Informatie over de instellingen van de Nest-thermostaat en hoe je deze kunt wijzigen

Je kunt het gedrag van je Nest-thermostaat wijzigen via het menu 'Instellingen'. Je kunt bepalen wat er op de thermostaat wordt weergegeven (zoals de huidige temperatuur of het weer), schakelen tussen Celsius en Fahrenheit, je schema of alle instellingen resetten en meer.

Je kunt je thermostaat aanpassen door de opties in het menu Instellingen Icoon van Nest-instellingen te wijzigen.

Het menu 'Instellingen' openen:

 1. Druk op de ring om het menu 'Overzicht'
  te openen.
 2. Kies Instellingen Icoon van Nest-instellingen.
 3. Draai aan de ring om door de verschillende
  opties te lopen en druk op de ring om er een te kiezen.

Je Nest-thermostaat geeft verschillende
opties in het menu 'Instellingen' weer op basis van het type
systeem en de aangesloten
bedrading. Je ziet alleen opties die met jouw systeem werken.

Opmerking: Als je een Nest Learning Thermostat hebt, vind je het thermostaatschema Pictogram van schema Nest-thermostaat in het menu 'Overzicht'.
Als je een Nest Thermostat E hebt, vind je het schema onder Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan Schema.

Nest thermostat quickview settings menu

Als je een bepaalde optie niet op je thermostaat ziet, ondersteunt je systeem deze optie niet. Mis je een optie die je wel denkt te hebben, controleer dan de bedrading en het systeemtype in het menu Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan Apparatuur.

Instellingen van de Nest-thermostaat

Je zult merken dat sommige instellingen makkelijk kunnen worden gewijzigd. Voor deze instellingen geven we hier stapsgewijze instructies. Voor complexere instellingen bieden we links naar gedetailleerde instructies.

Hieronder hebben we de opties in het menu 'Instellingen' voor je op een rijtje gezet:

Schema (Nest Thermostat E)

Opmerking: Als je een Nest Learning Thermostat hebt, vind je het thermostaatschema  in het menu 'Overzicht'.

Selecteer Schema om het temperatuurschema te bekijken waarop je thermostaat momenteel is ingesteld. Je kunt een nieuw schema instellen of het bestaande schema bewerken.

Je kunt je thermostaatschema ook bekijken en instellen in de Nest-app.

Meer informatie over de temperatuurschema's van de Nest-thermostaat en hoe je deze kunt wijzigen >

 

Geschiedenis (Nest Thermostat E)

Opmerking: Als je een Nest Learning Thermostat hebt, vind je Energiegeschiedenis Thermostat history icon in het menu 'Overzicht'.

In de Energiegeschiedenis zie je hoe vaak en hoelang je verwarmings- en koelsysteem aan is geweest.

De energiegeschiedenis van je Nest-thermostaat bekijken >

Thuis/Afwezig-functie

De Thuis/Afwezig-functie kan je Ecotemperaturen gebruiken om je te helpen energie te besparen wanneer er niemand thuis is.

De instellingen van de Thuis/Afwezig-functie wijzigen >

Eco

De Nest-thermostaat schakelt automatisch over naar Ecotemperaturen als hij detecteert dat er niemand thuis is.

In het menu Eco kies je de verwarmings- en koeltemperaturen die worden gebruikt wanneer je niet thuis bent.

Meer informatie over Ecotemperaturen en hoe je de instellingen kunt wijzigen >

Veiligheidstemperatuur

Met veiligheidstemperaturen wordt voorkomen dat de temperatuur in huis tot boven of onder een bepaalde limiet stijgt of daalt. Je ziet hier opties om de veiligheidstemperaturen aan te passen.

Hoe je veiligheidstemperaturen kunt instellen >

Warmwaterschema

Deze optie is alleen zichtbaar als je een 3e generatie Nest Learning Thermostat hebt die ook het warme water in huis regelt.

Hier kun je een schema instellen om water voor huishoudelijk gebruik te verwarmen.

