To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Endre varslingsinnstillingene for Nest

Alle Google Nest-produktene dine kan sende deg varsler om ting i boligen din som du må se nærmere på. Uansett om du får pushvarslinger på telefonen, e-poster eller begge deler, er formålet å varsle deg om viktige hendelser, nødssituasjoner og tekniske problemer.

Når du har lagt til et kompatibelt produkt i kontoen din i Google Home- eller Nest-appen, kan du endre varslingsinnstillingene. Hvis du vil endre disse innstillingene, velger du Varsler i appinnstillingene.

Endre varslingsinnstillingene i appen

Merk: Appen du bruker til å endre varslingsinnstillingene, er den samme som den du brukte til å konfigurere produktet. Du bruker for eksempel Nest-appen til å endre Nest Secure- og Nest Protect-varsler og Home-appen for Google-høyttalere og -skjermer.

Home-appen

Varsler i Home-appen er slått av som standard. Hvis du konfigurerer appen for første gang, eller hvis du legger til en ny enhet i hjemmet, spør appen deg om du vil slå på varsler. Hvis du lar varsler være avslått, blir du ikke varslet om aktivitet i hjemmet, for eksempel hvis et kamera registrerer bevegelse eller noen ringer på.
 1.  Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Innstillinger og så Varsler.
  • Hvis pushvarslinger ikke er aktivert i telefoninnstillingene, vises et banner øverst på skjermen. For å slå på pushvarsler i innstillingene for telefonen, trykk på linken i banneret og følg trinnene.
 3. Velg Generelle varsler.
 4. Slå varsler på eller av.
  • Hvis du slår på kritiske varsler, men de ikke er aktivert i telefoninnstillingene, vises et banner øverst på skjermen. For å slå på kritiske varsler i telefoninnstillingene, trykk på linken i banneret og følg trinnene.

For andre varsler i Home-appen går du til Administrer varslene dine fra Google Home-appen.

Nest-appen

 1. Åpne Nest-appen.
 2. På startskjermen trykker du på innstillingene Innstillinger for Nest-ikon.
 3. Velg Notifications (Varsler).
 4. Velg Nest-produktet du vil endre varsler for, eller velg alternativer for Nest Home Report eller Rush Hour Rewards. Alle elementene i listen har ulike varslingsalternativer, som du finner oppsummert nedenfor.

Kritiske varsler

Kritiske varsler informerer deg om viktige hendelser, for eksempel røyk- eller karbonmonoksidvarslere, selv om telefonvolumet er skrudd ned og du har slått på «Ikke forstyrr». For å motta kritiske varsler fra Google Nest må du slå dem på både i generelle varsler i Home-appen og i telefoninnstillingene.

Slik konfigurerer du kritiske varsler:

 1. Åpne Home-appen trykk på Innstillinger Innstillinger for Nest-ikonVarsler Generelle varsler.
 2. Slå på kritiske varsler.
 3. Se etter et banner øverst på skjermen.
  • Hvis du ser et banner med meldingen «Kritiske varsler er slått av i innstillingene på denne enheten», trykker du på Slå på kritiske varsler og følger deretter trinnene for å fullføre konfigureringen i telefoninnstillingene.
  • Hvis du ikke ser noe banner, er du ferdig.

Varselalternativer for hvert Nest-produkt

For å få mer informasjon om varselalternativene som er tilgjengelige for hvert Nest-produkt, velg en av delene nedenfor.

Nest-kameraer og -videoringeklokker

Google Nest-kameravarsler er litt mer komplekse enn varslene for andre Nest-produkter, siden du kan velge innstillinger for bevegelses- og lydvarsler og endre hvordan og når du skal få dem.

Nest-termostater

Påminnelse om luftfiltre

Hvis du har et system for varmluftsoppvarming eller kjøling, kan du slå påminnelser om filterbytte av eller på. Disse minner deg på når det er på tide å bytte luftfilteret for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Hvis du ikke har noe system for varmluftsoppvarming eller kjøling koblet til Nest-termostaten din, ser du ikke alternativet for å angi påminnelser om å bytte luftfilter i appen eller på termostaten.

Temperaturområde

Temperaturområder kan bidra til at rørene ikke fryser, eller at boligen ikke blir for varm selv om termostaten er av eller stilt til Eco Temperatures. Du får en melding når boligen har nådd temperaturområdet du har angitt, og en ny melding når ting er tilbake til normalt. Så lenge du har angitt et temperaturområde, er alle varsler alltid på.

