Så här byter du till borta- eller hemmaläget manuellt

Hemmet kan byta automatiskt mellan hemma- eller bortaläget när du konfigurerar antingen Home/Away Assist eller rutinerna för Hemma och Borta med närvarodetektering. När du går hemifrån eller kommer hem igen byter hemmet läge och beteendet för dina produkter justeras. Men du kan även ställa in hemma- eller bortaläget manuellt.

Du ska inte behöva byta mellan hemma- eller bortaläget manuellt eftersom närvarodetektering gör det åt dig automatiskt. Men om du byter till bortaläget manuellt är det möjligt att hemmet övergår till läget snabbare än när Nest först måste upptäcka att du har gått hemifrån. Det kan också vara användbart att byta manuellt vid felsökning om dina Nest-produkter inte aktiveras som förväntat. Du kan till exempel ställa in hemmaläget manuellt för att behålla värmen medan du felsöker ett problem med termostaten.

Obs! Om du är hemma och ställer in bortaläget manuellt för hemmet fortsätter hemmaläget att vara på i ungefär fem minuter. Det ger dig tid att gå hemifrån. Om någon av dina Nest-produkter registrerar att du är hemma när fem minuter har gått byter de automatiskt tillbaka till hemmaläget.

Om du använder Nest-appen

Du kan ställa in hemma- eller bortaläget för hemmet manuellt med Nest-appen.
Obs! Du kan inte längre ställa in hemma- eller bortaläget med Google Nest-termostaten, men du kan byta till läget Eco Temperatures manuellt på termostaten.

På en telefon, surfplatta eller dator:

  1. Öppna Nest-appen på telefonen, surfplattan eller datorn. Om du har mer än ett hem väljer du hemmet du vill styra.
  2. Tryck på Home-ikonen.
  3. Välj Hemma eller Borta när du vill ändra läget för hemmet.

Om du använder Home-appen

Du kan ställa in hemma- eller bortaläget för hemmet manuellt med Google Home-appen.

Med Home-appen

  1. Öppna Google Home-appen Google Home följt av högst upp på skärmen enhetsöversikt och tryck på reglaget för Hemma eller Borta.
  2. Välj Hemma eller Borta när du vill ändra läget för hemmet.

Med ett röstkommando (endast amerikansk engelska)

Viktigt! När du byter läget för hemmet med röstkommandon aktiveras eller inaktiveras inte Nest-kamerorna och läget för Nest Guard ändras inte. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra att obehöriga ändrar dessa enheter med rösten.

  • Byt till hemmaläget genom att säga ”Hey Google, someone's home”.
  • Om du vill byta till bortaläget kan du säga ”Hey Google, everyone's away” eller ”Hey Google, everyone's leaving”.

 

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: