Fotoram på Google Nest-skärmen

När Google Nest-skärmen inte används kan den visa bilder som pausunderhållning. Du kan välja favoritalbum på Google Foto, konst från galleriet eller ett varierat utbud av traditionella och abstrakta klockor i helskärmsformat som visas när enheten är inaktiv.

Inställningar för fotoram

Så här ändrar du inställningarna för fotoramen:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Nest-skärmen följt av Inställningar .
 3. Rulla ned till Enhetsinställningar och tryck sedan på Fotoram .

Google Foto

Med Google Foto kan du titta på dina favoritbilder på Nest-skärmen. Du måste ha ett konto på Google Foto om bilderna ska kunna visas. Anvisningar om hur du kommer igång med ett Google Foto-konto finns här.

Obs! I hjälpcentret för Google Foto kan du få mer hjälp med Google Foto.

Konfigurera livealbum

Med livealbum behöver du inte aktivt uppdatera fotona på Nest-skärmen, eftersom du kan skapa ett album som automatiskt lägger till foton av personer eller husdjur som du tycker om. Precis som alla andra album på Google Foto kan du dela ett livealbum med vem du vill. 

Följ stegen nedan för att konfigurera ett livealbum i Google Home-appen.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Nest-skärmen följt av Inställningar .
 3. Rulla ned till Enhetsinställningar och tryck på Fotoram.
 4. Tryck på Google Foto följt av Välj familj och vänner.
 5. Tryck på alla ansikten du vill inkludera.
 6. När du har valt alla personer du vill inkludera i livealbumet trycker du på Bekräfta.

Nu visas fotona från ditt livealbum på Nest-skärmen.

Du kan även skapa livealbum i appen Google Foto. Läs mer i Skapa och redigera fotoalbum.

Utöka dina livealbum

Alla livealbum du skapar har en gräns på 20 000 foton. Om du vill ha fler än så följer du stegen nedan för att skapa ett nytt livealbum som bara innehåller foton som läggs till automatiskt.

 1. Öppna appen Google Foto Foto.
 2. Tryck på Album följt av Nytt albumLägg till.
 3. Tryck på Lägg till en titel och ge ditt nya album ett namn.
 4. Tryck på Mer Mer följt avAlternativ följt avLägg till foton automatisktLägg till.
 5. Välj ansiktena på de personer vars foton du vill lägga till automatiskt (kontrollera att Lägg till äldre foton från biblioteket är inaktiverat).
 6. Tryck på Aktivera.
 7. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 8. Tryck på Nest-skärmen följt av Inställningar .
 9. Rulla ned till Enhetsinställningar och tryck sedan på Fotoram .
 10. Tryck på Google Foto och sedan på det nya albumet för att aktivera det för Fotoram.

Obs! Du kan ha flera Google Foto-album aktiverade samtidigt.

Lägga till eller ta bort album

Du kan lägga till eller ta bort album från Home-appen genom att trycka på Fotoram i enhetsinställningarna och välja Google Foto.

Här kan du göra följande:

Skapa ett album med familj och vänner

Om du har aktiverat ansiktsgrupper och har Google Foto-appen installerad på telefonen kan du skapa ett album som uppdateras automatiskt med de bilder i Google Foto som programmet tolkar som de bästa på de personer som betyder mest för dig. Du gör detta genom att trycka på rutan Välj familj och vänner i albumväljaren. Markera sedan ansiktet på de personer som du vill ska vara med på fotona och tryck på Bekräfta eller Klar. Albumet Familj och vänner visas då som förvalt i albumväljaren. Det albumet uppdateras automatiskt med nya bilder på de markerade personerna allt eftersom bilderna läggs till i din samling på Google Foto.  

Välja Senaste höjdpunkterna

Google Foto kan automatiskt välja de foton som programmet tolkar som de bästa av dina senaste bilder och visa dem på skärmen. Om du vill aktivera detta väljer du albumet Senaste höjdpunkterna. Alternativet visas bara om du har foton som har tagits nyligen med hög kvalitet i samlingen.