Du kan slå av temperaturområdet hvis du ikke vil motta disse varslene. Men hvis du gjør det, bidrar ikke termostaten til å beskytte hjemmet mot ekstreme temperaturer når du ikke er hjemme.

Nest Protect røyk- og karbonmonoksidvarsler

Google Nest Protect bruker stemmen og lysene på enheten til å informere deg om mulige farer og hvor i boligen de befinner seg. Enheten kan også sende varsler til telefonen din hvis wifi- og internettilkoblingen i boligen fungerer.

Du kan ikke bruke Nest-appen til å slå av Nest Protect-varsler om røyk, karbonmonoksid, lite batteri, uten nett-status, utløpsdato og sensorfeil, fordi de er relatert til sikkerhet. Så du finner ikke alternativer for disse varslene i innstillingsmenyen for Protect.

Merk: I henhold til sikkerhetsforskrifter utløper alle røyk-/karbonmonoksidvarslere. Nest Protect (1. generasjon) utløper etter 7 år, og Nest Protect (2. generasjon) utløper etter 10 år. Du kan finne ut mer i artikkelen om når du bør skifte ut Nest Protect.

Sound Check for 2. generasjons Protect-enheter

Sound Check-egentesten som Nest Protect kan kjøre automatisk hver måned, kan sende et varsel fem minutter før testen kjører. Dermed får du en advarsel, og du kan hoppe over testen hvis du vil.

Hvis du slår av Sound Check-testen i appinnstillingene, får du ikke noe varsel før testene lenger, men vi anbefaler at du lar Sound Check være på.

Varsler om videoklipp

Hvis du har et Nest-kamera og en Nest Protect og det oppstår en nødssituasjon tilknyttet røyk eller karbonmonoksid, kan du få en e-post der det står at kameraet har lagret et videoopptak av hendelsen. Denne funksjonen er slått på som standard og kan ikke slås av i Nest-appen. Den trenger også fungerende wifi- og internettilkobling i boligen. Opptak av nødklipp er slått AV som standard. Slik slår du funksjonen på:

 1. Åpne Nest-appen og velg Protect.
 2. Trykk på innstillingene And then Works with Protect, og velg kameraene du vil bruke til å ta opptak.

Merk: Denne funksjonen bruker wifi- og internettilkoblingen i boligen.

Nest Secure alarmsystem, inkludert Guard og Detect

Google Nest Guard bruker stemmen, lysene og sirenen som er innebygd, til å informere deg om mulige sikkerhetshendelser. Du kan motta varsler på telefonen eller nettbrettet som pushvarslinger og via e-post for følgende hendelser:

 • Påminnelser om å aktivere eller deaktivere systemet i tilfelle du har glemt det. Finn ut hvordan Remind Me-varsler fungerer.
 • Tekniske problemer som krever handling, for eksempel lite batteri, maskinvarefeil eller Google Nest Detect som har mistet den trådløse tilkoblingen til Guard.
 • Når en sikkerhetsalarm eller panikkalarm utløses. 

Merk: For at Google Nest Secure skal kunne sende varsler, må den være koblet til internett. For å sikre at den forblir tilkoblet selv om wifi-nettverket er nede, kan du abonnere på mobildata som reserveløsning som en del av en produkt- eller tjenestepakke fra partneren vår for profesjonell overvåking.

Slå Nest Secure-varsler av eller på

Varsler for alarmer og tekniske problemer kan ikke slås av med Nest-appen, fordi de advarer deg om sikkerhetstrusler.

Men alle brukerne i hjemmet kan slå av eller på sine egne Remind Me-varsler fra Nest Secure.

For å motta sikkerhetsvarsler må du sørge for at varsler fra Nest er slått på i Android-innstillingene.

Nest x Yale-lås

Google Nest × Yale-låsen har en innebygd høyttaler. Du hører lyder, får visse lydvarsler på låsen og mottar varsler på telefonen.

I appen kan du endre innstillingene for å aktivere eller deaktivere varsler for når døren er låst eller låst opp.

Tips: Hvis noen bruker en adgangskode eller Nest-appen til å låse eller låse opp døren, vises navnet du har gitt vedkommende i Nest-appen.

Du kan også gå gjennom en 10-dagers logg for låsen i Nest-appen.

