Ändra ljudinställningarna för en kamera eller dörrklocka från Nest

Med kameror och dörrklockor från Google Nest kan du se och höra vad som händer i närheten. Du kan slå på eller stänga av mikrofonen, ändra mikrofonens känslighet och konfigurera ljudaviseringar.

Slå på eller stänga av mikrofonen

När mikrofonen är påslagen kan Nest-kameran identifiera ljud i det omgivande området. Om kameran har Video History för händelser eller Video History för kontinuerlig inspelning dygnet runt spelas kamerans ljud in i Video History så länge mikrofonen är påslagen. 

Ljud spelas inte upp eller streamas när är mikrofonen avstängd. Mikrofonen är avstängd som standard under konfigureringen.

Om du har flera Nest-kameror kan du slå på eller stänga av mikrofonerna på de olika kamerorna var för sig.

Home-appen

 1. Öppna Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Inställningar .
 4. Välj Ljud.
 5. Slå på eller stäng av mikrofonen genom att trycka på reglaget bredvid Mikrofon.

Nest-appen

 1. Öppna Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryck på kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Settings (inställningar) ikon för Nest-inställningar.
 4. Välj Microphone (mikrofon) och tryck sedan på reglaget för att slå på eller stänga av den. 

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan du inte gå bakåt i Video History och slå på ljudet för de tillfällen då mikrofonen var avstängd.

Ändra kamerans volym (endast Home-appen)

På följande kameror och dörrklockor från Nest kan du ändra hur högt din röst låter när du talar i telefonen med Talk and Listen:

 • Nest Cam (med ledning)
 • Nest Cam (batteri)
 • Nest Doorbell (batteri)

På andra kamera- och dörrklockemodeller från Nest går det inte att ändra kamerans högtalarvolym, men den ska vara tillräckligt hög för att någon i närheten av kameran enkelt ska kunna höra. Om du använder Talk and Listen ofta ska du installera kameran på en plats där din röst kan höras.^^^

Obs! Den här inställningen påverkar inte hur högt besökares röster hörs i appen när de pratar via kameran.

Följ stegen nedan om du vill justera kamerans volym:

 1. Öppna Home-appen Google Home app.
 2. Välj kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Inställningar .
 4. Välj Ljud.
 5. Under Kameravolym höjer eller sänker du kamerans volym genom att dra skjutreglaget åt vänster eller höger.

Justera mikrofonens känslighet (endast Nest-appen)

Kameror med justerbar mikrofonkänslighet

Det går att justera mikrofonens känslighet på följande kameror:

 • Nest Cam Outdoor
 • Nest Cam Indoor
 • Dropcam Pro, Dropcam

Om du inte kan höra ljud i kamerans videostream eller om kameran ofta registrerar ljud du inte vill höra kan du justera kamerornas känslighet manuellt.

På kameror och dörrklockor från Nest justeras mikrofonkänsligheten automatiskt med hjälp av ekosläckning och brusreducering.

Följ stegen nedan för att justera kamerans mikrofonkänslighet manuellt:

 1. Öppna Nest-appen Nest app icon.
 2. Välj kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Settings (inställningar) ikon för Nest-inställningar.
 4. Välj Microphone (mikrofon). Kontrollera att reglaget för mikrofonen är i påslaget läge i appen, annars visas inte inställningen Microphone sensitivity (mikrofonkänslighet).
 5. Tryck på Microphone sensitivity (mikrofonkänslighet) och dra sedan skjutreglaget för att ändra inställningen för mikrofonen.

Aktivera eller inaktivera ljudinspelning

Det här kan du förvänta dig när du inaktiverar ljudinspelning på kameran:

 • Ljud sparas inte i video som spelas in av kameran. Det innebär att det inte finns något ljud i videomaterial som sparades i Video History medan ljudinspelning var inaktiverat.
 • Du kan fortfarande höra ljud i kamerans livestream.
 • Inga ljudaviseringar skickas från appen.

Aktivera eller inaktivera ljudinspelningar enligt nedanstående anvisningar för kameran eller dörrklockan.

Home-appen

 1. Öppna Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Inställningar .
 4. Välj Ljud.
 5. Tryck på reglaget bredvid Ljudinspelning för att aktivera eller inaktivera inställningen.

Nest-appen

 1. Öppna Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryck på kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Settings (inställningar) ikon för Nest-inställningar.
 4. Välj Microphone (mikrofon). Kontrollera att reglaget för mikrofonen är i påslaget läge, annars visas inte inställningen Audio recording (ljudinspelning). 
 5. Tryck på reglaget bredvid Audio recording (ljudinspelning) för att aktivera eller inaktivera inställningen.

Obs! När ljudinspelning är inaktiverat kan du fortfarande lyssna på livevideo, men du får inga ljudvarningar.

Få varningar när kameran registrerar ljud

Kameran eller dörrklockan kan skicka aviseringar när den registrerar vissa ljud.