Meer informatie over warmwaterbediening met de Nest-thermostaat en hoe je de instellingen kunt wijzigen >

Nest Sense

Nest Sense is een combinatie van sensoren en algoritmen die de thermostaat helpen je leefritme en je huis te leren kennen.

Afhankelijk van het type systeem dat je gebruikt, kan het zijn dat je niet alle onderstaande Nest Sense-opties ziet. Klik op een van de onderstaande opties voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen.

 • Auto-Schema: Wanneer je de thermostaat voor het eerst hebt ingesteld, leert hij je temperatuurgedrag kennen en stelt hij op basis daarvan automatisch een schema op.
 • Tijd tot temperatuur: Deze instelling kun je niet wijzigen. 'Tijd tot temperatuur' geeft aan hoelang het duurt voordat je huis de door jou gekozen temperatuur heeft bereikt. Als het te warm of te koud is in huis, duurt het langer voordat dat gewenste temperatuur wordt bereikt.
 • True Radiant: Als je een stralingswarmtesysteem hebt, zie je deze optie in aanvulling op de optie 'Vroeg-aan'. Wanneer deze is ingeschakeld, verwarmt de thermostaat je huis automatisch voor, zodat de geplande temperatuur op tijd wordt bereikt.
 • Zonbescherming: Je kunt deze optie inschakelen als je thermostaat gedurende de dag regelmatig aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Hiermee kan de thermostaat nauwkeuriger worden afgesteld als de zon er rechtstreeks op schijnt.
 • Blaadje: Deze instelling kun je niet wijzigen. Het Nest Blaadje verschijnt op het scherm of in de Nest-app wanneer je een energiezuinige temperatuur kiest.

Volg de onderstaande link voor meer informatie over elke functie:

Meer informatie over Nest Sense >

 

Nest Protect

Als je een Nest Protect hebt geïnstalleerd en aan de app hebt toegevoegd, zie je de optie om het systeem uit te schakelen tijdens een noodgeval met rook en koolmonoxide.

'Scherm' of 'Scherm wakker maken'

Opmerking: De werking van deze optie hangt af van de Nest-thermostaat die je hebt.

Als je een 3e generatie Nest Learning Thermostat hebt, kun je Afstandsweergave in- of uitschakelen in het menu Scherm. Afstandsweergave kan informatie op het scherm weergeven wanneer de thermostaat merkt dat je de kamer binnenkomt. Je kunt kiezen wat er moet worden weergegeven:

 • Gewenste temperatuur
 • Huidige temperatuur
 • Analoge klok
 • Digitale klok
 • Weer
 • Als je Afstandsweergave niet wilt gebruiken of als je een 1e of 2e generatie Nest Learning Thermostat gebruikt, kun je kiezen wanneer je thermostaatscherm moet worden geactiveerd. Kies Activeren bij nadering (Wanneer je in de buurt komt) of Activeren door te drukken (Wanneer je erop drukt).

Hoe je Nest-thermostaat bepaalt wanneer het scherm wordt geactiveerd >

Druk op de Nest Thermostat E op de ring om het scherm Als je voorbijloopt of Wanneer je erop drukt te activeren.

Helderheid

Druk op de ring om de helderheid van het scherm van je Nest-thermostaat aan te passen. Je kunt kiezen uit 'laag', 'gemiddeld', 'hoog' en 'automatisch'.

Als je een Nest Thermostat E hebt, wordt de helderheid automatisch aangepast.

Klikgeluid

Je kunt je Nest-thermostaat een klikgeluid laten maken wanneer je aan de ring draait.

Druk op de ring om het klikgeluid in of uit te schakelen. 

ºF / ºC

Druk op de ring om de temperatuurweergave te schakelen tussen Fahrenheit en Celsius.

Datum en tijd

In het menu Datum en tijd kun je de klok van je Nest-thermostaat instellen op 12-uurs- of 24-uursindeling.

