställningar följt av Eco Temperatures
 6. Tryck på plus- eller minustecknet bredvid temperaturen du vill justera.

Obs! Om du har konfigurerat rutinerna Hemma och Borta kan du använda Home-appen för att välja om termostaten ska använda Eco Temperatures medan du är hemma eller borta. 

Ändra inställningarna för rutinerna Hemma och Borta

Nest-appen

 1. Välj termostaten på Nest-appens startskärm.
 2. Tryck på Settings ikon för Nest-inställningar uppe till höger på skärmen.
 3. Välj Home/Away Assist.
  • Högst upp på skärmen kan du inaktivera att Eco Temperatures slås på automatiskt.
  • Du kan även välja om termostaten ska använda Eco Temperatures medan du är hemma eller borta.
 4. Tryck på Eco Temperatures för att ange temperaturintervallet.
 5. Dra i skjutreglaget för att justera intervallet.

Tips! Ett Nest Leaf leaf icon visas när du har valt en temperatur som hjälper dig att minska energiförbrukningen.

Med termostaten

 1. Tryck på termostatringen för att öppna menyn Quick View.
 2. Välj Inställningar ikon för Nest-inställningar Eko.
 3. Välj önskad temperatur. Om termostaten styr uppvärmningen visas Värm upp till. Om den styr nedkylningen visas även Kyl ned till.
 4. Tryck på termostatringen för att välja den temperatur du vill ändra. Vrid på ringen för att justera temperaturen och tryck sedan igen för att ställa in den.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny