Fotoram på Google Nest-skärmen

När Google Nest-skärmen inte används kan den visa bilder som pausunderhållning. Du kan välja favoritalbum på Google Foto, konst från galleriet eller ett varierat utbud av traditionella och abstrakta klockor i helskärmsformat som visas när enheten är inaktiv.

Inställningar för fotoram

Så här ändrar du inställningarna för fotoramen:

  1. Öppna Google Home-appen.Google Home-appen
  2. På startskärmen trycker du på ikonen för Nest-skärmen följt av Enhetsinställningar
  3. Rulla ned i menyn för Enhetsinställningar och tryck sedan på Fotoram.

Google Foto

Med Google Foto kan du titta på dina favoritbilder på Nest-skärmen. Du måste ha ett konto på Google Foto om bilderna ska kunna visas. Anvisningar om hur du kommer igång med ett Google Foto-konto finns här.

Obs! I hjälpcentret för Google Foto kan du få mer hjälp med Google Foto.

Lägga till eller ta bort album

Du kan lägga till eller ta bort album från Home-appen genom att trycka på Fotoram i enhetsinställningarna och välja Google Foto.

Här kan du göra följande:

Skapa ett album med familj och vänner

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i Storbritannien, Illinois eller Texas.

Om du har aktiverat ansiktsgrupper och har Google Foto-appen installerad på mobilen kan du skapa ett album som uppdateras automatiskt med de bilder i Google Foto som programmet tolkar som de bästa på de personer som betyder mest för dig. Du gör detta genom att trycka på rutan Välj familj och vänner i albumväljaren. Markera sedan ansiktet på de personer som du vill ska vara med på fotona och tryck på Bekräfta eller Klar. Albumet Familj och vänner visas då som förvalt i albumväljaren. Det albumet uppdateras automatiskt med nya bilder på de markerade personerna allt eftersom bilderna läggs till i din samling på Google Foto.  

Välja Senaste höjdpunkterna

Google Foto kan automatiskt välja de foton som programmet tolkar som de bästa av dina senaste bilder och visa dem på skärmen. Om du vill aktivera detta väljer du albumet Senaste höjdpunkterna. Alternativet visas bara om du har foton som har tagits nyligen med hög kvalitet i samlingen.

Välja Favoriter

Om du har favoritmarkerat minst fyra bilder i samlingen visas även det här alternativet när du väljer album. Om du väljer det visas alla foton som du har favoritmarkerat på skärmen. Du kan markera foton som favoriter inifrån appen eller på webbplatsen för Google Foto genom att trycka på stjärnan.

Välja ett privat eller delat album

Du kan även välja privata eller delade album. Delade album visas bara om de har ett namn.

Dolda foton

Foton som har arkiverats eller som har dolda ansikten visas inte på Nest-skärmen. Om du inte vill att ett visst foto ska visas på hubben arkiverar du det inifrån Google Foto eller följer stegen nedan för att arkivera det direkt från hubben.

Obs! Om du vill veta mer om att dölja ansikten eller ansiktsgrupper besöker du supportsidan för Google Foto här.

Porträttfoton

Nu visas porträttfoton sida vid sida, med två foton som har en koppling till varandra. Google Foto använder olika typer av information för att para ihop foton, inklusive om fotona innehåller samma person (i områden där ansiktsgruppering har aktiverats) eller om de tagits i anslutning till varandra tidsmässigt eller geografiskt.

Obs! Om du använder foton eller annan konst i fotoramen förbrukas data. Du kan minska dataförbrukningen genom att öka bildspelstiden. Då laddas färre foton ned. Om du inte vill förbruka någon data alls använder du klockalternativet i helskärm i stället.

Interagera med foton på Nest-skärmen

När foton visas kan du navigera mellan fotona precis som du vill. Visa nästa foto genom att antingen svepa åt vänster eller säga ”Ok Google, nästa foto”. Visa föregående foto genom att antingen svepa åt höger eller säga ”Ok Google, föregående foto”. Medan fotona visas kan du ställa frågor som ”När togs det här?” eller ”Var togs det här?” om du vill veta mer om fotot.

Ta bort ett foto

Om du vill förhindra att ett foto visas på Nest-skärmen eller Chromecast säger du ”Ok Google, ta bort det här fotot” och trycker på meddelandena som följer för att bekräfta borttagningen. Om du tar bort ett foto arkiveras det i Google Foto, så att det inte längre visas i den huvudsakliga vyn i Foto men finns kvar i eventuella album som det redan är med i. Arkiverade foton kan visas i avsnittet Arkiv i Google Foto.

Markera ett foto som favorit eller dela ett foto

Om du vill markera ett foto som favorit säger du ”Ok Google, markera det här som favorit¨ och tryck vid behov på meddelandena som följer för att bekräfta. Då markeras fotot som favorit i Google Foto. Om du har valt att visa albumet Favoriter på Nest-skärmen visas de foton som du nyligen har markerat som favoriter som en del av det albumet.


Dela ett foto genom att säga ”Ok Google, dela det här fotot med <kontaktnamn>”, där <kontaktnamn> ska vara namnet på en av dina Google-kontakter. Tryck på meddelandena för att bekräfta dina val och dela fotot. Fotot delas via Google Foto och mottagaren får ett e-postmeddelande eller sms med en avisering om att de har fått ett nytt foto.

Obs! Ansiktsgruppering i Google Foto är inte tillgänglig i Storbritannien, Illinois eller Texas.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?