Skydd mot DNS-ombindning

Hemnätverk som står värd för anslutna enheter (t.ex. Google Home, mediaservrar för hemmabruk och Sakernas internet) kan vara sårbara för en typ av attack som kallas DNS-ombindning . Google Wifi har ett skydd mot dessa attacker som blockerar offentliga domäners användning av privata IP-intervall. Den här funktionen är aktiverad som standard på Google Wifi.

Men DNS-ombindning krävs för att vissa funktioner ska fungera. Om du vill tillåta DNS-ombindning på ditt lokala nätverk kan du inaktivera skyddet genom att ställa in anpassade DNS-servrar på egen risk.

Inaktivera skyddet mot DNS-ombindning

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken och sedan på Nätverk och allmänt.

3. Tryck på Avancerade nätverk under avsnittet Nätverk > DNS.

4. Tryck på Anpassade DNS-servrar.

Obs! Vi rekommenderar att du använder 8.8.8.8 som primär server och 8.8.4.4 som sekundär server.

6. Tryck på Spara.

Vad är en DNS-ombindningsattack?

En DNS-ombindningsattack utförs när en skadlig webbplats får det att verka som att IP-adresser (vanligtvis IP-adresser reserverade för lokala nätverk) tillhör dess domän. Detta gör det möjligt för hackarna att kringgå den princip för samma ursprung som har implementerats av webbläsaren och visa data från dessa IP-adresser.

En DNS-ombindningsattack kan inträffa om någon som använder ditt nätverk besöker en skadlig webbplats som identifierar din lokala IP-adress och härleder det lokala nätverkets struktur. Den skadliga webbplatsen kan sedan binda sina domäner till den lokala IP-adressen, skicka begäranden till enheter på ditt nätverk och sedan läsa alla svar på dessa begäranden. Detta kan göra det möjligt för hackare att få åtkomst till en del av din privata information, eller utsätta nätverket för ytterligare intrång.

Relaterad artikel

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?