Vi presenterar enhetsöversikten på din Google Nest-skärm

Med hjälp av enhetsöversikten på Google Nest-skärmen kan du kontrollera och styra kompatibla smarta hemenheter. Du får snabbt åtkomst till bland annat lampor, termostater, media och kameror genom att svepa.

Öppna enhetsöversikten

Du öppnar enhetsöversikten på din Nest-skärm genom att svepa nedåt från startskärmens övre kant.

Visa enheter

Välj den enhetsgrupp som du vill visa och konfigurera i enhetsöversikten genom att trycka på ikonen för önskad enhetsgrupp. Alla enheter i gruppen visas. Tryck sedan på den enhet som du vill konfigurera så visas alla hemstyrningsalternativ.

Visa rum

Du kan trycka på Visa rum i enhetsöversikten om du vill se en översikt över alla rum och relaterade enheter. Tryck på en enhet i ett rum om du vill visa hemstyrningsalternativen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: