Tilgjengelighetsinnstillinger for Google Nest-skjermer

Du kan tilpasse Google Nest-skjermen din ved hjelp av tilgjengelighetsinnstillinger.

Endre tilgjengelighetsinnstillingene

 1. Sørg for at telefonen eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som smartskjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Trykk på ikonet for Nest-skjermen og deretter Innstillinger og deretter Tilgjengelighet.
 4. Velg hvilke innstillinger du vil slå av eller på.

Bruk skjermleseren på Nest-skjermen

Når skjermleseren er slått på, kan du bruke bevegelser til å navigere på skjermen og forstå hva som vises på den.

 • Utforsk elementer på skjermen: Flytt én finger langs skjermen. Elementet under fingeren fremheves og leses opp.
 • Åpne et valgt element: Dobbelttrykk på det med én finger.
 • Velg neste element og les det: Sveip fra venstre til høyre med én finger.
 • Velg forrige element og les det: Sveip fra høyre til venstre med én finger.
 • Åpne hurtiginnstillingene: Sveip opp fra bunnen av skjermen med én finger.
 • Finn innholdskontroller: Trykk på skjermen med to fingre.
 • Gå tilbake til startskjermen: Sveip mot venstre med én finger på den venstre halvdelen av skjermen, eller si «Ok Google, gå til startsiden».
 • Gå tilbake til den passive skjermen: For å se skjermspareren, sveip mot høyre med én finger fra venstre side av skjermen.
 • Kutt lyden for skjermleseren når den sier noe: Trykk på skjermen med én finger.
 • Kutt lyden for Google-assistenten når den sier noe: Trykk på skjermen med én finger. 

Finn ut hva tilgjengelighetsinnstillingene gjør

Lydalternativer

 • Spill startlyd: Du hører en lyd når Nest-skjermen hører «Ok Google» eller «Hey Google».
 • Spill sluttlyd: Du hører en lyd når Nest-skjermen er ferdig med å høre på forespørselen din.
 • Skjermleser: Nest-skjermen kommer med taletilbakemelding når du trykker på skjermen.

 Visuelle alternativer

 • Fargeinvertering: Inverter fargene som vises på skjermen.
 • Forstørr skjermen: Trykk tre ganger på skjermen for å forstørre det du ser.
 • Teksting for hørselshemmede: Slå teksting for hørselshemmede av eller på for videoinnholdet ditt.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?