Wanneer je thermostaat met de Nest-app en wifi is verbonden, stelt hij de datum en tijd automatisch in op basis van je locatie. Ook neemt de thermostaat op basis van je tijdzone automatisch de zomertijd over.

Als de tijd onjuist is, selecteer je Locatie in het menu Instellingen Icoon van Nest-instellingen en update je de postcode.

Opmerking: Als je thermostaat niet met wifi is verbonden, kun je de datum en tijd handmatig instellen. Je kunt de datum en tijd alleen handmatig instellen als je thermostaat niet met wifi is verbonden.

Taal

Hier wordt de huidige taal weergegeven die je tijdens de installatie hebt gekozen. Je kunt eventueel een van de andere talen uit onderstaande lijst kiezen.

 • Duits
 • Engels (VS)
 • Engels (VK)
 • Spaans (ES)
 • Spaans (MX)
 • Frans (CA)
 • Frans (FR)
 • Italiaans
 • Nederlands
 • Als er nieuwe talen beschikbaar komen, worden ze automatisch geïnstalleerd tijdens een software-update van de thermostaat.

De taal van je Nest-thermostaat wijzigen

 1. Druk op de ring om naar het menu Taal te gaan.
 2. Draai de ring naar de gewenste taal en druk op de ring.
 3. Bevestig je keuze door nogmaals op de ring te drukken of selecteer Annuleren als je van gedachten verandert.

Je Nest-thermostaat schakelt onmiddellijk over naar de nieuwe taal die je hebt geselecteerd.

Opmerking: Als je de taal op de thermostaat wijzigt, wordt de taal van de Nest-app niet gewijzigd. Je kunt de taal van de Nest-app wijzigen door simpelweg een andere taal in te stellen op je mobiel.

Weet je niet hoe dat moet, kijk dan eerst eens in de gebruiksaanwijzing van je mobiel. Je kunt ook naar de ondersteuningssite van de fabrikant gaan of contact opnemen met je provider.

Nest-app

Als je Nest-thermostaat met de Nest-app is verbonden, zie je hier het e-mailadres van de Nest-huiseigenaar.

Als je de thermostaat wilt verbinden met de Nest-app, volg je de onderstaande link.

Hoe je de Nest-thermostaat kunt verbinden met de Nest-app >

Locatie

Opmerking: Voor de Nest Thermostat E vind je deze instelling in de app.

In het menu Locatie wordt de locatie van je huis weergegeven. Zijn de gegevens niet correct, dan kun je ze hier wijzigen. Als je thermostaat met de Nest-app en met wifi is verbonden, gebruikt hij je locatie om lokale datum-, tijd- en weersinformatie te verzamelen.

Opmerking: De locatie moet correct zijn ingesteld om de tijd automatisch te kunnen aanpassen.

Je kunt ook het type Gebouw van je huis kiezen. De Nest-thermostaat werkt in een kleine woning anders dan in een bedrijfsruimte.

Een Nest-thermostaat in een bedrijf gebruiken >

 

Netwerk

Heeft de thermostaat al verbinding met wifi, dan wordt hier het wifi-netwerk weergegeven waarmee hij verbonden is. Is er nog geen verbinding, dan kun je hier je wifi-netwerk bekijken of selecteren en eventueel het netwerkwachtwoord invoeren.

Volg deze link als je problemen hebt met de wifi-verbinding:

Problemen oplossen met het toevoegen van een Nest-thermostaat aan een wifi-netwerk >

Slot

Gebruik deze optie om de thermostaat te vergrendelen, zodat de temperatuur alleen nog binnen een bepaald temperatuurbereik kan worden aangepast en andere mensen je instellingen niet kunnen wijzigen.

De Nest-thermostaat vergrendelen en ontgrendelen >

Positie

Opmerking: Voor de Nest Thermostat E vind je deze instelling in de app.

In het menu Plaatsing kun je aangeven in welke kamer de Nest-thermostaat is geplaatst. Selecteer de naam van de kamer of kies Aangepast toevoegen om zelf een naam op te geven.

Je kunt ook een label toevoegen om thermostaten in vergelijkbare kamers beter uit elkaar te kunnen houden. Als je een label instelt, wordt dit weergegeven onder het thermostaatpictogram op het startscherm van de Nest-app.

Apparatuur

Hier geeft je Nest-thermostaat de aangesloten apparaten weer.

Je vindt hier opties om instellingen voor deze aangesloten apparaten te wijzigen op basis van de vragen die je tijdens het instellen hebt beantwoord. De instellingen die je hier ziet, zijn afhankelijk van het type systeem dat je hebt. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

Brandstofbron en verwarmingstype
Je kunt deze instelling alleen wijzigen via de Nest-thermostaat. Afhankelijk van je systeem moet je de energiebron selecteren: gas, elektrisch, olie, propaan (LP) of geothermisch. Daarna kun je een verwarmingstype selecteren: vloerverwarming, radiatoren of elektrische plintverwarming.

Instellen
Hier kun je het systeem opnieuw configureren als je na de installatie sommige instellingen moet wijzigen.

Als je een 3e generatie Nest Learning Thermostat hebt, zie je mogelijk ook:

Warmwatertemperatuur
De instellingen voor de warmwatertemperatuur zijn alleen beschikbaar op ketels die OpenTherm ondersteunen of ketels met OpenTherm-adapters.

Meer informatie over warmwaterbediening met de Nest-thermostaat en hoe je de instellingen kunt wijzigen >

Bacteriepreventie
Je kunt deze optie inschakelen om de groei van bacteriën tegen te gaan als het water in de afgelopen 48 uur geen enkele keer minstens twee uur achtereen is verwarmd.

Meer informatie over bacteriepreventie >

Pro-Setup
De optie Pro-Setup mag alleen worden gebruikt door een professionele installateur. Wees voorzichtig met het aanpassen van instellingen in dit menu. Onjuiste Pro-instellingen kunnen je systeem en Nest-thermostaat beschadigen. Volg deze link voor meer informatie:

Meer informatie over Pro Setup >

 

Nest Pro

Als er na de installatie een probleem is met je thermostaat of systeem, of als er systeemonderhoud nodig is, selecteer je deze optie om de contactgegevens van je Nest Pro te bekijken. Je kunt deze gegevens verwijderen als je dat wilt.

De contactgegevens van een Nest Pro bekijken of verwijderen >

Als de installateur zijn gegevens niet heeft ingevoerd, of als je de installatie zelf hebt uitgevoerd, kun je altijd een Nest Pro bij jou in de buurt zoeken met onze online Nest Pro-vinder.

Je Nest Pro-installateur kan zijn contactgegevens op je Nest-thermostaat opslaan door hier zijn zescijferige Pro-ID in te voeren.

Software

Hier kun je de huidige softwareversie van je Nest-thermostaat controleren en updaten.

Druk op de thermostaatring en selecteer het menu Instellingen Icoon van Nest-instellingen en dan Software en dan Update.

Opmerking: Je kunt controleren of je de meest recente versie gebruikt.

Technische informatie

Normaal gezien hoef je de technische gegevens alleen te bekijken als je een probleem met je thermostaat probeert op te sporen en te verhelpen.

Hier vind je technische informatie over stroom en spanning, wifi-netwerk, sensoren en meer.

Meer informatie over het menu 'Technische informatie' van de Nest-thermostaat >

Juridische informatie

Deze optie bevat juridische informatie over de Nest-thermostaat.

Juridische informatie van Nest >

Resetten

In het menu Resetten kun je de thermostaat opnieuw opstarten, sommige instellingen resetten (zoals Auto-Schema, Thuis/Afwezig-functie en Netwerk) of alle instellingen van je thermostaat terugzetten op de fabrieksinstellingen.

De Nest-thermostaat opnieuw opstarten of resetten >

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?