Du får noen flere varsler fra låsen, men disse kan ikke slås av. De inkluderer varsler du får

 • når låsen har lite batteri
 • hvis noen med Bare tilgang til hjemmet bruker en adgangskode utenfor et planlagt tidspunkt
 • når noen legger inn feil adgangskode fem ganger
 • hvis låsen mister tilkoblingen til nettet i mer enn ti minutter
 • når reilen ikke fungerer som den skal
 • Manipuleringsvarsler

Nest Home Report

Nest Home Report er en månedlig e-post med en oppsummering av aktiviteten til alle Nest-produktene i kontoen din i Nest-appen, blant annet termostatens rapporterte strømforbruk, hendelser tilknyttet Protect røyk- og karbonmonoksidvarsler med mer. Hvis du ikke vil ha en rapport på e-post, kan du velge bort dette alternativet. Du kan også velge språk for Home Report.

Rush Hour Rewards

Kvalifiserte kunder kan registrere seg for Rush Hour Rewards via strømleverandøren sin. Når du er med i programmet, kan du få varsler på Nest-termostaten din og i Nest- eller Home-appen om at en periode med høyt forbruk starter snart, når den starter, og når den er over.

Hvis du slår av varsler om perioder med høyt forbruk, får du ikke varsler om perioder med høyt forbruk på termostaten eller telefonen.

Finn ut mer om Rush Hour Rewards

Konfigurer varsler i et delt Nest-hjem

Med Family Accounts kan du dele tilgangen til Nest-hjemmet ditt med andre. Men når noen gjør endringer i varslingsinnstillingene, kan det påvirke alle andre.

Velg produktet ditt for å få mer informasjon.

Nest-kameraer og -videoringeklokker

Alle kan angi sine egne innstillinger, og det påvirker ikke andre.

Det kan for eksempel hende at du vil bli varslet hver gang kameraet registrerer bevegelse, men at andre du bor med, ikke vil ha varsler. Med Nest-appen kan du velge hvilke varsler du vil ha.

Nest Secure alarmsystem

Alle kan angi sine egne innstillinger, og det påvirker ikke andre.

Det kan for eksempel hende at du vil ha et Remind Me-varsel når du er den siste personen som drar hjemmefra uten å stille inn alarmen, mens andre du bor med, ikke vil bruke denne funksjonen. Med Nest-appen kan du velge hvilke varsler du vil ha.

Nest x Yale-lås

Alle kan angi sine egne innstillinger, og det påvirker ikke andre.

Det kan for eksempel hende at du vil bli varslet når noen låser eller låser opp døren, men det er ikke sikkert at andre du bor med, vil ha varsler. Med Nest-appen kan du velge hvilke varsler du vil ha.

Nest Home Report

Alle kan angi sine egne innstillinger, og det påvirker ikke andre.

Det kan for eksempel hende at du vil at vi skal sende Nest Home Report til din egen e-postadresse hver måned, mens andre du bor med, ikke vil ha den tilsendt på e-post. Med Nest-appen kan hver av dere gjøre egne valg.

Alle andre Nest-produkter

Hvis du endrer en varslingsinnstilling i Nest-appen, endres også den innstillingen for alle som deler enhetskontroll i hjemmet ditt.

Alle i hjemmet kan imidlertid endre sine egne varslingsinnstillinger utenfor Nest-appen.

Opprett et e-postfilter: Hvis du ikke vil motta e-poster, kan du opprette et filter i e-postappen din, for eksempel Gmail eller iCloud Mail, for å arkivere eller slette e-poster fra Nest automatisk.

Endre varslingsinnstillingene på telefonen: Hvis du ikke vil ha varsler, kan du endre innstillingene for OS-varsler på Android-enheten eller iOS-enheten din for å blokkere pushvarslinger fra Nest-appen. Husk at hvis du gjør dette, blir du ikke varslet om hva som skjer i Nest-hjemmet ditt.

Overstyr Ikke forstyrr-modusen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig for Android-telefoner.

Når du har slått på «Ikke forstyrr»-modusen på telefonen, mottar du ikke appvarsler som standard. Men du kan angi at Nest- eller Home-appen skal overstyre Ikke forstyrr-modusen, slik at du fortsatt kan motta viktige varsler.

Du kan for eksempel gi Nest-appen tillatelse til å sende alarmvarsler fra Nest Secure eller Nest Protect.

Finn ut hvordan du kan la apper overstyre Ikke forstyrr-modusen, i brukerstøtten for Android.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
1633396
false