Informatie over de instellingen van de Nest-thermostaat en hoe je deze kunt wijzigen

Je kunt het gedrag van je Google Nest Thermostat wijzigen via het menu Instellingen. Je kunt bepalen wat er op de thermostaat wordt weergegeven (zoals de huidige temperatuur of het weer), schakelen tussen Celsius en Fahrenheit, je schema of alle instellingen resetten en meer.

Je kunt je thermostaat aanpassen door de opties in het menu Instellingen Icoon van Nest-instellingen te wijzigen.

Het menu Instellingen openen:

 1. Druk op de ring om het menu Overzicht te openen.
 2. Kies Instellingen Icoon van Nest-instellingen.
 3. Draai de ring om door de verschillende opties te scrollen en druk op de ring om de gewenste optie te kiezen.

Afhankelijk van je systeemtype en de aangesloten bedrading worden er verschillende opties in het menu Instellingen weergegeven door de Nest-thermostaat. Je ziet alleen opties die met jouw systeem werken.

Nest thermostat quickview settings menu

Opmerking: Als je een Nest Learning Thermostat hebt, vind je het thermostaatschema Pictogram van schema Nest-thermostaat in het menu Overzicht.
Als je een Nest Thermostat E hebt, vind je het schema onder Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan Schema.

Als je een van de onderstaande opties niet op je thermostaat ziet, ondersteunt je systeem deze optie niet. Als je een optie mist die je wel denkt te hebben, check je de bedrading en het systeemtype in het menu Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan Apparatuur.

Instellingen van de Nest-thermostaat

Je zult merken dat sommige instellingen makkelijk kunnen worden gewijzigd. Voor deze instellingen geven we hier stapsgewijze instructies. Voor complexere instellingen bieden we links naar gedetailleerde instructies.

Hieronder hebben we de opties in het menu Instellingen voor je op een rijtje gezet:

Schema (Nest Thermostat E)

Opmerking: Als je een Nest Learning Thermostat hebt, vind je het thermostaatschema Pictogram van schema Nest-thermostaat in het menu Overzicht.

Afhankelijk van het type systeem dat je hebt, kun je maximaal drie verschillende schema's instellen voor Verwarmen, Koelen en Verwarmen • Koelen. Als je een ventilator hebt geïnstalleerd, kun je ook een afzonderlijk ventilatorschema instellen.

 1. Selecteer de modus die je wilt updaten Thermostat off icon: Verwarmen, Koelen of Verwarmen • Koelen.
 2. Selecteer Schema om het temperatuurschema voor de huidige modus te openen.
 3. Je kunt een nieuw schema instellen of het bestaande schema bewerken.

Je kunt je thermostaatschema ook bekijken en instellen in de Nest-app.

Nest-temperatuurschema's en hoe je ze kunt veranderen

Geschiedenis (Nest Thermostat E)

Opmerking: Als je een Nest Learning Thermostat hebt, vind je Energiegeschiedenis Thermostat history icon in het menu Overzicht.

In de energiegeschiedenis zie je hoe vaak en hoelang je verwarmings- en koelsysteem aan is geweest.

De energiegeschiedenis van je Nest-thermostaat bekijken

Thuis/Afwezig-functie

De Thuis/Afwezig-functie kan je Ecotemperaturen gebruiken om je te helpen energie te besparen als er niemand thuis is.

De instellingen van de Thuis/Afwezig-functie wijzigen

Eco

De Nest-thermostaat schakelt automatisch over naar Ecotemperaturen als deze detecteert dat er niemand thuis is. Zo kun je energie besparen.

In het menu Eco kies je de verwarmings- en koeltemperaturen die worden gebruikt als je niet thuis bent.

Meer informatie over Ecotemperaturen en hoe je de instellingen kunt wijzigen

Veiligheidstemperatuur

Met veiligheidstemperaturen wordt voorkomen dat de temperatuur in huis tot boven of onder een bepaalde limiet stijgt of daalt. Je ziet hier opties om de veiligheidstemperaturen aan te passen.

Veiligheidstemperaturen instellen

Sensorschema

Als je meerdere Google Nest-temperatuursensoren aan je account hebt toegevoegd, kun je je schema hier aanpassen. In de Nest-app kun je andere instellingen aanpassen.

