De videogeschiedenis van je Nest-camera op een computer bekijken

Als je een abonnement op Google Nest Aware hebt, worden alle videobeelden van de Google Nest-camera automatisch opgeslagen in de cloud.

Wil je de videogeschiedenis op je computer bekijken, log dan eerst in bij je Nest-account op home.nest.com. Klik vervolgens op een camera waarvoor je een Nest Aware-abonnement hebt.

Opmerking: Je kunt je videogeschiedenis ook op je telefoon of tablet bekijken.

Wanneer je de videogeschiedenis op een computer bekijkt, zie je onderaan het scherm een tijdlijn. Met deze tijdlijn kun je snel alle opgenomen videobeelden doorlopen en eenvoudig de belangrijke gebeurtenissen vinden en bekijken.

De tijdlijn heeft twee belangrijke functies:

  • Je ziet in één oogopslag wanneer een gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de videogeschiedenis. Beweging en geluid zijn voorbeelden van de gebeurtenissen die door de camera worden waargenomen.
  • Je kunt snel voor- en achteruit door de opgenomen videogeschiedenis gaan, zodat je meteen naar een activiteit kunt springen om te zien wat er gebeurd is.

Zo ziet de tijdlijn eruit:

Webpictogram, tijdlijn

Wil je verschillende gedeelten van de videogeschiedenis bekijken, klik dan op het punt in de tijdlijn waar je wilt beginnen met kijken. De video springt onmiddellijk voor- of achteruit en begint af te spelen vanaf het punt waarop je hebt geklikt.

Laten we de verschillende onderdelen van de tijdlijn eens onder de loep nemen: de getallen in de bovenstaande afbeelding komen overeen met de genummerde tekst hieronder.

1. Klik op het kalenderpictogram om de opgenomen video van een
bepaalde dag te bekijken. Afhankelijk van je Nest Aware-abonnement
kun je een bepaald aantal dagen teruggaan in de videogeschiedenis.

2. Gebruik de opties U (uur), MIN (minuut) en SEC (seconde)
om de schaal van de tijdlijn aan te geven. Hiermee bepaal je
hoeveel tijd er op de tijdlijn wordt weergegeven. MIN is de
standaardweergave. Als je een kortere periode in meer detail
wilt bekijken, waaronder de precieze start- en eindtijden van de
bewegingen of geluiden, klik je op SEC. Wil je een algemeen
overzicht van je tijdlijn, klik dan op U. Wanneer je de weergave U
of MIN bekijkt, kunnen gebeurtenissen die vlak na elkaar hebben
plaatsgevonden, er als één gebeurtenis uitzien.
Webpictogram, kalender video bekijken

3. Met de pijltjes naar links en rechts kun je de hele tijdlijn naar voren en naar achteren verschuiven. Gebruik deze pijltjes als je een ander gedeelte van de opgenomen videogeschiedenis op de tijdlijn wilt weergeven.

4. De gemarkeerde gedeelten op de tijdlijn geven activiteiten weer. Op die momenten heeft de camera dus beweging of geluid gedetecteerd. De grijze kleur betekent dat de camera geluid of beweging heeft waargenomen. Als je activiteitszones hebt gemaakt, wordt beweging buiten deze zones grijs weergegeven.

5. De gekleurde delen van de tijdlijn geven aan wanneer de camera beweging in een van je activiteitszones heeft gedetecteerd. De kleur van de markering komt overeen met de kleur van de activiteitszone waarin de beweging is waargenomen. Stel dat je rondom de voordeur een activiteitszone hebt gemaakt die je de kleur paars hebt gegeven. In dat geval staan alle paarse markeringen op de tijdlijn voor bewegingen die de camera in deze activiteitszone heeft gedetecteerd.

6. Zie je verschillende gekleurde stippen binnen een grijze lijn, dan betekent dit dat er tijdens die activiteit beweging in twee activiteitszones is gedetecteerd.

7. De donkere delen van de tijdlijn geven aan dat er video is opgenomen. Heb je een abonnement op Nest Aware, dan worden alle opgenomen beelden opgeslagen in de cloud. Is er in een periode niet opgenomen, bijvoorbeeld omdat de camera niet aan stond of doordat er problemen met de verbinding waren, dan wordt dit weergegeven met een stippellijn in plaats van een doorlopende lijn.

8. Een grijze activiteit met één gekleurde stip aan het begin geeft een activiteit weer die heeft plaatsgevonden in meerdere zones, waarvan één zone als 'zichtbaar' op de tijdlijn is gemarkeerd en de andere 'verborgen' zijn. Je kunt zelf bepalen welke zones zichtbaar en welke verborgen zijn in de instellingen van je activiteitszones.

9. De witte lijn geeft het gedeelte van de tijdlijn aan dat je momenteel bekijkt.

10. Met het vierkante pictogram aan de rechterkant van de tijdlijn kun je activiteitszones maken.

Activiteitszones instellen en gebruiken >

11. Met het pictogram van de filmklapper (rechts van het pictogram voor de activiteitszones) kun je een clip of een time-lapse maken.

Een videoclip of time-lapse maken vanuit de videogeschiedenis van je camera >

Plaats de muisaanwijzer op een gebeurtenis zonder te klikken. Er
verschijnt een klein venster dat laat zien wat tijdens de gebeurtenis
heeft plaatsgevonden. Klik op een gebeurtenis om er meteen naartoe
te gaan en te zien wat er is gebeurd.
Wen watch past footage

Je kunt ook de tijdlijn naar rechts en links slepen om videobeelden snel vooruit en terug te spoelen. Terwijl je dit doet, verschijnen er momentopnamen boven de tijdlijn, zodat je kunt zien wat er is gebeurd. Wanneer je de tijdlijn loslaat, wordt de video weer op normale snelheid afgespeeld.

Afspeelbediening

Plaats de muisaanwijzer op de video om de afspeelbediening weer te geven.

De knop terugspoelen spoelt je video per dertig seconden terug.

Web rewind player control

De knop pauzeren/afspelen pauzeert of hervat je video.

Web pause player control

De knop vooruitspoelen spoelt je video vanaf het huidige punt per dertig seconden vooruit.

Deze knop wordt grijs weergegeven als je al live video bekijkt.

Web icon fast forward player control

De liveknop brengt je onmiddellijk terug naar de live video.

Deze knop wordt grijs weergegeven als je al live video bekijkt.

Webpictogram, live-knop speler

Terwijl je je videogeschiedenis bekijkt, wordt het pictogram LIVE in de bovenhoek grijs weergegeven.

Pictogram Niet live

Je kunt op het pictogram LIVE klikken om meteen naar de livestream te gaan. Het pictogram wordt dan blauw om aan te geven dat je live videobeelden bekijkt.

Pictogram Live

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?