Finn MAC-adressen til Nest-produktet ditt

I likhet med datamaskiner og andre enheter som kobler til Wi-Fi, har hvert Nest-produkt sin egen MAC-adresse: en unik kombinasjon av bokstaver og tall som enheten bruker til å identifisere seg på et Wi-Fi-nettverk. 

Hvis du har problemer med å få Nest-produktet ditt til å koble til nettverket, kan det hende du må legge til MAC-adressen i ruterens godkjenningsliste.

MAC-filtrering brukes som et sikkerhetstiltak for å forhindre at ukjente enheter kobler til nettverket. Mange bedrifter bruker MAC-filtrering i nettverkene sine, men enkelte hjemmenettverk gjør det også.

Koble til et nettverk med MAC-adressefiltrering

Alle Nest-produkter kan koble til nettverk som har MAC-adressefiltrering slått på, men MAC-adressen må legges til i nettverkets godkjenningsliste.

 • Hvis du kobler til et bedriftsnettverk, men har problemer, kan det hende at IT-administratoren din har aktivert MAC-filtrering. Du må vite MAC-adressen for Nest-produktet ditt, slik at IT-administratoren kan oppheve blokkeringen. Dette kalles også å legge til adressen i godkjenningslisten.
 • Hvis du kobler til et hjemmenettverk, kan du finne og endre godkjenningslisten i ruterinnstillingene. Siden programvaren for Wi-Fi-rutere varierer så mye, kan du sjekke dokumentasjonen for ruteren din for å se hvordan du legger til nye enheter i godkjenningslisten. Når du har lagt til MAC-adressen for Nest-produktet ditt i godkjenningslisten, skal du kunne fullføre konfigureringen.

Viktig: Du må bare endre ruter- eller nettverksinnstillinger hvis du har autorisasjon til å gjøre dette. Vær oppmerksom på hvordan disse endringene påvirker nettverket ditt. Sikkerhetskopiér alltid ruterens innstillinger før du endrer noe.

 Finn MAC-adressen med appen

Du finner MAC-adressen for Nest-produktene dine i Nest- eller Home-appen så lenge de er koblet til Wi-Fi og vises i én av appene.

Nest-appen

 1. Åpne Nest-appen Nest app icon.
 2. Trykk på innstillingene  øverst til høyre på startskjermen i Nest-appen.
 3. Velg produktet du vil se.
 4. Trykk på Technical Information (Teknisk informasjon). Du ser MAC-adressen ved siden av MAC eller Wi-Fi MACMerk: Ikke bruk serienummeret ved siden av 802.15.4 MAC. Det er adressen Nest-produktene bruker til å kommunisere direkte med hverandre via en laveffekts trådløs tilkobling.

Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på enheten din Innstillinger  Enhetsinformasjon.
 3. MAC-adressen står oppført under «Teknisk informasjon».

Slik finner du MAC-adressen til Nest-produktet ditt 

Eldre Nest-termostater

Hvis du har en Google Nest-termostat, finner du MAC-adressen i Teknisk informasjon-menyen. Termostaten må være installert og koblet til strøm før du kan åpne Innstillinger-menyen.

 Du finner MAC-adressen til Nest-termostaten på selve termostaten.

 1. Trykk på ringen på termostaten for å åpne Quick View-menyen.
 2. Vri på ringen for å rulle til Innstillinger , og trykk på ringen for å velge.
 3. Velg Teknisk informasjon og deretter Nettverk.
 4. Rull ned for å finne MAC-adressen til termostaten din.
 

Kameraer, ringeklokker, røykvarslere, låser, sikkerhet og andre produkter

Nyere kameraer, ringeklokker, Nest Protect-, Nest Guard-, Nest Detect- og Nest Connect-enheter og Nest × Yale-låser har ikke MAC-adressen trykt på etikettene. Følg veiledningen i appen i delen nedenfor for å finne MAC-adressen.

Eldre Nest-kameraer

Hvis du har et eldre Nest Cam Indoor- eller Outdoor-kamera, finner du MAC-adressen på produktetiketten. Kameraets MAC-adresse er det samme som serienummeret, som er trykt på baksiden (Nest Cam Indoor) eller undersiden (Nest Cam Outdoor) av kameraet.
 

Koble til Wi-Fi som blokkerer ukjente MAC-adresser

Hvis MAC-adressefiltrering er slått på for Wi-Fi-ruteren din og den bare tillater at godkjente enheter kobler til, må du legge til MAC-adressen for Nest-produktet i godkjenningslisten. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette i brukerhåndboken for ruteren.

Du finner ofte MAC-adressen på selve produktet. Du finner veiledninger i delene ovenfor. 

Hvis MAC-adressen ikke er trykt på produktet:

 1. Slå av MAC-adressefiltrering midlertidig. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette i brukerhåndboken for ruteren.
 2. Fortsett konfigureringen via appen for å koble til Nest-produktet ditt.
 3. Slå på filtrering på nytt når produktet er koblet til.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
1633396
false