Meer informatie over de Nest-temperatuursensor

Ventilatorschema

Selecteer Ventilatorschema als je wilt dat je ventilator elke dag wordt ingeschakeld om de lucht in je huis te circuleren.

Opmerking: De optie Ventilator wordt alleen weergegeven als je een G-draad op je thermostaat hebt aangesloten.

Je ventilator bedienen en een schema instellen 

Nest Sense

Nest Sense is een combinatie van sensoren en algoritmen die de thermostaat helpen je leefritme en je huis te leren kennen.

Afhankelijk van het type systeem dat je gebruikt, kan het zijn dat je niet alle onderstaande Nest Sense-opties ziet. Klik op een van de onderstaande opties voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen.

 • Auto-Schema: Als je de thermostaat voor het eerst instelt, leert deze je temperatuurgedrag kennen en wordt op basis daarvan automatisch een schema opgesteld.
 • Tijd tot temperatuur: Deze instelling kun je niet wijzigen. 'Tijd tot temperatuur' geeft aan hoelang het duurt voordat je huis de door jou gekozen temperatuur heeft bereikt. Als het te warm of te koud is in huis, duurt het langer voordat dat gewenste temperatuur wordt bereikt.
 • Vroeg-aan: Als deze optie is ingeschakeld, berekent de thermostaat automatisch wanneer de verwarming of koeling moet worden ingeschakeld zodat de geplande temperatuur op tijd wordt bereikt.
  Opmerking: Als je een aanvullend verwarmings- of stralingswarmtesysteem hebt, wordt het voorverwarmen bediend met de opties Warmtepompverdeling of True Radiant. Met Vroeg-aan wordt het voorkoelen bediend als je een koelingssysteem hebt geïnstalleerd.
 • Warmtepompverdeling: Als je een warmtepomp en aanvullende verwarming hebt, zie je deze optie in aanvulling op de optie Vroeg-aan. Als deze is ingeschakeld, verwarmt de thermostaat je huis automatisch voor, zodat de geplande temperatuur op tijd wordt bereikt.
 • True Radiant: Als je een stralingswarmtesysteem hebt, zie je deze optie in aanvulling op de optie Vroeg-aan. Als deze is ingeschakeld, verwarmt de thermostaat je huis automatisch voor, zodat de geplande temperatuur op tijd wordt bereikt.
 • Koelen om te drogen: Als deze optie is ingeschakeld, kan de thermostaat met je airconditioner of warmtepomp overtollige luchtvochtigheid in je huis beperken.
 • Zonbescherming: Je kunt deze optie inschakelen als je thermostaat gedurende de dag regelmatig aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Hiermee kan de thermostaat nauwkeuriger worden afgesteld als de zon er rechtstreeks op schijnt.
 • Blaadje: Deze instelling kun je niet wijzigen. Het Nest Blaadje verschijnt op het scherm of in de Nest-app als je een energiezuinige temperatuur kiest.
 • Airwave: Airwave is voor systemen met airconditioning. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt Airwave automatisch door de thermostaat ingeschakeld als de luchtvochtigheid binnenshuis onder een bepaald niveau valt.

Volg de onderstaande link voor meer informatie over elke functie:

Meer informatie over Nest Sense

Herinneringen

Het vervangen van de luchtfilters is een eenvoudige manier om energie te besparen. Schakel deze instelling in als je er door je Nest-thermostaat aan wilt worden herinnerd om je luchtfilter te vervangen.

Meer informatie over luchtfilterherinneringen

Nest Protect

Als je een Google Nest Protect hebt geïnstalleerd en aan de app hebt toegevoegd, zie je de optie om het systeem uit te schakelen bij een rook- of koolmonoxidealarm.

'Scherm' of 'Scherm wakker maken'

Opmerking: De werking van deze optie hangt af van de Nest-thermostaat die je hebt.

Als je een 3e generatie Nest Learning Thermostat hebt, kun je Afstandsweergave in- of uitschakelen in het menu Scherm. Afstandsweergave kan informatie op het scherm weergeven als de thermostaat merkt dat je de kamer binnenkomt. Je kunt kiezen wat er moet worden weergegeven:

 • Gewenste temperatuur
 • Huidige temperatuur
 • Analoge klok
 • Digitale klok
 • Weer

Als je Afstandsweergave niet wilt gebruiken of als je een 1e of 2e generatie Nest Learning Thermostat gebruikt, kun je kiezen wanneer je thermostaatscherm moet worden geactiveerd. Kies Activeren bij nadering (Wanneer je in de buurt komt) of Activeren door te drukken (Wanneer je erop drukt).

Hoe je Nest-thermostaat bepaalt wanneer het scherm wordt geactiveerd

Druk op de Nest Thermostat E op de ring om het scherm te activeren als je voorbijloopt of als je erop drukt

Helderheid

Druk op de ring om de helderheid van het scherm van je Nest-thermostaat aan te passen. Je kunt kiezen uit Laag, Gemiddeld, Hoog en Automatisch.

Als je een Nest Thermostat E hebt, wordt de helderheid automatisch aangepast.

Klikgeluid

Je kunt je Nest-thermostaat een klikgeluid laten maken als je aan de ring draait.

Druk op de ring om het klikgeluid in of uit te schakelen.

ºF / ºC

Druk op de ring om de temperatuurweergave te schakelen tussen Fahrenheit en Celsius.

Datum en tijd

In het menu Datum en tijd kun je de klok van je Nest-thermostaat instellen op 12-uurs- of 24-uursindeling.

Als je thermostaat met de Nest-app en wifi is verbonden, stelt hij de datum en tijd automatisch in op basis van je locatie. Ook neemt de thermostaat op basis van je tijdzone automatisch de zomertijd over.

Als de tijd niet klopt, update je je postcode in de Nest-app.

 1. Open de Nest-app Nest app icon.
 2. Tik op Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan Informatie over je huis en dan Adres.

Opmerking: Als je thermostaat niet met wifi is verbonden, kun je de datum en tijd handmatig instellen. 

Taal

Hier wordt de huidige taal weergegeven die je tijdens de installatie hebt gekozen.

De taal van je Nest-thermostaat wijzigen

 1. Druk op de ring om naar het menu Taal te gaan.
 2. Draai de ring naar de gewenste taal en druk op de ring.
 3. Druk nog een keer op de ring om je keuze te bevestigen, of selecteer Annuleren als je je hebt bedacht.

Je Nest-thermostaat schakelt onmiddellijk over naar de nieuwe taal die je hebt geselecteerd.

Opmerking: Als je de taal van je thermostaat wijzigt, wordt de taal van de Nest-app niet gewijzigd. Je kunt de taal van de Nest-app wijzigen door een andere taal in te stellen op je telefoon.

Ga naar de supportwebsite van de fabrikant van je telefoon voor instructies.

Nest-app

Als je Nest-thermostaat aan de Nest-app is gekoppeld, vind je hier het e-mailadres van de eigenaar van het Nest-huis.

Als je de thermostaat wilt verbinden met de Nest-app, volg je de onderstaande link.

Informatie over hoe je je Nest-thermostaat toevoegt aan de Nest-app

Netwerk

Als je thermostaat al met wifi is verbonden, kun je hier checken met welk wifi-netwerk deze is verbonden. Als er nog geen verbinding is, kun je hier je wifi-netwerk bekijken of selecteren en eventueel het netwerkwachtwoord invoeren.

Volg deze link als je geen verbinding kunt maken met het wifi-netwerk: Problemen oplossen bij het toevoegen van een Nest-thermostaat aan een wifi-netwerk

Slot

Gebruik deze optie om de thermostaat te vergrendelen, zodat de temperatuur alleen nog binnen een bepaald temperatuurbereik kan worden aangepast en andere mensen je instellingen niet kunnen wijzigen.

Informatie over hoe je je Nest-thermostaat vergrendelt en ontgrendelt

Plaatsing

In het menu Plaatsing kun je aangeven in welke kamer de Nest-thermostaat is geplaatst. Selecteer de naam van de kamer of kies Aangepast toevoegen om zelf een naam op te geven.

Je kunt ook een label toevoegen om thermostaten in vergelijkbare kamers beter uit elkaar te kunnen houden. Als je een label instelt, vind je dit onder het thermostaaticoon op het startscherm van de Nest-app.

Apparatuur

Hier geeft je Nest-thermostaat de aangesloten apparaten weer.

Je vindt hier opties om instellingen voor deze aangesloten apparaten te wijzigen op basis van de vragen die je tijdens het instellen hebt beantwoord. De weergegeven instellingen zijn afhankelijk van je systeemtype. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

Energiebron en verwarmingstype
Je kunt deze instelling alleen wijzigen via de Nest-thermostaat. Afhankelijk van je systeem moet je de energiebron selecteren: gas, elektrisch, olie, propaan of geothermisch. Daarna kun je een verwarmingstype selecteren: heteluchtverwarming, vloerverwarming of radiatoren.