Välja Favoriter

Om du har favoritmarkerat minst fyra bilder i samlingen visas även det här alternativet när du väljer album. Om du väljer det visas alla foton som du har favoritmarkerat på skärmen. Du kan markera foton som favoriter inifrån appen eller på webbplatsen för Google Foto genom att trycka på stjärnan.

Välja ett privat eller delat album

Du kan även välja privata eller delade album. Delade album visas bara om de har ett namn.

Utvalda foton

Google Foto försöker automatiskt välja de foton som programmet tolkar som de bästa i dina livealbum och av de senaste höjdpunkterna. Google Foto försöker sålla bort foton med dålig kvalitet från privata och delade album (suddiga, felexponerade och lågupplösta bilder och nästan identiska bilder), men i övrigt görs inget urval av bilderna i dina album.  Du kan helt inaktivera urvalsfunktionen för privata och delade album genom att ändra inställningen Utvalda egna foton till Endast livealbum. Bland dina favoriter görs inget urval alls.

Obs! Om foton från privata och delade album borde visas men inte gör det inaktiverar du urvalsfunktionen för de aktuella albumen genom att ändra inställningen Utvalda egna foton till Endast livealbum.

Dolda foton

Foton som har arkiverats eller som har dolda ansikten visas inte på Nest-skärmen. Om du inte vill att ett visst foto ska visas på hubben arkiverar du det inifrån Google Foto eller följer stegen nedan för att arkivera det direkt från hubben.

Obs! Om du vill veta mer om att dölja ansikten eller ansiktsgrupper besöker du supportsidan för Google Foto.

Porträttfoton

Nu visas porträttfoton sida vid sida, med två foton som har en koppling till varandra. Google Foto använder olika typer av information för att para ihop foton, inklusive om fotona innehåller samma person (i områden där ansiktsgruppering har aktiverats) eller om de tagits i anslutning till varandra tidsmässigt eller geografiskt.

Obs! Om du använder foton eller annan konst i fotoramen förbrukas data. Du kan minska dataförbrukningen genom att öka bildspelstiden. Då laddas färre foton ned. Om du inte vill förbruka någon data alls använder du klockalternativet i helskärm i stället.

Interagera med foton på Nest-skärmen

När foton visas kan du navigera mellan fotona precis som du vill. Om du vill visa nästa foto kan du antingen svepa åt vänster eller säga ”Ok Google, nästa foto”. Om du vill visa föregående foto sveper du antingen åt höger eller säger ”Ok Google, föregående foto”. Medan fotona visas kan du ställa frågor som ”När togs det här?” eller ”Var togs det här?” om du vill veta mer om fotot.

Ta bort ett foto

Om du inte vill att ett foto ska visas på Nest-skärmen säger du ”Ok Google, ta bort det här fotot” och följer meddelandena som visas för att bekräfta borttagningen. Om du tar bort ett foto arkiveras det i Google Foto, så att det inte längre visas i den huvudsakliga vyn i Foto men finns kvar i eventuella album som det redan är med i. Arkiverade foton kan visas i avsnittet Arkiv i Google Foto.

Markera ett foto som favorit eller dela ett foto

Om du vill markera ett foto som favorit säger du ”Ok Google, markera det här som favorit¨ och tryck vid behov på meddelandena som följer för att bekräfta. Då markeras fotot som favorit i Google Foto. Om du har valt att visa albumet Favoriter på Nest-skärmen visas de foton som du nyligen har markerat som favoriter som en del av det albumet.


Dela ett foto genom att säga ”Ok Google, dela det här fotot med <kontaktnamn>”, där <kontaktnamn> ska vara namnet på en av dina Google-kontakter. Tryck på meddelandena för att bekräfta dina val och dela fotot. Fotot delas via Google Foto och mottagaren får ett e-postmeddelande eller sms med en avisering om att de har fått ett nytt foto.

Obs! Ansiktsgruppering i Google Foto är inte tillgänglig i Storbritannien, Illinois eller Texas.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: