Meer informatie over de certificeringen van de Nest Protect

De Google Nest Protect is door Underwriters Laboratories getest op conformiteit met de Amerikaanse en Canadese veiligheidsnormen en door UL UK op conformiteit met de Britse en Europese normen.

De betrouwbaarheid van je rook- en koolmonoxidemelder is van levensbelang voor je veiligheid. Voor certificering moet een strikte procedure worden doorlopen: we hebben talloze pagina's met specificaties aangeleverd bij toonaangevende instanties voor veiligheidscertificering in drie verschillende landen om aan te tonen dat de Nest Protect werkt zoals wij zeggen.

De Nest Protect is getest op basis van veiligheidsnormen in de Verenigde Staten, Canada en Europa, zoals die zijn opgesteld door de volgende instanties:

De Nest Protect voldoet aan alle onderstaande normen voor rook- en koolmonoxidemelders:

  • UL 2034 - 'Koolmonoxidemelders met enkel- en meervoudige stations'
  • UL 217 - 'Rookmelders met enkel- en meervoudige stations'
  • CSA 6.19-01 - 'Koolmonoxidemelders in woningen'
  • CAN-ULC-S531-02 - 'Norm voor rookmelders'
  • NEN-EN 14604:2005 - 'Rookmelders'
  • NEN-EN 50271:2010 - 'Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof'
  • NEN-EN 50291-1:2010 - 'Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen'
  • NEN-EN 50292:2002 - 'Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen, caravans en vaartuigen - Leidraad voor de keuze, het aanbrengen, het gebruik en het onderhoud'
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?