Om till exempel dörrklockan ringer eller hunden skäller kan du få en varning även om aktiviteten inte sker i kamerans synfält.

Kameraaviseringar

Aktivera eller inaktivera Talk and Listen-signalen

Med Talk and Listen kan du prata med personer i närheten av kameran och höra deras svar.

För att få konversationen via Talk and Listen att flyta bättre kan kameran eller dörrklockan från Nest spela upp en signal för att indikera när du börjar prata och sedan igen när du är klar. På så sätt pratar personerna inte i mun på varandra.

Obs! På Nest Cam Indoor och Nest Cam Outdoor fungerar Talk and Listen som en walkie-talkie, vilket innebär att bara en person kan prata åt gången. Om signalen är avstängd kan det göra svårare att ha en konversation.

Aktivera eller inaktivera Talk and Listen-signalen genom att följa anvisningarna för kameran eller dörrklockan nedan.

Nest-appen

 1. Öppna Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryck på kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Settings (inställningar) ikon för Nest-inställningar.
 4. Välj Talk & Listen tone Nest cam talk listen tone (Signal för Talk and Listen).
 5. Aktivera eller inaktivera signalen genom att trycka på reglaget.

Inställningar för dörrklockans ljudenhet 

Ändra hur länge den elektroniska ljudsignalen ringer (endast Home-appen)

Obs! Elektroniska ljudenheter kan endast används med Nest-dörrklockor som är anslutna till hemmets dörrklockesystem. Batteridrivna dörrklockor kan inte använda den elektroniska ljudenheten.

 1. Öppna Home-appen Google Home app.
 2. Välj dörrklockan på startskärmen.
 3. Tryck på Inställningar .
 4. Välj Dörrklocka.
 5. Ändra hur länge ljudsignalen spelas upp genom att dra noden under Längd på ringsignal åt höger eller vänster.
Stäng av ljudenheten inomhus med hjälp av Tyst stund

Om du inte vill bli störd vid ett visst tillfälle kan du förhindra att dörrklockans ljudenhet ringer när någon trycker på knappen på Nest Doorbell med hjälp av Tyst stund.

Vad som händer när en besökare ringer på dörrklockan när Tyst stund är aktiverat:

 • Dörrklockan låter som vanligt utomhus, men ljudenheten ringer inte inomhus.
 • Om meddelanden om besökare har aktiverats får du inga meddelanden om besökare från högtalaren eller skärmen.
 • Appen kan fortfarande skicka en avisering om någon står vid dörren.

Aktivera Tyst stund för dörrklockan genom att följa nedanstående anvisningar i appen.

Home-appen

 1. Öppna Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på dörrklockan på startskärmen.
 3. Tryck på Mer långt ned på skärmen.
 4. Välj Tyst stund .
 5. Ange hur länge du vill att ljudenheten inomhus och meddelanden om besökare ska vara inaktiverade.
 6. Tryck på Ange.

Du kan alltid avbryta den tysta stunden genom att välja dörrklockan i appen och trycka på Avsluta tyst stund långt ned i vyn för dörrklockan.

Nest-appen

 1. Öppna Nest-appen Nest app icon.
 2. Välj dörrklockan på startskärmen.
 3. Tryck på Quiet Time (tyst stund) Quiet time button.
 4. Ange hur länge du vill att ljudenheten inomhus och meddelanden om besökare ska vara inaktiverade.
 5. Tryck på Start (starta).

Du kan alltid se hur lång tid som är kvar på den tysta stunden eller avbryta den i förtid genom att återvända till inställningen Quiet Time.

Aktivera eller inaktivera ljudenheten inomhus

Om du vill stänga av ljudenheten inomhus i några timmar kan du använda Tyst stund. Om du inte vill bli störd under en längre tid kan du inaktivera ljudenheten inomhus.

Aktivera eller inaktivera ljudenheten inomhus genom att följa appanvisningarna för dörrklockan nedan.

Home-appen

 1. Öppna Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på kameran på startskärmen.
 3. Tryck på Inställningar .
 4. Välj Dörrklocka.
 5. Aktivera eller inaktivera Ljudenhet inomhus genom att trycka på reglaget bredvid inställningen.

Nest-appen

 1. Öppna Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryck på dörrklockan på startskärmen.
 3. Tryck på Settings (inställningar) ikon för Nest-inställningar.
 4. Välj Indoor chime On/Off (aktivera/inaktivera ljudenheten inomhus) och tryck sedan på reglaget för att aktivera eller inaktivera inställningen.

Obs! När den tysta stunden har löpt ut återställs dörrklockans inställningar för ljudenheten inomhus. Om du aktiverar ljudenheten inomhus och sedan inaktiverar den igen medan den Tyst stund är aktiverat så aktiveras inte ljudenheten automatiskt igen när nedräkningen för den tysta stunden är klar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
1633396
false