Warmtepomp
Als je O- of B-bedrading hebt, kun je selecteren welke bedrading je warmtepomp gebruikt.

Luchtbevochtiger of ontvochtiger
Als je een luchtbevochtiger of ontvochtiger hebt, kun je met deze instelling het luchtvochtigheidsniveau aanpassen en een schema opstellen.

Luchtbevochtigers en ontvochtigers kunnen lawaai maken. Misschien is het ook een goed idee om een schema voor Stiltetijd op te stellen voor de tijden waarop je niet door het systeem wilt worden gewekt.

Opmerking: Stiltetijd heeft alleen invloed op de luchtbevochtiging of ontvochtiging. De functie heeft geen invloed op ventilatoren die tijdens het verwarmen of koelen worden gebruikt.

Stiltetijd instellen:

 1. Als je dat nog niet hebt gedaan, selecteer je Stel vochtigheid in voor de optie Stiltetijd. Draai de ring naar het gewenste luchtvochtigheidsniveau en druk erop om te bevestigen.
 2. Selecteer opnieuw Luchtbevochtiger of Ontvochtiger.
 3. Selecteer Stiltetijd.
 4. Voer het tijdvenster in waarin je niet wilt dat de luchtbevochtiger of ontvochtiger actief is.
 5. Selecteer Stiltetijd aan.
 6. Selecteer Gereed.

Opmerking: In de Nest-app vind je de luchtbevochtiger en ontvochtiger in Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan je thermostaat en dan Luchtbevochtiger of Ontvochtiger. Tik op de schakelaar Beperken om Stiltetijd in te schakelen.

Bedradingstype
Mogelijk zie je hier de sterconnector als je bepaalde apparatuur hebt, bijvoorbeeld een luchtbevochtiger, ontvochtiger of ventilator met verschillende snelheden.

Belangrijk: Welke thermostaat je ook hebt, je kunt slechts één draad in de sterconnector plaatsen. Er wordt dus slechts één functie tegelijkertijd ondersteund. Volg de onderstaande link voor meer informatie.

Meer informatie over de sterconnector van de Nest-thermostaat

Pro-Setup
De optie Pro-Setup mag alleen worden gebruikt door een professionele installateur. Wees voorzichtig met het aanpassen van instellingen in dit menu. Onjuiste Pro-instellingen kunnen je systeem en Nest-thermostaat beschadigen. Volg de onderstaande link voor meer informatie.

Meer informatie over Pro-Setup

Nest Pro

Als er na de installatie een probleem is met je thermostaat of systeem, of als er systeemonderhoud nodig is, selecteer je deze optie om de contactgegevens van je Nest Pro te bekijken. Je kunt deze gegevens verwijderen als je dat wilt.

Meer informatie over hoe je de contactgegevens van een Nest Pro bekijkt of verwijdert

Als je installateur zijn of haar gegevens niet heeft ingevoerd of je de installatie zelf hebt uitgevoerd, kun je altijd een lokale Pro bij jou in de buurt zoeken.

Je Pro-installateur kan zijn of haar contactgegevens opslaan door hier de zescijferige Pro-ID in te voeren.

Software

Hier kun je de huidige softwareversie van je Nest-thermostaat checken en updaten.

Druk op de ring van je thermostaat en selecteer Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan Software en dan Updaten.

Opmerking: Je kunt checken of je de meest recente versie gebruikt.

Technische informatie

Normaal gezien hoef je de technische gegevens alleen te bekijken als je een probleem met je thermostaat probeert op te sporen en te verhelpen.

Hier vind je technische informatie over stroom en spanning, wifi-netwerk, sensoren en meer.

Informatie over het menu 'Technische informatie' van de Nest-thermostaat

Juridische informatie

Deze optie bevat juridische informatie over de Nest-thermostaat.

Juridische informatie van Nest

Resetten

In het menu Resetten kun je de thermostaat opnieuw opstarten, sommige instellingen resetten (zoals Auto-Schema en Netwerk) of alle instellingen van je thermostaat terugzetten op de fabrieksinstellingen.

De Nest-thermostaat opnieuw opstarten of resetten

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: